Piątek, 24 maja 2024
Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena
pochmurno
16°C

Terminy składania deklaracji i informacji oraz terminy płatności podatków i opłat

Podatki

Nie wystawia się decyzji w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości gdy wysokość zobowiązania nie przekracza 9,80 zł.

Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (osoby fizyczne)


Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

I rata - do 15 marca każdego roku podatkowego,

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł - podatek płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

II rata - do 15 maja każdego roku podatkowego,

III rata -do 15 września każdego roku podatkowego,

IV rata -do 15 listopada każdego roku podatkowego.

 


 

Podatek od nieruchomości (osoby prawne)

Deklaracja na podatek od nieruchomości – w terminie do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł – podatek płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Jeżeli termin płatności przypada w dzień wolny od pracy (wolne soboty, niedziele i święta), to termin płatności przypada następnego dnia po dniu wolnym od pracy.

 


 

Podatek rolny (osoby prawne)

Deklaracja na podatek rolny – w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

I rata - do 15 marca każdego roku podatkowego,

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł - podatek płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

II rata - do 15 maja każdego roku podatkowego,

III rata - do 15 września każdego roku podatkowego,

IV rata - do 15 listopada każdego roku podatkowego.

Jeżeli termin płatności przypada w dzień wolny od pracy (wolne soboty, niedziele i święta), to termin płatności przypada następnego dnia po dniu wolnym od pracy.

 


 

Podatek leśny (osoby prawne)

Deklaracja na podatek leśny - w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł – podatek płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Jeżeli termin płatności przypada w dzień wolny od pracy (wolne soboty, niedziele i święta), to termin płatności przypada następnego dnia po dniu wolnym od pracy.

 


 

Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i osoby prawne)

Deklaracja na podatek od środków transportowych – w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

TERMINY PŁATNOŚCI:

W dwóch ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.

do 15 lutego każdego roku  podatkowego,

do 15 września każdego roku podatkowego.

Jeżeli termin płatności przypada w dzień wolny od pracy (wolne soboty, niedziele i święta), to termin płatności przypada następnego dnia po dniu wolnym od pracy.

 


 

Opłaty

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 19,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkanych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 38,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkanych, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
  3. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 3,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

 

Zgodnie z powyższym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania przelewem na rachunek bankowy Banku PEKAO S. A. O/Kozienice:

36 1240 5703 1111 0010 9312 5395

  • w kasie Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5
  • u sołtysa w następujących terminach:

za I kwartał do 15 marca

za II kwartał do 15 maja  

za III kwartał do 15 września

za IV kwartał do 15 listopada

 


 

Opłata za użytkowanie wieczyste, przekształcenie w prawo własności, dzierżawę roczną, trwały zarząd oraz służebność gruntową

TERMINY PŁATNOŚCI:

do  31 marca  każdego  roku  kalendarzowego

Opłata za miesięczną  dzierżawę.

TERMINY PŁATNOŚCI:

do  25  każdego miesiąca roku kalendarzowego

 


 

Wykup lokali  płatny w ratach 

TERMINY PŁATNOŚCI:

do 10  stycznia roku kalendarzowego,

do 10  kwietnia roku kalendarzowego,

do 10  lipca roku kalendarzowego;

do 10  października  roku  kalendarzowego.

 


 

Program  PROSUMENT  - spłata pożyczki

TERMINY PŁATNOŚCI:

do 10  stycznia roku kalendarzowego,

do 10  kwietnia roku kalendarzowego,

do 10  lipca roku kalendarzowego;

do 10  października  roku  kalendarzowego.

 


 

Opłata adiacencka – obowiązek  wniesienia opłaty powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o jej ustaleniu stała się ostateczna

 


 

Opłata skarbowa – obowiązek zapłaty  opłaty skarbowej powstaje:

  • od dokonania czynności urzędowej  - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku;
  • od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
  • od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
  • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie  lub podmiocie, o którym mowa w art.1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej;
  • od przedmiotu opłaty  określonego  w art. 2 ust. 2  - z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1 ustawy.

 

Wpłat opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Kozienicach, przelewem na rachunek bankowy oraz u inkasenta opłaty skarbowej/kasa Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Jana Kochanowskiego 28.

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.