Wtorek, 23 lipca 2024
Imieniny: Bogna, Brygida, Apolinary
pochmurno
25°C

Polski Ład

Bez_nazwy-1_(1).[4] 

Rządowy Program Odbudowy Zabytków 

Wykonanie remontu konserwatorskiego zabytkowej wieży Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego i Świętego Leonarda w Brzeźnicy.

Przedmiotem inwestycji będzie remont wieży Kościoła w m. Brzeźnica, gm. Kozienice”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje min.: - opracowanie projektu technicznego - wymianie schodów prowadzących na chór - wymiana podłogi na chórze i nad chórem - wymiana schodów/drabin prowadzących z chóru na wieżę - wymiana żaluzji w  oknach wieży. Realizacja remontu wierzy kościoła przyczyni się do zahamowania procesu degradacji zabytkowego obiektu, pozwoli zachować funkcjonalność oraz utrwali historyczne i artystyczne walory obiektu, pozwalając na zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Przewidywana wartość Inwestycji: 153 500,00 zł.

Deklarowana kwota z budżetu Gminy: 3 500,00 zł.

Kwota dofinansowania: 150 00,00 zł.


Wykonanie nowego pokrycia wieży Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego i Świętego Leonarda w Brzeźnicy.

Przedmiotem inwestycji będzie remont dachu wieży Kościoła wraz z wymianą pokrycia dachowego. W latach poprzednich został wymieniony dach nad prezbiterium i nawą. Zakres rzeczowy wnioskowanego zadania obejmuje min.: - opracowanie projektu technicznego - miejscowe naprawy więźby dachu - zabezpieczenie całej konstrukcji dachu i deskowania środkami chemicznymi p.poż. - wymianę pokrycia dachu na nową blachę - wymianę obróbek blacharskich i orynnowania - montaż nowej instalacji odgromowej. Realizacja ostatniego elementu remontu dachu kościoła przyczyni się do zahamowania procesu degradacji zabytkowego obiektu, pozwoli zachować funkcjonalność oraz utrwali historyczne i artystyczne walory obiektu, pozwalając na zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Przewidywana wartość Inwestycji: 153 500,00 zł.

Deklarowana kwota z budżetu Gminy: 3 500,00 zł.

Kwota dofinansowania: 150 00,00 zł.


Wykonanie pełnej konserwacji ołtarza pw. św. Franciszka w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozienicach.

Planowane prace remontowo-konserwatorskie ujęte w zadaniu dotyczą zabezpieczenia cennych zabytków wraz z jego wyposażeniem. 

Prace obejmujące konserwację ołtarza pod wezwaniem św. Franciszka są kontynuacją prac konserwatorskich trwających od kilku lat.

Przewidywana wartość Inwestycji: 153 500,00 zł.

Deklarowana kwota z budżetu Gminy: 3 500,00 zł.

Kwota dofinansowania: 150 00,00 zł.


Wykonanie pełnej konserwacji ołtarza pw. Przemienienia Pańskiego w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozienicach.

Planowane prace remontowo-konserwatorskie ujęte w zadaniu dotyczą zabezpieczenia cennych zabytków wraz z jego wyposażeniem. 

Prace obejmujące konserwację ołtarza pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego są kontynuacją prac konserwatorskich trwających od kilku lat.

Przewidywana wartość Inwestycji: 153 500,00 zł.

Deklarowana kwota z budżetu Gminy: 3 500,00 zł.

Kwota dofinansowania: 150 00,00 zł.


Wykonanie pełnej konserwacji ołtarza pw. św. Antoniego Padewskiego i ołtarza pw. Matki Bożej w kościele parafialnym pw. Świętego Krzyża w Kozienicach.

Planowane prace remontowo-konserwatorskie ujęte w zadaniu dotyczą zabezpieczenia cennych zabytków wraz z jego wyposażeniem. 

Prace obejmujące konserwację dwóch ołtarzy bocznych Matki Bożej i św. Antoniego są kontynuacją prac konserwatorskich trwających od kilku lat.

Przewidywana wartość Inwestycji: 511 00,00 zł.

Deklarowana kwota z budżetu Gminy: 11 000,00 zł.

Kwota dofinansowania: 500 00,00 zł.Rewitalizacja terenu zespołu Pałacowo – Parkowego

W ramach inwestycji będzie przeprowadzona  rewaloryzacja dziedzińca, wyremontowane ciągi komunikacyjne, chodniki oraz elementy infrastruktury zabytkowej w tym przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie zabytkowych kolumn oraz odtworzenie zabytkowych lamp. Zostaną odtworzone tereny zielone. Inwestycja pozwoli na zahamowanie procesu degradacji obiektów zabytkowych, utrwalenia ich historycznych i artystycznych walorów, pozwalając na zahamowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Przewidywana wartość inwestycji: 5 100 000,00 zł.

Deklarowana kwota z budżetu Gminy: 102 000,00 zł.

Kwota wnioskowanych środków: 4 998 000,00 zł.


Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice

Przedmiotem inwestycji będzie budowa nowej infrastruktury oraz przebudowa i remonty istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice. Realizacje inwestycji zwiększą możliwości dzieciom, młodzieży oraz dorosłym do rozwijania zainteresowań sportowych, poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty sportowej. Inwestycje w rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej obejmą najbardziej uniwersalne i pożądane przez mieszkańców obiekty tj. kryta pływalnia wraz z centrum odnowy biologicznej, a także boiska oraz ośrodek sportu i rekreacji. Pozyskane pieniądze wykorzystane zostaną na dalsze wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej oraz uatrakcyjnienie terenów rekreacyjnych, stworzenie miejsc wypoczynku (skwery). Inwestycje umożliwią podejmowanie różnorodnych form aktywności, skierowaną do wszystkich grup wiekowych.

Przewidywana wartość Inwestycji: 11 665 000,00 zł.

Deklarowana kwota z budżetu Gminy: 1 166 500,00 zł.

Kwota wnioskowanych środków: 10.498.500,00 zł.


Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice - etap II

 W ramach inwestycji będzie wybudowane 15 km dróg. Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo, usprawnieni ruch drogowy, zminimalizuje negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez segregację ruchu samochodowego oraz pieszego, podwyższenie poziomu swobody ruchu oraz parametrów technicznych i warunków użytkowania. Wysoki standard dróg ograniczy możliwość powstawania wypadków i kolizji z udziałem użytkowników.

Przewidywana wartość inwestycji: 15 785 000,00 zł.

Deklarowana kwota z budżetu Gminy: 789 250,00 zł.

Kwota wnioskowanych środków: 14 995 750,00 zł.


Budowa, przebudowa infrastruktury sportowej na terenie „Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach”

W ramach inwestycji będą przeprowadzone działania w zakresie infrastruktury sportowej na terenie „Ośrodka Rekreacji i Turystyki KCRiS w Kozienicach”. Inwestycje w rozwój infrastruktury sportowej obejmują najbardziej uniwersalne i pożądane przez mieszkańców obiekty. Wielu  mieszkańców korzysta z kortów tenisowych, siłowni plenerowej, placu zabaw czy też plaży oraz sprzętu wodnego. Pozyskane środki wykorzystane będą na dalsze wzbogacanie i unowocześnienie oferty sportowej oraz uatrakcyjnianie terenów zielonych. Powiększenie bazy noclegowej poprzez budowę domków dla sportowców, budowę/przebudowę istniejącej infrastruktury. Podniesione również zostanie bezpieczeństwo użytkowników Jeziora Kozienickiego poprzez budowę domku ratownika zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie kąpieliska. Ponadto planowane są działania związane z budowa/przebudową boisk sportowych, kortów tenisowych. Budowa nowych obiektów wzbogaci ofertę Ośrodka oraz umożliwią podejmowanie różnorodnych form aktywności, skierowanych do wszystkich grup wiekowych.

Przewidywana wartość inwestycji: 2 045 000,00  zł.

Deklarowana kwota z budżetu Gminy: 45 000,00 zł.

Kwota wnioskowanych środków: 2 000 000,00 zł.


Zagospodarowanie terenu „Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu” na cele rekreacyjne

Przedmiotem inwestycji jest wzbogacenie oferty rekreacyjnej Ośrodka Rekreacji i Turystyki KCRiS nad Jeziorem Kozienickim, co jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców oraz turystów. Proponowane działania to mn.: a) poprawa warunków noclegowych z dostosowaniem obiektu do obecnych warunków technicznych istniejącego Pensjonatu wraz z przyległym terenem, b) zwiększenie oferty rekreacyjnej umożliwiającej spędzanie czasu wolnego podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych poprzez budowę obiektu wyposażonego w sale do aktywnego relaksu i spędzania wolnego czasu c) zwiększenie oferty rekreacyjnej Ośrodka poprzez budowę lub przebudowę lokali gastronomicznych, kawiarnianych. d) zagospodarowanie przyległych terenów zielonych wraz drogami dojazdowymi do obiektów z infrastrukturą towarzyszącą. 

Przewidywana wartość inwestycji: 7 600 000,00  zł.

Deklarowana kwota z budżetu Gminy: 800 000,00 zł.

Kwota wnioskowanych środków: 6 800 000,00 zł.


Zagospodarowanie przestrzeni na potrzeby infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przyszkolnej na terenie Gminy Kozienice

Celem zadania jest zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni przyszkolnej na potrzeby infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Powstała infrastruktura będzie służyła uczniom podnoszącym umiejętności sportowe oraz pozwoli na odpoczynek w czasie przerw lekcyjnych. Elementy zabawowe zaspokoją potrzeby młodszych uczniów z terenu Gminy Kozienice.

Przewidywana wartość inwestycji: 2 240 000,00  zł.

Deklarowana kwota z budżetu Gminy: 240 000,00 zł.

Kwota wnioskowanych środków: 2 000 000,00 zł.


Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja 2

Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej ścian zewnętrznych Kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny w Ryczywole

Kościół parafialny p.w. św. Katarzyny Ryczywole zbudowany w latach 1876-1884 został wpisany do ewidencji zabytków województwa mazowieckiego. Zakres rzeczowy remontu kościoła obejmuje min.: - opracowanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, - usunięcie istniejącej opaski wokół budynku - czyszczenie ścierne lub chemiczne ścian fundamentowych – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian fundamentowych przywrócenie stanu pierwotnego terenu Realizacja izolacji przeciwwilgociowej kościoła przyczyni się do zahamowania procesu degradacji zabytkowego obiektu.

Przewidywana wartość inwestycji: 153 500,00  zł.

Deklarowana kwota z budżetu Gminy: 3 500,00 zł.

Kwota wnioskowanych środków: 150 000,00 zł.


Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji poziomej ścian zewnętrznych Kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny w Ryczywole

Kościół parafialny p.w. św. Katarzyny Ryczywole zbudowany w latach 1876-1884 został wpisany do ewidencji zabytków województwa mazowieckiego. Zakres rzeczowy remontu kościoła obejmuje min.: opracowanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, - czyszczenie ścierne lub chemiczne ścian fundamentowych - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej ścian fundamentowych - wykonanie studni chłonnych - wykonanie drenażu wokół budynku. Realizacja izolacji przeciwwilgociowej kościoła przyczyni się do zahamowania procesu degradacji zabytkowego obiektu. 

Przewidywana wartość inwestycji: 153 500,00  zł.

Deklarowana kwota z budżetu Gminy: 3 500,00 zł.

Kwota wnioskowanych środków: 150 000,00 zł.


Budowa/przebudowa zabytkowego Cmentarza Parafialnego w Kozienicach - etap I

Cmentarz Parafialny w Kozienicach zajmuje powierzchnię 9570 m2. Istniejący od 1846 r. cmentarz nieprzerwanie zachowuje swoje cechy. O zabytkowym charakterze kozienickiej nekropolii wiele nam mówią zachowane do dziś bardzo ciekawe i wartościowe pomniki, które są okazami sztuki sepulkralnej. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa instalacja wodociągowa wraz ze zdrojami ulicznymi oraz zostaną zamontowane lampy oświetleniowe zasilane energią słoneczną.

Przewidywana wartość inwestycji: 511 000,00  zł.

Deklarowana kwota z budżetu Gminy: 11 000,00 zł.

Kwota wnioskowanych środków: 500 000,00 zł.

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.