Niedziela, 21 lipca 2024
Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
pochmurno
26°C

Kadencja 2018-2024

Marcin

Pytanie: Jakie są plany odnośnie budynku po Przedszkolu nr 3? 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marcinie.

Z uwagi na obecnie trwający proces zmiany lokalizacji przedszkola do nowej siedziby przy ul. Głowaczowskiej 33A, na chwilę obecną brak jest sprecyzowanych planów odnośnie budynku po przedszkolu nr 3 znajdującego się przy ul. Głowaczowskiej 45. Jednocześnie informuję, iż mając na uwadze dobiegający koniec kadencji organu samorządu terytorialnego, plany co przyszłości tego terenu zostaną podjęte już w nowej kadencji.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

Karol

Pytanie: Mam pytanie czy do Świerzy Górnnych będzie dojeżdżał metrobus?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Karolu

Gmina Kozienice od 2020 roku sukcesywnie zwiększa długość tras oraz ilość miejscowości objętych przewozami pasażerskimi z terenu Gminy Kozienice. 

W 2018 r. przewozy pasażerskie obejmowały swoim zakresem blisko 200 wozokilometrów dziennie. Od 2020r. długość linii była systematycznie zwiększana i w 2024r. wynosi już 302 wozokilometrów dziennie. Co daje wzrost długości dziennej trasy o 51 % w ostatnich czterech latach.

Poza linią miejską funkcjonują 4 pozamiejskie linie, które to obsługują miejscowości: Aleksandrówka, Stanisławice, Nowiny, Łuczynów, Majdany, Opatkowice, Przewóz, Holendry Kozienickie, Kępa Wólczyńska, Samwodzie, Kępeczki, Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Dąbrówki, Wymysłów, Wójtostwo, Janików, Janików Folwark, Ruda, Śmietanki, Janów.

W miarę możliwości technicznych, organizacyjnych i finansowych będziemy w przyszłości rozważali możliwość utworzenia nowych linii, które obejmą swym zasięgiem również inne miejscowości z terenu Gminy w tym m. Świerże Górne.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

Damian

Pytanie: Dzień dobry, chciałem się zapytać czy wiadomo już dokładnie kiedy otworzy się nowy żłobek oraz kiedy ruszy rekrutacja ? Czy jest szansa żeby żłobek ruszył od kwietnia?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Damianie, uruchomienie nowych grup dziecięcych utworzonych w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 w Publicznym Żłobku Miejskim w Kozienicach planowane jest w kwietniu 2024r.

Natomiast, w kwestii rekrutacji do Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach informujemy, że w pierwszej kolejności pod uwagę brane będą dzieci, które znajdują się na liście rezerwowej. Nabór uzupełniający ruszy w przypadku gdy placówka będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Dodatkowo zgodnie z § 23 załącznika do Uchwały Nr XXXVI/428/2021 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmiany Statutu Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach od 1 maja do 10 czerwca corocznie rozpoczyna się nowy nabór dzieci do żłobka na następny rok szkolny. Bliższe informacje dotyczące rekrutacji do Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach umieszczone zostaną na stronie internetowej www.zlobek-kozienice.pl.   

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

Robert

Pytanie: Dzień dobry panie Burmistrzu mam pytanie odnośnie drogi na nowinach w stronę cegielni od wysokości dino , czy istnieje jakiś termin tej inwestycji albo jakiś przybliżony okres kiedy by to mogło nastąpić. Żona pisała w tej sprawie w 2022 roku dostaliśmy odpowiedź od pana że na 2023 rok nie było to planowane ponieważ inne drogi na nowinach są robione a gmina ma duże potrzeby i są różne miejsca gdzie drogi są potrzebne , chciałem zapytać czy na 2024 rok może już są jakieś plany i czy jest szansa że w niedalekiej przyszłości ta droga będzie realizowana . Z góry dziękuję za odpowiedź i życzę miłych i wesołych świąt ????

Odpowiedź:

Szanowny Panie Robercie.

W odpowiedzi na Pana pytanie, uprzejmie informuję, iż zadania z zakresu infrastruktury drogowej Gmina Kozienice realizuje sukcesywnie zgodnie z przyjętym planem finansowym na dany rok w miarę posiadanych środków biorąc pod uwagę potrzeby i konieczność poprawy infrastruktury drogowej, dlatego też w latach ubiegłych na terenie miejscowości Nowiny zostało wybudowanych 6 dróg oraz łączników pomiędzy drogami wewnętrznymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Łączna kwota, która została wydatkowana na realizacje budowy dróg na terenie Sołectwa Nowiny w latach 2019-2023 wyniosła ok. 8.731.773,10 mln zł. 

Na wskazane zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa drogi gminnej dz. Nr 1389 (droga 34 KDD) od dz. Nr 853 w kierunku cegielni do dz. Nr 760 w m. Nowiny’’, Gmina Kozienice posiada opracowaną dokumentację techniczną. W dniu 28.12.2023r. odbyła się LXIII Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach podczas której Rada Miejska nie uwzględniła w budżecie na 2024 rok do realizacji przedmiotowego zadania.

Ponadto poza szeroko rozumianymi potrzebami w sferze drogowej rosną potrzeby mieszkańców w innych sferach działalności Gminy np. społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowej czy też bezpieczeństwa publicznego. Zważywszy na ograniczone środki budżetowe przy jednoczesnej skali potrzeb Gmina nie może deklarować wybudowania jednocześnie wszystkich pozostałych dróg w Sołectwie Nowiny.

W związku z powyższym wskazana inwestycja będzie realizowana po zabezpieczaniu na ten cel środków finansowych w budżecie Gminy Kozienice w latach przyszłych. Należy zaznaczyć, że w pierwszej kolejności realizowane są zadania inwestycyjne na które istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

Pytanie: Dzień dobry. Panie Burmistrzu kiedy będzie otwarty nowy oddział Żłobka? ( który aktualnie powinien być w remoncie). Pytanie do Pana ponieważ Pani Dyrektor nie jest w stanie od kilku miesięcy odpowiedzieć na to pytanie. A jest to dla mnie jak i dla wielu rodziców dzieci nieprzyjętych do żłobka kluczowa sprawa. Nie mogę wrócić do pracy przez to ,że dla mojego dziecka nie ma miejsca w żłobku. Koszty życia są bardzo duże , wyżyć z jednej pensji ,utrzymać dziecko, opłacić mieszkanie jest bardzo ciężko. ( no chyba ,że rodzice nie pracują wcale i mają z zasiłków większy dochód niż osoby pracujące ,które oczywiście na żaden zasiłek się nie załapią) Jeden żłobek na tak duże miasto to zdecydowanie za mało. Dlatego proszę o informację kiedy jest szansa posłać dziecko do żłobka. 

Odpowiedź:

Szanowna Pani Marto,

informujemy, że Gmina Kozienice została ostatecznym odbiorcą dofinansowania na utworzenie 45 nowych miejsc opieki w Publicznym Żłobku Miejskim w Kozienicach w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 
Zakończenie realizacji zadania pn.: „Przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach” planowane jest na koniec pierwszego kwartału 2024r.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

Pytanie: Panie Burmistrzu. Dlaczego zezwala Pan na wyświetlanie antypolskiego filmu, filmu w którym znieważany jest mundur żołnierza Wojska Polskiego w instytucji Panu podległej?

Odpowiedź: 

Szanowny Panie,

W kinie Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka wyświetlany jest różnorodny repertuar, w ramach działalności polegającej na upowszechnianiu sztuki i kultury filmowej wśród lokalnej społeczności. Dzięki temu widzowie kozienickiego kina otrzymują bogatą i zróżnicowaną ofertę pod względem rodzaju i gatunków filmowych, począwszy od filmów familijnych, komedii romantycznych, dramatów poprzez filmy religijne, historyczne, fantasy, aż po horrory, kino akcji i thrillery. Prezentowane są dzieła twórców polskich i zagranicznych, ukazujące różne spojrzenia na świat i otaczającą nas rzeczywistość.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – burmistrz Gminy Kozienice

Iwona

Pytanie: Dzień dobry. Czy jest w planach budowa placu zabaw w Nowinach? Powstaje tu nowe, duże osiedle domów jednorodzinnych, fajnie jakby najmniejsi mieszkańcy osiedla mieli miejsce do integracji i wspólnych spotkań i zabaw. Mocno wierzę w to, że znajdzie się miejsce, żeby takowy plac powstał ( jest kawałek gruntu przy ul. Gościnnej, który jest non stop zarośnięty trawą i krzewami - może warto go wykorzystać). Proszę o pozytywne rozpatrzenie sprawy. Pozdrawiam

Odpowiedź:  

Szanowna Pani Iwono

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, iż wskazany przez Państwa teren/plac pod realizacje inwestycji w zakresie budowy placu zabaw jest zbyt małym obszarem – urządzenia do zabaw dla dzieci muszą spełniać odpowiednie normy, a także posiadają strefy bezpieczeństwa określające odległości pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, również zgodnie z prawem budowlanym musi być zachowana odpowiednia odległość od budynków i dróg. Gmina Kozienice może rozważać wykonanie placu zabaw na terenie sołectwa na gruntach co do których będzie posiadała prawo własności lub dysponowania gruntem na cele budowlane np. na podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia zawartej na czas nieoznaczony. Po spełnieniu powyższego wymogu, kolejny etapem realizacji zadania jest opracowanie kompleksowej dokumentacji a następnie wykonanie placu zabaw dostosowanego do potrzeb użytkowników oraz wymogów bezpieczeństwa zgodnie z przepisami. W związku z powyższym proszę o przeprowadzenie 
z mieszkańcami konsultacji  i rozeznania za pośrednictwem Pani Sołtys w sprawie możliwości realizacji wyżej wymienionej inwestycji w innej lokalizacji, w której będzie istniała możliwość formalna i prawna do jego wykonania. Reasumując powyższe przedmiotowy wniosek będzie brany pod uwagę po zabezpieczeniu na ten cel środków finansowych w budżecie Gminy na lata kolejne.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – burmistrz Gminy Kozienice

Edward

Pytanie: Czy wzorem Wielunia RM Kozienic nie powinna przyjąć takiej samej Uchwały?https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/radni-wielunia-przyjeli-jednoglośnie-uchwale-w-sprawie-reparacji

Odpowiedź: 

Szanowny Panie, z informacji, które posiadam wynika, że Rada Miejska w Kozienicach nie ma w planach przyjęcia uchwały w przedstawionej przez Pana sprawie.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – burmistrz Gminy Kozienice

Pytanie: Dzień dobry Panie Burmistrzu mam pytanie w tym roku miał odbyć się Zlot Campingu i Carawaningu, swego czasu było o tym dość głośno. Dlaczego finalnie zlot się nie odbył?

Odpowiedź: 

W związku z pytaniami dot. organizacji w Polsce 93. F.I.C.C. Rally wyjaśniamy:

Zgodnie z decyzją Zgromadzenia Generalnego F.I.CC. w 2020 r. PFCC została wybrana do organizacji 93. F.I.C.C. Rally w Polsce w 2023 r. w terminie 27.07 - 4.08.2023 r. w Kozienicach.

W 2021 r. Zgromadzenie Generalne F.I.C.C. powierzyło PFCC również organizację Zgromadzenia Generalnego w 2023 r. na dzień 2.08.2023 r.

Na wniosek F.I.C.C. skierowany do PFCC w 2022 r. zmieniony został termin organizacji 93. F.I.C.C. Rally w Polsce na okres od 24 czerwca 2023 roku do dnia 02 lipca 2023 oraz Zgromadzenia Generalnego F.I.C.C. na dzień 28.06.2023 r.

O 93. F.I.C.C. Rally PFCC informowała na swojej stronie internetowej w specjalnej zakładce: 93 F.I.C.C. Rally.

Sytuacja pandemiczna COVID-19 w Europie oraz brutalna agresja Rosji na Ukrainę w 2022 roku spowodowały, że w latach 2020-2022 do Polski przyjechało zdecydowanie mniej turystów zagranicznych niż zwykle.

90. FI.C.C. Rally we Włoszech w 2020 r. został odwołany, a organizacja w Hiszpanii 91 F.I.C.C. Rally spotkała się z niezwykle niską frekwencją. Podobnie było przy organizacji innych zlotów międzynarodowych w tym okresie, np. Europa Rally.

Ponadto Chorwacka Federacja Campingowa wystąpiła do PFCC z ogromnymi pretensjami, że PFCC zgodziła się na organizację 93. F.I.C.C. Rally w terminie czerwcowym, w którym od ponad 20 lat Chorwacka Federacja organizuje Adria Camping Rally. Ta zbieżność terminów mogłaby spowodować znaczny spadek liczby uczestników zagranicznych na 93. F.I.C.C. Rally w Polsce  w 2023 r..

Jeszcze raz zaznaczamy, że termin ten został nam narzucony przez F.I.C.C.

Dodatkowo pod koniec maja 2023 r. PZMot organizuje w Krakowie Europa Rally, co też mogłoby w znaczący sposób wpłynąć na niską frekwencję na 93. F.I.C.C. Rally w Polsce, tym bardziej, że w ww. okresie odbywać się będą w Krakowie Europejskie Igrzyska Sportowe

To wszystko spowodowało, że Zarząd Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu na posiedzeniu w kwietniu 2022 r. rozważył wszystkie okoliczności dot. organizacji Rally w Polsce, w tym spodziewaną niską frekwencję, a więc i straty finansowe i podjął decyzję o zwróceniu się do F.I.C.C. o przełożenie, a nie o rezygnację (!) organizacji 93. F.I.C.C. Rally w Polsce na spokojniejszy i bezkonfliktowy okres - na 2024 r. (27.07 - 4.08.2024). Zaznaczamy, że termin ten nie koliduje z żadnymi innymi zlotami organizowanymi w Europie, bowiem F.I.C.C. Rally w 2024 r. zaplanowane na maj w Korei Płd.

Ponadto PFCC wystąpiło do Prezydenta F.I.C.C. z żądaniem, aby F.I.C.C. zrezygnowało z organizacji 92 F.I.C.C. Rally w Moskwie w 2022 r. i nie przyjmowało nowych klubów z Rosji do F.I.C.C. Nasz wniosek został poparty przez Ministra Sportu i Turystyki.

Prezydent F.I.C.C. poinformował PFCC, ze Zarząd nie jest władny do podjęcia decyzji w tych sprawach i zalecił PFCC skierowanie tych spraw do Zgromadzenia Generalnego F.I.C.C. - tak postąpiliśmy.

Gdyby propozycja przełożenia organizacji Rally w Polsce na 2024 r. nie została przyjęta, PFCC zwróciło się za pośrednictwem prezydenta F.I.C.C. bezpośrednio do Zgromadzenia Generalnego zgodnie z obowiązującym prawem o powierzenie PFCC organizacji F.I.C.C. Rally w 2025 r., co było zgodne ze statutem F.I.C.C. Nasz wniosek poparty został pełną prezentacją terenów zlotowych w postaci filmu i zdjęć.

Podobnie postępowaliśmy przy składaniu wniosku w 2020 r. o powierzenie PFCC organizacji Rally w 2023 r. (3-letnie wyprzedzenie) i nie było wtedy problemu z przyznaniem nam organizacji F.I.C.C. Rally.

Z niewiadomych dla nas przyczyn Prezydent F.I.C.C. nie zgłosił naszego wniosku na Zgromadzeniu Generalnym, natomiast spowodował odebranie nam organizacji Rally w Polsce w 2023 r., a także, co jest niezgodne z prawem, odebranie organizacji Zgromadzenia Generalnego uzasadniając to tym, że Zgromadzenie Generalne F.I.C.C. powinno się odbywać rzekomo podczas Rally.

Jednak Zgromadzenie Generalne F.I.C.C. w 2022 r. odbyło się w Brukseli - miejscu całkowicie niezwiązanym z organizacją F.I.C.C. Rally w 2022 r., podobnie podjęto decyzję o organizacji Zgromadzenia Generalnego w 2023 r. w Brukseli - również bez związku z Rally.

Tego typu działania ze strony Prezydenta F.I.C.C. uważamy za sankcje na PFCC za żądanie odwołania Rally w Rosji w 2022 r. i nieprzyjmowania do F.I.C.C. kolejnych klubów z Rosji.

Reasumując, informacja F.I.C.C. że PFCC zrezygnowała z organizacji F.I.C.C. Rally w 2023 roku, jest nieprawdziwa. Z podanych wyżej powodów chcieliśmy organizację tego Rally przełożyć na 2024 lub 2025 rok.

Decyzje podjęte przez Prezydenta F.I.C.C. spowodowały, ze po raz pierwszy w historii F.I.C.C. w 2023 r. i w 2024 r. nie odbędzie się w Europie F.I.C.C. Rally, co spotkało się z krytyką delegatów na Zgromadzeniu Generalnym w Brukseli w 2022 r.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice.

Marcin

Pytanie: Panie Burmistrzu świetna inwestycja ten park rekreacyjno wodny. Czy są już jakieś pomysły jak zagospodarować część wodną na zimę?

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Marcinie,

  • Park rekreacyjno sportowy został zaplanowany i zrealizowany z myślą o stworzeniu ciekawego, przyjaznego miejsca do rodzinnego wypoczynku dla mieszkańców i turystów. Chcemy, aby ten obiekt był przyjazny dla gości, żeby przyciągał do nas ludzi z zewnątrz, żeby był ciekawą i nowoczesną formą promującą Kozienice. Obiekt został podzielony na strefy.
  • W dziecięcej są dwa wodne place zabaw otwarte w sezonie letnim, a obok nich integracyjny plac zabaw dostosowany do dzieci z niepełnosprawnościami. Strefa leśna służy do relaksu i rekreacji. Są tam m.in. drewniane kładki, ławki, leżaki, wodotryski. Strefa trzecia, najbardziej wielofunkcyjna i uniwersalna to plenerowa scena, na której cyklicznie organizowane będą różne wydarzenia.
  • Wszystkie elementy parku zostały wkomponowane w istniejące tereny zielone. Chcieliśmy, aby ten obiekt był jak najbardziej wkomponowany w środowisko naturalne. Gdzie to było możliwe, wykorzystywaliśmy materiały przyjazne środowisku naturalnemu. Cała drewniana infrastruktura, misy dla ptaków, owadów, gdzie mogą napić się wody, ale także kilkanaście tysięcy nasadzeń drzew, krzewów, bylin. Obiekt będzie piękniał z roku na rok wraz ze wzrostem roślinności.
  • Wodne place zabaw w okresie od kwietnia do października w godzinach wieczornych pełniły będą funkcję tzw. suchej fontanny z elementami iluminacji świetlnych.
  • Ze względów technologicznych oraz chcąc zapewnić bezawaryjne funkcjonowanie obiektu urządzenia zabawowe jak również sam plac z racji jego przeznaczenia i funkcji zostanie wyłączony z eksploatacji w okresie zimowym. Wybudowany plac zabaw objęty jest gwarancją rękojmi należytego wykonania, dlatego też nie jest planowane alternatywne ich wykorzystywanie zimą. Z uwagi na ciekawą formę architektoniczną stanowią one same w sobie bardzo estetyczny element krajobrazu tego terenu. 
  • Istotnie przy poniesieniu  dodatkowych nakładów finansowych można rozważać stworzenie np. tymczasowego lodowiska jednak z uwagi na fakt, że tuż obok taki obiekt w okresie zimowym funkcjonuje nie będą takie działania podejmowane. Wierzę, że z uwagi na wielofunkcyjność i atrakcyjność tego terenu w celu spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie również w okresie zimowym.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice.

Michał

Pytanie: Dzień dobry mam do Pana Burmistrza gminy Kozienice takie pytanie? Czy w Kozienicach będzie sklep empik?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Michale,

lokowanie nowych salonów sprzedażowych sieci Empik należy do wyłącznej gestii Właściciela. W sprawie rozwoju firmy należy się bezpośrednio kontaktować z Siedzibą lub Biurem Spółki Empik.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice.

Marcin

Pytanie: Panie burmistrzu czy jest szansa by za pańskiego urzędowania wymienić w gminie szczególnie na wsiach wiaty przystankowe na eko wiaty? Część z nich to jeszcze blaszaki z lat 90-tych oraz murowane. Dużo miast już mają takie Eko wiaty.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marcinie uprzejmie informuję, że wiaty przystankowe to ważny element w transporcie drogowym miejskim i wiejskim. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 128 wiat przystankowych. Prace remontowe i konserwacyjne związane z wiatami przystankowymi mieszczącymi się na terenie Gminy wykonywane są systematycznie, tak aby korzystanie z nich było komfortowe i bezpieczne dla użytkowników.

Gmina Kozienice ze względu na położenie min. w otulinie Kozienickiego Parku Krajobrazowego, obszarach Natura 2000 oraz charakter miejsko wiejski nie jest zagrożona zachwianiem równowagi między terenami zielonymi, a zurbanizowanymi. Zieleń jest jednym najbardziej charakterystycznym elementem przestrzennym miasta i terenów wiejskich Gminy Kozienice. Od początku kadencji realizowane są inwestycje w zakresie zieleni co wpływa na estetykę i funkcjonalność miejsc publicznych. Wykonano min.: teren zielony przed basenem, skwer z tężnią na os. Głowaczowska, skwer z tężnią na os. Piaski, wykonano strefy zielone przy Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 4, zagospodarowano teren sportowo rekreacyjny przy ul. Legionów i ul. Warszawskiej.

Gmina Kozienice w 2022 roku  podpisała porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która pozwoli na zadbanie o pasy zieleni dróg krajowych w mieście, tj. ul. Radomska, Głowaczowska i Warszawska. W pasach dróg krajowych wykonaliśmy nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Przystanki typu ECO są to wiaty przeznaczone dla dużych aglomeracji miejskich, które charakteryzują się brakiem wystarczających miejsc zielonych gdzie dominuje beton, stal i szkło. Eco wiaty przystankowe mogą stanowić dopełnienie zielonego charakteru naszej Gminy, co będzie rozważane do realizacji w budżecie Gminy na lata przyszłe w przypadku możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację tego zadania z uwagi na fakt, że koszt takiej wiaty to kwota od 40 – 80 tys. złotych.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice.

Most na Wiśle

Krzysztof

Pytanie:

Dzień dobry, swego czasu sporo było informacji na temat mostu na Wiśle w okolicach Kozienic. Moje pytanie brzmi: jaki jest postęp prac nad projektem?

Odpowiedź:

Obecnie trwają prace projektowe w fazie uzgodnień koncepcji programowo przestrzennej mostu, dróg dojazdowych do mostu wraz z drogą dla pieszych i rowerów, skrzyżowania drogi krajowej DK 79 z drogą powiatową w kierunku Świerży Górnych i Elektrowni „Enea” oraz dróg na terenie Powiatu garwolińskiego.

Równolegle prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji przez Wójta Maciejowic, co do którego wniesiono odwołanie i sprawę obecnie rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Zgodnie z przekazaną informacją przez Lidera projektu tj. Powiat Garwoliński, opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest w IV kw. 2024 roku.

Jednocześnie informuję, że pod adresem: http://www.powiatgarwolinski.most-projekt.pl/została uruchomiona strona internetowa dla zadania pn. „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska, a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi”, na której udostępnione są aktualne dane dotyczące realizowanego projektu.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice.

Śmieci osiedle Pokoju

Stanisław

Pytanie:

Panie Burmistrzu, dlaczego w Kozienicach masowo ogradzane i usuwane są kosze na śmieci? Czy nie uważa Pan, że prowadzi to do zaśmiecania Gminy Kozienice? Jeszcze kilka lat temu w obrębie Osiedla Pokoju było co najmniej 8 koszy przy chodnikach. Teraz wiem jedynie o dwóch, a te są cały czas przepełnione. Dodatkowo niedawno postawiona ławka zamienia się w wysypisko śmieci. Proszę spojrzeć na zdjęcie z dnia 11.07.2023r.: ……… (link) Śmieci, które się tam pojawiają są rozrzucane przez wiatr dzięki czemu cała okolica wygląda paskudnie.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie dotyczące ilości koszy na odpady występujących w obrębie Osiedla Pokoju w Kozienicach informuję, że w ostatnich latach Gmina Kozienice nie demontowała koszy na wskazanym obszarze, przeciwnie – w ubiegłym roku zamontowano nowy kosz w rejonie tzw. Górki Starzyka w miejscu, gdzie wielokrotnie odnotowywano pozostawione odpady. Pozostałe kosze, które opróżniane są na zlecenie Gminy Kozienice znajdują się wzdłuż ulic otaczających Osiedle Pokoju: 2szt. na ul. Batalionów Chłopskich i 6szt. na ul. Lubelskiej. 

Ze względu na fakt, iż ponad połowa gruntów tworzących Osiedle Pokoju stanowi własność różnych spółdzielni, w tym Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach, większość koszy na odpady występujących na omawianym obszarze nie wchodzi w skład mienia Gminy Kozienice. Kilka koszy, które występują bądź występowały na terenie, zostało zamontowanych przez administratorów wspólnot mieszkaniowych i są opróżniane we własnym zakresie. 

Rozpatrując zgłoszone zapotrzebowanie, przeprowadzono wizję lokalną terenu i uznano za zasadne zamontowanie kosza na odpady przy ławce zlokalizowanej przy parkingu w centrum Osiedla Pokoju, gdzie podejmowana już była interwencja w celu uporządkowania terenu. 

W sytuacji, gdy istnieje potrzeba montażu koszy na odpady na terenach nie będących w posiadaniu Gminy Kozienice, wnioski należy kierować bezpośrednio do zarządców terenu: spółdzielni lub administratorów wspólnot mieszkaniowych.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice.

Wiaty przystankowe

Marcin

Pytanie:

Panie burmistrzu czy jest szansa by za pańskiego urzędowania wymienić w gminie szczególnie na wsiach wiaty przystankowe na eko wiaty? Część z nich to jeszcze blaszaki z lat 90-tych oraz murowane. Dużo miast już mają takie Eko wiaty.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marcinie uprzejmie informuje, że wiaty przystankowe to ważny element w transporcie drogowym miejskim i wiejskim. Na terenie Gminy zlokalizowanych jest 128 wiat przystankowych. Prace remontowe i konserwacyjne związane z wiatami przystankowymi mieszczącymi się na terenie Gminy wykonywane są systematycznie, tak aby korzystanie z nich było komfortowe i bezpieczne dla użytkowników. Gmina Kozienice ze względu na położenie min. w otulinie Kozienickiego Parku Krajobrazowego, obszarach NATURA 2000 oraz charakter miejsko wiejski nie jest zagrożona zachwianiem równowagi między terenami zielonymi, a zurbanizowanymi. Zieleń jest jednym z najbardziej charakterystycznym elementem przestrzennym miasta i terenów wiejskich Gminy Kozienice. Od początku kadencji realizowane są inwestycje w zakresie zieleni co wpływa na estetykę i funkcjonalność miejsc publicznych. Wykonano min.: teren zielony przed basenem, skwer z tężnią na os. Głowaczowka, skwer z tężnia na os. Piaski, wykonano strefy zielone przy Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 4, zagospodarowano teren sportowo rekreacyjny przy ul. Legionów 
i ul. Warszawskiej.

Gmina Kozienice w 2022 roku podpisała porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad, która pozwoliła na zadbanie o pasy zieleni dróg krajowych w mieście, tj. ul. Radomska, Głowaczowska i Warszawska. W pasach dróg krajowych wykonaliśmy nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Przystanki typu ECO są to wiaty przeznaczone dla dużych aglomeracji miejskich, które charakteryzują się brakiem wystarczających miejsc zielonych gdzie dominuje beton, stal i szkło. Eco wiaty przystankowe mogą stanowić dopełnienie zielonego charakteru naszej Gminy, co będzie rozważane do realizacji 
w budżecie Gminy na lata przyszłe w przypadku możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizacje tego zadania z uwagi na fakt, że koszt takiej wiaty to kwota od 40 – 80 tys. złotych.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice.

SP ZOZ

Stanisław

Pytanie:

Panie Burmistrzu, dlaczego w Kozienicach w SP ZOZ nie ma okulisty tyko musimy szukać. W Zwoleniu jest trzech, przyjeżdżają z Lublina. W Pionkach są okuliści, brak terminu w 2023 roku bo są pacjenci z Kozienic. Tak naprawdę to niech nasz dyrektor SP ZOZ weźmie się do pracy i poszuka a jak odpowiednio zapłaci to i okuliści przyjadą.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Stanisławie,

Poradnia okulistyczna w SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” została ponownie uruchomiona w czerwcu 2023 r. Z informacji otrzymanych z SP ZOZ wynika, że lekarz okulista będzie przyjmował pacjentów dwa razy w tygodniu. Wizyty pacjentów rozpoczną się od 22.6.2023 r.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice.

Piknik Rodzinny na zakończenie lata

Sebastian

Pytanie:

Dzień Dobry,

W Sierpniu w Kozienicach organizowany będzie Piknik Rodzinny na zakończenie lata. Domyślam się, że jest to impreza powiązana jak w ubiegłym roku z Dniem Energetyka. Jeżeli jestem w błedzie, to proszę mnie poprawić.

W związku z powyższym chciałbym dowiedzieć się, kto jest odpowiedzialny za organizację wydarzenia. Jestem zainteresowany ponieważ reprezentuję radomski zespół muzyczny 3po3 grający melidyjnego rocka i chciałbym dowiedzieć się, czy jest możliwość pokazania się również w Kozienicach.

Będę wdzięczny za odpowiedź.

Pozdrawiam,

Sebastian

Odpowiedź:

Szanowny Panie Sebastianie,

Uprzejmie informuje, iż głównym organizatorem imprezy plenerowej pn.: „Dzień Energetyka – Pożegnanie Lata” która odbędzie się dnia 2 września 2023 r. na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki KCRiS jest Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., Al. Józefa Zielińskiego 1, Świerże Górne, 26-900 Kozienice.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

Piknik Rodzinny - sierpień, promocja

Radosław

Pytanie:

Dzień dobry,

Kontaktuje się z Państwem jako reprezentant firmy Holiday Park & Resort.

Bardzo chcielibyśmy uczestniczyć w Państwa Evencie na zakończenie lata w celu promowania naszej sieci resortów.

W ramach współpracy – potrzebujemy od Państwa zgodę na wystawienie małego stoiska promocyjnego- możemy zaoferować nagrodę dla publiczności w postaci tygodniowego rodzinnego wypoczynku w jednym z naszych resortów.

Sposób w jaki zostanie to wykorzystane pozostawiamy do Państwa własnego pomysłu (konkurs, loteria itp.)

Odpowiedź

Szanowny Panie Radosławie.

W sprawach organizacyjnych dotyczących uczestnictwa podczas imprezy plenerowej pn.: „Dzień Energetyka – Pożegnanie Lata” prosimy o kontakt z głównym organizatorem imprezy Firmą Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. /Al. Józefa Zielińskiego 1, Świerże Górne, 26-900 Kozienice/.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

Stojaki na rowery

Hubert

Pytanie:

Panie Burmistrzu. W Kozienicach coraz więcej osób przemieszcza się po mieście rowerami jednak stojaków aby je na chwilę przypiąć jest bardzo mało. Szczególnie przy ciągach sklepowych. Rowerzyści zmuszeni są do przypinania rowerów np. do barierek sklepowych lub innych konstrukcji nie przeznaczonych do tego. 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Hubercie,

W odpowiedzi na Pana wniosek informujemy, że Gmina Kozienice sukcesywnie rozwija infrastrukturę rowerową w postaci stojaków czy stacji do ich naprawy. Obecnie przy realizacji zadań w zakresie budowy infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie Gminy wykonywane są nowe stojaki na rowery. Uzupełniająco na terenach będących własnością Gminy Kozienice, czy przy sklepach będących własnością Gminy staramy się wprowadzać udogodnienia dla rowerzystów i montować stojaki na rowery w miarę możliwości terenowych i finansowych. Budowa przed pozostałymi obiektami typu sklepy lub innymi obiektami usługowymi będącymi własnością prywatną, nie leży w gestii Gminy Kozienice a do właścicieli budynków lub ich najemców.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

MC DONALD'S

Adam

Pytanie:

Dzień dobry. Panie burmistrzu, wiadomo już kiedy otwarcie McDonald? Pozdrawiam.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Adamie.

Oficjalne otwarcie sieci gastronomicznej McDonalds miało miejsce dnia 22.5.2023 r. o godz. 10:00.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

MIESZKANIA KOMUNALNE KOZIENICE OS. POLESIE

Jolanta

Pytanie:

Dzień dobry panie Burmistrzu chciałabym się dowiedzieć czy wiadomo kiedy będzie można składać wnioski o wynajem mieszkania komunalnego na Polesiu oraz jakie będą kryteria? 

Odpowiedź:

Szanowna Pani Jolanto.

Inwestycja przy ulicy Bukowej jest jeszcze w trakcie realizacji. W drugiej połowie 2023 roku planowane jest ogłoszenie zasad i kryteriów naboru dla osób zainteresowanych najmem nowo wybudowanych lokali mieszkalnych. Wszystkie informacje w tym zakresie będą publikowane na stronach internetowych Gminy Kozienice.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice.

PROBLEM Z UŻYTKOWNIKAMI MOTOCROSSÓW

Daniel

Pytanie:

Panie Burmistrzu. Czy poważnie nie da się rozwiązać, we współpracy z policją, problemu z motocrossowcami? Dopiero zaczęły się pierwsze ładne dni nowego roku i ponownie w kozienickich lasach pojawili się motocrossowcy. Ostatnio zauważyłem ich nawet przejeżdżających przez Królewskie Źródła. Od kilku już lat ci osobnicy nie pozwalają normalnym ludziom cieszyć się naszą piękną puszczą.

A druga sprawa związana jest z zamkniętą drogą dojazdową do Królewskich Źródeł. Koncepcja była bardzo słuszna bo miała spowodować zmniejszenie ruchu w tym rejonie. Jednak coraz więcej osób zaczęło korzystać z dróg pożarowych i dojeżdżają przez środek lasu do samych wiat wypoczynkowych. I zamiast zmniejszonego ruchu mamy podróże samochodami przez leśne drogi. Myślę, że potrzeba zdecydowanych działań policji i straży leśnej w naszym kompleksie leśnym.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Danielu.

W uzupełnieniu odpowiedzi na Pana pytanie skierowane do Burmistrza Gminy Kozienice, uprzejmie informuję, że w dniu 11.05.2023 roku Nadleśnictwo Kozienice udzieliło odpowiedzi pismem nr NS.2506.13.2023, które załączam celem zapoznania.

Odpowiedź Nadleśnictwa Kozienice

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

POWAŻNA SPRAWA DO PANA ZDZISŁAWA GREGORCZYKA

Aleksei

Pytanie:

Dzień dobry. Jak i gdzie możliwe trafić na spotkanie z panem Zdzisławem Gregorczykiem?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Aleksei,

W odpowiedzi na przesłane pytanie uprzejmie informuje, że spotkanie z radnym Zdzisławem Gregorczykiem możliwe jest pod uprzednim kontakcie z Biurem Rady Miejskiej w Kozienicach, przy ulicy Parkowej 5, pod numerem telefonu 48 611 71 10.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI SZAMBA

Marek

Pytanie:

Witam czy w gminie jest program dofinansowania do likwidacji szamba? Jeśli nie czy jest planowany i brany pod uwagę ?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marku.

W odpowiedzi na pytanie dot. dofinansowania likwidacji szamba i podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej informuję, iż Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z  o.o. nie udziela dotacji ani nie dofinansowuje zadań polegających na likwidacji  szamb i podłączeniu do sieci kanalizacji sanitarnej.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, w tym budowa przydomowej przepompowni ścieków, wynika z technicznych możliwości podłączenia i jest kosztem własnym Spółki.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji.

KGK Sp. z o.o jako przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne  jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.

Osoba ubiegająca się o podłączenie do sieci powinna złożyć do naszego przedsiębiorstwa wniosek o przyłączenie, celem określenia technicznych możliwości dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych. Wniosek dostępny jest na naszej stronie internetowej, dodatkowo, załączam go do w niniejszej wiadomości.

Natomiast realizację budowy przyłączy do sieci (….) zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 CMENTARZ W KOZIENICACH

Aleksandra

Pytanie:

Dzień dobry. Dwa lata temu takie pytanie padło, dzisiaj je ponawiam - co z wyszukiwarką grobów na cmentarzu w Kozienicach? Kancelaria posiada bazę zinwentaryzowanych grobów. Jaka jest przeszkoda aby np. wzorem cmentarza w Radomiu przy ul. Limanowskiego udostępnić ją dla ogółu społeczeństwa?

Odpowiedź:

Szanowna Pani Aleksandro.

W odpowiedzi na Pani pytanie w sprawie uruchomienia wyszukiwarki grobów na Cmentarzu w Kozienicach informuje, iż w Sejmie prowadzone są prace w sprawie zmiany Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, które to zmiany przewidują wprowadzenie centralnej bazy danych o osobach zmarłych na danym cmentarzu i taka wyszukiwarka ma być udostępniona dla każdego obywatela. Tak więc do chwili wprowadzenia nowej ustawy nie przewidujemy wprowadzania własnej wyszukiwarki.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 ODBIÓR POSEGREGOWANYCH ODPADÓW

Jerzy

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu. Dlaczego prywatny przedsiębiorca musi  mieć umowę na płatny odbiór posegregowanych odpadów z KGK, a nie może mieć umowy z innym odbiorcą nie odpłatnym na terenie Gminy ? Ponadto dlaczego przedsiębiorca nie może mieć kompostownika?

 Odpowiedź:

Szanowny Panie Jerzy,

kwestie poruszane przez Pana w pytaniach reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U.  z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwaną dalej u.u.c.p.g.) Odpowiadając na Pana pytania wyjaśniam jn:

Dlaczego prywatny przedsiębiorca musi mieć umowę na płatny odbiór posegregowanych odpadów z KGK, a nie może mieć umowy z innym odbiorcą nie odpłatnym na terenie Gminy?

Na podstawie art. 6 ust. 5a u.u.c.p.g. wójt, burmistrz, prezydent miasta kontroluje posiadanie przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobligowani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, umów na odbiór odpadów oraz zgodności ich postanowień z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku oraz z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r. poz. 906). §  1 przywołanego rozporządzenia zobowiązuje do selektywnego zbierania frakcji: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady.

Tak więc, o ile dana nieruchomość niezamieszkała znajduje się poza gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – właściciel tejże nieruchomości powinien zawrzeć umowę z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 u.u.c.p.g. Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kozienicach www.kozienice.pl w zakładce Gospodarka Odpadami.

Ponadto dlaczego przedsiębiorca nie może mieć kompostownika?

Analiza przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazuje, że ustawodawca umożliwił jedynie właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi możliwość zwolnienia z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady (art. 4 ust. 2a pkt 4 u.u.c.p.g.) oraz częściowego zwolnienia ich z opłaty za gospodarowanie odpadów (art. 6k ust. 4a u.u.c.p.g.). Przedsiębiorcy mogą kompostować odpady wyłącznie w instalacjach kompostowniach na podstawie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 PROBLEM Z UŻYTKOWNIKAMI MOTOCROSSÓW

Daniel

Pytanie:

Panie Burmistrzu. Czy poważnie nie da się rozwiązać, we współpracy z policją, problemu z motocrossowcami? Dopiero zaczęły się pierwsze ładne dni nowego roku i ponownie w kozienickich lasach pojawili się motocrossowcy. Ostatnio zauważyłem ich nawet przejeżdżających przez Królewskie Źródła. Od kilku już lat ci osobnicy nie pozwalają normalnym ludziom cieszyć się naszą piękną puszczą.

A druga sprawa związana jest z zamkniętą drogą dojazdową do Królewskich Źródeł. Koncepcja była bardzo słuszna bo miała spowodować zmniejszenie ruchu w tym rejonie. Jednak coraz więcej osób zaczęło korzystać z dróg pożarowych i dojeżdżają przez środek lasu do samych wiat wypoczynkowych. I zamiast zmniejszonego ruchu mamy podróże samochodami przez leśne drogi. Myślę, że potrzeba zdecydowanych działań policji i straży leśnej w naszym kompleksie leśnym.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Danielu,

W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, że w dniu 20.4.2023r. wysłane zostało pismo nr  WI.1510.64.2023 do Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach i Nadleśnictwa Kozienice z prośbą o podjęcie działań w poruszanych sprawach.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 HAŁAS NA ULICACH KOZIENIC CD.

Wojciech

Pytanie:

Panie Burmistrzu odpowiedź Komendanta Policji dotycząca mojego pytania nt. hałasu na ulicach Kozienic jest dla mnie niesatysfakcjonująca.

Komendant stwierdza, że to „diagnosta podczas przeprowadzania okresowego badania technicznego pojazdu ma obowiązek dokonać układu wydechowego”. Jestem użytkownikiem samochodów od kilkudziesięciu lat i nigdy na żadnym przeglądzie diagnosta nie sprawdzał poziomu hałasu z układu wydechowego.

W Internecie jest dużo informacji o tym jak Policja w innych miastach walczy z hałasem wydobywającym się z rur wydechowych nieodpowiedzialnych kierowców.

Dlaczego Policja w Kozienicach nie jest wyposażona w sprzęt do walki z hałasem na Naszych ulicach.

Czy miasto może pomóc Policji w zakupie urządzenia do sprawdzania poziomu hałasu samochodów i motocykli.

Bardzo proszę o pomoc w imieniu mieszkańców mieszkających bezpośrednio przy głównych ulicach Kozienic.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Wojciechu.

W odpowiedzi na Pana wniosek i zapytanie dotyczące zakupu przez Gminę Kozienice urządzenia do sprawdzania hałasu samochodów i motocykli uprzejmie informujemy, iż co roku jako jednostka samorządu terytorialnego realizująca zadania w ramach zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa dofinansowujemy działalność Policji przekazując środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji.

Cel na który zostają przekazane środki finansowe określa się w stosownym porozumieniu na podstawie złożonego wniosku przez Komendę Powiatową Policji, która zna najpilniejsze potrzeby miejscowej jednostki.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Marek

Pytanie:

Szanowni państwo

w wielu miastach wprowadzane są warunki odnośnie sprzedaży alkoholu mające na celu lepsze funkcjonowanie dla większości mieszkańców (odległość niektórych obiektów od punków sprzedaży 100, 150 metrów - w Kozienicach 50, ograniczenie godzin lub dni w których sprzedaje się alkohol). Czy włodarze naszego miasta zauważają ten problem, czy też oni mieszkają oni tam gdzie tan problem ich nie dotyka?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marku, uprzejmie informuję, że od dnia wejścia w życie Uchwały Nr XLII/396/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kozienice do tutejszego urzędu nie wpłynęły żadne uwagi czy też skargi dotyczące przedmiotowej uchwały. Ponadto, z uzyskanych informacji od Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach i GKRPA ustalono, że od 2018 r, nie były prowadzone postępowania administracyjne dotyczące naruszenia prawa w związku z usytuowaniem punktów sprzedaży napojów alkoholowych w odległości co najmniej 50 metrów od obiektów chronionych. Informujemy również, że w ciągu roku na podstawie upoważnienia Burmistrza Gminy Kozienice, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozienicach przeprowadza kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 ŚWIATŁOWÓD CUDÓW, WYMYSŁÓW, PRZEWÓZ...

Kamil

Pytanie:

Dzień dobry, podczas wykopów pod światłowód w miejscowościach Cudów, Wymysłów, Przewóz został uszkodzony w kilkudziesięciu miejscach kabel telefoniczny, którym były świadczone usługi Orange. Mieszkańcy ww miejscowości dostali wypowiedzenia świadczenia usług przez ORANGE z przyczyn technicznych. Proszę o informację, czy znany jest termin oddania do użytku położonego światłowodu i wskazanie operatorów którzy będą z niego korzystali. Na chwilę obecną mieszkańcy są bez internetu.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Kamilu.

Uprzejmie informuje, że w miejscowości Przewóz na przełomie sierpnia i września 2022 r. została wydana decyzja na zajęcie pasa drogowego na umieszczenie światłowodu w pasie drogi gminnej.            

Pozostałe drogi w m. Przewóz cudów Wymysłów to drogi powiatowe nie będące w zarządzie Gminy Kozienice. Inwestycję prowadzi podmiot prywatny i nie jest znana nam data oddania światłowodu do użytku oraz lista potencjalnych operatorów którzy będą z niego korzystali. W celu uzyskania informacji należy zwrócić się do Inwestora zamierzenia.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 WSKAZANIE ADRESU ZAMIESZKANIA

Aleksandra

Pytanie:

Dzień dobry, 

Chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie, czy istnieje możliwość uzyskania informacji o aktualnym miejscu zamieszkania osoby, której dane posiadam (imię, nazwisko, pesel)? Te informacje są mi niezbędne do dostarczenia informacji do sądu. Osoba ta jest bowiem pozwana w sprawie, w której ja jestem powódką.

Jeżeli jest taka możliwość to bardzo proszę o informację co powinnam zrobić lub jakie wnioski wypełnić. W razie potrzeby dostarczę stosowane dokumenty, które wskazują na to, że faktycznie taka sytuacja ma miejsce.

 Odpowiedź:

Szanowna Pani Aleksandro,

Odpowiadając na Pani zapytanie dotyczące uzyskania informacji o aktualnym miejscu zamieszkania osoby, informuję, że organ gminy nie prowadzi rejestrów zamieszkania a jedynie zameldowania na pobyt stały lub czasowy. Aby uzyskać dane o zameldowaniu osoby należy zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL lub z rejestru mieszkańców. Dane z rejestrów mogą być udostępnione osobom i jednostkom organizacyjnym jeżeli wykażą w tym interes prawny. Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać podstawę prawną, z której wynika potrzeba uzyskania danych innej osoby i załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: dochodzenie wierzytelności, zobowiązanie sądu do wskazania danych osoby poszukiwanej, trwające postępowania, wezwania komornicze itp.

Obecnie obowiązujący druk wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL określony został w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 r. oraz do pobrania ze strony Urzędu Miejskiego w Kozienicach-www.kozienice.pl. Opłata za udostępnienie danych jednostkowych zgromadzonych w rejestrze mieszkańców oraz rejestrze PESEL dotyczących jednej osoby wynosi 31 zł. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu 48 611 71 77.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice.

DROGA W MIEJSCOWOŚCI RUDA

Anna

Pytanie:

Dzień dobry

Po raz kolejny temat dokończenia budowy drogi w miejscowości Ruda jest "zamiatany pod dywan" i mieszkańcy zbywani są pismami informującymi o remontach cząstkowych drogi asfaltowej. Remonty cząstkowe nic nie dają, drogowcy przyjadą posypią kamyczkami poleją smołą i poklepią łopata tak wygląda remont cząstkowy. Niestety. a za dwa góra 7 dni problem jest ten sam. Nasze prośby są pomijane o dokończenie budowy drogi w miejscowości Ruda i zbywani jesteśmy obietnicami w następnej kadencji zrobimy, w przyszłym roku itp. Moje pytanie brzmi KIEDY w KOŃCU Ruda doczeka się dokończenia budowy odcinka o długości ok 1,5 km drogi?? Myślę że nie tylko ja, ale i inni mieszkańcy mojej miejscowości czują się oszukani, podirytowani bezskutecznością naszych władz względem naszej sprawy, tym bardziej, że widzimy i słyszymy, że w okolicznych miejscowościach  powstają nowe drogi, chodniki. Jest nam bardzo przykro, że jesteśmy pomijani i nie kończy się inwestycji rozpoczętych i wiem, że Pan Burmistrz odpowie, że pierwszy etap został ukończony, ale chyba nie na tym polega zarządzanie, aby kolejny odcinek robić za 5-10 lat ? A może o to chodzi mieszkańcy zapomną, przyzwyczają się?

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno.

Gmina Kozienice w bieżącym okresie realizuje przyjęte w budżecie gminy założenia inwestycyjne na rok 2022-2024. Sytuacja ekonomiczna w kraju spowodowała znaczny wzrost planowanych kosztów realizowanych inwestycji, co przełożyło się na brak możliwości wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych. Większość z planowanych inwestycji jest odpowiedzą na zapotrzebowanie mieszkańców nie tylko w zakresie poprawy komunikacji, ale także dla zaspokojenia potrzeb społecznych i socjalnych poprzez wykonanie m.in. takich zadań jak: budowa budynku komunalnego w Kozienicach, Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi, Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Kociołkach, Przedszkola w Kozienicach, parku wodnego przy ul. Legionów itp., skwerów z tężnią i fontanną, remont obiektów szkolnych i terenów przyszkolnych. Wszystkie te inwestycje realizowane są z udziałem środków zewnętrznych pozyskanych z różnych źródeł w ramach ogłoszonych wielorakich programów rządowych lub unijnych. Dzięki temu założenia budżetowe będą mogły być w większości zrealizowane. Z uwagi na ograniczone środki finansowe wykonanie wnioskowanego odcinka drogi w miejscowości Ruda uwarunkowane jest pozyskaniem środków finansowych na jego realizację, co będzie możliwe w przypadku pojawienia się nowych ogłoszeń o naborze wniosków o dofinansowanie lub pozyskaniem środków z innych źródeł np. Lasów Państwowych. Do tego czasu przedmiotowa droga będzie remontowana i utrzymywana w stanie przejezdności. Pragnę również zauważyć, że w obecnej kadencji samorządu nakłady inwestycyjne znacznie wzrosły a łącznie z wydatkami bieżącymi wynoszą ponad 3 mln. złotych na sołectwo Ruda i są wyższe niż wydatki ponoszone na poszczególne pozostałe sołectwa.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

MIESZKANIE KOMUNALNE POLESIE

Agata

Pytanie:

Dzień dobry, czy wiadomo kiedy będzie można składać wnioski o wynajem mieszkania komunalnego na Polesiu? Jakie będą kryteria oraz decyzję zostaną wydane przed zakończeniem prac w budynku, tak aby po odbiorze lokatorzy mogli się od razu wprowadzać? 

Odpowiedź:

Szanowna Pani Agato,

Inwestycja przy ulicy Bukowej jest jeszcze w trakcie realizacji. W II kwartale 2023 roku planowane jest ogłoszenie zasad i kryteriów naboru dla osób zainteresowanych najmem nowo wybudowanych lokali mieszkalnych. Wszystkie informacje w tym zakresie będą publikowane na stronach internetowych Gminy Kozienice.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

POCIĄGNIĘCIE GAZU ZIEMNEGO

Karol

Pytanie:

Witam. Chciałbym dowiedzieć się czy w najbliższym czasie planowane jest pociągnięcie gazu ziemnego do miejscowości 26-900 Holendry Kuźmińskie. I jeżeli tak to w przeciągu jakiego czasu planowana jest ta inwestycja?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Karolu.

W odpowiedzi na Pański wniosek uprzejmie informuję, że w dniu 07.03.2023r. skierowano pismo nr WI.1510.43.2023 z dnia 06 marca 2023 r. do PSG Sp. z o. o. Oddział w Radomiu,  z prośbą o zajęcie stanowiska w poruszonej przez Pana kwestii oraz przedstawienie planowanych działań odnośnie przyłącza gazowego na terenie miejscowości Holendry Kuźmińskie. Po otrzymaniu odpowiedzi, stanowisko PSG Sp. z o. o zostanie Panu niezwłocznie przekazane.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice


Odpowiedź na pismo do PSG Sp. z o. o. Oddział w Radomiu 

PROGRAM MALUCH PLUS

Sławomir

Pytanie:

Od stycznia 2023 rusza program maluch plus gminy mogą się starać o dofinansowanie na budowę i funkcjonowanie żłobków dla dzieci do lat 3. Panie burmistrzu czy nasza gmina będzie starać się o te środki? A może inne środki, które by pozwoliły zwiększyć ilość miejsc w naszym żłobku? Z każdym z kim rozmawiam mówi, że ciężko się dostać do naszego żłobka, że jest mało miejsc. 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Sławomirze.

Informujemy, że Gmina Kozienice wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców złożyła wniosek do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o dofinansowanie utworzenia 45 miejsc opieki w Publicznym Żłobku Miejskim w Kozienicach w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

CZYSTOŚĆ

Jan

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu 

Zanim zadam pytanie, chciałbym podziękować Panu za wzorowa opiekę nad Gminą Kozienice. Jest Pan moim zdaniem najlepszym a na pewno najskuteczniejszym Burmistrzem w historii Kozienic. Kompetencja, wiedza i kultura osobista to jest to czego powinien uczyć się od Pana każdy kolejny następca.

Moje pytanie tyczy czystości Kozienic z którą nie jest najgorzej, jednak jest sporo miejsc które dosłownie są traktowane jak wysypiska. Konkretny przykład to lasek między Zespołem Szkół Zawodowych a osiedlem Zdziczów między ul Warszawską a ul. Zdziczów. Miejsce to służy do spożywania alkoholu zarówno przez ,,profesjonalistów'' jak i młodzież szkolną. I jedni i drudzy zostawiają odpadki. ,,Syzyfową pracą ''jest sprzątanie tego terenu przez niektóre osoby z sąsiedztwa.

Bardzo proszę o odpowiedź czy istnieje możliwość zamontowania monitoringu lub zatrudnienia osoby która nagłośni medjalnie wysokość kar za zaśmiecanie .Lub może są jakieś inne skuteczne sposoby na walkę z tą patologią.

 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Janie,

Uprzejmie dziękuję za informacje w przedmiotowej sprawie.

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, iż wskazany przez Pana teren jest systematycznie sprzątany. Ze względu na skrajną nieodpowiedzialność niektórych osób, które zaśmiecają nielegalnie las poprzez wynoszenie odpadów stałych, w bieżącym roku planowane jest zwiększenie częstotliwości wykonywania sprzątania na tym terenie. Dodatkowo, w miesiącu styczniu został zamontowany kosz na śmieci w pasie drogowym ulicy Zdziczów przy wyjściu z lasu pomiędzy Zespołem Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, a ulicą Dębową.

Również w celu zachowania estetyki, przejrzystości terenu oraz ze względów bezpieczeństwa w latach ubiegłych został wykonany przegląd drzewostanu i usunięcie zakrzaczeń.

Gmina Kozienice prowadzi szereg akcji edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania zaśmiecaniu środowiska  poprzez propagowanie segregacji odpadów. Dla mieszkańców Gminy Kozienice w ramach edukacji ekologicznej rozdawane są ulotki o prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Niestety, nie wszyscy starają się podejść do ochrony naszego środowiska naturalnego w sposób odpowiedzialny. W przypadku zauważenia podobnych sytuacji, bardzo proszę o sygnał.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH

Paweł

Pytanie:

Dzień dobry, chciałbym się dowiedzieć na jakim etapie są inwestycje budowy dróg dojazdowych zaplanowanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z dnia 9 września 2010r. oznaczonych w tej uchwale numerami od 27 do 31 KDD?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Pawle.

W odpowiedzi na Pana pytanie, uprzejmie informuję, iż wskazane drogi nie zostały ujęte do realizacji w bieżącym roku budżetowym, poza tym w pierwszej kolejności należy przygotować kompleksową dokumentacje techniczną, która pozwoli określić zakres prac jakie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zabezpieczyć środki finansowe na ten cel w budżecie Gminy Kozienice na lata przyszłe przez Radę Miejską w Kozienicach. Ponadto zadania z zakresu infrastruktury drogowej Gmina Kozienice stara się realizować sukcesywnie i w miarę posiadanych środków finansowych biorąc pod uwagę potrzeby i konieczność poprawy infrastruktury drogowej. Corocznie w ramach przeprowadzonych remontów dróg gminnych, w zależności od potrzeb, dokonywane są naprawy dróg o różnego typu nawierzchniach i zróżnicowanych powierzchniach. Z uwagi na duże potrzeby w tym zakresie, gdzie w dużej mierze żywotność i trwałość remontowanych nawierzchni zależy przede wszystkim od sposobu eksploatacji ciągów komunikacyjnych, obciążeń ruchem pojazdów i panujących warunków atmosferycznych, nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb.

Jednocześnie wskazujemy, że Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Reguluje sposób wykorzystania danego terenu znajdującego się w granicach miasta lub gminy oraz porządkuje układ komunikacyjny w obrębach geodezyjnych.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

POPRAWIENIE PLACU ZABAW

Ewelina

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu . Zwracam się z zapytaniem odnośnie placu zabaw znajdującym się za blokiem przy ulicy Hamernickiej 13.

Czy jest możliwość poprawienia nawierzchni bądź wymiany na gont bitumiczny lub inne tworzywo sztuczne które będzie bezpieczne do zabawy dla dzieci ? Ponieważ na chwilę obecną plac zabaw wysypany jest żółtym piaskiem  który utrudnia dzieciom zabawę i  jest bardzo zanieczyszczony . Dzieci zdejmują obuwie i ranią sobie stopy. 

Odpowiedź:

Szanowna Pani Ewelino.

Odpowiadając na Pani wniosek odnośnie placu zabaw znajdującego się za blokiem przy ul. Hamernickiej 13 w Kozienicach, informuję, że wskazany plac zabaw położony jest na terenie należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej, a także przez nią zarządzanym.

Przedmiotowy wniosek należy kierować do Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

HAŁAS NA ULICACH KOZIENIC - AKTUALIZACJA

Wojciech

Pytanie:

Dzień dobry. Hałas, który generują samochody reguluje Art.60.ust.2 pkt. 2 Kodeksu Drogowego. W ostatnim czasie na ulicach Kozienic pojawia się bardzo dużo samochodów, które mają przerobione układy wydechowe. Te pseudo sportowe samochody emitują bardzo duży hałas, znacznie przekraczający normy. Samochody te nie dość, że bardzo głośne to jeszcze "wybuchy" wydobywające się z rur wydechowych potrafią nieźle wystraszyć. Moim zdaniem miejscem ich powinny być tory wyścigowe a nie ulice naszego miasta. 

Moje pytanie jest takie. Czy policja w Kozienicach ma na wyposażeniu urządzenia do badania hałasu wydobywającego się z rur wydechowych samochodów i motocykli? Jeżeli tak to dlaczego nie wykorzystuje ich do walki z kierowcami uprzykszającymi życie mieszkańców naszego miasta. 

Panie Burmistrzu czy mógłby pan zwrócić się w imieniu mieszkańców do Komendanta Policji i zasygnalizować ten uciążliwy problem?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Wojciechu.

W odpowiedzi na Pański wniosek uprzejmie informuję, że w dniu 09.02.2023r. skierowano pismo nr WI.1510.18.2023 z dnia 08 lutego 2023 r. do Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach w celu zasygnalizowania problemu hałasu na drogach oraz z prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie, a także o podjęcie działań zmierzających do eliminacji uciążliwości dla mieszkańców Gminy Kozienice. Po otrzymaniu odpowiedzi, stanowisko KPP w Kozienicach zostanie Panu niezwłocznie przekazane.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

Odpowiedź komendanta Komendy Powiatowej w Kozienicach:

Szanowny Panie Wojciechu.

W uzupełnieniu odpowiedzi na Pana pytanie przekazuje informacje z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach.

„Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach nie posiada na wyposażeniu urządzenia do pomiaru poziomu hałasu. Nadmienić należy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 20212 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. 2012 poz. 996) diagnosta podczas przeprowadzania okresowego badania technicznego pojazdu ma obowiązek dokonać układu wydechowego”.

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH NA SKRZYŻOWANIU ULIC RADOMSKA/WÓJCIKÓW

Sławomir

Pytanie:

Dzień dobry,

piszę do Pana, gdyż nie bardzo wiem, do kogo kierować tego typu 'reklamację'. Otóż chodzi o to, że nowa sygnalizacja świetlna na ww skrzyżowaniu 'ignoruje' zupełnie pieszych. Jest niby 'czujka', która jednak nie wpływa na zmianę świateł na przejściu (a już szczególnie po zmroku). Podczas ostatniej próby dostania się na drugą stronę ulicy Radomskiej, światła zmieniły się 5 razy, wypuszczając pojazdy z ulicy Wójcików, jednak światła na przejściu pozostały czerwone. W efekcie czego jedynym wyjściem było przejście na świetle czerwonym. I nie jest to pierwszy raz, kiedy fotokomórka 'nie widzi' pieszych. Może warto by zamontować sprawdzone przyciski wymuszające zmianę świateł... 

Jeśli to możliwe, to proszę o interwencję u wykonawcy - może uda się usunąć ten dość poważny problem.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Sławomirze,

Informuję, że Pana zgłoszenie skierowano pismem nr WI.7226.II.33.2022 z dnia 23 stycznia 2023 r. do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie jako inwestora zrealizowanej inwestycji drogowej z prośbą o pilne podjęcie działań zmierzających do usprawnienia funkcjonowania sygnalizacji świetlnej. Po otrzymaniu odpowiedzi, stanowisko GDDKiA zostanie Panu niezwłocznie przekazane. 

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

Aktualizacja:

Szanowny Panie Sławomirze,

Pismem nr O.WA.Z-2.4080.27.2023.MK z dnia 28 luty 2023 r. /data wpływu 06.03.2023r./ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w odpowiedzi na pismo WI.7226.1.2021 z dnia 31.08.2021 r. poinformowała jak poniżej:

,,W odpowiedzi na pismo o nr sprawy WI.7226.II.33.2022 z dnia 23.01.2023r. dotyczące sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 79 z ul. Wójcików w Kozienicach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie informuje, iż ww. lokalizacja została poddana weryfikacji pod kątem detekcji pieszych w pobliżu przejść dla pieszych. W wyniku obserwacji Wykonawca dokonał zmiany parametrów czułości detektorów ruchu powodując szybsze i dokładniejsze wykrycie pieszego oczekującego na przejście.”

SYMBOL INWESTYCJI

Paweł

Pytanie:

Dzień dobry,

Proszę o informację jakie inwestycje są czynione w gminie, by zatrzymać młodych i ewentualnie pozyskać nowych mieszkańców.

Gmina uzyskała prestiżowy tytuł za inwestycje, które zaspokajają lub nawet nie potrzeby obecnych mieszkańców, a wynika to tylko i wyłącznie z dobrego budżetu i układów politycznych celem pozyskiwania środków.

Czy planując wydatki na kolejne lata gmina uwzględnia tworzenie stref z infrastrukturą niezbędną do zachęcania nowych inwestorów do inwestycji? Czy ktokolwiek w gminie działa na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w ilościach kilkuset lub kilku tysięcy?

Odpowiedź:

Szanowny Panie  Pawle.

Gmina Kozienice podejmuje wszelkie – prawem dopuszczalna – działania w przedmiocie przez Pana poruszanym, w tym: prawne, ekonomiczne, organizacyjne i inne.

Przede wszystkim jednak podejmujemy działania, na których zależy inwestorom – realizującym swoje inwestycje lub chcącym realizować je na terenie naszej gminy.

Z uwagi na formułę niniejszego kontaktu: „krótkie pytanie – krótka odpowiedź” nie jestem w stanie opisać szeregu działań podejmowanych przez Gminę Kozienice, zachęcam jednak do lektury naszej strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej, a także lokalnych mediów, w których działania te są opisane i uszczegółowione.”

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

KOZIENICE W STAREJ FOTOGRAFII

Agnieszka

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu

Przypadkowo natknęłam się na zdjęcia starych Kozienic na stronach aukcyjnych. Najczęściej przedstawiają Kozienice z okresu przedwojennego i okresu II Wojny Światowej. Cena tych zdjęć oscyluje  ok 100 zł w przeliczeniu na złotówki. Stąd moje pytanie, czy Miasto mogłoby zainwestować w zakup archiwalnych zdjęć. Niektóre są unikatowe jak np. zdjęcie jeńców wrześniowych na terenie obecnego Ogrodu Jordanowskiego, czy też zdjęcia z kozienickiego getta.  Z całą pewnością kolekcja tych zdjęć, stanowiłaby ciekawą  formę upamiętniania naszej historii. Myślę, że cena poszczególnych egzemplarzy nie byłaby obciążeniem dla budżetu. 

Odpowiedź:

Szanowna Pani Agnieszko.

Jednostką właściwą do kolekcjonowania archiwalnych zdjęć Kozienic jest Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego (Gmina Kozienice jest organizatorem instytucji). Wg informacji jakie uzyskaliśmy od dyrekcji MRK placówka pozyskuje w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych tego typu obiekty – w drodze kupna, darowizny lub przyjęcia fotografii do digitalizacji. W ubiegłym roku Muzeum wzbogaciło swoją kolekcję m.in. o odbitki przedstawiające broń maszynową i artyleryjską przed wejściem głównym do kozienickiego pałacu z czasów I wojny światowej, badanie koni z kozienickiej stadniny przez okupantów niemieckich z lat II wojny światowej oraz zdjęcie kozienickich Żydów z lat 40. XX w., prawdopodobnie wykonane w obrębie miejscowego getta. W 2023 r. instytucja planuje zintensyfikować swój wysiłek w tym zakresie.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

PYTANIE O MC

Leszek

Pytanie:

Witam. Panie Burmistrzu, czy jest Panu wiadomo, kiedy Mc Donald's ruszy z budową u nas w Kozienicach?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Leszku.

Proces inwestycyjny to ciąg następujących po sobie czynności i działań, prowadzących do uzyskania pozwolenia na budowę a następnie do realizacji przedsięwzięcia. Jest to długi proces wymagający zaangażowania kilku instytucji. Zgodnie z posiadaną wiedzą, Inwestor jest na etapie kompletowania dokumentacji projektowej na podstawie której planowane jest wybudowanie obiektu.  W pierwotnych założeniach otwarcie obiektu planowane było w I połowie 2023 roku. Należy jednak mieć świadomość, że jest to uzależnione od wielu czynników zewnętrznych, niezależnych od Inwestora.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice.

ŚCIEŻKA ROWEROWA KOZIENICE-ŁUCZYNÓW

Ewa

Pytanie:

Witam

Czy w najbliższych latach powstanie ścieżka rowerowa łącząca Łuczynów z Kozienicami?

Niestety przez budowę nowej siedziby straży pożarnej została ogrodzona leśna ścieżka rowerowa. Spory kawałek drogi asfaltowej można było ominąć. Ludzie chodzą poboczem, a ruch na drodze jest tam naprawdę duży.

Wiele osób chętnie by korzystało z takiej infrastruktury. 

Odpowiedź:

Szanowna Pani Ewo.

W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że podjąłem współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w celu wykonania ciągu pieszo-rowerowgo w pasie drogi krajowej nr 48 na odcinku Kozienice-Chinów realizowanego w dwóch etapach. W ramach etapu I, tj. odc. od km 124+750 do km 126+450 /odcinek Kozienice-Łuczynów/, wykonany został projekt ciągu pieszo-rowerowego i w chwili obecnej trwają czynności administracyjne związane z uzyskaniem zezwolenia od Wojewody Mazowieckiego na realizację inwestycji. Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację zadania, inwestorem będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Dla II etapu od Łuczynowa do Chinowa trwa opracowanie projektu technicznego.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

WANDAL NA PARKINGU PRZY STRAŻY

Tomasz

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,

Na parkingu przy Straży Pożarnej (naprzeciwko CUS) od ponad roku wandal regularnie rysuje samochody. Incydenty są zgłaszane na policję, ale ta niestety jest bezradna (i niestety bierna). Monitoring tego miejsca z pewnością pomógłby w namierzeniu sprawcy.

Proszę o interwencję w tej sprawie.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Tomku,

Gmina Kozienice w bieżącym i przyszłym roku nie planuje instalowania kamer monitoringu wizyjnego na terenie parkingu. Wszelkie przypadki związane z wandalizmem na pojeździe należy zgłaszać na posterunku policji. Nie mniej informuję, że pismem z dn. 9.11.2022r. skierowałem prośbę do Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach o podjęcie stosownych czynności w celu wyeliminowania powtarzających się tego typu aktów wandalizmu i ustalenie osób odpowiedzialnych za niszczenie mienia.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

PRZYWRÓCENIE BUDKI DLA KOTÓW

Jan

Pytanie:

Żądamy natychmiastowego przywrócenia budki dla kotów, która znajdowała się przy wiacie śmietnikowej przy bloku nr 3 na ulicy Kopernika. Jak Wam nie wstyd zabierać jedyny dom, schronienie dla tych bezdomnych kotów... Pani która się nimi opiekuje martwi się o ich los a Wy zabieracie im jedyne schronienie które mają!!!! To że przyszła do Pana Burmistrza jedna Pani, która chciała usunięcia tej budki nie znaczy, że wszyscy się na to zgadzają!!!!! Jeśli budka nie wróci, sprawę zgłosimy telewizji .. niech pokażą jak gmina Kozienice dba o bezdomne zwierzęta. 

Jak Panu nie wstyd ... Słuchać zdania tylko jednej osoby, która o wszystkim i o wszystkich źle myśli. 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Janie,

odpowiadając na Pana zapytanie, informuję, że Gmina Kozienice realizując „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice” stara się utrzymywać populacje kotów wolno żyjących pod kontrolą. Zostało to uwzględnione w tym „Programie…” w ramach zabiegów kastracji, sterylizacji i znakowania, jak również poprzez wsparcie w dokarmianiu tych zwierząt w okresie zimowym.

W ramach działań zostały także, po konsultacjach z zarządcami nieruchomości oraz opiekunami społecznymi zwierząt, ustawione budki dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy Kozienice.

Wszelkie działania podjęte przez zarządców nieruchomości, jak też osoby opiekujące się kotami wolno żyjącymi, powinny odbywać się z zachowaniem zasad współżycia społecznego tak, aby nie stwarzać uciążliwości dla mieszkańców, a jednocześnie zgodnie z wymogiem ustawowym humanitarnego traktowania zwierząt.

W związku z  prośbą, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Kozienicach, o zmianę lokalizacji budki dla kotów wolno żyjących przy bloku przy ul. Kopernika 3, podpisaną przez kilkadziesiąt osób, przedmiotowa budka została przeniesiona w inną lokalizację, w niewielkiej odległości od dotychczasowego miejsca. Budka dla kotów wolno żyjących została usytuowana przy ul. Głowaczowskiej. Ta czynność została poprzedzona pisemnymi konsultacjami z zarządcą nieruchomości oraz Przewodniczącym Osiedla.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

KAMERA

Wojciech

Pytanie:

Dzień dobry. Czy zostanie przywrócony obraz z kamery skierowanej na budowę parku wodnego? Do tej pory można było obserwować postępy prac on-line lecz od paru dni "czarny obraz"

Odpowiedź:

Szanowny Panie Wojciechu,

Na czas budowy obraz z kamery został przekierowany na widok Jeziora Kozienickiego, który jest dostępny pod adresem http://185.194.224.189:8080/player.html Błędne linki i odniesienia zostały już usunięte ze strony. Postęp prac jest na bieżąco dokumentowany przez Kronikę Kozienicką.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

ULICA GŁÓWNA ALEKSANDRÓWKA

Hubert

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,

Podczas budowy wiaduktu i drogi krajowej nr 79  ekipy budowlane uszkodziły ( i nadal uszkadzają na skutek prowadzonych prac budowlanych) nawierzchnię ulicy Głównej w Aleksandrówce ( prawa strona)  na odcinku od torów kolejowych aż  "do wulkanizacji". Popękana, pozałamywana nawierzchnia, wycięte fragmenty asfaltu "byle jak" zasypane żwirem, zniszczone pobocze. 

Czy istnieją plany naprawy ulicy lub czy wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia ulicy do stanu który był przed rozpoczęciem budowy?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Hubercie.

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, iż inwestorem rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku od km 80+558 do km 82+230 jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja nie została jeszcze zakończona i obecnie trwają prace. Po wykonaniu prac związanych z wiaduktem i skierowaniu ruchu przez wiadukt, na ulicy Głównej Wykonawca wykona jeszcze jedna warstwę z masy bitumicznej, oraz dokona stosownych prac naprawczych w zakresie poboczy. GDDKiA w Warszawie deklarowała, że prace zostaną wykonane do końca października 2022 roku.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

ŚWIATŁOWÓD

Jan

Pytanie:

Witam 

Mam pytanie dotyczące planowanego światłowodu w miejscowości Aleksandrówka Moje pytanie dotyczy kiedy planowany jest termin realizacji danej inwestycji.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Janie,

Uprzejmie informuję, że budowa światłowodu w m. Aleksandrówka realizowana jest przez firmę Network For Future S.A., ul.  Grabska 11, 32-005 Niepołomice na zlecenie firmy FIBEE IV Sp. z o. o. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo realizującej projekt budowy sieci światłowodowej w ramach wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przygotowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Prace budowlane rozpoczęły się w dniu 19.09.2022r. a ich zakończenie planowane jest do dnia 14.10.2022r.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

REMONT PRZEJAZDU KOLEJOWEGO NA UL. 11-GO LISTOPADA – PIASTOWSKA.

Karol

Pytanie:

Dzień dobrym

Czy można uzyskać informacje (jako mieszkaniec niedalekiego rejonu) tego przejazdu dot. planowanych prac? Jakiś projekt wykonawczy, plan? Jakie prace są planowane i co się zmieni w strukturze komunikacyjnej i przestrzennej?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Karolu,
Serdecznie proszę o uzupełnienie Pańskiego pytania o informację odnośnie lokalizacji przejazdu, o którego projekt oraz realizację Pan pyta. Po otrzymaniu dodatkowych informacji udzielę odpowiedzi na zadane przez Pana pytania. Jeżeli chodziło Panu o remont przejazdu kolejowego w ciągu ulic Piastowska i 11-go Listopada to inwestorem było PKP a remont trwał dwa dni i jest już zakończony.
Pozdrawiam serdecznie,

Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

DROGA WEWNĘTRZNA

Jolanta

Pytanie:

Witam mam pytanie  kiedyś mieszkańcy sąsiadujący z drogą krajową 79 na odcinku Majdany Chinów wnioskowali o drogę wewnętrzną ale już teraz jest zbędna gdyż wszyscy mają i posiadają zjazdy z drogi krajowej  79  kiedy została wyremontowana (zostały wykonane zjazdy)do swoich działek. Proszę powiedzieć czy nadal jest ta drogą brana pod uwagę w dalszych planach inwestycyjnych gminy, i czy zmieni się wówczas plan zagospodarowania przestrzennego.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Jolanto,

W odpowiedzi na Pani pytanie dotyczące projektowanej drogi wewnętrznej w miejscowości Majdany, przebiegającej wzdłuż drogi krajowej nr 79, informuję że nie została ona uwzględniona w planie inwestycyjnym Gminy Kozienice przewidzianym na rok bieżący 2022. Wyjaśniam również, iż sposób zabudowy i zagospodarowania terenu położonego w miejscowości Majdany określa obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr XV/120/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 października 2011r. W/w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa m.in. skomunikowanie terenów przyległych bezpośrednio do drogi krajowej nr 79 tj. projektowaną drogę gminną oznaczoną w miejscowym planie symbolem I/5KDD, natomiast zmiana sposobu skomunikowania tego terenu może nastąpić wyłącznie w drodze zmiany obowiązującego miejscowego planu sporządzanej w trybie określonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym po uzgodnieniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przez zarządcę drogi tj. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie.

Informuję również, że do tut. Urzędu wpłynął wniosek właścicieli gruntów przyległych do drogi krajowej o zmianę obowiązującego miejscowego planu w zakresie likwidacji projektowanej  drogi gminnej i ustalenie obsługi komunikacyjnej bezpośrednio z drogi krajowej 79. W związku ze złożonym w/w wnioskiem Burmistrz Gminy Kozienice zwrócił się do Zarządcy Drogi o opinię dot. zmiany obsługi komunikacyjnej terenów położonych w Majdanach bezpośrednio przy drodze krajowej nr 79, która będzie brana pod uwagę przy ocenie i rozpatrywaniu wniosku właścicieli gruntów w Majdanach w sprawie zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania.

Reasumując powyższe, wyjaśniam, że sposób zabudowy i zagospodarowania terenów położonych w Majdanach określa obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a zmiana jego ustaleń może nastąpić tylko w trybie określonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

POZWOLENIE NA POSTAWIENIE PRZYCZEPY NA DZIAŁCE

Marcin

Pytanie:

Dzień dobry, 

Chciałbym u Państwa w gminie, na swojej działce, postawić przyczepę w stylu mobile home, o powierzchni ok 42m2. Jakie dokumenty muszę dostarczyć by zdobyć pozwolenie?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marcinie.

W odpowiedzi na Pana pytanie z dnia 07.09.2022r. dotyczące montażu (postawienia) przyczepy o pow. 42m2 wyjaśniam, że montaż tymczasowych obiektów reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z 2022r. poz. 88, 1557). Organem architektoniczno-budowlanym wykonującym zadania z zakresu ustawy prawo budowlane jest Starosta Kozienicki. Zatem pytanie w sprawie montażu (postawienia) tymczasowego obiektu należy skierować do  Starosty Kozienickiego, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

POSZERZENIE KOMUNIKACJI W GMINIE KOZIENICE

Dominik

Pytanie:

Dzień dobry,

Bardzo mnie cieszy informacja o rozwoju komunikacji nazwanej "Metrobusem". Chciałbym się zapytać, czy jest możliwość by w przyszłości poszerzyć zasięg komunikacyjny o wsie takie jak Wola Chodkowska, Łaszówka, Selwanówka. W Woli Chodkowskiej znajdują się trzy przystanki, które na dzień dzisiejszy są bezużyteczne. Podejrzewam, że każdy mieszkaniec wymienionych powyżej miejscowości bardzo często korzystał by z takiego połączenia, ponieważ jak wiemy wiele osób w Kozienicach załatwia różne sprawy urzędowe, jeżdzi na zakupy, do kina czy na basen. Kozienice są miastem w którym każdy znajdzie coś dla siebie, ale jeżeli nie ma dostępu w postaci jakiegokolwiek autobusu to ciężko mu z tego korzystać.

Opdowiedź:

Szanowny Panie Dominiku.

Długość linii oraz ich częstotliwość determinują możliwości techniczne autobusów. Od 2021 roku zostały utworzone 4 dodatkowe linie, które obejmują miejscowości: Aleksandrówka, Nowiny, Łuczynów, Majdany, Opatkowice, Przewóz, Cudów, Wymysłów, Wójtostwo, Janików, Janików Folwark, Ruda, Śmietanki, Janów. W miarę możliwości technicznych, organizacyjnych i finansowych będziemy rozważali w przyszłości możliwość utworzenia nowych linii wraz z analizą wszelkich wniosków zgłaszanych co do funkcjonowania rozkładu jazdy.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

PLAC ZABAW W NOWINACH

Iwona

Pytanie:

Dzień dobry.

Czy jest w planach budowa placu zabaw w Nowinach??? 

Powstaje tu nowe, duże osiedle domów jednorodzinnych, fajnie jakby najmniejsi mieszkańcy osiedla mieli miejsce do integracji i wspólnych spotkań i zabaw. 

Mocno wierzę w to, że najdzie się kawałek gruntu żeby takowy plac powstał ( wystarczą podstawowe urządzenia - huśtawka, zjeżdżalnia, równoważnia i karuzela). 

Odpowiedź:

Szanowna Pani Iwono,

W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, iż w budżecie Gminy Kozienice na 2022 rok nie przewidziano środków na realizację wnioskowanego zadania. Pragnę zauważyć że sołectwo Nowiny jest miejscowością o znacznym obszarze, dlatego też zlokalizowanie placu dla jak największej liczby mieszkańców może być utrudnione. Obecnie Gmina nie posiada gruntu, który spełniałby parametry dla zlokalizowania bezpiecznego placu zabaw. Dlatego proponuję żeby sprawę tą omówić na corocznym zebraniu sołeckim
i wskazanie przez mieszkańców potencjalnej lokalizacji. W tym celu proszę o kontakt z Panią Sołtys, która reprezentuje sołectwo i jest jednostką pomocniczą Gminy. Po przekazaniu Państwa wspólnego stanowiska, rozważymy możliwości zrealizowania takiego zamierzenia. Ponadto realizacja zadania może nastąpić po zabezpieczeniu środków w budżecie Gminy na lata przyszłe, co może również być finansowane z tzw. funduszu sołeckiego. Należy pamiętać że jak dla każdej inwestycji w pierwszej kolejności wykonanie placu zabaw wymaga posiadania prawa do działki na której ma być on zlokalizowany, opracowania, projektu a następnie dokonania zakupu urządzeń.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

PLAC ZABAW DLA PSÓW

Jakub

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu, Czy istnieją plany inwestycji w plac zabaw dla psów w Kozienicach? Doceniamy inwestycje w lokalne przytulisko, jednakże da się zauważyć, że brakuje w mieście miejsca tak oczywistego jak wybieg dla naszych pupili. Dla nas, mieszkańców, zupełnie wystarczyłby kawałek ogrodzonego terenu z koszem na śmieci. Z wyrazami szacunku, Jakub

 

 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jakubie,

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że w budżecie Gminy Kozienice nie przewidziano środków na realizację wnioskowanego zadania. Niemniej wychodzą naprzeciw Państwa oczekiwaniom przeprowadziliśmy wstępne rozeznanie cenowe na wykonanie tego typu inwestycji. Zgodnie z wstępną wyceną ogrodzony i wyposażony w urządzenia wybieg dla psów o pow. ok. 750 m2, z ogrodzeniem to kwota ok. 150 000,00 zł. Bardzo ważnym aspektem przy tego typu inwestycji jest jej lokalizacja i posiadanie terenu, co do którego Gmina posiada prawa. W przypadku zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy na realizację zadania oraz uzgodnienia bezkonfliktowej lokalizacji taka inwestycja zostanie zrealizowana w latach przyszłych.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

CHODNIK POMIĘDZY KOZIENICAMI A ŁUCZYNOWEM LUB CHINOWEM A ŁUCZYNOWEM

Jakub

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu, Czy istnieją plany stworzenia chodnika, ścieżki, bądź drogi rowerowej na relacji Kozienice - Łuczynów lub Chinów - Łuczynów? Dla mieszkańców Chinowa znacznym ułatwieniem byłby chodnik do Łuczynowa, skąd można skorzystać z metrobusa w celu transportu do Kozienic. Z wyrazami szacunku, Jakub

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jakubie,

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że mojej inicjatywy podjęliśmy współpracę z GDDKiA
w Warszawie w celu wykonania ciągu pieszo – rowerowego na wspomnianym odcinku. Obecnie trwają prace projektowe mające na celu realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 48”, który realizowany jest w dwóch etapach. W ramach etapu I, tj. odc. od km 124+750 do km 126+450 /odcinek Kozienice – Łuczynów/ wykonany został projekt ciągu pieszo-rowerowego i w chwili obecnej trwają czynności administracyjne związane z uzyskaniem zezwolenia od Wojewody Mazowieckiego na realizację inwestycji drogowej. W zakresie II etapu przedmiotowej inwestycji, który dotyczy odcinka drogi krajowej nr 48 od km 123+200 do km 124+750 /odcinek Łuczynów – Chinów/ trwają prace projektowe. Niestety z uwagi na rozbudowę drogi krajowej oraz konieczność pozyskania wielu uzgodnień i odstępstw od warunków technicznych, procedury związane z projektowaniem są bardzo czasochłonne. Zgodnie z ustaleniami rozbudowę drogi sfinansować ma w przyszłości GDDKiA Warszawie, tj. zarządca drogi nr 48.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

GRUPY PRZEDSZKOLNE

Katarzyna

Pytanie:

Panie Burmistrzu mam pytanie odnośnie łączenia grup w Przedszkolu nr 4 . Czym jest to spowodowane, przedszkole zasłania się sprawami organizacyjnymi. Na pewno nie jest to z korzyścią dla dzieci ponieważ zostały przemieszane dzieci z różnych grup.  W jednej grupie nie ma możliwości żeby dzieci starsze szły swoim programem A młodsze swoim. Jest to krzywdzące dla dzieci i w żaden sposób niezrozumiałe. Pozdrawiam 

Odpowiedź:

Szanowna Pani Katarzyno,

Łączenie grup w Przedszkolu nr 4 w Kozienicach jest wynikiem przeprowadzonej rekrutacji i przyjęciem 43 dzieci 3-letnich. Przyjmowanie dzieci do przedszkoli odbywa się na wolne miejsca, które powstają po odejściu dzieci 7-letnich do I klasy szkoły podstawowej. W przypadku tego przedszkola dzieci 7-letnie były w dwóch grupach, w tym grupie mieszanej (7-6 lat). Mając na uwadze, że do przedszkola w wyniku rekrutacji przyjęto wyłącznie dzieci 3-letnie, dyrektor musiał dokonać przesunięć dzieci w grupach by nie łączyć dzieci 3-letnich z 6-letnimi. W przeciwnym razie, z powodu braku miejsc znaczna grupa dzieci 3-letnich nie byłaby przyjęta do żadnego przedszkola, w tym dzieci rodziców pracujących. Ponadto w przedszkolu pozostawałoby 19 wolnych miejsc w grupie 6-latków, do której nie było chętnych. W związku z tym konieczne stało się przesunięcie dzieci, ale w obrębie zbliżonego wieku. W myśl aktualnie obwiązującego prawa dotyczącego dostępu dzieci do edukacji przedszkolnej – przesunięcia dzieci w obrębie różnych grup było, jest i nadal będzie nie tylko w Przedszkolu nr 4, ale i w innych przedszkolach na terenie całego kraju.

W każdej grupie wiekowej programy wychowania przedszkolnego dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci (art. 22a ustawy o systemie oświaty). Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przypadku gdy w grupie są dzieci różne wiekowo, prowadzona jest na dwóch poziomach w oparciu o treści zawarte w wybranych przez nauczyciela programach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

Roman

Pytanie:

Proszę o wydanie stosownych decyzji o nakazaniu stałego wykonywania obowiązków w zakresie czystości i porządku na ulicach: Batalionów Chłopskich i Drzewna. Szczególnie w rejonie sklepów "Żabka" i monopolowe gdzie się odbywa codzienna konsumpcja art. alkoholowych ("małpki" i piwo) i spożywczych, a pozostałości z konsumpcji "upiększają" te ulice. Sytuację pogarsza brak koszy na ruchliwej ul. Drzewnej i nieliczne kosze na ul. Batalionów Chłopskich, z których wypadają odpadki zwłaszcza w piątki, soboty i niedziele. Takie obrazki psują wizerunek naszego pięknego miasta.

Liczę na Pańską skuteczność i zaangażowanie w rozwiązanie przedstawionych problemów.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Romanie,

W odpowiedzi na Pana prośbę informuję, że skierowano odpowiednie służby porządkowe do zebrania odpadów zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Batalionów Chłopskich i ul. Drzewnej oraz zwiększono częstotliwość opróżniania koszy w tym rejonie.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice.

ZNAKI DROGOWE UL. WESOŁA

Łukasz

Pytanie:

Chciałbym znać odpowiedź na pytanie odnośnie ilości znaków drogowych na ulicy Wesołej w Nowinach. Czy mam rozumieć, według załączonego zdjęcia, że wyjeżdżający z parkingu marketu Dino mają pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi ulicą Wesołą? 

bf754abc2dc735d5680c2735b0a15948cdbf9046 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Łukaszu.

Uprzejmie informuje, że przedstawione w załączeniu oznakowanie dot. skrzyżowania dróg publicznych tj. drogi krajowej nr 79 z drogą gminna ul. Wesoła.  Parking marketu Dino jest połączony z ul. Wesołą poprzez zjazd publiczny w związku z czym nie tworzy z nim skrzyżowania o którym mowa w ustawie o drogach publicznych.  

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

WODA W ŁASZÓWCE II

Anna

Pytanie:

Dzień dobry,

Czy jest jakaś szansa podciągnięcia wody do Łaszówki Drugiej. Mieszkamy w lesie gdzie woda jest bardzo kiepska. Woda ze studni nie nadaje się do picia. Kupujemy pięciolitrowe baniaki z wodą, albo UWAGA jeździmy na cmentarz do Brzózy i w te baniaki nalewamy wodę bo kupowanie niestety kosztuję. Gdzie pisać i  kogo prosić.

Zaczynam od burmistrza.

Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,

W odpowiedzi na Pani pismo informujemy, że KGK Sp. z o.o. realizuje zadania własne Gminy Kozienice w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, których celem jest zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków z posesji zabudowanych i zamieszkałych. Inwestycje te na terenie całej gminy wykonywane są przez Spółkę w miarę posiadanych możliwości technicznych i ekonomicznych.

W przypadku Łaszówki Drugiej odległość od istniejących sieci wodociągowych to ponad 800m przez teren leśny, co powoduje że budowa wodociągu wiąże się z dużymi nakładami inwestycyjnymi. Biorąc pod uwagę obecny stan, znikome perspektywy rozwoju mieszkalnictwa na tym terenie oraz koszt budowy sieci, realizacja inwestycji nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego. Jednocześnie znikomy efekt ekologiczny, tj. kilka posesji zabudowanych i niewielka liczba osób korzystających powoduje, że inwestycja nie ma możliwości finansowania ze środków zewnętrznych.

Wykonane przez KGK Sp. z o.o. przedsięwzięcia w zakresie wodociągów i kanalizacji muszą być racjonalne i uzasadnione, gdyż koszy tych działań w postaci taryfy na wodę i ścieki przekładają się na odbiorców usług. Niemniej w przypadku zaobserwowania w przyszłości rozwoju przedmiotowego terenu, zwiększenia liczby potencjalnych odbiorców lub pojawienia się możliwości sfinansowania ze środków zewnętrznych, Spółka ponownie będzie analizowała zasadność działań w przedmiotowej sprawie.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice.

BRAK AUTOBUSU

Marcin

Pytanie:

Dzień dobry składam skargę na metrobusa ze względu nie jeżdżenia trasą wyznaczona od czwartku 7 lipca wcale nie kursuje Głowaczowska jeździ innymi trasami 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marcinie.

Uprzejmie informuje, że Kozienicki Metrobus kursuje zgodnie z trasą znajdującą się na rozkładzie jazdy. Aktualny rozkład z przebiegiem trasy można pobrać pod niżej wymienionym adresem:

http://kozienice.pl/strona-551-metrobus.html

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

BEZPIECZEŃSTWO DRÓG OSIEDLOWYCH

Iwona

Pytanie:

Witam serdecznie,

mieszkam obecnie z rodzicami przy ul. Starowiejskiej w Kozienicach i podczas mojego pobytu zauważyłam, że zupełnie nie są przestrzegane limity prędkości na tutejszych ulicach osiedlowych (30 km/h). Nagminnie widzę auta jeżdżące powyżej 50 km/h, często nawet szybciej. Wyjeżdżając z bramy czy garażu mieszkańcy narażeni są ciągle na ryzyko kolizji, nie wspominając już o bezpieczeństwie zwierząt (koty, psy) czy bawiących się/jeżdzacych rowerem dzieci!

Chciałabym dowiedzieć się, jaki jest plan na zwiększenie bezpieczeństwa (kontrole prędkości, radar, a najlepiej progi zwalniające) i jaka jest ewentualna oficjalna droga aby złożyć wniosek obywatelski.

Dziękuje i pozdrawiam.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Iwono.

Uprzejmie informuje, że ulica Starowiejska zgodnie z ustawą o drogach publicznych jest drogą zaliczoną do kategorii dróg publicznych na której obowiązuje stała organizacja ruchu. Starostwo Powiatowe jako organ zarządzający ruchem na drogach gminnych zatwierdza powyższą organizacje. Każdorazowe stwierdzenie nieprzestrzegania zasad poruszania się w ruchu drogowym należy zgłaszać na Komendę Policji.
Gmina Kozienice zwróciła się do Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach z prośbą o bieżący monitoring zahowań uczestników ruchu drogowego na powyższej ulicy.  Kompleksowym rozwiązaniem problemu może być przebudowa wyżej wymienionej drogi. W celu realizacji wnioskowanej inwestycji niezbędne jest posiadanie przez Inwestora projektu technicznego, uzyskania warunków technicznych, stosownych decyzji administracyjnych oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy. Zadania inwestycyjne określane są w budżecie uchwalanym przez Radę Miejską w Kozienicach. W związku z powyższym wniosek ten będzie brany pod uwagę przy konstruowaniu budżetu gminy na lata przyszłe.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice 

BUS OPŁACONY BILET DO KOŃCA MIESIĄCA A FIRMA ZAWIESZA OD 20 CZERWCA

Anna

Pytanie:

Panie Burmistrzu, uprzejmie proszę o wyjaśnienie, zainteresowanie, zwrócenie uwagi, na sprawę busów, które przywożą młodzież do szkół średnich, w tym tygodniu  bus < usługi transportowe Wiesław Ś > dokładnie od 20 czerwca nie  chodzi, uczniowie nie mieli czym dojechać do szkoły. bilet opłaciłam córce do końca czerwca, a firma zawiesza kurs od 20 czerwca. to jest nieuczciwe, właściwie tj kradzież . chodzi o kurs z godz. 7. 00 rano do Kozienic i z powrotem o 14.00 firma nie odbiera telefonów, ani nie odpowiada na mejle. ufam, że Pan Burmistrz jak gospodarz miasta zwróci uwagę na ten problem. serdecznie dziękuję.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,

uprzejmie informuję, że Gmina Kozienice zapewnia dowóz do placówek, dla których jest organem prowadzącym (przedszkola, szkoły podstawowe). Natomiast dowóz do szkół średnich odbywa się na zasadach komercyjnych. W związku z powyższym, w celu wyjaśnienia przedstawionej kwestii problemowej proszę o indywidualny kontakt z przewoźnikiem.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

BADANIE CZYSTOŚCI WODY W KĄPIELISKACH

Dorota

Pytanie:

Panie Burmistrzu

czy jest taka możliwość, żeby częściej była badana woda w stawie janikowskim. tak jak w jeziorze kozienickim? Od dawna (a nawet chyba od zawsze) miejsce to gromadziło latem całe rodziny, dzieci , młodzież, które korzystały z kąpieli w stawie. Ostatnio w lokalnych mediach pojawiły się niepokojące informacje , że woda jest zanieczyszczona i powoduje uczulenie i wysypkę. A przecież z tego kąpieliska korzystają mieszkańcy okolicy i Kozienic.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Doroto,

Zgodnie z ustaleniami z Powiatową Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w Kozienicach badania wody na stawie w Janikowie w sezonie letnim 2022 są zaplanowane w następujących terminach: 20.6.2022, 7.7.2022, 4.8.2022, 25.8.2022. Nadmieniam, iż te same terminy poboru próbek wody do badania są na kąpielisku strzeżonym w Kozienicach przy ul. Boh. Studzianek 30.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

KOSZENIE TRAWNIKÓW

Agnieszka

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,

Chciałam zapytać dlaczego i po co koszone są trawniki w okresie suszy i upałów.

Drzew ubywa, zieleni ubywa, trawniki wyglądają jak spalony step. Tyle się mówi o konieczności zaprzestania koszenia traw w okresie suszy i okazuje się, że tylko się mówi. Skoszone trawniki ani urody miastu nie dodają ani nie dodają żadnych korzyści.  Myślę, że wiele osób ma podobne zdanie jak ja i słyszałam na sesji, że wsłuchuje się Pan w głos mieszkańców, swoich wyborców.  Bardzo proszę o pochylenie się nad tym problemem. 

Odpowiedź:

Szanowna Pani Agnieszko.

W odpowiedzi Pani pytanie dotyczące zasadności koszenia trawników w obrębie miasta informuję, że w czasie okresów suszy Gmina Kozienice ograniczyła koszenie trawników na wszystkich terenach z wyjątkiem:

- pasów drogowych, w szczególności na skrzyżowaniach – celem utrzymania widoczności;

- terenów towarzyszących zabudowie jedno- i wielorodzinnej – na wyraźny wniosek mieszkańców.

Pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż w tym roku okres suszy zbiegł się z końcem pierwszego cyklu koszenia w mieście i część mieszkańców wnioskowała o dokończenie prac polegających na koszeniu trawników, ze względu na aspekt estetyczny tego działania.

Dodatkowo informuję, iż w trakcie upałów prowadzone były prace na terenie Kozienic i Gminy przez zarządcę dróg krajowych, czyli przez generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Na harmonogram koszenia przez GDDKiA Gmina Kozienice nie ma wpływu.

Istotny jest również fakt, że za tereny zielone zgodnie z właściwością odpowiada nie tylko Gmina Kozienice, ale również zarządcy wspólnot, spółdzielni, Starostwo Powiatowe a także wspomniana GDDKiA.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

Kajetan

Pytanie:

Zwracam się do Państwa z pytaniem czy w miejscowości Kozienice widnieje strefa płatnego parkowania dla samochodów osobowych?

Jeżeli tak, to moim następnym pytaniem będzie - czy jest możliwość wykupienia rocznego abonamentu dla jednostki osobowej w strefie płatnego parkowania? 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Kajetanie.

W terenie miejscowości Kozienice nie obowiązuje żadna płatna strefa parkowania dla samochodów osobowych. Jednocześnie informuje, że Gmina Kozienice nie planuje wprowadzać wyżej wymienionej strefy. 

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

SZCZEPIENIE HPV

Edyta

Pytanie:

Witam, czy wiadomo od kiedy dokładnie i gdzie będą wykonywane szczepienia od HPV w ramach programu gminnego?

Odpowiedź:

Szanowna Pani Edyto.

W chwili obecnej trwa procedura konkursowa na realizacje Gminnego programu polityki zdrowotnej „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Kozienice na lata 2022-2024”. Po podpisaniu umowy z realizatorem informacja o miejscu, terminach i godzinach szczepień zostanie  podana do wiadomości w lokalnych mediach i stronach internetowych oraz za pośrednictwem plakatów i ulotek.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

REMONT DK79 (AKTUALIZACJA)

Daniel

Pytanie:

Panie Burmistrzu czy znana jest data zakończenia prac przy remoncie DK79? W zasadzie pół Kozienic jest wyłączone z ruchu. Główna ulica miasta jest niedostępna natomiast mobilizacja wykonawcy jest tragiczna. Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi nawet się jeszcze nie zaczęła. Stwarza to ogromne utrudnienia dla wszystkich mieszkańców a szczególnie dla tych, którzy znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanego odcinka drogi. W Aleksandrówce bardzo duża część ruchu odbywa się wąskimi, osiedlowymi uliczkami.

Rozumiem, że to nie gmina jest inwestor DK79 tylko GDDKiA. Jednak czy gmina monitoruje sytuację i próbuje rozmawiać z GDDKiA aby ta mobilizowała wykonawcę do jak najszybszego zakończenia prac?

I kiedy te prace się wreszcie zakończą?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Danielu,

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że w dniu 27 kwietnia 2022r. zostało wysłane pismo nr WI.7226.II.22.2022 do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie z prośbą o udzielenie informacji na temat planowanego terminu zakończenia rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku od km 80+558 do km 82+230. W piśmie zaznaczony został fakt przedłużających się prac oraz utrudnień wynikających z prowadzonych robót, jak również wystosowana została prośba o podjęcie działań skutkujących jak najszybszym zakończeniem robót przez Wykonawcę. Po otrzymaniu odpowiedzi zostanie ona Panu niezwłocznie przekazana.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

Odpowiedź GDDKiA na pismo: 

Pismem nr O.WA.KP-7.418.2B.2022.1737.lg z dnia 12 maja 2022 r.  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Warszawie w odpowiedzi na pismo WI.7226.II.29.2022 z dnia 25.04.2022r. poinformowała jak poniżej :

,,Zgodnie z deklaracją Wykonawcy robót budowlanych, zakończenie robót drogowych w ciągu drogi krajowej nr 79 na odcinku ulicy Radomskiej w Kozienicach oraz na odcinku ulicy Głównej w Aleksandrówce przewiduje się w dniu 31.07.2022 roku. Po tej dacie przewidywane jest zapewnienie ruchu pojazdów w obu kierunkach, bez konieczności utrzymywania ruchu wahadłowego, z wykorzystaniem objazdu, jakim jest ulica Główna w Aleksandrówce wraz z przejazdem kolejowym.

Zaś zakończenie robót budowlanych na wiadukcie WD-1 nad linią kolejową w Aleksandrówce przewiduje się w dniu 30.09.2022r.

Powyższe daty wynikają z przedłożonego harmonogramu Wykonawcy z uwzględnieniem czasu trwania poszczególnych technologii budowy.”

DZIAŁKA NA UL. WARSZAWSKIEJ

Agnieszka

Pytanie:

Panie Burmistrzu

Czy działka na ulicy Warszawskiej musi być sprzedana?

Jaki jest cel wyzbywania się majątku w dobie inflacji?

Czy gmina nie może sama zagospodarować tej działki dla dobra wspólnego?

Czy nie byłyby wskazane konsultacje społeczne?

Dlaczego blokowana jest możliwość zadawania pytań przez mieszkańców na komisjach?

Odpowiedź:

Szanowna Pani Agnieszko,

Kompleks terenu rekreacyjno-sportowego w Kozienicach obejmuje 8ha pomiędzy ul. Warszawską, Sportową, Legionów, Głowaczowską. Znaczna część tego terenu jest już zagospodarowana. Obecnie trwają prace planistyczne które pozwolą na zagospodarowanie pozostałego terenu w sposób spójny i racjonalny w stosunku do istniejącej infrastruktury. Dotychczas obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakładał zabudowę mieszkaniową, usługową, komunikacyjną – drogę oraz w mniejszym obszarze rekreacyjno-sportową. Niewielka część kilkuhektarowego kompleksu zostanie przeznaczona do sprzedaży z przeznaczeniem w planie na usługi w zakresie gastronomii. Dokumenty planistyczne nie będą już wskazywać zabudowy mieszkaniowej, komunikacyjnej – drogi. Ponad 2,6 ha zostanie zagospodarowane na szeroko rozumiane usługi rekreacyjno-sportowe dla wszystkich grup wiekowych w naszej społeczności.

Sprzedaż terenów przez gminę Kozienice jest związana z prawidłowo prowadzona gospodarką nieruchomościami. Środki uzyskane ze sprzedaży terenów są przeznaczone na inwestycje publiczne. Gmina realizuje szereg inwestycji publicznych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców takich jak budowa dróg, chodników, parkingów, żłobka, przedszkola integracyjnego, ośrodków wsparcia dla seniorów oraz osób z poważnymi schorzeniami. Gmina uczestniczy też w bardzo dużych projektach rządowych takich jak Kolej+ oraz budowa mostu na rzece Wiśle. Publiczne inwestycje to również infrastruktura rekreacyjno-sportowa. Natomiast infrastruktura towarzysząca rekreacji oraz sportowi, typu usługi gastronomiczne, może i powinna być realizowana przez sektor niepubliczny. Konsultacje społeczne prowadzone w 2018 roku dotyczące zagospodarowania terenu przy ul. Warszawskiej wskazywały jako jedną z najczęściej powtarzających się potrzeb usługę gastronomiczną.

Głównym celem mojego działania jest tworzenie warunków do rozwoju miasta i wzrostu liczby mieszkańców. Zapraszam do oceny zamierzeń gminy na podstawie efektów działań. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań aby zagospodarowanie terenu przy ulicy Warszawskiej było jedną z wizytówek naszego miasta.

Jednocześnie wyjaśniam, iż burmistrz nie prowadzi komisji Rady Miejskiej. Przewodniczący komisji prowadzą obrady zgodnie z przepisami prawa. W świetle obowiązujących przepisów oraz ugruntowanego orzecznictwa sądów administracyjnych każdy obywatel ma prawo do biernego uczestnictwa w posiedzeniach organów władzy publicznej tj. m.in. Komisjach Rady Miejskiej. Prawo do możliwości „bycia obecnym” podczas obrad komisji obejmuje również prawo do rejestracji dźwięku lub obrazu z obrad posiedzeń komisji rady. Jeśli natomiast chodzi o prawo do zabierania głosu przez mieszkańców oraz osoby trzecie na posiedzeniach komisji informuję, że żaden przepis prawa nie daje jakichkolwiek możliwości do odgrywania przez te osoby aktywnej roli na posiedzeniu.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

METROBUS-ROZKŁAD JAZDY

Marcin

Pytanie:

Metrobus wykonuje po dwa przejazdy w danych miejscowościach gminnych. Czy jest możliwość uruchomienie jeszcze po jednym kursie tak by jeździł po 3 razy a nie dwa?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marcinie.

Długość linii oraz ich częstotliwość determinują możliwości techniczne autobusów. Od 2021 roku zostały utworzone 4 dodatkowe linie, które obejmują miejscowości: Aleksandrówka, Nowiny, Łuczynów, Majdany, Opatkowice, Przewóz, Cudów, Wymysłów, Wójtostwo, Janików, Janików Folwark, Ruda, Śmietanki, Janów. W miarę możliwości technicznych, organizacyjnych i finansowych będziemy rozważali w przyszłości możliwość utworzenia nowych linii wraz z analizą wszelkich wniosków zgłaszanych co do funkcjonowania rozkładu jazdy.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

WIADOMOŚĆ

Krzysztof

Pytanie:

Dzień dobry.

Proszę o przesłanie informacji o:

1) Udziale procentowym 3 podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których udział we wpływach z tego podatku był największy w budżecie gminy w 2020 r. (albo w 2021 r., jeśli są już dostępne dane);

2) Udziale procentowym 3 podatników (osób prawnych) podatku od nieruchomości, których udział we wpływach z tego podatku był największy w budżecie gminy w 2020 r. (albo w 2021 r., jeśli są już dostępne dane).

Powyższa informacja może być szacunkowa (z dokładnością np. do +/- 5%)

3) Czy powyższe informacje można odczytać ze sprawozdań finansowych gminy opublikowanych w Internecie (np. na stronach Ministerstwa Finansów) zawartych w sprawozdaniach budżetowych, np. Rb-27, Rb-PDP, Rb-N.

Proszę o przesłanie informacji na mój adres mailowy.

Podstawa: ustawa o dostępie do informacji publicznej

Odpowiedź:

Szanowny Panie Krzysztofie.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176, z 2021 r. poz. 1598,1641), udzielając odpowiedzi na zadane pytania wynikające z  treści wniosku o udostepnienie informacji publicznej, złożonego drogą elektroniczną w dniu
10 lutego 2022  roku, przekazuję następujące informacje:

Udział procentowy 3 podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których udział we wpływach z tego podatku był największy w budżecie gminy w 2020r. ( albo 2021r.).
Odp.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustala się, mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,0671 i wskaźnik równy udziałowi należnego podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku.

Ewidencja analityczna podatku dochodowego od osób prawnych prowadzona jest w komórce Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, która obsługuje jednostki samorządu terytorialnego.

Ewidencja księgowa Gminy Kozienice zawiera globalne dochody pobierane przez US z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i przekazywane na rachunek Gminy, dlatego nie posiadamy informacji o które Pan prosi.

Udział procentowy 3 podatników (osób prawnych) podatku od nieruchomości, których udział we wpływach z tego podatku był największy w budżecie gminy w 2020 r.(albo 2021 r.).
Odp.

Udział procentowy 3 podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2021 roku:

Podatnik 1 – 81,56%

Podatnik 2 –  5,69%

Podatnik 3 –  3,41%

Nazwy podatników objęte są tajemnicą skarbową.

Czy powyższe informacje można odczytać ze sprawozdań finansowych gminy opublikowanych
w Internecie zawartych w sprawozdaniach budżetowych.
Odp.

Informację o dochodach podatkowych uzyskanych przez gminę z poszczególnych tytułów, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości oraz udziałach Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zawierają sprawozdania Rb-PDP i RB-27S.  W sprawozdaniu Rb-27S dochody podatkowe podzielone są na wpływy od osób fizycznych i osób prawnych, a w sprawozdaniu Rb-PDP są wykazane  ogólne kwoty dochodów z poszczególnych podatków.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice 

POSZUKIWANIA - MICHELE SANDRI

Bernadeta

Pytanie:

Dzień dobry, 

zwracam się do Paśstwa z proźbą o pomoc w odszukaniu cmentarza z grobem żołnierza II Reg. Landesschuetzen (strzelcy krajowi, od 1917 Kaiserschutzen - strzelcy cesarscy) z 1. wojny światowej: MICHELE SANDRI ( MICHAEL SANDRE), ur. 23/05/1876, syn Alessandro i Virginia Calovi,  pochodzącego z miejscowości FAEDO (Tyrol), Zginął 25/05/1915 r.  od wybuchu granatu  i został pochowany w KUJAWY-RADOM w tzw. "Polsce Rosyjskiej" Pisze w imieniu prawnuczka Patricka, który chciałby wiedzieć gdzie dokładnie pochowany jest jego dziadek. Mam nadzieje, ze Państwo będą w stanie mi pomóc. Łączę serdeczne pozdrowienia. Bernadeta Grochowska Prezes Stowarzyszenia polonijnego " Polonia" we Włoszech Tłumacz przysięgły języka włoskiego

Odpowiedź:

Szanowna Pani Bernadeto,

odpowiadając na Pani Pytanie z prośbą o pomoc w odszukaniu żołnierza z I wojny światowej poległego w 1915 r., informuję, iż brak jest zapisów potwierdzających pochowanie żołnierza II Reg. Landesschuetzen (strzelcy krajowi, od 1917 Kaiserschutzen - strzelcy cesarscy) z I wojny światowej- MICHELE SANDRI (MICHAEL SANDRE), ur. 23/05/1876, syn Alessandro i Virginia Calovi na Cmentarzu Parafialnym w Kozienicach.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

PACZKOMAT NA OSIEDLU BORKI

Paweł

Pytanie:

Dzień dobry szanowny burmistrzu. Mam pytanie, czy można było by zrobić paczkomat na osiedlu borki, obok sklepu na szczęśliwej. Taki paczkomat przydał by się ponieważ borki to duże osiedle a z samych usług paczkomatu korzystali by nawet mieszkańcy Aleksandrówki bo mają blisko. Tak jak mówię taki paczkomat bardzo by się przydał i fajnie by było gdyby udało się zrobić ten paczkomat

Odpowiedź:

Szanowny Panie Pawle,

Uprzejmie informuję, że budowa obiektów przeznaczenia ogólnodostępnego w zakresie tzw. paczkomatów, nie leży w gestii samorządu i nie jest zadaniem własnym Gminy. Są to inwestycje prywatnych przedsiębiorców o charakterze komercyjnym.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

ZNACZNE OSZCZĘDNOŚCI DLA PAŃSTWA GMINY!

Mateusz

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu, kontaktuję się w związku z możliwością wygenerowania oszczędności na kosztach oświetlenia dla Państwa Gminy.

Również z opcją sfinansowania inwestycji :) 

Czy możemy porozmawiać na ten temat?

Pozdrawiam i życzę udanego dnia,

Odpowiedź:

Szanowny Panie Mateuszu.
W odpowiedzi na Pana pytanie, uprzejmie informuję, iż dokładamy wszelkich starań żeby w jak największym stopniu spełnić oczekiwania Naszych mieszkańców, dlatego też Gmina Kozienice planuje w bieżącym roku złożyć wniosek w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład o dofinansowanie kompleksowej wymiany oświetlenia na energooszczędne LED na terenie całej Gminy. Po ewentualnym otrzymaniu środków będą podjęte dalsze prace i działania.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

NOWA WIEŚ - PLAC ZABAW, BOISKO

Ewa

Pytanie:

Dzień dobry.

Szanowny Panie Burmistrzu , proszę o informację czy dzieci i rodzice będą mieli dostęp i możliwość korzystania z obecnego placu zabaw i boiska w tym roku na terenie "szkolnym" w Nowej Wsi. Jeśli tak, to od kiedy? I czy planowana jest modernizacja obecnego placu zabaw z uwagi na podłoże, które jest nierówne i powoduje częste upadki dzieci z uwagi na odstające pojedyncze elementy nawierzchni. Z góry dziękuję za odpowiedź. 

Odpowiedź:

Szanowna Pani Ewo.

Zakończenie inwestycji dotyczącej przebudowy budynku PSP w m. Nowa Wieś na Środowiskowy Dom Samopomocy planowane jest w pierwszym kwartale bieżącego roku. Po jej zakończeniu plac zabaw i boisko będzie dostępne dla mieszkańców.

W przypadku wystąpienia możliwości pozyskania środków finansowych na prace związane z remontem i przebudową nawierzchni zostaną one wykonane. W budżecie Gminy na 2022 rok, uchwalonym przez Radę Miejską w Kozienicach nie zabezpieczono środków finansowych na ten cel. W celu przyśpieszenia realizacji remontu możliwe jest przeznaczenie środków z tzw. funduszu sołeckiego, który jest w dyspozycji sołectwa. W tym celu proszę skontaktować się bezpośrednio z sołtysem m. Nowa Wieś. Obecnie w m. Nowa Wieś realizujemy dwie duże inwestycje za łączną kwotę prawie 3,5 mln. złotych.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

PYTANIE O STACJĘ KOLEJOWĄ W KOZIENICACH

Krzysztof

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu, jak donoszą media nowa stacja kolejowa ma zostać zlokalizowana przy Alei 11 listopada. Chciałbym się zapytać czym był umotywowany wybór tej lokalizacji? Dlaczego został odrzucony wariant według którego stacja miałaby znajdować się w miejscu, gdzie kiedyś znajdowała się stacja kolejowa? Od wielu lat to miejsce straszy swoim wyglądem.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Krzysztofie.

Odpowiadając na Pana pismo w sprawie przyszłej lokalizacji stacji kolejowej w Kozienicach, informuję że Gmina Kozienice złożyła do PKP PLK S.A. dokumenty aplikacyjne II etapu naboru w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i regionalnej infrastruktury Kolejowej – KOLEJ + do 2028 roku „Kolej w Kozienicach – likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego”.

Na zlecenie Gminy Kozienice wymagane w I etapie Studium Planistyczno-prognostyczne wykonała firma BBF. Analizowano 4 lokalizacje stacji kolejowej w Kozienicach. Zgodnie z doniesieniami mediów wariantem optymalnym lokalizacji stacji jest lokalizacja przy Alei 11 listopada, jednakże to PKP PLK po analizie przedstawionej do oceny dokumentacji aplikacyjnej dokona najpierw wyboru wniosków do realizacji z pośród przesłanych przez urzędy z całej Polski, a dopiero w następnym etapie zleci opracowanie projektu wykonawczego nowego polaczenia, który to wskaże możliwą lokalizację stacji i docelowy przebieg linii kolejowej.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

ZAPYTANIE - 50 ROCZNICA ŚLUBU DZIADKÓW

Piotr

Pytanie:

Dzień dobry,

Jak wygląda sprawa w sprawie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie? Pytanie kieruje w nawiązaniu do odznaczeń które nadaje burmistrz w urzędzie stanu cywilnego.

Czy trzeba gdzieś zgłosić takie małżeństwo?

Temat dotyczy moich dziadków Mariana i Sabiny

Odpowiedź:

Szanowny Panie Piotrze.

Odznaczenia za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby otrzymać takie odznaczenia, proszę zgłosić się osobiście lub przez najbliższą rodzinę do Urzędu Stanu Cywilnego w Kozienicach, ul. Parkowa 5 (oficyna), celem wypełnienia wniosku, który zostanie przesłany do Wojewody Mazowieckiego.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

ELEKTROMOBILNOŚĆ W KOZIENICACH

Stefan

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu

Kozienice to największa elektrownia w Polsce. Jadąc autem elektrycznym z Warszawy do Sandomierza, Kazimierza Dolnego po lewej stronie Wisły nie ma nigdzie publicznej ładowarki do samochodów. Na mapie ładowarek Plugshare jest biała plama w tym rejonie. To wstyd dla miasta i pobliskiej Elektrowni Kozienice. Nawet galerie handlowe potrafią oferować dostęp do darmowych ładowarek na swoich parkingach. Podobno w Kozienicach jeździ autobus elektryczny i nie ma publicznej ładowarki w mieście? Często takie znajdują się przed urzędami miast, gmin i jest to całkiem niezłą promocją dla miasta a chyba Panu powinno o to chodzić. Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowny Panie Stefanie.

W odpowiedzi na Pana pytanie, uprzejmie informuję, iż realizacja zadania w zakresie montażu stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych będzie realizowana przez Enea Nowa Energia Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu. Zgodnie z pismem  dnia 17 listopada 2021r. z Enea Nowa Energia Sp. z o. o., w dniu 4 maja 2021 r. została zawarta umowa przejęcia praw i obowiązków do dzierżawionych gruntów pod stacje szybkiego ładowania pomiędzy Gmina Kozienice, Enea Wytwarzanie a Enea Nowa Energia. W wyniku zawartej umowy cesji Enea Nowa Energia uzyskała tytuł prawny do nieruchomości na podstawie, którego mogła wnioskować o warunki przyłączenia dla stacji szybkiego ładowania. Enea Nowa Energia zawarła z PGE umowy przyłączeniowe dla dwóch stacji ładowania. Jak wynika z otrzymanego od Enea pisma, termin realizacji przyłączenia przypada na 6 i 7 stycznia 2023r. W związku z odległym terminem przyłączenia,  Enea Nowa Energia będzie prowadziła z PGE negocjacje daty realizacji umowy przyłączeniowej. Jednocześnie chcemy zapewnić, iż Gmina Kozienice dokłada wszelkich starań żeby w jak największym stopniu spełnić Państwa oczekiwania.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

SZCZEPIENIE PRZECIW HPV

Monika

Pytanie:

Czy planowane jest wznowienie programu szczepienia dzieci przeciwko HPV?

Odpowiedź:

Szanowna Pani Moniko,

Rada Miejska w Kozienicach w dniu 30.12.2021 roku podjęła Uchwałę Nr XLIII/504/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego programu polityki zdrowotnej „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Kozienice na lata 2022 – 2024”. Szczepienia dzieci rozpoczną się w 2022 roku po przeprowadzeniu procedury konkursowej, na podstawie której zostanie wyłoniony realizator programu polityki zdrowotnej.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

MOJA WODA

Wiola

Pytanie:

Dzień dobry, Czy w roku 2022 będzie kontynuacja programu Moja Woda, wiadomo od kiedy będzie można składać wnioski? Czy są inne programy gminne, z których można skorzystać i otrzymać dotacje? Pozdrawiam, Wiola

Odpowiedź:

Szanowna Pani Wiolu.

Odpowiadając na Pani pytania, informuję że Gmina Kozienice nie realizuje programu „Moja Woda”. Za realizację programu odpowiadają Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Instytucją obsługującą region Kozienice jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Wydział Zamiejscowy Radom, gdzie uzyska Pani wszelkie informacje na temat dalszej kontynuacji programu. W gminie Kozienice obecnie nie realizujemy programów z zakresu małej retencji wodnej, ale biorąc pod uwagę fakt ciągle powiększającego się zjawiska suszy hydrologicznej, nie wykluczam naboru realizowanego ze środków przyszłych budżetów Gminy Kozienice.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski - Burmistrz Gminy Kozienice

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY - INTELIGENTNA MOBILNOŚĆ MIEJSKA

Karol

Pytanie:

Szanowni Państwo, pozwoliłem sobie na kontakt, ponieważ wraz z grupą współpracowników (jedna osoba tworząca zespół pochodzi z Kozienic) tworzymy startup oraz rozwiązanie, które ułatwia zarządzanie stanem technicznym floty pojazdów w sharingu miejskim (rowery, skutery i hulajnogi). Jest to rozwiązanie dedykowane również dla jednostek samorządu terytorialnego, które bardzo cenią sobie bezpieczeństwo użytkowników oraz dostępność pojazdów dla mieszkańców.

Chciałbym prosić o skierowanie mnie do jednostki w Państwa samorządzie, która analizuje bądź zajmuje się kwestią umieszczenia/wykorzystania sharingu w mieście. Miałbym kilka pytań o opinię na temat naszego rozwiązania co sprawiłoby, że byłby ono jeszcze lepiej dostosowane do Państwa potrzeb. Chętnie dołącze w mailu krótki filmik prezentujący rozwiązanie :)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Karolu,

Uprzejmie informuję, że z uwagi na małą ilość zainteresowanych, system pojazdów miejskich został zlikwidowany w latach ubiegłych. W związku z powyższym Urząd Miasta Kozienice nie posiada jednostki odpowiedzialnej za sharing miejski.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

OPATKOWICE-CHODNIK

Hubert

Pytanie:

Panie Burmistrzu, czy jest w planie a jak tak to kiedy wykonanie chodnika w m.Opatkowice. Od strony Kozienic ścieżka pieszo-rowerowa jest przez cały las i kończy się przed wjazdem do Opatkowic i potem znowu zaczyna się na końcu wsi. Trasa ta jest bardzo mocno uczęszczana przez spacerowiczów, biegaczy, rowerzystów i przejście przez Opatkowice jest coraz bardziej niebezpieczne.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Hubercie.
W odpowiedzi na Pana pytanie, uprzejmie informuję, iż realizacja zadania w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Opatkowice wymaga w pierwszej kolejności opracowania dokumentacji projektowej i uwarunkowana jest zabezpieczeniem środków finansowych na ten cel w budżecie Gminy Kozienice na lata przyszłe przez Radę Miejską w Kozienicach.

Zadania z zakresu infrastruktury drogowej Gmina Kozienice stara się realizować sukcesywnie i w miarę posiadanych środków finansowych biorąc pod uwagę potrzeby i konieczność poprawy infrastruktury drogowej. Ponadto na terenie całej Gminy zwiększyło się zapotrzebowanie na parkingi, ścieżki rowerowe, oświetlenie. Poza potrzebami mieszkańców w sferze drogowej rosną potrzeby w innych sferach działalności gminy np. społecznej, mieszkaniowej, transportu, co zważywszy na ograniczone środki budżetowe przy jednoczesnej skali potrzeb Gmina nie może deklarować realizacji jednocześnie wszystkich wniosków. Niemniej dokładamy wszelkich starań żeby w jak największym stopniu spełnić Państwa oczekiwania.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

PROŚBA O TYMCZASOWY PRZYSTANEK METROBUSA

Dariusz

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z zawieszeniem do odwołania przystanku METROBUSA przy PSP1 zwracam się w imieniu swoim i innych mieszkańców z prośbą do Pana Burmistrza o utworzenie tymczasowego przystanku przy ulicy Miodowa/Mickiewicza. Jest to bardzo istotne ponieważ autobusem tym dojeżdżają dzieci do szkoły, a wysiadanie na poprzednim lub następnym przystanku będzie skutkowało spóźnianiem się dzieci na zajęcia szkolne.

Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie tej prośby.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Dariuszu.

Gmina Kozienice informuje, że w związku z przebudową drogi krajowej Nr 79 ul. Radomska na odcinku od ulicy Głowaczowskiej w kierunku ulicy Wójcików, planowane jest w roku bieżącym uruchomienie tymczasowego przystanku na żądanie na ulicy Miodowej.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

RUCH DROGOWY NOWINY/ALEKSANDRÓWKA

Łukasz

Pytanie:

Panie Burmistrzu, w imieniu mieszkańców ulic w Nowinach i Aleksandrówce, chcę zgłosić problem nieprzestrzegania przez większość kierowców ograniczenia prędkości na ulicach: Wesoła, Gościnna, Wspólna, Złota. Jest to teraz dobry skrót, aby ominąć przebudowę ul. Głównej. I wszystko byłoby OK, gdyby nie nadmierna prędkość większości kierowców. 

Podobny problem jest też na ulicach Strumykowa, Różana, Familijna. 

Proszę o interwencję i wykonanie jakiegoś rozwiązania... póki nie jest za późno. 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Łukaszu.
Uprzejmie informuje, że sprawa przekraczania dozwolonej prędkości przez kierowców w m. Aleksandrówka została przekazana pismem znak WI.1510.327.2021 z dnia 22.11.2021r.  do Policji w celu wzmożenia kontroli.


Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

PYTANIE O METROBUSA

Daniel

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu! Jako osoba niepełnosprawna korzystająca z metrobusa jeżdżę często nim zdaje sobie sprawę z rosnących kosztów energii elektrycznej. czy mimo tych drastycznych podwyżek metrobus będzie cały czas za darmo?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Danielu.

Gmina Kozienice informuje, że w najbliższym czasie nie planuje wprowadzać opłat za korzystanie z „Kozienickiego Metrobusa” w związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Mirosław

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu

Zwracam się do Pana z problemem dotyczącym odbioru odpadów biodegradowalnych w okresie jesiennym z osiedla Stara Wieś.

Istnieje w Regulaminie nierealne zobowiązanie (§8  zw. z §3 ust.1 pkt.2) do posiadania pojemnika (pojemników) odpowiednio do ilości odpadów. Tymczasem ilość odpadów powstających jesienią (liście z drzew) wymagałaby posiadania wielkiego i co za tym idzie – drogiego pojemnika, w jaki nikt nie zainwestuje, żeby go użyć ledwie cztery razy w roku. Ja mam 200 litrowy pojemnik, który i tak przez większą część roku jest nieużywany, ponieważ większość odpadów kompostuję.

Co zaś do kompostowania, to istnieje w Regulaminie nierealny wymóg (§5 ust.4) aby kompostować wszystkie odpady powstające na nieruchomości. Tymczasem według fachowych zaleceń, nie wszystkie odpady nadają się do kompostowania, a dotyczy to głównie liści z orzecha włoskiego, których akurat jest najwięcej.

W związku z powyższym powstaje problem, jak sobie z tymi liśćmi poradzić, zwłaszcza że obecnie są odbierane raz na dwa tygodnie, gdy w poprzednich latach odbiór odbywał się co tydzień.

Owszem, Gospodarka Komunalna odbiera liście wystawione przed posesjami w różnych workach. Zarówno ja, jak i wielu sąsiadów próbujemy używać worków wielorazowego użytku, aby nie mnożyć ilości plastiku. Jednak worki te są każdorazowo cięte przez wyposażonych w noże pracowników KGK odbierających odpady, którym nie chce się wysypywać zawartości. Niestety próby rozmowy kończą się wulgarną pyskówką z ich strony. Nieskuteczne okazały się tez podejmowane przez sąsiadów próby zwrócenia uwagi w administracji KGK, gdzie można tylko usłyszeć, że jest regulamin i każdy powinien mieć odpowiedni pojemnik albo sam wozić odpady do PSZOK, a zabieranie liści z worków to i tak wielka łaska dla nas.

Prosiłbym o podjęcie jakichś działań w kierunku urealnienia Regulaminu, zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów, albo choćby ukrócenia ww. opisanego procederu "nożowników" z KGK. Niestety na osiedlu już zauważyłem powroty do dawnej metody pozbywania się liści - palenia.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Mirosławie.

Uchwalony „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozienice” jest wypełnianiem zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zarówno zapisy jego treści jak i określona częstotliwość odbierania odpadów komunalnych została pozytywnie zaopiniowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W ramach akcji edukacyjnych związanych z prawidłową gospodarką odpadami komunalnymi, mieszkańcom Gminy Kozienice przekazano materiały opisujące zasady prawidłowego kompostowania bioodpadów ze wskazaniem co można a  czego nie należy umieszczać w kompostowniku.

Osoby które nie posiadają przydomowego kompostownika i nie korzystają z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą oddać bioodpady na dwa sposoby. Wystawiając je przed posesję w pojemniku zgodnie z harmonogramem odbioru lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zostało to uregulowane w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozienice” oraz uchwale Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należy zaznaczyć, że warunkiem skorzystania z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest przeniesienia ciężaru zagospodarowania całego strumienia bioodpadów powstających w danym gospodarstwie domowych na właściciela nieruchomości.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

DROGA RÓWNOLEGŁA DO WIADUKTU

Tadeusz

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,

Czy po zakończeniu Inwestycji realizowanej przez GDDKIA polegającej na przebudowie drogi nr 79 pomiędzy rondem w Aleksandrówce, a rondem koło PSP, będzie możliwy przejazd przez tory kolejowe drogą równoległą do wiaduktu (przedłużenie ul. Głównej w Aleksandrówce)?

Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowny Panie Tadeuszu,

Gmina Kozienice niejednokrotnie zwracała się z prośbą do PKP S.A. z prośbą o wyrażenie zgody na wybudowanie stałego przejazdu kolejowo-drogowego i przejścia przez tory w km 3,238 linii nr 77 Janików -Świerże Górne w miejscu obecnie wykonanego tymczasowego przejazdu kolejowo-drogowego po oddaniu do eksploatacji aktualnie realizowanej inwestycji drogowej  związanej z rozbudową drogi krajowej nr 79. Niestety zarządca infrastruktury kolejowej nie wyraża zgody na takie rozwiązanie z uwagi na brak zachowania warunków widoczności – wymaganej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie infrastruktury kolejowej.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

KOLEJ W KOZIENICACH

Tadeusz

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,

Proszę o informację dot. postępów prac nad projektem linii kolejowej łączącej Kozienice z Warszawą. Czy jest już znany przebieg linii i lokalizacja stacji kolejowych?

Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowny Panie Tadeuszu.

Aktualnie firma BBF Sp. z o.o. na zlecenie Gminy Kozienice opracowuje Studium Planistyczno-Prognostyczne dla nowego połączenia kolejowego Kozienice – Warszawa w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełnienia Lokalnej Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 r. Po zakończeniu realizacji, kompletne studium zostanie przekazane do PKP do oceny. Następnie PKP dokona oceny złożonej dokumentacji wszystkich wnioskodawców i dokona kwalifikacji do kolejnego etapu – projektowo wykonawczego. Gmina Kozienice w studium przedstawia tylko warianty trasowania linii kolejowych. PKP dopiero po pozytywnym zaakceptowaniu wniosku do realizacji dokona wyboru przebiegu linii kolejowej.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

DUŻE STĘŻENIE DYMU NA OSIEDLU ENERGETYK

Dariusz

Pytanie:

Dzień dobry,

Uprzejmie proszę o odpowiedź, dlaczego od paru dni w powietrzu, zwłaszcza wieczorem czuć dym z Ciepłowni przy ul. Głowaczowskiej? Unoszący się smród palonego węgla jest bardzo intensywny i wdziera się do pomieszczeń. Dotychczas nie było z tym problemu i nie pamiętam takiego problemu z lat ubiegłych. Natomiast obecnie wydaje się jakby węgiel spalany był na otwartym terenie a dym nie przechodził żadnej filtracji. Mam kłopoty z oddychaniem i taki stan rzeczy bardzo mi dokucza. Proszę o odpowiedź czy stan powietrza na Osiedlu Energetyki, w pobliżu kotłowni spełnia normy czystości i czy niczym mi nie zagraża a moje odczucia są czysto subiektywne i nie powinienem się niczym przejmować?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Dariuszu.

Odpowiadając na Pana pytanie dotyczące stanu powietrza na Osiedlu Energetyki w pobliżu ciepłowni informuję, że w kotłowni zlokalizowanej przy ul. Głowaczowskiej są zainstalowane kotły wyposażone w nowoczesne układy odbioru spalin, które spełniają obowiązujące normy do jakości powietrza.

W kotłowni wykonywane są cykliczne pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska i rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, które potwierdzają spełnienie obowiązujących norm. W ostatnich dniach nie było żadnej awarii i nic się nie zmieniło w zakresie pracy ciepłowni. W związku z powyższym, źródła występowania dymu nie należy wiązać z pracą ciepłowni w Kozienicach.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice.

 

DROGI I OBWODNICE

Marcin

Pytanie:

Czy wiadomo Panu coś na temat, jakie i czy są plany (po za obecną rozbudową 48 i 79) rządu do 2030 roku na temat budowy drogi ekspresowej bądź budowy obwodnicy przebiegających przez Kozienice

 

 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marcinie.

Pismem nr O.WA.Z-1.400.119.2021.KKO z dnia 17 września 2021 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w odpowiedzi na pismo WI.7226.1.2021 z dnia 31.08.2021 r. poinformowała jak poniżej:

 

,,Istotnym z naszego punktu widzenia jest fakt zapewnienia obwodnicy każdemu większemu miastu, w tym także dostrzegamy potrzebę budowy w przyszłości obwodnicy Kozienic. W związku z powyższym obwodnica Kozienic wpisana jest na listę zadań inwestycyjnych możliwych do realizacji, stanowiącą załącznik nr 2 do Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Ponadto informujemy, że przewidujemy inwestycję pn. ,,Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 48 od km 128+678 do km 131+400 na odcinku przejście przez m. Kozienice’’. Lata realizacji przedmiotu zamówienia (tj. projekt i budowa) to 2022-2024’’.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

SYTUACJA POWODZIOWA W WÓJTOSTWIE

Urszula

Pytanie:

Panie Burmistrzu czy w związku z sytuacją zalewania terenów, upraw i drogi w Wójtostwie, Gmina Kozienice przewiduje zajęcie się tym problemem?

Odpowiedź: 

Szanowna Pani Urszulo,

Odpowiadając na Pani pytanie, informuję iż zalanie terenów w miejscowości Wójtostwo,  które wystąpiło we wrześniu bieżącego roku spowodowane było intensywnymi opadami deszczu na terenie całego kraju, co wywołało również podniesienie stanu poziomu zarówno wód gruntowych jak również cieków wodnych. Gmina Kozienice w opisanym przez Panią przypadku zapewniła odpowiedni  poziom bezpieczeństwa powodziowego poprzez współpracę z jednostkami  Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, zabezpieczając workami z piaskiem drogi i newralgiczne miejsca przed nadmiernym zalewaniem. Dodatkowo w dniach, w których wystąpiły lokalne podtopienia, Gmina współpracowała z Wodami Polskimi oraz Sołtysem m. Wójtostwo w zakresie ograniczenia skutków sytuacji, która miała miejsce.

Jednocześnie informuję, że w celu poprawy bezpieczeństwa powodziowego na terenach zalewowych Gminy Kozienice, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizuje działania, które mają przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z bieżącym utrzymaniem cieków wodnych i ochroną przeciwpowodziową, co w przyszłości zapewni odpowiedni poziom przepustowości na rzekach Zagożdżonce i Brzeźniczce. Gmina Kozienice wielokrotnie zwracała się do PGW Wody Polskie z prośbą o realizacje czynności związanych z udrożnieniem cieków wodnych na terenie Gminy. Prace te realizowane są przez Wody Polskie sukcesywnie ze środków własnych oraz środków Gminy Kozienice.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

DROGI I OBWODNICE

Marcin

Pytanie:

Czy wiadomo Panu coś na temt, jakie i czy są plany (po za obecną rozbudową 48 i 79) rządu do 2030 roku na temat budowy drogi ekspresowej bądź budowy obwodnicy przebiegających przez Kozienice

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marcinie,

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że wystosowano pismo nr WI.7226.1.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. do zarządcy dróg krajowych z prośbą o podanie informacji czy do 2030 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje realizację inwestycji drogowych w zakresie budowy drogi ekspresowej bądź obwodnicy przebiegających na terenie gminy Kozienice. Po otrzymaniu odpowiedzi zostanie ona Panu niezwłocznie przekazana.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

DBAŁOŚĆ O WYZNACZONE TRASY TURYSTYCZNE

Alicja

Pytanie:

Panie burmistrzu, dlaczego wyznaczacie trasy spacerowe dla kijkarzy skoro potem macie w nosie troskę o ich używalność. Wybrałam się z wnuczkiem trasą czerwoną - na "ulicy" Łąkowej minęło nas kilka smochodów jadących z prędkością co najmniej 60 km/godz. Obłoki białego kurzu unosiły się na wysokość 7 metrów - nie było gdzie uciekać! Spacer skończył się atakiem kaszlu i kąpielą. Zróbcie jeszcze taras widokowy na skrzyżowaniu Radomskiej i Warszawskiej - niech turyści zobaczą kozienickie szczęście!

Odpowiedź:

Szanowna Pani Alicjo.

Trasa piesza w ramach projektu „Park Nordic Walking w Gminie Kozienice” została przygotowana przez Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu.

Uprzejmie informuje, że ulica Łąkowa zgodnie z ustawą o drogach publicznych nie jest drogą zaliczoną do kategorii dróg publicznych na których musi obowiązywać stała organizacja ruchu. Jest drogą wewnętrzną o nawierzchni gruntowej częściowo ulepszonej. Na tego rodzaju drogach nie ma obowiązku ustawowego na umieszczanie oznakowania przeznaczonego dla dróg posiadających kategorię. Jednoczenie informuje, że na przedmiotowej drodze odbywa się wzmożony ruch kołowy z uwagi na trwające prace w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km. 80+558 do km 82+230 na odcinku przejście przez m. Kozienice” realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ

Anna

Pytanie:

Dzień dobry, 

Czy działki wzdłuż ulicy Bursztynowej bądź tę sąsiadujące przy lasku będą na sprzedaż.  Ewentualnie osiedle Polesie

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,

 

W listopadzie 2020 roku i w styczniu 2021 roku zostały przeprowadzone dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych na osiedlu Polesiu. Łącznie zostało przeznaczonych do sprzedaży ponad 20 nieruchomości.

Gmina Kozienice rozważa możliwość dalszej sprzedaży nieruchomości gruntowych pod zabudowę jednorodzinną położonych w Kozienicach, os. Polesie, niemniej aby przedłożyć taki wniosek do Rady Miejskiej w Kozienicach niezbędne jest w tej kwestii opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego .

Nadmienić należy, iż wszystkie ogłoszenia o przetargach są zamieszczane na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Kozienicach. W związku z powyższym, proponuję przeglądanie stron internetowych www.kozienice.pl, www.bip.kozienice.pl z zamieszczanymi ogłoszeniami o przetargach.

Jednocześnie wyjaśniam, iż w uwagi na fakt że w mieście jak również w gminie Kozienice nie istnieje ulica Bursztynowa trudno jest się odnieść do drugiej części Pani zapytania.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

GARAŻE PRZY UL. ŻEROMSKIEGO

Dominik

Pytanie:

Czy garaże na Żeromskiego podlegają pod Gminę? Czy była by możliwość wyrównania/utwardzania dróg wewnętrznych dojazdowych do garaży, bo strasznie są nierówne po deszczach ogromne kałuże. Widzę, że są jakieś studzienki, ale nie wiem czy spływ nie taki czy zatkane. Po ulewach, aż trudno przejechać, bo wszędzie woda, podatki/opłaty się płaci podwójne i w starostwie i w gminie.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Dominiku,

Gmina Kozienice informuje, że przedmiotowe odcinki nie są drogami gminnymi w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych oraz nie znajdują się w zarządzie Gminy Kozienice wobec czego Gmina nie może ponosić nakładów finansowych na jej utrzymanie.

Zgodnie z posiadaną wiedzą wnioskowany teren jest współwłasnością 575 właścicieli prywatnych, do których należy obowiązek wykonywania robót zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu oraz utrzymanie bieżące dróg.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

DROGA ŁUCZYNÓW

Tomasz

Pytanie:

Szanowny panie burmistrzu,  pomimo prób kontaktu z zastępcą do spraw technicznych p. Pułkowskim zadaje pytanie o wykonanie naprawy drogi dojazdowej do posesji xxx c Łuczynów. Pomimo pisma dostarczonego do pani sołtys naprawa nie zostala przeprowadzona, jeżeli ktoś twierdzi inaczej zapraszam,  wiec pytam kiedy będzię to wykonane? Z poważaniem Tomasz P. nr tel 502xxxxxx.email xxxxx@xxxx.xx

Odpowiedź:

Szanowny Panie Tomaszu.

Gmina Kozienice zarządza ponad 142 km dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych oraz utrzymuje w stanie przejezdności ok. 180 km dróg wewnętrznych o nawierzchni z kruszywa, szlaki czy też gruntu, które prowadzą do nieruchomości zabudowanych i pól. Zgodnie ze zgłoszeniem remont odcinka drogi do Pana posesji od torów został zlecony do wykonania w ramach bieżącego utrzymania dróg. Biorąc pod uwagę ilość dróg prace są zlecane i wykonywane sukcesywnie w miarę możliwości sprzętowych przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną w Kozienicach. Remont wspomnianego odcinka zostanie wykonany w najbliższym możliwym czasie po zrealizowaniu wcześniej udzielonych zleceń. Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zgłaszania potrzeby wykonania remontu bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Kozienicach pod nr 48 611-71-75 lub na adres email: daniel.wojcik@kozienice.pl co spowoduje szybszą reakcje w tym zakresie.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

OZNAKOWANIE DRÓG GMINNYCH

Jacek

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu.

Dlaczego na na drogach gminnych z nawierzchnią asfaltową  w Aleksandrówce (np. ulica Piastowska , Familijna, Serdeczna i innych) obowiązuję ograniczenie prędkości do 40km na godzinę a na tzw. ulicy Łąkowej o nawierzchni gruntowej z jednym pasem ruchu brak jakiegokolwiek ograniczenia prędkości?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jacku.
Uprzejmie informuje, że ulica Piastowska, Familijna i Serdeczna zgodnie z ustawą o drogach publicznych są drogami zaliczonymi do kategorii dróg publicznych na których musi obowiązywać stała organizacja ruchu. Starostwo Powiatowe jako organ zarządzający ruchem na drogach gminnych zatwierdza powyższe organizacje. Ulica Łąkowa jest drogą wewnętrzną o nawierzchni gruntowej częściowo ulepszonej nie zaliczonej do kategorii dróg publicznych.
Na tego rodzaju drogach nie ma obowiązku ustawowego na umieszczanie oznakowania przeznaczonego dla dróg posiadających kategorię, a rodzaj nawierzchni oraz parametry drogi nie pozwalają na osiąganie nadmiernych prędkości.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

ZAPYTANIE O PRZYZNAWANIE MIEJSC W PRZEDSZKOLACH

Dorota

Pytanie:

Witam,

Piszę w związku z przeprowadzoną niedawno rekrutacją do kozienickich przedszkoli.

Otóż na początek przybliżę naszą sytuację. W lutym tego roku wraz z mężem i 2 letnim synkiem wróciliśmy z zagranicy po kilkunastu latach pobytu tam. W kwietniu aplikowalismy o miejsce w 3 różnych przedszkolach dla naszego dziecka na rok 2021/22, nasza aplikacja nie zostala nigdzie przyjęta ze względu na niską liczbę punktów. Ponownie aplikowaliśmy o miejsce w 3 wybranych przedszkolach w kwalifikacji uzupełniającej w maju i ponownie zostala odrzucona. Zostaliśmy poinformowani iż mamy małą liczbę punktów głównie ze względu na brak pracy. W momencie aplikacji w obu terminach jeszcze oboje nie mieliśmy pracy, jako że niedawno wróciliśmy, mąż dopiero od niedawna pracuję, ja nie mogę podjąć pracy bo nie mam zapewnionej opieki dla dziecka.

Od jednego z dyrektorów przedszkola usłyszałam iż nie warto się odwoływać od decyzji nie przyjęcia , gdyż i tak nie ma to sensu bo rekrutacja została zakończona. I poinformowano mnie iż mogę się dowiadywać o miejsca dodatkowe pod koniec sierpnia, czy moje dziecko ma szansę na miejsce w danym przedszkolu od września.

Moje pytanie jest takie: jaką mam gwarancję na otrzymanie miejsca dla dziecka w przedszkolu w sytuacji takiej jak nasza, gdy pragnę podjąć pracę zarobkową, jednakże muszę mieć pewność przy staraniu się o pracę że ta opieka będzie na pewno?

Gdzie mogę się dowiadywać o informację na ten temat? Czy jest jakaś konkretna osoba koordynująca rekrutacją na terenie gminy? Czy muszę pukać do drzwi każdego jednego dyrektora przedszkola by mieć tą pewność?

Czy gmina posiada jakimkolwiek program pomocy osobom powracającym z zagranicy by moc na nowo zacząć życie w Polsce?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Pozdrawiam serdecznie,

Odpowiedź:

Szanowna Pani Doroto,

W odpowiedzi na Pani pytanie uprzejmie informuję, że o przyjęciu do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej decyduje suma uzyskanych punktów. Komisja rekrutacyjna w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria określone w Prawie oświatowym tzw. kryteria ustawowe, które maja jednakowa wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nada dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę kryteria uchwalone przez Radę Miejską w Kozienicach tzw. kryteria dodatkowe. Po całym procesie rekrutacyjnym do przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozienice dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w niektórych grupach wiekowych. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz wolnych miejsc w placówkach uzyska Pani w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Kozienicach w pok. 205 lub pod numerem telefonu 48 611 71 92.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

CHODNIKI

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu

Mam do Pana pytanie, kto jest odpowiedzialny za porządek na chodnikach i na poboczach? W ostatnim czasie w naszej gminie wykonuje  się coraz więcej chodników, bardzo to dobrze świadczy o gospodarzu, że nie musimy chodzić poboczami i czujemy się bezpiecznie. Ale proszę mi powiedzieć po co to robić, skoro za pół roku, góra rok od oddania inwestycji, chodniki są pozarastane chwastami, pozapadane kostki, dziury w chodnikach, na poboczach mnóstwo śmieci, butelek, rowy nie koszone, można to zauważyć głównie na wioskach. Taki obrazek można zauważyć chociażby przy torach w Janowie, wiadomo że każdy właściciel posesji ma obowiązek posprzątać, ale nie będzie sprzątał i kosił poboczy wzdłuż ulicy. Proszę o zainteresowanie się tematem.

Odpowiedź:

Uprzejmie informuje, że przytoczona w pytaniu lokalizacja znajduje się w pasie drogi powiatowej. W odniesieniu do dróg gminnych realizowanych przez podległą mi jednostkę informuje, że każda zrealizowana inwestycja posiada minimum 38 miesięczny okres gwarancyjny. W każdym zgłoszonym lub stwierdzonym przypadku, wykonawca w ramach rękojmi jest wzywany do usunięcia powstałych usterek. Corocznie Gmina zawiera umowę w której zakres wchodzą między innym zadania:

1. Zamiatanie mechaniczne, ręczne ulic, chodników i parkingów.

2. Opróżnianie koszy i ich utrzymanie.

3. Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych.

4. Inne prace związane z utrzymaniem czystości zlecone przez Gminę ( np. montaż koszy, porządkowanie lub zamiatanie ręczne wyznaczonych terenów, wywóz zgrabionych liści w okresie jesiennym, itp.).

5. Usuwanie krzaków, drzew i pni - w ilości ok. 2 000 m2 (na wskazanie Zamawiającego),

6. Pielęgnacja zielni przydrożnej w tym nasadzenia nowych drzew,

7. Koszenie poboczy przy drogach gminnych oraz terenów wokół mostów – ok.2 x 180 000m2 + 1 x 140 000m2=ok.500 000m2 w tym: koszenie ręczne lub mechaniczne, wywóz oraz utylizacja części zielonych,

8. Remonty chodników, dróg, parkingów oraz likwidacja barier dla niepełnosprawnych,

9. Bieżące utrzymanie dróg w zakresie profilowania, uzupełniania nawierzchni, zagęszczania, równania, przy użyciu sprzętu – ok. 50 000m2,

10. Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni z kostek betonowych,

11. Remonty w tym wymiana szyb i mycie wiat przystankowych,

12. Czyszczenie korytek odprowadzających wody deszczowe /Janików-Folwark, Nowa Wieś, Przewóz, Staszów, Nowiny, Polna/,

13. Zamiatanie dróg, chodników i parkingów,

14. Czyszczenie rowów przydrożnych, przepustów,

15. Odchwaszczanie nawierzchni dróg w tym opryski, ręczne, mechaniczne czyszczenie nawierzchni,

16. Wykaszanie wokół separatorów oraz koryt rzeki w obrębie wylotów kanalizacji deszczowej,

17. Wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania i remontów dróg,

18. Remont infrastruktury w pasie drogowym np. stojaki na rowery, ławki itp.

19. Konserwacja i utrzymanie dróg w zakresie: chodników, dróg, oznakowania pionowego, mostów i innej infrastruktury drogowej

20. Pozostały zakres prac nie wymieniony, a niezbędny do realizacji bieżącego utrzymania dróg określany w pisemnych zleceniach.

Jako jednostka publiczna staramy się w jak najbardziej efektywny sposób wykorzystać środki na te cele. Ponadto zawsze wspieramy wszelkie akcje edukacyjne z zakresu dbania o środowisko w którym żyjemy. Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

NIE DOSTOSOWANIE ULICY DO RUCHU

Jacek

Pytanie:

Szanowny panie Burmistrzu.

Od dnia wczorajszego w związku z wprowadzeniem ruchu wahadłowego na wiadukcie w ciągu drogi 79 , bardzo nasilił się ruch samochodów na ulicy Łąkowej w Kozienicach.

Ulica ta nadal jest ulicą bez żadnej nawierzchni, jest ulicą wąską ( na prawie całej swojej długości nie ma możliwości ruchu dwustronnego), powoduje to :

-zagrożenia wypadkami,

-uciążliwości dla mieszkańców( TUMANY WZBIJANEGO KURZU).

Prosimy o postawienie znaku zakazu wjazdów dla wszystkich samochodów, z wyłączenie mieszkańców i służb zarówno od ulicy Piastowskiej jak i Głównej.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jacku.

Uprzejmie informuje, że droga znajdująca się na ul. Łąkowej jest własnością Gminy Kozienice i jest drogą publiczną z której mogą korzystać wszyscy mieszkańcy nieodpłatnie. Jednocześnie informuje, że stan drogi będzie systematycznie kontrolowany w celu utrzymania porządku i przejezdności.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

UL. PRZEMYSŁOWA

Mariusz

Pytanie:

Witam Serdecznie. Mam pytanie odnośnie ul. Przemysłowej, czy po przebudowie i remoncie drogi 79 i 48, jest planowany remont wyżej wymienionej ulicy (nawierzchnia jest mocno wyeksploatowana przez liczne objazdy). Z góry dziękuję.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Mariuszu.

Uprzejmie informuje, że Gmina Kozienice sukcesywnie realizuje zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej. W celu realizacji wnioskowanej inwestycji niezbędne jest posiadanie przez Inwestora projektu technicznego, uzyskania warunków technicznych, stosownych decyzji administracyjnych oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy. Zadania inwestycyjne określane są w budżecie uchwalanym przez Radę Miejską w Kozienicach. Wniosek ten będzie brany pod uwagę przy konstruowaniu budżetu gminy po zrealizowanych inwestycjach na drogach krajowych w obrębie miasta. Jednocześnie informuje, że związku z prowadzeniem objazdów ul. Przemysłową, wykonawca rozbudowy drogi krajowej wykonał remont cząstkowy jej nawierzchni na swój koszt .

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

DZIERŻAWA GRUNTU

Piotr

Pytanie:

Witam serdecznie.

Chciałbym zasięgnąć informacji czy Gmina Kozienice posiada grunty przeznaczone do dzierżawy pod budowę garażu w miejscowości Świerże Górne? Czy jest możliwość wydzierżawienia pod taką zabudowę gruntu, nieużytkowanego na którym nie są dotychczasowo zabudowane garaże i czy Gmina może wskazać takie miejsce?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Piotrze,

Uprzejmie informuję, że Gmina Kozienice posiada w swoich zasobach nieruchomości niezabudowane jak również nieruchomości zabudowane, przeznaczone do najmu bądź dzierżawy, a każda informacja o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy lub najmu jest publikowana na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach oraz stronach internetowych UM.

Dodatkowo, na stronie internetowej Urzędu znajdują się wnioski o zawarcie umowy dzierżawy gruntu m.in. z przeznaczeniem pod garaż blaszany. Każdy złożony wniosek ze wskazaniem konkretnej nieruchomości jest indywidualnie oceniany i rozpatrywany.

W związku z powyższym, proponuję śledzenie komunikatów i informacji Burmistrza Gminy Kozienice na stronie www.kozienice.pl w zakresie dostępności gruntów przeznaczonych do dzierżawy.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice.

TARGOWISKO W KOZIENICACH

Aleksander

Pytanie:

Dzień dobry, w związku z modernizacją targowiska chciałem się zapytać czy targowisko będzie dostępne tak jak do tej pory jeden dzień w tygodniu? Widzę, że ludzie sprzedają pod sklepami, a dlaczego targowisko nie jest czynne 7 dni w tygodniu? Jeśli są jakieś opłaty to powinny być tak dostosowane, że Ci co handlują są w stanie opłacić abonament i korzystać z wyznaczonego miejsca. Widziałem takie rozwiązanie w innym mieście, że targ był dostępny 7 dni w tygodniu, owszem były 2 dni, że było bardzo dużo sprzedających, a w pozostałe dosłownie garstka, ale codziennie coś tam się działo. Może takie rozwiązanie by się sprawdziło w naszym mieście?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Aleksandrze,

Odpowiadając na Pana pytanie pragnę poinformować, że targowisko przy ul. Bohaterów Getta w Kozienicach funkcjonuje całorocznie i zgodnie z regulaminem uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XIV/226/03
z dnia 27 października 2003roku, z późniejszymi zmianami wynikającymi z Uchwały nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach, czynne jest w:

czwartek od godz. 4:00 do 14:00;
piątek od godz. 7:00 do 18:00;
sobota od godz. 7:00 do 14:00;
niedziela od godz. 6:00 do 14:00;
 

Targowisko nie jest czynne w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy przypadające w wyznaczony dzień do handlu. W okresie przebudowy, targowisko jest czynne na tych samych zasadach jak przed rozpoczęciem przebudowy, jednak ze zmianą lokalizacji niektórych stanowisk. Uchwałą z 2019 roku targowisko zostało udostępnione do handlu również w piątki i soboty.

Wysokość dziennych stawek opłat targowych na targowisku reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach
Nr IX/82 /2019 z dnia 30 maja 2019 roku. Od dnia 10.05.2021 r. na targowisku miejskim obowiązuje nowy cennik Zakładu Usług Komunalnych i Transportu Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Informacje dotyczące funkcjonowania targowiska przy ul. Bohaterów Getta można uzyskać na stronie internetowej Kozienickiej Gospodarki Komunalnej pod adresem

http://www.kgkkozienice.pl/strona-128-targ.html. Po zakończeniu przebudowy targowiska nie wykluczamy zmian w regulaminie funkcjonowania targowiska.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

DOŚWIETLENIE BLOKU PRZY UL. MACIEJOWICKIEJ

Marzena

Pytanie:

Panie Burmistrzu zwracam się z pytaniem, czy istniej możliwość doświetlenia bloku nr 7 przy ul. Maciejowickiej? Blok znajduje się w centrum miasta, niestety pogrążony jest w ciemności, problem nasila się jeszcze bardziej jesienią i zimą. Od strony ulicy Maciejowickiej jest oświetlenie parkingu należące do hotelu Energetyk, które swym zasięgiem nie obejmuje terenu pod blokiem. Lampa z drugiej strony bloku od ulicy Pięknej nie działa od ponad roku, niestety zgłoszenia do Spółdzielni Mieszkaniowej nie przynoszą żadnych rezultatów. W ciągu ostatnich lat było kilka włamań do mieszkań i piwnic w tym bloku, giną również rzeczy z klatek schodowych. Problem kradzieży zdecydowanie nasilił się po demontażu kamery, która znajdowała się na budynku hotelu Energetyk na wysokości czwartego piętra. Idealnym rozwiązaniem byłby monitoring bloku. 

Odpowiedź: 

Szanowna Pani Marzeno, Gmina Kozienice sukcesywnie realizuje zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury oświetleniowej. W pierwszej kolejności realizowane są oświetlenia na które Gmina posiada opracowane dokumentacje projektowe. W celu wykonania budowy oświetlenia dla przedmiotowego terenu niezbędne jest posiadanie przez Inwestora projektu technicznego, uzyskania warunków technicznych, stosownych decyzji administracyjnych oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy. Zadania inwestycyjne określane są w budżecie uchwalanym przez Radę Miejską w Kozienicach, jednak z uwagi na ograniczone środki finansowe przy jednoczesnej skali potrzeb w zakresie budowy oświetlenia, na chwilę obecną Gmina nie może deklarować wykonania  budowy oświetlenia ujętego w Pani wniosku. Niemniej Gmina w ramach swoich możliwości technicznych i finansowych zleciła wymianę dwóch lamp oświetleniowych na Ledy od strony ulicy Pięknej co w pewnym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w obrębie bloku. Kompetencje w sprawie monitoringu bloku i nadzoru tym budynkiem należą do Zarządcy tj. Spółdzielni Mieszkaniowej.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

ŚLUB CYWILNY

Wiesław

Pytanie:

Panie Burmistrzu dlaczego w dniu 14.08.2021 USC  w Kozienicach nie udziela ślubów? Osoby zainteresowane tym terminem odsyłane są do gmin ościennych. W dobie pandemii gdy wiele osób przełożyło śluby na czas letni to Urząd  nie jest w stanie pracować w każdą sobotę? Pozdrawiam.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Wiesławie.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Kozienicach śluby cywilne zawierane są przez cały rok, bez względu na sytuację epidemiologiczną, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych. Daty ślubów wyznaczane są w momencie stawienia się pary celem złożenia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Z uwagi na obecną sytuację pandemii w zamówionych terminach następuje ciągła rotacja tj. jedne pary przekładają terminy ślubów na późniejsze, inne na terminy wcześniejsze, jeszcze inne zmieniają formę ślubu z cywilnego na konkordatowy. Urząd Stanu Cywilnego w Kozienicach, 30.04.2021r. nie przyjmował pary z dokumentami, która zdecydowanie określiła termin na 14.08.2021r. Telefoniczne rozmowy o ustalenie terminu ślubu trudno określić jako wiążące, gdyż bardzo często osoby zainteresowane telefonują do USC w Kozienicach z różnych regionów Polski wyłącznie w celu informacyjnym. Dodatkowym istotnym elementem, wpływającym na termin jest miejsce udzielenia ślubu tzn. plener lub sala ślubów w USC.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 170546W

Jolanta

Pytanie:

Szanowny Panie burmistrzu dnia 28 marca 2018 Starosta Kozienicki zatwierdził projekt budowy i udzielił zezwolenia dla Gminy Kozienice na realizację inwestycji drogowej pod nazwą ,,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR170546W,  chciałabym się dowiedzieć na jakim etapie jest inwestycja w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem, przebudowa przyłącza gazowego, przebudowa sieci elektroenergetycznej we wsi Majdany i czy w ogóle możemy liczyć na budowę chodnika jak i na realizację tej inwestycji gdyż na dzień dzisiejszy droga prowadząca w stronę Opatkowice jest bardzo na bezpieczną gdyż nie posiada chodnika , a nikt nie zwraca uwagi na ograniczenie prędkości . I najważniejsza decyzja jest zatwierdzona i czy ona ma termin realizacji i ważności czy tak dożywotnio nowa władza stary plan. 

Odpowiedź:

Szanowna Pani Jolanto.
W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że zadanie inwestycyjne pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 170546 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem, przebudową przyłącza gazowego, przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Majdany, gmina Kozienice’’ nie zostało uwzględnione do realizacji w bieżącym roku budżetowym. Dalsza realizacja zadania będzie analizowana przy konstruowaniu budżetu na lata przyszłe po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel. Jednocześnie informuje, że decyzja nr 122/2018 z dnia 28 marca 2018 roku znak: BIA.6740.74.2018.AC zezwalająca na realizację w/w inwestycji drogowej wydana przez Starostę Kozienickiego  jest ważna bezterminowo.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

KOLORYSTYKA BLOKÓW NA OSIEDLACH W KOZIENICACH

Marek

Pytanie:

Dzień dobry, ostatnio byłem w innym mieście i zauważyłem, że kolejne odnawiane/ocieplane bloki zachowują dany styl kolorystyczny (różnią się małymi detalami) w stosunku do bloków już po termomodernizacji. Wygląda to przepięknie tak jakby powstało całe nowe nowoczesne osiedle (kolor dominujący biało szary). Dlaczego u nas jak się patrzy na te osiedla to jest misz-masz? Np. osiedle energetyki: bloki zielone, pomarańczowe, różowe, różne wzory.... Brzydko to mało powiedziane każdy blok inny. Wiem, że ile ludzi tyle gustów, ale może można dać choćby jakieś wytyczne których trzeba się trzymać przy malowaniu tego typu obiektów. Nie chodzi, żeby było identycznie ale zbliżone kolorystycznie. Dlaczego choćby w jakimś najmniejszym stopniu nie reguluje tego nadzór budowalny/plan zagospodarowania przestrzennego? W przyszłości być może jeszcze będą odmalowywane może warto o tym pomyśleć zawczasu. Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marku.

Odpowiadając na Pana pytanie przesłane drogą elektroniczną dotyczące braku reakcji Gminy Kozienice w sprawie stosowanej kolorystyki odnawialnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych w osiedlach zabudowy wielorodzinnej, informuję, że tereny zabudowy wielorodzinnej tj. Osiedle Energetyk, Osiedle Pokoju, Osiedle Wschód nie są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenie zasad dotyczących kolorystyki dachów i elewacji budynków może nastąpić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku w/w dokumentu planistycznego Burmistrz Gminy Kozienice nie ma podstaw prawnych do podejmowania działań nadzorczych w odniesieniu do właścicieli i zarządców budynków realizujących prace konserwacyjne w budynkach w tym malowania i doboru kolorystyki elewacji. W takiej sytuacji dobór kolorystyki i wzorów odnawialnych elewacji budynków zależy od wrażliwości estetycznej zarządców, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych lub właścicieli budynków.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

METROBUS NOWE TRASY I FAST FOODY W KOZIENICACH

Gaweł

Pytanie:

Dzień dobry chciałbym się spytać o to czy w przyszłości może powstaną nowe trasy metrobusa które będą obejmować takie wsie i miasta jak: Nowiny, Stanisławice, Chinów, Chinów stary, kociołki i holendry Piotrkowskie i jeszcze takie jedno pytanie nie na temat metrobusa a temat różnych fast foodów. Panie Burmistrzu czy w przyszłości może gdzieś w Kozienicach powstanie jakiś mcdonald, kfc czy burger king w Kozienicach jest dużo miejsca i można by taki jeden fast food, gdzieś postawić i przy okazji dużo osób by się ucieszyło z takiej inwestycji Pozdrawiam Gaweł

Odpowiedź:

Szanowny Panie Gawle.

Uprzejmie informuje, że w 2020 roku dokonaliśmy zakupu dwóch elektrycznych autobusów min. z dotacji NFOŚiGW w Warszawie, a następnie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie przewozów pasażerskich do Wojewody mazowieckiego, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 200 000,00 zł. Zgodnie z warunkami otrzymania dotacji na zakup autobusów nowe linie stanowią przedłużenie obecnie wyznaczonych, które funkcjonowały dotychczas tylko na terenie miasta. Długość linii oraz ich częstotliwość determinują możliwości techniczne autobusów. W roku bieżącym zaplanowaliśmy pilotażowo utworzenie 4 dodatkowych linii, które obejmują miejscowości: Aleksandrówka, Nowiny, Łuczynów, Majdany, Opatkowice, Przewóz, Cudów, Wymysłów, Wójtostwo, Janików, Janików Folwark, Ruda, Śmietanki, Janów. W miarę możliwości technicznych, organizacyjnych i finansowych będziemy rozważali w przyszłości możliwość utworzenia nowych linii, które obejmą swym zasięgiem również inne miejscowości. Natomiast budowa obiektów przeznaczenia ogólnodostępnego w zakresie tzw. fast foodów, nie leży w gestii samorządu i nie jest zadaniem własnym Gminy. Są to inwestycje prywatnych przedsiębiorców o charakterze komercyjnym. Rolą i zadaniem Gminy w procesie rozwoju tego typu inwestycji jest stwarzanie możliwości do ich powstania, poprzez sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czy też wydawania decyzji celu publicznego. Innym zagadnieniem w procesie budowlanym jest dostęp do infrastruktury technicznej takiej jak woda, kanalizacja czy też ciepło miejskie. W obydwu aspektach Gmina zapewnia możliwość do powstania tego typu inwestycji.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

FAST FOODY

Gaweł

Pytanie:

Dzień dobry mam pytanie odnośnie fast foodów takich jak mc donald lub kfc taki fast food przydał by się nam ponieważ załóżmy taki Radom Garwolin i inne miejscowości co posiadają powiat posiadają taki mcdonald lub kfc i przy okazji jakbyście zbudowali taki mcdonald lub kfc to też to by było miejsce pracy dla młodszych i bezrobotnych osób. Przez Kozienice też ciągnie się dużo dróg krajowych np. Warszawska, Radomska, Lubelska i ludzie wracają np. z wakacji czy pracy i mają ochotę zjeść takiego mcdonalda i kfc i właśnie o to pytanie czy w przyszłości w Kozienicach powstanie mc donald ewentualnie kfc? W Kozienicach jest kilka miejsc niewykorzystanych w których taki mcdonald mógłby powstać.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Gawle.

Budowa obiektów przeznaczenia ogólnodostępnego w zakresie tzw. fast foodów, nie leży w gestii samorządu i nie jest zadaniem własnym Gminy. Są to inwestycje prywatnych przedsiębiorców o charakterze komercyjnym. Rolą i zadaniem Gminy w procesie rozwoju tego typu inwestycji jest stwarzanie możliwości do ich powstania, poprzez sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czy też wydawania decyzji celu publicznego. Innym zagadnieniem w procesie budowlanym jest dostęp do infrastruktury technicznej takiej jak woda, kanalizacja czy też ciepło miejskie. W obydwu aspektach Gmina zapewnia możliwość do powstania tego typu inwestycji.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP NR 3

Marian

Pytanie: 

Już od ponad półtora roku jest rozgrzebany teren obok placu zabaw i bloku przy Kopernika 1. Wiązało się to za przebudową sieci ciepłowniczej.

Pomimo zabezpieczenia wykopów prowizorycznym ogrodzeniem, budzą one zainteresowanie dzieci korzystających z placu zabaw. Nad wykopem zwisają korzenie podkopanych drzew.

Rozgrzebane chodniki i wykopy niekorzystnie wpływają na ogólny wygląd placu zabaw i bezpieczeństwo. Nikt od dłuższego czasu nie kwapi się do zakończenia tej absurdalnie długiej inwestycji.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marianie.

W związku z budową sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3  konieczna była przebudowa sieci ciepłowniczej w obrębie tej inwestycji, w tym przy ogrodzeniu terenu szkoły od strony bloku usytuowanego przy ul. Kopernika 1. Przebudowę sieci realizował wykonawca sali gimnastycznej, który został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie Prawa zamówień publicznych. Gmina Kozienice podczas kontroli przebiegu inwestycji stwierdzała  coraz wolniejszy postęp prac na tej budowie a w kolejnych etapach spowolnienie prac osiągnęło stan krytyczny i wykonawca robót przestał kontynuować roboty. Gmina postanowiła rozwiązać z nim umowę ze skutkiem prawnym, z przyczyn leżących po jego stronie i ogłosić przetarg w celu wyłonienia nowego wykonawcy. Na czas prowadzenia procedury przetargowej, która zajęła określoną ilość czasu wynikającego z wymagań Prawa zamówień publicznych, teren budowy został zamknięty i nie prowadzono na nim prac. Po wyłonieniu nowego wykonawcy i zawarciu z nim umowy, w pierwszej kolejności należało uporządkować teren budowy i przystąpić do wykonania zadaszeń nad częściami socjalnymi obiektu w celu zabezpieczenia wykonanych ścian i innych jego elementów przed destrukcyjnym działaniem opadów atmosferycznych (zawilgoceniem) i panujących niskich temperatur w okresie zimowym. Nowemu wykonawcy nakazano również sprawdzenie ogrodzenia terenu budowy i jego zabezpieczenie, za co on odpowiada w myśl przepisów Prawa budowlanego. Zgodnie z założeniami nowego Wykonawcy, prace przy dokończeniu przebudowy sieci ciepłowniczej zaplanowano do realizacji, po zakończeniu sezonu grzewczego. W ramach robót Wykonawca wykona dwie studnie zaworowe, zasypie wykopy i uporządkuje teren przywracając mu funkcje i estetykę.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

METROBUS

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu

Jesteśmy bardzo wdzięczni za uruchomienie linii metrobusa na poszczególne wsie, ale co z tego jak młodzież szkół średnich z nich nie skorzysta. Jaki sens robić rozkład jazdy, żeby mało kto korzystał, po to żeby metrobus jeździł pusty? Pierwszy kurs np. przy szkole w Janikowie o godz. 9.33, przy ul. Lubelskiej 7.54 i pytam jak młodzież szkół średnich ma zdążyć na lekcje o godz.8.00? Wiem, że wszystkim się nie dogodzi, ale już chyba poprzedni rozkład był zdecydowanie lepszy, bo młodzież zdążała na lekcje i się przynajmniej nie spóźniała. Czy istnieje szansa, aby coś z tym zrobić?

Odpowiedź:

Szanowny Panie.
Uprzejmie informuje, że w 2020 roku dokonaliśmy zakupu dwóch elektrycznych autobusów min. z dotacji NFOŚiGW w Warszawie, a następnie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie przewozów pasażerskich do Wojewody mazowieckiego, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 200 000,00 zł.
Zgodnie z warunkami otrzymania dotacji na zakup autobusów nowe linie stanowią przedłużenie obecnie wyznaczonych, które funkcjonowały dotychczas tylko na terenie miasta. Długość linii oraz ich częstotliwość determinują możliwości techniczne autobusów. W roku bieżącym zaplanowaliśmy pilotażowo utworzenie 4 dodatkowych linii, które obejmują miejscowości: Aleksandrówka, Nowiny, Łuczynów, Majdany, Opatkowice, Przewóz, Cudów, Wymysłów, Wójtostwo, Janików, Janików Folwark, Ruda, Śmietanki, Janów. W miarę możliwości technicznych, organizacyjnych i finansowych będziemy rozważali w przyszłości możliwość utworzenia nowych linii wraz z analizą wszelkich wniosków zgłaszanych co do funkcjonowania rozkładu jazdy.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE – ŚWIATŁOWODOWE.

Kamil

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mam pytanie, jaką Miasto i Gmina Kozienice ma możliwość podłączenia do sieci światłowodowej starego Osiedla Głowaczowska 1, np. ulicy Armii Krajowej. W dobie nauki zdalnej, mieszkańcy sporego osiedla nie mają możliwości w 21 wieku do stałego szybkiego łączą internetowego w Kozienicach. W tej chwili osiedle Głowaczowska 1 przechodzi modernizację nawierzchni ulic, chodników i oświetlenia.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Kamilu,
W odpowiedzi na Pana pytanie pragnę poinformować, że sieć światłowodowa, która znajduje się na terenie Gminy Kozienice nie jest jej własnością, a także nie znajduje się w jej zarządzie. Światłowód jest instalowany przez firmy zewnętrzne wobec czego wszelkie potrzeby w zakresie budowy bądź rozbudowy przedmiotowej infrastruktury należy kierować bezpośrednio do operatorów telekomunikacyjnych dysponujących w swoich usługach taka ofertą. Obecnie na terenie Gminy Kozienice stały dostęp do szerokopasmowego Internetu zapewniają takie firmy jak: ESAB- KSK z siedzibą w Kozienicach, ul. Radomska 5; Orange Polska S.A.  z siedziba w Warszawie, al. Jerozolimskie 160 czy też MGK z siedzibą w Górze Kalwarii, ul. Jana Kilińskiego 1B.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

REMONT ULICY CMENTARNEJ NA OSIEDLU BORKI

Gaweł

Pytanie:

Panie burmistrzu. czy jest planowany remont drogi Cmentarnej na osiedlu Bork,i ta droga ma dużo łat i innych dziur które przeszkadzają kierowcom a także rowerzystom. Czy w przyszłości jest planowane wyremontować tą ulicę? To jest nie wielki odcinek drogi, który można by wyremontować.

Czekam na odpowiedź. Pozdrawiam Gaweł 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Gawle,

Ulica Cmentarna na tym odcinku nie posiada kanalizacji wód deszczowych. Planując remont tej ulicy należy zaprojektować jej wykonanie oraz wykonanie nowej nawierzchni zgodnej z wytycznymi o nawierzchni bitumicznej lub z kostki brukowej. Zadanie inwestycyjne wymaga zabezpieczenia środków w budżecie Gminy i jest planowane do realizacji w przyszłości. W pierwszej kolejności należy opracować wielobranżowy projekt techniczny zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

CMENTARZ KGK

Krzysztof

Pytanie:

Panie Burmistrzu, czy planowane jest uruchomienie w najbliższym czasie wyszukiwarki grobów osób pochowanych na naszym cmentarzu? Niestety przybywa tam Kozieniczan, cmentarz jest ogromny i znalezienie grobu znajomych stanowi poważne wyzwanie.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Krzysztofie.

Uprzejmie informuję, iż Cmentarz w Kozienicach jest Parafialny i wpisany do rejestru zabytków. Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. podjęła działania w kierunku podziału Cmentarza na część zabytkową i część współczesną. Po dokonaniu podziału i zaakceptowaniu przez Konserwatora Zabytków rozważymy możliwość uruchomienia wyszukiwarki grobów na Cmentarzu Parafialnym w Kozienicach.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

SKATEPARK

Pytanie:

Jakub:

Szanowny Panie burmistrzu!

Przychodzę do Pana z pytaniem odnośnie nowego skateparku dla Kozienic. Młodszym jak i nieco starszym mieszkańcom gminy Kozienice bardzo zależy aby taki obiekt został odnowiony, ponieważ obecny nie spełnia wymagań bezpieczeństwa i nie nadaje się do użytkowania. Czy jest szansa aby obiekt został odnowiony jeszcze w tym roku?

Odpowiedź:

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców Kozienic na tego rodzaju obiekty sportowe na wniosek Burmistrza Gminy Kozienice w dniu 31 marca 2021 r. Rada Miejska w Kozienicach wprowadziła do budżetu gminy zadanie pn. „Budowa skateparku w m. Kozienice.” Obiekt położony przy skrzyżowaniu ulic Głowaczowskiej i Legionów w Kozienicach zostanie wyposażony w 8 kpl. nowych elementów, które zastąpią dotychczasowe zużyte już przeszkody. Miłośnicy tego rodzaju sportów będą mogli z satysfakcją, już w niedługim czasie, korzystać z nowego wyposażenia skateparku.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

METROBUS KOZIENICE

Artur

Pytanie:

Dzień Dobry

Mam pytanie odnośnie dodania nowych linii Metrobusa(autobusu elektrycznego) takich jak wsi w których jest mała ilość mieszkańców a nie uwzględnienie jednej z największej wsi Stanisławice gdzie ludzi potrzebujących jest znacznie więcej niż np. w Janikowie, jak to jest kto tym zarządza, czy Stanisławice macie gdzieś?, tu niema żadnego autobusu, starsi nie mogą dostać się do lekarza i sklepów, dlaczego, czy Stanisławice to GORSZA WIEŚ?!!

Odpowiedź:

Szanowny Panie Arturze.

Gmina Kozienice w 2020 roku dokonała zakupu dwóch elektrycznych autobusów min. z dotacji NFOŚiGW w Warszawie, a następnie złożyła wniosek o dofinansowanie przewozów pasażerskich do Wojewody mazowieckiego, na które otrzymała dofinansowanie w wysokości ok. 200 000,00 zł. Zgodnie z warunkami otrzymania dotacji na zakup autobusów nowe linie stanowią przedłużenie obecnie wyznaczonych, które funkcjonowały dotychczas tylko na terenie miasta. Długość linii oraz ich częstotliwość determinują możliwości techniczne autobusów. W roku bieżącym zaplanowaliśmy pilotażowo utworzenie 4 dodatkowych linii, które obejmują miejscowości: Aleksandrówka, Nowiny, Łuczynów, Majdany, Opatkowice, Przewóz, Cudów, Wymysłów, Wójtostwo, Janików, Janików Folwark, Ruda, Śmietanki, Janów. Jedną z nowo utworzonych linii komunikacyjnych jest linia o nazwie Janików, obejmująca swym zakresem następujące miejscowości: Janików, Janików Folwark, Ruda, Śmietanki, Janów o łącznej liczbie ludności 1 889, natomiast liczba ludności w m. Stanisławice to 1 038. Ponadto należy zauważyć, że w m. Stanisławice funkcjonuje komercyjna komunikacja zbiorowa w godzinach dopołudniowych, która zapewnia dostęp mieszkańcom do lekarza i sklepów. Niestety zgodnie z naszą wiedzą zainteresowanie a tym samym zapotrzebowanie na nią jest znikome np. w ostatni czwartek który jest dniem targowym skorzystało z przewozu tylko 8 osób. Niemniej w miarę możliwości technicznych, organizacyjnych i finansowych będziemy rozważali w przyszłości możliwość utworzenia nowych linii, które obejmą swym zasięgiem również miejscowość Stanisławice.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

DK 79 I DK 48. AKTUALIZACJA

Marcin

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,

Uprzejmie proszę o podanie dokładnej daty rozpoczęcia prac remontowo-budowlanych przy wiadukcie w Aleksandrówce (DK79) oraz dokładnej daty rozpoczęcia remontu ul. Lubelskiej (DK48) przez GDDKiA. 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marcinie.

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że wystosowano pismo nr WI.7226.III.22.2020 z dnia 19 marca  2021 r. do zarządcy dróg krajowych nr 48 i 79  tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  w Warszawie w sprawie podania dat rozpoczęcia prac remontowo-budowlanych w związku z planowaną rozbudową drogi krajowej nr 79 na odcinku od km 80+558 do km 82+230 tj. rondo koło KP PSP w Kozienicach  do rondo w m. Aleksandrówka oraz rozbudową drogi krajowej nr 48 na odcinku od km 128+678 do km 131+400 tj. ul. Lubelska od m. Janików do ul. Warszawskiej oraz skrzyżowanie z ul. Radomską. Po otrzymaniu odpowiedzi zostanie ona Panu niezwłocznie przekazana.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

Aktualizacja

Szanowny Panie Marcinie.

Pismem nr O.WA.KP-7.418.2C.2021.388.lg z dnia 29 marca 2021 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Warszawie w odpowiedzi na pismo WI.7226.III.22.2020 z dnia 18.03.2021 r. poinformowała jak poniżej :

,,Rozpoczęcie robót budowlanych w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 79 w km 80+558 – 82+230 (w tym przebudowa m.in. wiaduktu drogowego nad linią kolejową w Aleksandrówce) przewidywane jest w okresie kwiecień-maj 2021 r., tj. niezwłocznie po uzyskaniu decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej-postępowanie o wydanie decyzji ZRID obecnie jest w końcowej fazie.

Rozpoczęcie robót budowlanych w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 48 w km 128+678-131+400 przewidywane jest w czwartym kwartale 2022 roku, zważywszy na wcześniejsze przeprowadzenie przetargu publicznego na projekt i roboty budowlane oraz uzyskanie decyzji ZRID’’.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

PODSZYWANIE SIĘ POD WIZERUNEK GMINY KOZIENICE

Angelika

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu! 

W ostatnim czasie do skrzynek mieszkańców Kozienic i Gminy wrzucono ulotki przedstawiające 10 powodów, dla których nie powinni szczepić się przeciwko COVID-19 oraz inne fałszywe informacje np. dotyczące zasad kwalifikacji do szczepień. Ulotka wygląda bardzo profesjonalnie, opatrzona logotypem Gminy oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może zniechęcić mieszkańców do szczepień wszelkiego rodzaju.  Rozumiem, że nie Pan ani pracownicy Gminy są autorami tej ulotki a wizerunek Gminy został wykorzystany bezprawnie i zwracam się z prośbą o interwencję w tej sprawie. 

Z wyrazami szacunku 

Angelika 

Odpowiedź:

Szanowna Pani Angeliko,

Faktycznie w ostatnim czasie na terenie Gminy Kozienice pojawiły się ulotki, o których Pani wspomina - zawierające informacje zarówno o szczepieniach przeciw Covid – 19 jak i  powikłaniach poszczepiennych.

Na ulotkach widoczny jest między innymi herb Gminy Kozienice, który został wykorzystany bez wiedzy i zgody Urzędu Miejskiego.

Urząd Miejski nie ma też absolutnie nic wspólnego z powstaniem i dystrybucją tej broszury.

Powyższe informacje zostały rozesłane i opublikowane w lokalnych mediach, a także emitowane w lokalnej telewizji „Kronika Kozienicka”.

Sprawa jest także badana przez Komendę Powiatową Policji w Kozienicach.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski - Burmistrz Gminy Kozienice

BUDOWA ULICY OGRODOWEJ

Mariusz

Pytanie:

Panie Burmistrzu, kiedy będzie zrealizowana budowa ulicy Ogrodowej (dawne Ogrody)? Ciężko przejechać tą ulicą, nie wspomnę już o dojściu pieszo. Zapraszam Pana na spacer po ulicy Ogrodowej.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Mariuszu.

W odpowiedzi na Pana pytanie, uprzejmie informuję iż realizacja zadania w zakresie budowy ulicy Ogrodowej w miejscowości Kozienice nastąpi po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel w budżecie Gminy Kozienice na lata przyszłe.

Jednocześnie Gmina Kozienice informuje, że na terenie całej Gminy występuje zapotrzebowanie w zakresie dróg o dobrej jakości nawierzchni, Gmina sukcesywnie też realizuje zadania inwestycyjne, w tym budowę chodników, ścieżek rowerowych, dróg gminnych. Poza szeroko rozumianymi potrzebami w sferze drogowej rosną potrzeby mieszkańców w innych sferach działalności gminy. To powoduje, że przy ograniczonych środkach budżetowych realizacja wszystkich wniosków jednocześnie nie jest możliwa. Ponadto w miarę możliwości Gmina Kozienice będzie się starała o pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizacje przedmiotowej inwestycji co w rezultacie przyczyni się do szybszej budowy ulicy Ogrodowej.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

KOSZE NA ŚMIECI PRZY ALEI 1 MAJA

Hubert

Pytanie:

Panie Burmistrzu, od remontu Alei 1 Maja minęło już dość dużo czasu. Do dnia dzisiejszego nie zamontowano żadnych koszy na śmieci przy tej ulicy. Czy będzie to wykonane i kiedy?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Hubercie,

Odpowiadając na Pana pytanie, informuję iż w najbliższym czasie planowany jest montaż dwóch przyulicznych koszy na śmieci w pasie Alei 1 Maja w Kozienicach.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

CHODNIK NOWINY

Grzegorz

Pytanie:

Panie Burmistrzu mieszkańcy ul zwoleńskiej nowiny pytamy i przypominamy się  z chodnikiem na ul. zwoleńskiej. Czy są czynione jakieś starania dotyczące chodnika. Czy temat chodnika nadal jest uśpiony-to już trwa od 2000 roku.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Grzegorzu,

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że wystosowano pismo nr. WI.7226.4.2020 z dnia 17 lutego 2021 r. do zarządcy drogi krajowej tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w sprawie udzielenia informacji na temat postępu prac i podjętych decyzji w związku z prowadzonymi uzgodnieniami nad Programem Inwestycji dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odc. Aleksandrówka- Garbatka” w ramach którego możliwe byłoby wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 79 na odc. od ronda w m. Alek. Kociołki. Z uwagi na ważny interes społeczny jakim niewątpliwie jest bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Kozienice w tym bezpośrednich mieszkańców ul Zwoleńskiej w m. Nowiny zwrócono uwagę na priorytetowość wnioskowanego przez Pana tematu. Po otrzymaniu odpowiedzi zostanie ona Panu niezwłocznie przekazana odrębnym pismem.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

TERENY INWESTYCYJNE

Sebastian

Pytanie:

Panie Burmistrzu,

gdzie w Kozienicach, lub najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny inwestycyjne podobne do tych jakie są w licznych gminach ? Ogrodzone, z opisem z przygotowaną infrastrukturą, zachęcające do inwestowania np. przedsiębiorców jeżdżących przez nasz teren, miasto. Proszę tylko nie pisać, że są to Świerże Górne.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Sebastianie,

uprzejmie informuję, iż tereny inwestycyjne zostały wyznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Kozienice w sołectwach Janików, Łuczynów, Nowiny, Ryczywół. Na terenie miasta Kozienice występują tereny inwestycyjne nieobjęte ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania, dla których sposób zagospodarowania można ustalić w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek inwestora.

Gmina Kozienice nie posiada w swoich zasobach terenów inwestycyjnych, ogrodzonych, z przygotowaną infrastrukturą a wskazane powyżej tereny stanowią własność osób prywatnych.

Jednocześnie wyjaśniam, iż przy wyznaczaniu w dokumentach planistycznych terenów inwestycyjnych, związanych z produkcją i wytwarzaniem Gmina Kozienice musi uwzględniać uwarunkowania środowiskowe wynikające z faktu, że na dużej części terenu Gminy Kozienice wyznaczono obszary  ochrony NATURA 2000, a istotne ograniczenia wynikają z położenia na obszarach zagrożenia powodzią. Ponadto informuję Pana, że Gmina Kozienice jest otwarta na współpracę z Inwestorami wiążącymi swoje plany inwestycyjne z Gminą Kozienice. W celu stworzenia warunków do realizacji inwestycji Gmina Kozienice, pomimo wyżej wskazanych ograniczeń podejmuje prace planistyczne umożliwiające realizację inwestycji. Tu przykładem jest współpraca z Inwestorem realizującym już inwestycję w Ryczywole na terenie byłego Gospodarstwa Ogrodniczego.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

NIEBEZPIECZNE DRZEWA

Jerzy

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu. Na działce 5201/1 w Kozienicach wzdłuż chodnika prowadzącego do Przedszkola nr 3 przy ul. Głowaczowskiej rosną drzewa. Część z tych drzew jest mocno pochylonych albo są uschnięte. Stanowią one poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa przechodniów udających się w kierunku przedszkola. Uważam, że konieczne jest wycięcie tych drzew przez odpowiednie służby.

Z poważaniem.

Jurek

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jerzy.

Odpowiadając na Pana pytanie, informuję iż na przedmiotowej działce o nr ewid. 5201/1 w Kozienicach przy ul. Chartowej, należącej do Gminy Kozienice został przeprowadzony przegląd drzewostanu. Wnioskodawca wystosował wniosek o wycinkę drzew, zlecona będzie także pielęgnacja drzewostanu.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

DROGA W RUDZIE

Mirosław

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,

jako mieszkaniec wsi Ruda, podatnik Gm. Kozienice, zwracam sie z pytaniem kiedy zostanie dokończona przebudowa drogi w naszej wsi? Obecny stan końcowego odcinka drogi zagraża bezpieczeństwu w ruchu lądowym ludzi, powoduje uszkodzenia środków transportu, nie wspomnę o szkodzie na wizerunku włodarzy ulicy. Trasa przez Rudę stała się ostatnio bardzo popularna dla pieszego i rowerowego ruchu turystycznego. Widok i odczucia mechaniczne pozostawiają wrażenia nie tylko wśród turystów krajowych, ale coraz częściej gości z zagranicy. Zapraszamy na przejażdżkę w pełnej krasie do obejrzenia po zimowych roztopach. Czy chcemy takiej reklamy Gminy?

Proszę o wskazanie, jakie kroki jako mieszkańcy możemy poczynić aby uwzględnić dokończenie przebudowy drogi we wsi Ruda w planach inwestycyjnych Budżetu Gminy? Z pozdrowieniem. Mirosław 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Mirosławie.

W 2019 roku wykonano i odebrano inwestycję związaną z przebudową drogi w m. Ruda na odcinku o dł. 810 m wraz z przebudową mostu, która polegała na wykonaniu nowego obiektu inżynieryjnego o długości 16,50 m. Łączny koszt zadania wyniósł 2 240 937,00 zł. Na dalszy odcinek przebudowy Gmina posiada opracowaną dokumentację techniczną, która przewiduje wykonanie drogi od podstaw z uwzględnieniem poprawy jej odwodnienia. Jest to odcinek 1 078 m wraz z wykonaniem nawrotki na jej końcu. Szacunkowy koszt wykonania przebudowy to kwota od 1,5 – 2,0 mln złotych. Sukcesywnie co roku w miarę potrzeb droga poddawana jest doraźnym remontom cząstkowym. Gmina Kozienice posiada 142,9 km dróg zaliczonych do kategorii dróg publicznych, a wszystkich dróg które utrzymuje jest ok. 225 km. Niestety nie wszystkie drogi posiadają system odprowadzania wód deszczowych. Roztopy to zjawisko okresowe i występuje na wielu drogach nie tylko w Gminie Kozienice. Doceniając walory przyrodnicze Gminy w tym okolicy miejscowości Rudy istotnie można tu zauważyć wzrost ruchu turystycznego w okresie wiosenno – jesiennym, dlatego zapewniam, że będę czynił starania w zrealizowaniu tego zadania inwestycyjnego. Samorząd, to organ wykonawczy – Burmistrz Gminy i uchwałodawczy – Rada Miejska w Kozienicach. Burmistrz realizuje zadania ujęte w budżecie Gminy, który uchwala i przyjmuje Rada Miejska w Kozienicach. Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego może nastąpić po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel w budżecie Gminy Kozienice na lata przyszłe.

Jednocześnie informuje, że Gmina Kozienice sukcesywnie realizuje zadania inwestycyjne, w tym budowę dróg, chodników, ścieżek rowerowych czy oświetlenia ulicznego. Poza szeroko rozumianymi potrzebami w sferze drogowej rosną potrzeby mieszkańców w innych sferach działalności gminy np. społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowej czy też bezpieczeństwa publicznego. To powoduje, że przy ograniczonych środkach budżetowych realizacja wszystkich zadań jednocześnie nie jest możliwa.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

UL. OGRODOWA

Konrad

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu, gratuluję postępu prac związanych z mostem na Wiśle i połączeniem kolejowym z Warszawą. Jako Kozieniczanin z Poznania kibicuje tym zamierzeniom. To inwestycje o cywilizacyjnym zanaczeniu dla naszego Miasta,  proszę jednak o informację w o wiele skromniejszej sprawie. W 2018 roku zahamowano proces budowy ul. Ogrodowej jestem zainteresowany kiedy Gmina planuje powrócić do tego przedsięwzięcia. 

Z poważaniem Konrad 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Konradzie.

W odpowiedzi na Pana pytanie, informuję iż realizacja zadania w zakresie budowy ul. Ogrodowej nastąpi po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel w budżecie Gminy Kozienice na lata przyszłe przez Radę Miejską w Kozienicach.

Ponadto na terenie całej Gminy występuje zapotrzebowanie w zakresie dróg
o dobrej jakości nawierzchni, zwiększyło się również zapotrzebowanie na innego rodzaju infrastrukturę drogową: parkingi i ścieżki rowerowe. Poza potrzebami mieszkańców w sferze drogowej rosną potrzeby w innych sferach działalności gminy. Zważywszy na ograniczone środki budżetowe przy jednoczesnej skali potrzeb Gmina nie może deklarować realizacji wszystkich zadań jednocześnie.        

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

UBYTKI W CHODNIKACH

Dariusz

Pytanie:

Dzień dobry. Ostatnio idąc ulicą Warszawską po stronie przystanku koło apteki i przechodząc przez ulicę Sławną tuż przy ulicy na łączeniu z chodnikiem brakuje płytki chodnikowej, przechodząc w tym miejscu grozi to upadkiem,  idąc dalej w kierunku OŚ Energetyk na tym samym chodniku znajduję się studzienka telekomunikacyjna i to wykończenie w koło tej studzienki też wygląda fatalnie. Prosił bym o interwencję  w tej sprawie Panie Burmistrzu. Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowny Panie Dariuszu.
Uprzejmie informuję, że po wizji w terenie Gmina Kozienice przekazała Pana wniosek do zarządcy drogi. Poniżej przekazuje stanowisko GDDKiA Rejon w Zwoleniu ul. Doktora Perzyny 108, 26-700 Zwoleń:
„Informuję, iż wykazane uszkodzenia nie zagrażają bezpośrednio uczestnikom ruchu, zostaną naprawione w ramach prac utrzymaniowych przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (roboty takie jak wymiana wylewki betonowej przy studni telekomunikacyjnej wymagają sprzyjających warunków).”

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

SÓL

Katarzyna

Pytanie:

Witam, czy rozważali Państwo zaprzestanie używania soli na drogi? Jest to bardzo niszczące dla środowiska, obuwia, karoserii i zwierząt. dla mnie jest to bardzo oburzające, że przy takiej świadomości społecznej jest na coś takiego przyzwolenie. proszę o odpowiedź jakie jest Państwa stanowisko i plany. 

Odpowiedź:

Szanowna Pani Katarzyno.
Uprzejmie informuję, że w ramach porozumienia na zimowe utrzymanie wykonawca robót zobowiązany jest do stosowania wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego. Materiały odpowiadają co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z póź zm.).

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 
Szanowna Pani Katarzyno.
Uprzejmie informuję, że w ramach porozumienia na zimowe utrzymanie wykonawca robót zobowiązany jest do stosowania wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego. Materiały odpowiadają co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z póź zm.).

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

KOZIENICE IDEALNE DLA DEVELOPERÓW

Piotr

Pytanie:

Panie Burmistrzu dlaczego na ostatnim przetargu sprzedaży działek na os. Polesie developerzy nie zostali zablokowani? Czy Kozienice mają być dla młodych małżeństw czy dla developerów?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Piotrze.

Na sprzedaż nieruchomości położonej w Kozienicach na osiedlu Polesie został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony. Przetarg ustny nieograniczony jest jedną z form sprzedaży nieruchomości i ma na celu uzyskanie najwyższej ceny przy nieograniczonym kręgu osób biorących udział w przetargu. Warunkiem uczestnictwa w przetargu nieograniczonym była wpłata wadium we wskazanej kwocie i wskazanym terminie oraz złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń.

Przy przetargu nieograniczonym brak jest możliwości wykluczenia jakiegokolwiek uczestnika który spełnił warunki uczestnictwa przetargu.

Pragnę nadmienić, że na osiedlu Polesie dokonano sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 25 nieruchomości.

Ogłoszenie o przetargu 30 dni przed planowanym przetargiem jest podawane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, zamieszczane na stronach internetowych Urzędu, w telewizji lokalnej a wyciąg z ogłoszenia zamieszczany jest w prasie o zasięgu lokalnym. Informacja o wyniku przetargu jest zamieszczana na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kozienicach.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

NOWE DZIAŁKI POD ZABUDOWĘ JEDNORODZINNĄ

Piotr

Pytanie:

Panie burmistrzu czy miasto w najbliższym czasie planuje sprzedaż działek pod zabudowę jednorodzinną? Ostatnio odbył się przetarg działek na os. Polesie, ale developer wykupił. Widać, że jest zapotrzebowanie, bo ludzie przychodzą na przetarg ale nic nie idzie kupić, bo jest za mało działek. Młodzi ludzie chcąc się budować często muszą wybierać inne miejscowości wokół Kozienic sam stoją przed tą decyzją i widzę po znajomych. Przy większej ilości działek rynek w pewnym stopniu by się nasycił i nawet developer musiał by taniej sprzedać nowe mieszkania co było by atrakcyjne dla mieszkańców i wówczas warto zostać w Kozienicach.

Z poważaniem Piotr

Odpowiedź:

Szanowny Panie Piotrze.

W najbliższym czasie Gmina Kozienice nie przewiduje sprzedaży nieruchomości gminnych pod zabudowę jednorodzinną. W listopadzie 2020 roku i w styczniu 2021 roku zostały przeprowadzone dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę szeregową, bliźniaczą i jednorodzinną. Łącznie zostało przeznaczonych do sprzedaży 25 nieruchomości na osiedlu Polesie w Kozienicach.

Jednocześnie informuję, iż Gmina Kozienice rozważa możliwość dalszej sprzedaży nieruchomości gruntowych pod zabudowę jednorodzinną, niemniej aby przedłożyć taki wniosek do Rady Miejskiej w Kozienicach niezbędne jest w tej kwestii opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego .

Nadmienić należy, iż wszystkie ogłoszenia o przetargach są zamieszczane na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Kozienicach. W związku z powyższym, proponuję przeglądanie stron internetowych www.kozienice.pl, www.bip.kozienice.pl z zamieszczanymi ogłoszeniami o przetargach.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

PLAC PRZY ULICY AKACJOWEJ

Magdalena

Pytanie:

Panie Burmistrzu, w ostatnim wywiadzie, poinformował Pan, że na Osiedlu Polesie powstanie nowy blok, który ma wybudować Gmina. W związku z odpowiedzią na moje pytanie z dn. 21.11.2019, skoro zmienia się inwestor to czy teraz Gmina weźmie pod uwagę prośby mieszkańców o pozostawienie nam dojścia (wykonanie chodnika) do ul. Warszawskiej pomiędzy obecnymi blokami, do przystanków i przejścia dla pieszych? Obawiamy się pozbawienia nas przejścia w przypadku ogrodzenia trzech inwestycji obok siebie. Przy planowaniu terenu prosimy również wziąć pod uwagę ogólnodostępny parking, także dla mieszkańców pozostałych bloków, ponieważ obecnie auta parkują poza ogrodzonymi blokami zajmując chodnik, jeden pas ruchu, a często również drugi włącznie ze skrzyżowaniem. Gdy dojdzie kolejny blok z ogrodzeniem sytuacja przejazdu ul. Akacjową będzie tragiczna jak przez lata na ul. Skłodowskiej.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Magdaleno.

Aktualnie budowa budynku komunalnego nie jest planowana na działce pomiędzy obecnie wybudowanymi budynkami wielorodzinnymi przy ul. Akacjowej. Budynek zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego przez Radę Miejską w Kozienicach kilka lat wcześniej, zlokalizowany będzie w innej części os. Polesie przy ul. Kasztanowej i Bukowej. W ramach budowy budynku na jego potrzeby zostaną uwzględnione dodatkowe miejsca postojowej na terenie działki.

Zagospodarowanie działek zlokalizowanych na terenie os. Polesie oraz docelowy układ komunikacyjny ściśle określa mpzp przyjęty przez poprzednią Radę Miejską w Kozienicach. Osiedle wyposażone jest w dostosowaną do potrzeb jej mieszkańców infrastrukturę komunikacyjną osiedlową, niezbędną do należytego funkcjonowania społeczności lokalnej, w tym w drogi gminne i osiedlowe, chodniki. W odpowiedzi na rosnącą liczbę samochodów na osiedlu Polesie powstaje odpowiednio funkcjonująca sieć parkingów, które z uwagi na szereg wytycznych technicznych, prawnych i estetycznych muszą być dostosowane do istniejącego układu przestrzennego.
Na przestrzeni ostatnich dwóch lat na terenie osiedla Polesie powstały nowe miejsca parkingowe w obszarze ul. Modrzewiowej oraz zaplanowano budowę dodatkowych miejsc postojowych przy ul. Akacjowej w pobliżu skrzyżowania z ul. Kasztanową.

W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w roku bieżącym planowane jest również wykonanie, ogólnie dostępnego placu zabaw przy ul. Akacjowej na działce będącej własnością Gminy, ale nie działce pomiędzy dwoma blokami wielorodzinnymi.

                Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

FORMULARZ DECYZJI W SPRAWIE WYMIARU PODATKU ZA ROK 2021

Witold

Pytanie:

Szanowny p. Burmistrzu

Moje pytanie dotyczy formularzy decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za rok 2021. Rozmawiając w gronie moich przyjaciół zwróciliśmy uwagę na to, że mimo postępu technicznego i różnych platform cyfrowych w naszej gminie nadal są rozsyłane formularze podatkowe w formie papierowej za pomocą gońców i usług pocztowych. Około tygodnia temu zadzwoniłem do wydziału finansowego z zapytaniem czy mogę otrzymać formularz podatkowy w formie elektronicznej. Miła Pani udzieliła mi stanowczej odpowiedzi, że na ten czas jest to niemożliwe bo urząd nie posiada żadnego programu komputerowego, który by to umożliwiał. Stąd moje pytanie: czy w urzędzie są prowadzone jakieś prace aby taki program powstał, a jeżeli tak to kiedy będzie można z niego skorzystać?

Serdecznie pozdrawiam i proszę o konkretną odpowiedź

Odpowiedź:

Szanowny Panie Witoldzie.

Przepisy prawa w  art. 144 – 152a  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 

(Dz.U.  z 2020r. poz. 1325 ze zm.) przewidują doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  Na chwilę obecną w Gminie Kozienice, w systemie komputerowym, w którym prowadzona jest ewidencja podatku od nieruchomości, brak jest takiej możliwości.

Należy zwrócić uwagę, że ani papierowa kserokopia, ani skan nie wywołują skutków prawnych doręczenia decyzji podatkowej. W obrocie prawnym  nie mogą występować dwa oryginały tego samego pisma, jedno w formie papierowej, a drugie w formie elektronicznej.

Nasz system Macrologic posiada możliwość generowania i wysyłania automatycznie z poziomu programu do odbiorcy za pośrednictwem ePUAP tylko tytułów wykonawczych.

Jeśli ustawodawca określi wspólny standard decyzji dla gmin i stanie się obligatoryjny zapewne będzie ujęty w nowej wersji oprogramowania.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

M. WÓJTOSTWO

Pytanie:

Witam. Chciałbym dowiedzieć się czy w najbliższym czasie planowane jest pociągnięcie gazu ziemnego do miejscowości wójtostwo. I jeżeli tak to w przeciągu jakiego czasu planowana jest ta inwestycja?

Odpowiedź:

Szanowny Panie.

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, iż w piśmie PSGWA.RODZ.422.343.19 z dnia 25.06.2019r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie przekazała iż decyzją Rady Techniczno- Ekonomicznej Zakładu w Warszawie z dnia 14.06.2019r. skierowano do prac projekt dotyczący gazyfikacji gminy Kozienice, który swoim zakresem obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, a w dalszym etapie budowę sieci gazowej na terenie miejscowości Kozienice, Chinów, Nowa Wieś, Holendry Kozienickie, Nowiny, Kępa Wólczyńska.  Ponadto warunki przyłączenia do sieci gazowej mogą zostać określone, gdy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci gazowej i dostarczenia paliwa gazowego. Dokonana zostanie ocena techniczna i ekonomiczna inwestycji przy uwzględnieniu wymaganego zakresu przyłączenia oraz określonego we wnioskach zużycia gazu ziemnego.

W związku z powyższym zgodnie z informacją od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Gazowniczy w Warszawie w najbliższym czasie nie jest przewidziana budowa przyłącza gazowego w miejscowości Wójtostwo.

Szczegółowy proces przyłączenia do sieci gazowej jest przedstawiony na stronie internetowej PSG

https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej1

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski - Burmistrz Gminy Kozienice

UDROŻNIENIE ROWÓW W ALEKSANDRÓWCE - AKTUALIZACJA

Karol

Pytanie:

Dzień dobry,

W związku z trwającymi jesiennymi opadami (i nie tylko),w miejscowości Aleksandrówka k.Kozienic wiele domów z podpiwniczeniem ma problem z podchodzącą wodą i zalewaniem piwnic. Problem przede wszystkim związany jest z niedrożnością rowów melioracyjnych w rejonie ulic Głównej i Złotej. Przepusty są pozapychane (przepust pod wiaduktem nie istnieje), a rowy pozarastane. Udroźnienie rowów w znaczący sposób pomogło by rozwiązac problem. Rowy są strasznie zaniedbane i nie pamiętam by kiedykolwiek były oczyszczane. Czy jest jakakolwiek nadzieja by ktoś zrobił z tym porządek?  Zniszczenia, które powoduje woda zalewająca piwnice z roku na rok są coraz większe. Proszę o przyłożenie się i rozwiazanie tego problemu.  

Odpowiedź:

Szanowny Panie Karolu.

Pana wniosek został przekazany do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Zwoleniu z prośbą o zajęcie pisemnego stanowiska. Po otrzymaniu odpowiedzi zostanie ona opublikowana w ramach aktualizacji do odpowiedzi na stronie. 

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

Aktualizacja: 

Szanowny Panie Karolu.

Nawiązując do Pana pytania informuje, że Gmina Kozienice nie jest właścicielem wymienionych rowów melioracyjnych w obrębie ulicy Głównej i Złotej.

Jednocześnie zamieszczam odpowiedź Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Zwoleniu oraz stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Kozienicach dot. Pana wniosku.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

odpowiedź Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Zwoleniu oraz stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

MURAL

Marek

Pytanie:

Czy planowane są realizację kolejnych murali w Kozienicach?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marku,

zamysłem jest, aby w przyszłości w Gminie Kozienice powstały kolejne murale. Przedsięwzięcia te są jednak uzależnione od oczekiwań mieszkańców oraz możliwości pozyskania na ten cel zewnętrznych środków finansowych.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

SZCZEPIENIA

Stanisław

Pytanie:

Panie burmistrzu Radom rozpoczyna szczepienia dla seniorów od 5 października A zanim opracuje się strategie w naszym mieście to będzie wiosna i wtedy będzie już po grypie Kilka osób wyląduje na cmentarzu.

 

 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Stanisławie,
Samorządy mogą realizować programy polityki zdrowotnej tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Każda jednostka samorządu terytorialnego aby rozpocząć program polityki zdrowotnej (w tym program szczepień przeciw grypie) musi w pierwszej kolejności opracować dokument zgodnie z wytycznymi Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Program po opracowaniu przesyłany jest do AOTMiT w celu zaopiniowania. Po uzyskaniu opinii program jest poddawany pod obrady Rady Miejskiej w Kozienicach. Przyjęcie uchwały dotyczącej o realizacji programu polityki zdrowotnej na terenie Gminy Kozienice rozpoczyna się proces wyłonienia w drodze konkursu realizatora programu. Następnie realizator ( najczęściej jest to jeden z kilku działających na terenie gminy Zakładów Opieki Zdrowotnej) dokonuje zakupu szczepionek zalecanych na dany rok przez Światową Organizację Zdrowia.
Dlatego warto podkreślić, że finansowanie szczepień przez samorządy jest ściśle obwarowane przepisami i żaden samorząd nie ma prawa działać inaczej.
Chciałbym także podkreślić fakt, że obecna sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 sprawiła, że odnotowuje się rekordowe zainteresowanie szczepieniami przeciwko grypie.
Od 1 września 2020r. obowiązuje nowa lista leków refundowanych, która uwzględnia szczepionki przeciwko grypie.
Refundacja obejmie:
•    dzieci w wieku 3-5 lat – szczepionki Fluenz Tetra z 50% odpłatnością;
•    dorośli do 65. roku życia z chorobami współistniejącymi – szczepionka Influvac Tetra z 50% odpłatnością;
•    dorośli po 65. roku życia – Vaxigrip Tetra 50% odpłatnością;
•    kobiety w ciąży – szczepionka Influvac Tetra z 50% odpłatnością;
•    seniorzy powyżej 75. roku życia – Vaxigrip Tetra bezpłatnie.
Choroby współistniejące, które uprawniają do refundacji szczepionki przeciwko grypie:
•    niewydolność układu oddechowego,
•    astma,
•    przewlekła obturacyjna choroba płuc,
•    niewydolność układu krążenia,
•    choroba wieńcowa,
•    niewydolność nerek,
•    nawracający zespół nerczycowy,
•    choroby wątroby,
•    choroby metaboliczne (np. cukrzyca),
•    choroby neurologiczne,
•    osoby z obniżoną odpornością.
Wszystkie szczepionki przeciwko grypie dostępne są na receptę. Ponieważ szczepionki zaliczają się do leków refundowanych, ich ceny są urzędowe, w każdej aptece zapłacimy za nie tyle samo.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski - Burmistrz Gminy Kozienice

DOT. BUDOWY UL. ŁĄKOWEJ

Jacek

Pytanie:

Po raz trzeci zadaję proste pytanie dla pana Burmistrza - Czy w związku z bardzo dobrym wykonaniem budżetu za ubiegły rok i uzyskanym oszczędnościom jest możliwe przyśpieszenie budowy ulicy Łąkowej w Aleksandrówce?  Na wykonanie tej ulicy urząd ma pozwolenie na budowę od 19 marca 2019r pas drogowy jest wytyczony, grunty są już własnością gminy,

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jacku.

W odpowiedzi na Pana pytanie informuje że, budowa ul. Łąkowej będzie możliwa po zabezpieczeniu środków finansowych w latach przyszłych. W ramach zleconych prac geodezyjnych  w 2019 roku dokonano  stabilizacji granic pasa drogowego. W sprawie poruszanej kwestii dot. wycinki drzew informuje, iż na mocy porozumienia zawartego pomiędzy  Skarbem Państwa, Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe –Nadleśnictwo Kozienice, a  Gminą Kozienice - wylesienia wskazanego w/w porozumieniu terenu w tym  uprzątnięcia powierzchni po usunięciu wyznaczonych drzew  dokonało Nadleśnictwo Kozienice, co wynika z przepisów tzw. specustawy drogowej.

W bieżącym roku w m. Aleksandrówka wybudowano ulicę Serdeczną na odcinku od ulicy Prostej do ulicy Głównej. W ramach zadania wykonano drogę o długości 844 m, ciąg pieszy, a także dokonano przebudowy oświetlenia ulicznego. Łączny koszt inwestycji wyniósł 1 227 643 ,05 zł. Jednocześnie pragnę podkreślić iż w przeciągu dwóch ostatnich lat tj. od 25.09.2018 roku koszty związane w wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg  w trybie specustawy drogowej wraz z naniesieniami budowlanymi i roślinnymi w m.  Aleksandrówka wyniosły 887 509,00 zł.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

PYTANIE O ŁAWECZKI

Krzysztof

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu

Po ostatnim remoncie ulicy Głowaczowskiej zniknęła ławeczka znajdująca się na wysokości PSP nr 2, która była miejscem odpoczynku dla wielu starszych osób udających się na cmentarz. Czy istnieje możliwość, aby ławeczka wróciła na swoje miejsce? Ludzie starsi i nie tylko byliby wdzięczni. Poza tym uważam, że dobrze byłoby, gdyby przynajmniej jedna ławka pojawiła się również po drugiej stronie ulicy Kasztanowej.

Dziękuję i pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowny Panie Krzysztofie,

Odpowiadając na Pana pytaniem informuję iż ławka, która została zdemontowana z uwagi na przebudowę drogi krajowej nr 48 na ulicy Głowaczowskiej obok Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozienicach, zostanie ponownie zamontowana po zakończeniu i zrealizowaniu inwestycji na tym odcinku drogi. Odnosząc się do montażu ławek na ulicy Kasztanowej, informuje że w związku z planowaną rozbudową osiedla Polesie, na tym etapie nie jest zasadny montaż dodatkowych ławek w tej lokalizacji.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

ULICA ŁĄKOWA W ALEKSANDRÓWCE

Jacek

Pytanie:

Panie Burmistrzu  w związku z b. dobrym wykonaniem budżetu w 2019r, być może da się przyśpieszyć budowę ulicy Łąkowej w Aleksandrówce.

Na budowę tej ulicy jest ważne pozwolenie , wycięto drzewa pod pas drogowy. Wykonawca tej wycinki dotychczas nie uprzątnął terenu.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jacku,

W odpowiedzi na Pana pytanie informuje że, budowa ul. Łąkowej będzie możliwa po zabezpieczeniu środków finansowych w latach przyszłych. W ramach zleconych prac geodezyjnych  w 2019 roku dokonano  stabilizacji granic pasa drogowego. W sprawie poruszanej kwestii dot. wycinki drzew informuje, iż na mocy porozumienia zawartego pomiędzy  Skarbem Państwa, Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe –Nadleśnictwo Kozienice, a  Gminą Kozienice - wylesienia wskazanego w/w porozumieniu terenu w tym  uprzątnięcia powierzchni po usunięciu wyznaczonych drzew  dokonało Nadleśnictwo Kozienice, co wynika z przepisów tzw. specustawy drogowej

W bieżącym roku w m. Aleksandrówka wybudowano ulicę Serdeczną na odcinku od ulicy Prostej do ulicy Głównej. W ramach zadania wykonano drogę o długości 844 m, ciąg pieszy, a także dokonano przebudowy oświetlenia ulicznego. Łączny koszt inwestycji wyniósł 1 227 643 ,05 zł. Jednocześnie pragnę podkreślić iż w przeciągu dwóch ostatnich lat tj. od 25.09.2018 roku koszty związane w wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg  w trybie specustawy drogowej wraz z naniesieniami budowlanymi i roślinnymi w m.  Aleksandrówka wyniosły 887 509,00 zł.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

CMENTARZ PARAFIALNY

Joanna

Pytanie:

Panie Burmistrzu ja nie pytałam Pana kiedy cmentarz parafialny został wpisany do KRS i kiedy zostało zawarte porozumienie z parafią. Moje pytanie brzmi: kto jest  zarządcą cmentarza????

Mam wrażenie, że pańskie odpowiedzi są zwykłym unikiem i traktowaniem osób , które je zadają niepoważnie. 

Myślę, że Pan zna regulamin korzystania z Cmentarza Parafialnego w Kozienicach a jeśli nie to proszę się z nim zapoznać. Regulamin ten jest umieszczony na oficjalnej stronke KGK. W tym regulaminie w &1 pkt.1 zapisane jest, że Gospodarka Komunalna jest zarządcą cmentarza a w &2 pkt.22 zapisano, że na wszelkie prace na trenie cmentarza  musi wyrazić zgodę Zarządca,. "Rycerze Kolumba" musieli mieć pozwolenie na wykonanie tej okropnej instalacji, a jeśli jej nie mieli to zrobili to bezprawnie. I oto właśnie pytam: KTO JEST ZARZĄDCĄ CMENTARZA PARAFIALNEGO W KOZIENICACH I KTO WYDAJE POZWOLENIE NA PRACE NA JEGO TERENIE.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Joanno,

Odpowiadając na Pani pytanie „Kto jest Zarządcą Cmentarza Parafialnego w Kozienicach” informuje,
iż zadania związane z utrzymaniem, zarządzaniem i administrowaniem Cmentarzem Parafialnym w Kozienicach spoczywa na Kozienickiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice, która realizuje zadania z zakresu prawidłowego funkcjonowania Cmentarza na którym obowiązuje „Regulamin korzystania z Cmentarza Parafialnego w Kozienicach”.

Jednocześnie informuję, że Rycerze Kolumba działający przy Parafii p.w. Św. Krzyża w Kozienicach zwrócili się przed posadowieniem krzyża na Cmentarzu Parafialnym w Kozienicach o stosowne pozwolenie do Proboszcza Parafii p.w. Św. Krzyża, Zarządy Cmentarza Parafialnego w Kozienicach i Konserwatora Zabytków.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

KOLEJ PLUS

Jakub

Pytanie:

Dzień dobry, do Programu Kolej Plus został zgłoszony projekt państwa gminy Poproszę o informacje o projekcie celem opisania na portalu "Rynku Kolejowego"

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jakubie,

Zgodnie z założeniami Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku nabór projektów do Programu został podzielony na 2 etapy. W I etapie naboru Gmina Kozienice zgłosiła projekt dotyczący liniowej infrastruktury kolejowej pn. „Kolej w Kozienicach – likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego”. Zamierzeniem jest budowa nowego połączenia kolejowego Kozienice-Warszawa z czasem przejazdu poniżej 1 godz. Obecnie oczekujemy na ocenę zgłoszenia projektu, która ma potrwać do 27 listopada br. Po otrzymaniu informacji o wynikach oceny formalnej i zakwalifikowaniu projektu do II etapu naboru czas na przygotowanie niezbędnych dokumentów aplikacyjnych, w tym opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego wyniesie 12 miesięcy. Po upływie II etapu naboru projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do programu (akceptacja listy przez Ministerstwo Infrastruktury). Kwalifikacja projektów do Programu ma nastąpić w ciągu 3 miesięcy, w okresie XII.2021-II.2022. Podpisanie umowy na realizację projektu może nastąpić po zakwalifikowaniu naszego projektu do Programu.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

CMENTARZ "PARAFIALNY"

Małgorzata

Pytanie:

Panie burmistrzu czy pan naprawdę nie wie że cmentarz "Parafialny" jest komunalny i w regulaminie tegoż jest mowa o pisemnej zgodzie władz miasta na wszelkie "ozdóbki". Oj niewiele się zmieniło w urzędzie, chyba rządzą tam w istocie te same osoby co przy poprzednim burmistrzu też sobie doskonale radziły.

 Czy nadal gmina nie ma interesu prawnego w odzyskiwaniu zagrabionych działek, czy nadal trwa okres ochronny dla właścicieli działek, którzy zasypują rowy melioracyjne , zakopują odpady budowlane i niszczą w ten sposób unikalny teren naturalnego rozlewiska w którym swego czasu (bo jeszcze w 2015r) żyły żółwie błotne?

Odpowiedź:

Szanowna Pani Małgorzato.

Odpowiadając na Pani pytanie dotyczące utrzymania Cmentarza Parafialnego informuje, iż Zarządcą Cmentarza Parafialnego jest Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice. Na terenie Cmentarza obowiązuje „Regulamin korzystania z Cmentarza Parafialnego”, który określa ogólne postanowienia, prawa i obowiązki Zarządcy. W przypadku naruszenia Regulaminu oraz funkcjonowania Cmentarza Parafialnego, Zarządca Cmentarza przyjmuje wszelkie skargi i wnioski w siedzibie w dni robocze od godziny 7 00 do 15 00 przy ulicy Przemysłowej 15 w Kozienicach. W związku z powyższym proszę o nieprawidłowościach poinformować w/w podmiot.

Odnosząc się do urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z  tych zasobów, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu, proszę  interweniować u zarządcy urządzeń wodnych lub właścicieli tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny w Kozienicach ul. Kochanowskiego 27 lub do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Zwoleniu ul. Generała Władysława Sikorskiego 15 oraz osób prywatnych będących właścicielami terenów prywatnych przez które przebiegają rowy melioracyjne.

Jednocześnie informuję, że do obowiązków właścicieli nieruchomości należy zbieranie oraz pozbywanie się zebranych w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Kto nie wykonuje powyższych obowiązków podlega karze grzywny. Postępowanie w tych sprawach, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W związku z powyższym w przypadku zauważenia nieprawidłowości zgodnie z właściwościami wskazane jest kierowanie spraw  do stosownych organów, w przypadku Gminy Kozienice do Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski - Burmistrz Gminy Kozienice

PYTANIE PO RAZ TRZECI I NIE MA ODPOWIEDZI

Stanisław

Pytanie:

Pytałem dwa razy w sprawie szczepionki na grypę dla seniorów i bez żadnej odpowiedzi Albo są opowiedzi albo tylko dla wybranych osób.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Stanisławie.

W celu wytyczenia prawidłowego kierunku działań prozdrowotnych kierowanych do mieszkańców gminy władze podjęły decyzję o przygotowaniu i opracowaniu Lokalnej Diagnozy Zdrowia i Potrzeb Zdrowotnych Mieszkańców Gminy Kozienice. Dzięki przeprowadzeniu badań ankietowych mieszkańcy określonych grup wiekowych wskażą na jakie działania profilaktyczne jest największe zapotrzebowanie społeczne (szczepienia, badania przesiewowe, itp.). Wyniki Diagnozy wskażą kierunek Programów Polityki Zdrowotnej, które przygotuje gmina w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców.

Dotychczasowe działania gminy w zakresie programów polityki zdrowotnej kierowane były do najmłodszych mieszkańców gminy, ponieważ seniorzy nie byli zainteresowani bezpłatnymi akcjami szczepień np. przeciw grypie.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

INTERNET ŚWIATŁOWODOWY W CHINOWIE

 

Benedykt

Pytanie:

Witam

Jestem mieszkańcem Chinowa od 2000r.

Mieszkam w trójkącie Łuczynów-BP-Warszawska.

Sprawa jest dość delikatna i dotyczy kilkunastu rodzin, dlatego wymaga szerszego wyjaśnienia.

W ubiegłym roku ruszyła cyfryzacja obszarów wiejskich, również u nas w Chinowie firma MGK rozpoczęła instalację sieci szybkiego internetu światłowodowego. Przewody montowane są na słupach niskiego napięcia lub oświetleniowych. Po pewnym czasie, kiedy zauważyliśmy, że w naszym trójkącie nie prowadzone są żadne prace skontaktowałem się z przedstawicielami firmy MGK z Góry Kalwarii. Przyjechali do mnie monterzy i okazało się, że ta część Chinowa nie brana była w ogóle pod uwagę w tym projekcie. Na szczęście panowie ci poinstruowali mnie żeby napisać pismo do MGK łącznie z deklaracją zainteresowanych przyłączem osób. Oczywiście udałem się do sąsiadów, wszyscy chętni, każdy podpisał wniosek oraz dodatkowo zgodę na wejście w przyszłości pracowników firmy MGK na teren posesji w celu prowadzenia prac remontowych, serwisowych itp. Wszyscy myśleliśmy, że praktycznie sprawa już jest załatwiona. Minęło kilka miesięcy i nic. Skontaktowałem się ponownie z firmą MGK i okazało się, że jedna z pań mieszkająca koło sklepu nie wyraziła zgody na wejście na teren swojej posesji. Swiatłowód zamontowany jest na ostatnim słupie przed jej posesją. Ponieważ za działką tej pani mieszka kilka rodzin (jest to jeszcze Łuczynów) oni również nie mogą skorzystać z możliwości przyłączenia się do szybkiego internetu. Ponieważ znam dobrze syna właścicielki przez niego próbowaliśmy otrzymać zgodę. Niestety kilka dni temu spotkałem się z nim i powiedział mi, że na chwilę obecną jego matka jest niereformowalna.

Teraz dochodzę do sedna sprawy. Każdy z nas pamięta końcówkę ubiegłego roku szkolnego, nauczanie zdalne, lekcje online itd. Praktycznie większość mieszkających tu ludzi posiada dzieci w wieku szkolnym. Niestety internet radiowy, który użytkujemy nie nadaję się do takiego trybu pracy. Te kilkanaście dzieci ucząc się w tym samym czasie online powodowało takie przeciążenia, że strony internetowe ładowały się bardzo długo, rwało połączenie itp. Patrząc na to wszystko co się dzieje chodzi o ciągły wzrost zakażeń koronawirusem) ja i inni rodzice mamy uzasadnione obawy, że w nowym roku szkolnym wróci nauczanie zdalne. Wydaje się wręcz wskazane, abyśmy mieli możliwość podłączenia się do szybkiego internetu światłowodowego.

Czy mógłby Pan, Panie Burmistrzu nam pomóc w tej sprawie. Być może istnieje sposób administracyjnego wymuszenia zgody właściciela, który blokuje dobro/potrzebę ogółu? Musi istnieć jakiś sposób, nie możliwe jest, aby jedna osoba swoim sprzeciwem wstrzymała postęp. Przecież na tych słupach już zamontowane są przewody elektryczne, jeden kabel więcej nic nie zmienia. Jeżeliby się udało taką zgodę otrzymać, to również wielka prośba , już na wyrost, aby Pan swoim autorytetem wsparł nasze wniosek do firmy MGK o jak najszybszy montaż światłowodu.

Co ciekawe, na słupach energetycznych za posesją tej pani założone są już zawiesia na światłowód, ale tylko do końca Łuczynowa, my mieszkańcy Chinowa z trójkąta Łuczynów-BP-Warszawska nie jesteśmy wpisani do projektu (wszyscy mamy nadzieję, że firma MGK pociągnie te 600-700m światłowodu do nas, po uzyskaniu zgody pani K.

W załączniku przesyłam zdjęcie wniosku z podpisami mieszkańców tylko Chinowa (to zostało wysłane do MGK), o mieszkańcach Łuczynowa, którzy nie mają dostępu przez brak zgody jednej pani dowiedzieliśmy się niedawno.

Prosimy o pomoc, sami wyczerpaliśmy już chyba wszystkie możliwości

Odpowiedź:

Szanowny Panie Benedykcie,

uprzejmie informuję, że w ramach kompetencji i uprawnień Pana wniosek został przekazany pismem znak WI.1510.148.2020 z dnia 02.09.2020 r. do firmy MGK Internet Światłowodowy w celu umożliwienia Państwu dostępu do sieci światłowodowej. Ponadto zostały przeprowadzone rozmowy, z których wynika, iż firma podejmie działania w tym zakresie, nie mniej jednak nie znamy terminu załatwienia sprawy. Aktualnie oczekujemy również na oficjalne stanowisko firmy w tej sprawie. W ramach możliwości Gmina Kozienice zadeklarowała w rozwiązaniu zaistniałego problemu. Inwestorem zadania w tej sprawie jest MGK.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice.

 

CMENTARZ PARAFIALNY?

Joanna

Pytanie:

Panie Burmistrzu od kiedy to cmentarz w Kozienicach jest cmentarzem parafialnym? Doskonal wiem, że cmentarz w naszym mieście jest zarządzany przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną a ta podlega przecież pod Urząd Miasta. Czy coś się zmieniło w tej materii i obecnie cmentarzem zarządzają "rycerze Kolumba"? Pani Agnieszka ma całkowitą rację. Wstyd mi za Pana.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Joanno,

Cmentarz w Kozienicach jest cmentarzem parafialnym, został wpisany do rejestru zabytków 05.XI.1991 roku. Od 30 listopada 1998 roku zawarta jest umowa – dotycząca zarządzania cmentarzem, pomiędzy Parafia Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem Św. Krzyża w Kozienicach a Spółką.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

KOZIENICKI KOZIOŁEK

Anna

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu!

w ostatnim tygodniu uczestniczyłysmy z córką i znajomymi w mobilnej grze miejskiej o Kozienicach. Super pomysł! Byli u nas akurat goście i była to bardzo miła opcja spędzenia czasu i pokazania miasta.

Byłam jednak zawstydzona stanem Koziołka na skwerku. Uważam, że jako symbolowi miasta należałoby mu się lepsze traktowanie i dbałość. Uprzejmie proszę o interwencję.

Serdecznie pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,

odpowiadając na Pani pytanie dotyczące utrzymania fontanny „Koziołek” zlokalizowanej w obrębie Skweru Miejskiego na Placu 15 stycznia w Kozienicach, informuję, że prace naprawcze infrastruktury ww. fontanny przewidziane są do końca października 2020 r.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski - Burmistrz Gminy Kozienice

 

FUNDUSZ SOŁECKI

Jan

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu zwracam się z  zapytaniem czy fundusz Sołecki przepada jeśli na danej wsi mieszkańcy  nie mają pomysłu na ich wydanie nie posiadają świetlicy jak i również żadnego budynku, placu zabaw, nie chcą dać pieniędzy innej wsi na inwestycje np. placu zabaw. Z poważaniem mieszkaniec  gminy.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Janie,

Zasadę tworzenia i realizacji funduszu sołeckiego reguluje ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Na podstawie art. 3 ust. 6 cytowanej ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku. W celu realizacji zadań własnych gminy, służących poprawnie warunków życia mieszkańców oraz rozwoju gminy zachęcam do podejmowania inicjatyw i korzystania z funduszu w danym roku.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

BECIKOWE GMINNE

Agnieszka

Pytanie:

Dzień dobry, czy w naszej gminie jest wypłacane tzw. becikowe gminne (samorządowe)?

Odpowiedź:

Szanowna Pani Agnieszko,
w Gminie Kozienice nie ma uchwalonego tzw. becikowego samorządowego, natomiast na początku każdego roku, urodzony pierwszy mieszkaniec/mieszkanka naszej gminy otrzymuje uznaniową, rzeczową Nagrodę Burmistrza Gminy Kozienice.


Pozdrawiam, Piotr Kozłowski - Burmistrz Gminy Kozienice.

POMNIK GOLGOTA POLSKA

Agnieszka

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,

Chciałam zadać pytanie kto był autorem i fundatorem pomnika Golgota Polska na naszym cmentarzu. O gustach się nie dyskutuje, ale chciałabym się dowiedzieć czy forma i treści na nim zawarte były z kimkolwiek konsultowane. Pomijając wątpliwą wartość artystyczną, przesłanie historyczne jest cokolwiek jednostronne. Przedstawienie naszych sąsiadów jako dwa głazy gniotące naszą Ojczyznę w obecnej rzeczywistości , przynależności do UE, jest niepotrzebnie prowokujące. Tak samo jak stwierdzenie , że" tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską a Polak Polakiem" w kontekście walki o wolną Ojczyznę. A prawosławni, ateiści ,Żydzi ? Wiem, że pewnych spraw się nie cofnie, ale uważam, że władze miasta powinny mieś wpływ na na otoczenie i edukację historyczną. Czy budowa pomnika była konsultowana z Urzędem Miejskim i konserwatorem zabytków ? Wiem że na wszelkie zmiany na cmentarzu musi być zgoda Wojewódzkiego Konserwatora zabytków.

Bardzo proszę o odpowiedź

Z wyrazami szacunku

Agnieszka

Odpowiedź:

Szanowna Pani Agnieszko,

Autorem i fundatorem pomnika „Golgota Polska” była Kozienicka Rada Rycerzy Kolumba im. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Zajmowali się oni wszystkim kompleksowo, jednakże nie prowadzone były żadne konsultacje w Urzędzie Miejskim w Kozienicach. Cmentarz jest cmentarzem parafialnym, nie miejskim tak więc lokalizacja krzyża także nie była ustalana w urzędzie.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice.

 

USUNIĘCIE ETERNITU

Jacek

Pytanie:

Dzień dobry,

Planuję rozbiórkę domu mieszkalnego, na którego części dachu (około 15m2) znajduje się eternit.

Czy Gmina Kozienice współpracuje z jakimś przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacja azbestu, które odpłatnie usunęłoby azbest z ternu mojej posesji?

Proszę o podanie danych kontaktowych takich przedsiębiorstw działających na terenie Kozienic.

Z góry serdecznie dziękuję za okazaną pomoc.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jacku,
w odpowiedzi na pytanie zadane przez Pana na stronie, informuję, że Gmina Kozienice realizuje nieodpłatnie odbiór, transport i zagospodarowanie wyrobów zawierających azbest zgodnie z zapisami zawartymi w  „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kozienice” oraz „Regulaminem finansowania przez Gminę Kozienice usługi załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Kozienice”.

Warunkiem realizacji usługi jest:

Złożenie stosownego wniosku wraz z załącznikami do Urzędu Miejskiego w Kozienicach (wniosek dostępny na stronie www.kozienice.pl w zakładce Załatw sprawę Informacje i wnioski).
Dopełnienie obowiązków wynikających z Prawa budowlanego.
Przygotowanie usuniętego azbestu do odbioru.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kozienicach, na stronie internetowej www.kozienice.pl w zakładce eKozienice lub pod numerem telefonu 46 611 71 61.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

PROŚBA O POZWOLENIE

Jakub

Pytanie:

Ubiegam się o pozwolenie na poszukiwanie na plaży w Kcris. Przeszukiwać (przy okazji oczyszczać) chciałbym warstwę powierzchowną z rzeczy zgubionych (tzn. monety, biżuteria) oraz odpadów wyrzucanych przez turystów (kapsli, zawleczek, szkła) za pomocą detektora metali na czas nie określony. Znalezione śmieci trafią do najbliższego kosza, a monety oraz biżuterię pragnę zatrzymać dla siebie. Poszukiwać będę w bardzo wczesnych godzinach gdzie jeszcze nikogo nie będzie, żeby nikomu nie przeszkadzać. 

W razie wszelkich pytań proszę dzwonić Nr. tel 797 ...

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jakubie,

Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu z chęcią przyjmie pomoc polegająca na sprzątaniu plaży Jeziora Kozienickiego z metalowych przedmiotów, natomiast zgodnie z prawem, należy podjąć próbę przekazania właścicielowi znalezionych cennych rzeczy. W związku z trwającym sezonem wypoczynkowym i dużą ilością osób korzystających z Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu każdorazowe wejście na plaże proszę uzgodnić z Panem Leszkiem Wojtyną, tel. 48 614 64 83.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

WNIOSEK NA PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH NA ULICACH LUBELSKIEJ I POLNEJ.

Zbigniew

Pytanie:

Dzień dobry

 W nawiązaniu do Pana odpowiedzi na mój wyżej opisany wniosek, informuję, że chodziło mi o wykonania przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Polnej z Lubelską od strony Janikowa, a nie od strony centrum Kozienic, co moim zdaniem w żaden sposób nie powinno kolidować z lewoskrętem jadących pojazdów od centrum Kozienic. Likwidując obecne przejście koło Domu Pomocy Społecznej daje możliwość wydłużenia lewoskrętu do ulicy Polnej. Natomiast przy zachowaniu przejścia przy Domu Pomocy i wykonania lewoskrętu w ulicę Polną, na tym lewoskręcie będzie miejsce najwyżej na dwa pojazdy osobowe lub jeden dostawczy, co będzie blokować pojazdy wyjeżdżające z Kozienic.

Serdecznie pozdrawiam Zbigniew mieszkaniec ulicy Polnej

Odpowiedź:

Szanowny Panie Zbigniewie,

Pismem nr O.WA.KP-14.418.2C.2020/205.mw z dnia 14 sierpnia 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w odpowiedzi na Pana ponowiony wniosek poinformował iż podtrzymuje stanowisko przekazane pismem znak O.WA.KP-14.418.2C.2020.158.mw z dnia 18.06.2020 r. które zostało Panu przekazane i udostępnione w dniu 26.06.2020 r. pod wskazanym niżej linkiem: http://www.kozienice.pl/strona-792-dodatkowe_miejsce_przejscia_dla.html

 

"Przeniesienie przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km 129+375 bliżej tarczy skrzyżowania z ul. Polną na wlocie DK48 od strony miejscowości Janików, będzie skutkować ograniczeniem relacji na zjazdach od posesji nr 50 i 52. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie nie widzi podstaw do wprowadzenia zmian w opracowanych rozwiązaniach".

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski - Burmistrz Gminy Kozienice

TARGOWISKO PRZY PAWILONACH NA ULICY KOPERNIKA

Katarzyna

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,

Dlaczego Gmina pozwala na handel przy pawilonach na ulicy Kopernika 8 pomimo ewidentnego (2 tablice) zakazu handlu w tym miejscu? W soboty trudno jest już przejść chodnikiem przy pawilonach, nie wspominając o zaparkowaniu samochodu. Policja stara się zapewnić tam możliwość przejścia, twierdzi jednak, że nie może nakazać sprzedającym zakazu handlu w tym miejscu, gdyż Gmina pobiera od nich za to opłaty. Przecież przy ulicy Sportowej jest wyznaczone miejsce do handlu obwoźnego i tam też Gmina może pobierać opłaty. Wszyscy sprzedawcy byliby zgromadzeni w jednym miejscu, a przed pawilonami zapanowałby ponownie porządek. Już kiedyś mieliśmy "targowisko" przy Kopernika 8 i chyba to nie były chlubne czasy dla Kozienic. Mam nadzieję, że uda się przywrócić porządek przy pawilonach. Życzę w tym Państwu powodzenia. Z wyrazami szacunku Katarzyna

Odpowiedź:

Szanowna Pani Katarzyno,

Uprzejmie informuję, że miejscem wyznaczonym do handlu obwoźnego jest targowisko przy ul. Bohaterów Getta w Kozienicach. Targowisko czynne jest w następujących dniach i godzinach:

- czwartek od 4:00 do 14:00

- piątek od 7:00 do 18:00

- sobota od 7:00 do 14:00

- niedziela od 6:00 do 14:00

Zasady pobierania opłaty targowej uregulowane są w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2019, poz.1170). Zgodnie z art. 15 ust 2 ww. ustawy targowiskiem są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. Wysokość opłaty określa Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej oraz Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. uprawniona jest do pobierania opłaty targowej ze wszystkich miejsc na terenie Gminy Kozienice, na których prowadzona jest sprzedaż. Policja może nakładać mandaty stosując swoje przepisy wynikające z Kodeksu Wykroczeń.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

ZAPYTANIE (PROŚBA) O ODKOMARZANIE

Katarzyna

Pytanie:

Witam

Chciałabym zapytać o odkomarzanie Ogródka Jordanowskiego. Czy takowe jest w planie? Jeśli nie, to czy może Pan rozważyć taki zabieg? 

Od blisko dwóch tygodni korzystanie w placu zabaw przypomina koszmar ☹️. Nasze dzieci (pomimo stosowania środków na skórę i ubrania) są wręcz obsiadane przez chmary małych krwiopijców. 

Bliskość parku i zbiorników wodnych sprzyja rozwojowi owadów, które w tym roku są wyjątkowo uciążliwe. 

Z poważaniem 

Katarzyna

Odpowiedź:

Szanowna Pani Katarzyno,

Burmistrz Gminy Kozienice odpowiadając na Pani pytanie informuje, że w celu zmniejszenia uciążliwości komarów na terenie Ogródka Jordanowskiego w Kozienicach w najbliższym czasie planowane jest przystąpienie do wykonania zabiegu odkomarzania metodą naziemną tj. zamgławianie termiczne z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice.

 

 PYTANIA DOTYCZĄCE HANDLU NA TARGU.

Adam

Pytanie:

Witam Serdecznie Chciał bym zapytać od kogo mogę uzyskać odpowiedz na kilka pytań dotyczacych handlu na targu w naszym miesie. Chciał bym otworzyć działalność gospodarczą i nie wiem do kogo zwrócić się z pytaniami takimi jak: jaka jest cena postawienia stoiska na targu czy działa to na zasadzie kto pierwszy ten lepszy czy miejsca są ponumerowane i zarezerwowane ? Bardzo prosił bym o jakieś wskazówki

 Odpowiedź:

Szanowny Panie Adamie.

Uprzejmie informuję, że jednoosobową działalność gospodarczą rejestruje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju. Wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG są bezpłatne. Przyszły przedsiębiorca może złożyć wniosek o wpis CEIDG-1  elektronicznie, z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub  bezpłatnego profilu zaufanego na stronie ministerstwa www.firma.gov.pl; www.biznes.gov.pl albo złożyć wniosek osobiście  w urzędzie gminy. Miejscem wyznaczonym do handlu obwoźnego jest targowisko przy ul. Bohaterów Getta w Kozienicach. Prowadzącym Targowisko jest  Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice. W sprawie rezerwacji lub zajęcia stanowiska handlowego należy zwrócić się do KGK Sp. z o.o. Informacje  dotyczące cennika, regulaminu targowiska oraz opłaty targowej znajdują się na stronie internetowej www.kgkkozienice.pl, kontakt telefoniczny - 48 614 24 03.

Pozdrawiam serdecznie - Piotr Kozłowski - Burmistrz Gminy Kozienice

CHODNIK PRZY RONDZIE W ALEKSANDRÓWCE

Łukasz

Pytanie:

Panie Burmistrzu - proszę o interwencję w sprawie wykaszania roślinności przy chodniku ronda w Aleksandrówce. Czy jest dużym problemem skoszenie po obu stronach chodnika? Pozostawione rośliny od strony ogrodzenia zajmują połowę szerokości chodnika. 

Opdowiedź:

Szanowny Panie Łukaszu.

W odpowiedzi na Pana pytanie z dnia 10 lipca 2020 roku, Gmina Kozienice informuje, że Pana wniosek został przekazany do zarządcy drogi krajowej nr 79 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o realizacje.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Katarzyna

Pytanie:

W jakich dniach i godzinach można skorzystać ze. spotkania z panią Burmistrz aby porozmawiać na wiele tematów.... Pozdrawiam

Katarzyna S.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Katarzyno,

W celu umówienia spotkania z Zastępcą Burmistrza ds. Społecznych panią Dorotą Stępień proszę skontaktować się z sekretariatem Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu  048 61-71-101.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

BOISKO I PLAC ZABAW PRZY SZKOLE W JANIKOWIE

Robert

Pytanie:

Dzień dobry, 

Proszę o informację dlaczego boisko i plac zabaw przy Szkole w Janikowie są nadal zamknięte. W imieniu mieszkańców prosiłbym o jak najszybsze udostępnienie tych obiektów dla społeczności. 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Robercie,

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie w odpowiedzi na pismo PK.0544.37.2020 z dnia 06 lipca 2020 r. informuje, iż plac zabaw oraz boisko szkolne zostały otwarte.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

W SPRAWIE WYJAŚNIENIA

Teofil

Pytanie:

Byłem świadkiem w dn.09 lipca jak policja zajechała dwoma radiowozami i zaczęli wlepiać mandaty handlującym na chodniku przed bramą główną, jako przyczynę interwencji podali, ze ktoś dzwonił. Nikt nie mógł zrozumieć sensu interwencji tu, jeżeli na energetyku cały chodnik zajęty sprzedającymi że do sklepu trudno wejść, a w tym celu udostępnione prawnie jest targowisko i nie ma kto tego wyegzekwować. Proszę o krótkie wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Teofilu,

Uprzejmie informuję, że miejscem wyznaczonym do handlu obwoźnego jest targowisko przy ul. Bohaterów Getta w Kozienicach. Targowisko  czynne  jest  w następujących dniach i godzinach:

- czwartek  od 4.oo do 14.00,

- piątek od 7.00 do 18.00,

- sobota od 7.00 do 14.00,

- niedziela od 6.00 do 14.00

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. uprawniona jest do pobierania opłaty targowej ze wszystkich  miejsc na terenie Gminy Kozienice, na których  prowadzona jest  sprzedaż. Wysokość opłaty określa Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach    z dnia   3 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej oraz Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 maja 2019 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie  opłaty targowej. Policja nakładając mandaty stosuje swoje przepisy wynikające z Kodeksu Wykroczeń. W razie wątpliwości co do ich egzekwowania  należy zwrócić się bezpośrednio do Policji. 

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

BIRTH CERTIFICATE - BRONISLAWA BACHANEK

Amanda

Pytanie:

Witam,

Nazywam się Amanda Filas Licnerski i jestem Brazylijką. 

Moja prababka, BRONISLAWA BACHANEK, urodziła się w Kozienicach, prawdopodobnie we wsi Oleksów lub we wsi Kociołek (nie jestem pewien, która).  Urodziła się 17 sierpnia 1925 r. Jej rodzicami byli: Josef Bachanek i Elżbieta Gogacz. Czy mogę uzyskać dostęp do jego aktu urodzenia? Ile to kosztuje?   Przepraszam, bardzo słabo znam polski. Z góry dziękuję. Z poważaniem.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Amando.

Uprzejmie informuje, że w księgach znajdujących się w Urzędzie Stanu cywilnego w Kozienicach nie odnaleziono aktu urodzenia Bronisławy Bachanek. Miejscowości Oleksów i Kociołek należą do obszaru działania Urzędu Stanu cywilnego Gniewoszów, jednakże tam też nie odnaleziono takiego aktu urodzenia. Pani, jako prawnuczka, byłaby uprawniona do pobrania odpisu aktu urodzenia prababci, gdyby akt znajdował się w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

KURSY METROBUSA

Pytanie:

Czy kursy metrobusa zostały przywrócone?

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana maila z dnia 10 maja 2020 roku Gmina Kozienice informuje, że metrobus kursuje zgodnie z aktualnym załączonym rozkładem jazdy poza zawieszonym przystankiem na Wójcików/Borki.

Rozkład jazdy

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski - Burmistrz Gminy Kozienice

CZY GMINA KOZIENICE PRZESTANIE POZWALAĆ "ZNAJOMYM KRÓLIKA" NA PODWYŻSZANIE TERENU

Małgorzata

Pytanie:

Czy gmina kiedykolwiek przestanie pozwalać na nielegalne podwyższanie terenów na działkach wybranych ustosunkowanych znajomych? Na zgłaszane przypadki otrzymuje się kłamliwe odpowiedzi urzędników gminy.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Małgorzato,
w odpowiedzi na pytanie zadane przez Panią na stronie, informuje, że określenie poziomu terenu stanowi jeden z elementów projektu zagospodarowania działki lub terenu. Wynika to z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na podwyższenie terenu konieczne jest uzyskanie stosowanych pozwoleń, to jest decyzji starosty zatwierdzającej zamienny projekt budowlany. Jeżeli inwestycja jest realizowana na podstawie zgłoszenia, to nie ma możliwości dokonania zmiany projektu budowlanego. W przypadku braku uzyskania ww. decyzji na podstawie art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z późn. zm.) ”jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności”. W przypadku nieprawidłowości może Pani skorzystać z przysługujących praw.


Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski - Burmistrz Gminy Kozienice

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI DELFIN

Dariusz

Pytanie:

Dzień dobry

Proszę o wyjaśnienie dlaczego regulamin wydany przez Dyrektora KCRiS jest bardziej restrykcyjny niż akty prawne w nim wymienione, które nie mówią nic o sprzęcie sportowym. Rozumiem, że bezpieczeństwo korzystających jest najważniejsze jednak jak nie używanie płetw wpływa na jego poprawę nie wiem. Równie dobrze na podstawie przedmiotowego regulaminu można zakazać używania okularów do pływania, czy też rękawków dla dzieci. Nadmieniam, że płetw ratownicy nie udostępniają.

Liczę na rzeczową odpowiedź. Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowny Panie Dariuszu,

Działania które zostały wprowadzone na Krytej Pływalni „Delfin” Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu są pokierowane jak największym bezpieczeństwem osób odwiedzających obiekt. Została podjęta decyzja o nie wnoszeniu przez klientów Centrum sprzętu pływackiego oraz zabawek dla dzieci. Zostały zakupione akcesoria do pływania dla dzieci i udostępnione dla wszystkich chętnych, którzy chcą skorzystać dla swoich pociech. Od soboty 27 czerwca 2020 roku są również udostępnione płetwy dla osób zainteresowanych. Wszystkie te akcesoria są systematycznie dezynfekowane przez pracowników KCRiS. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na zaistniałą sytuację. Staramy się aby wszyscy przebywający na obiektach Centrum czuli się bezpiecznie i komfortowo korzystali z oferowanych usług.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice. 

KRAWĘŻNIKI NA UL. ALEJA 1 MAJA!

Tomasz

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu !

Cieszę się, że coraz więcej miejsc jest w Kozienicach odnowionych i dziękuję za pozytywną zmianę.

Pytanie jednak dotyczy niechlujnego  wykonania krawężników na skraju parkingów (zatoczek) przy świeżo wyremontowanej ulicy Aleja 1 Maja. Jak można było zaplanować, wykonać i w końcu odebrać taką pracę?  Brak zaokrąglonych, zatopionych  krawężników na skraju parkingów (zatoczek) nie pozwala na właściwe wykorzystanie miejsc parkingowych. Naraża użytkowników na uszkodzenia opon i felg samochodowych. Czy taki był cel wykonawcy?

Jeśli jest możliwe, to bardzo proszę o interwencje w tej sprawie.

Z Wyrazami szacunku Tomasz

Odpowiedź:

Szanowny Panie Tomaszu,

Uprzejmie Pana  informuję, że celem przebudowy ulicy Alei 1-go Maja była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, estetyki ulicy, a także dostosowaniem jej wyposażenia i parametrów do nowych przepisów technicznych i potrzeb jej użytkowników. Niezmiernie istotnym problemem zarówno dla mieszkańców miasta i gminy, a także dla przyjeżdżających do Kozienic gości była niewystarczająca ilość miejsc postojowych, szczególnie w centralnej strefie miasta. W trakcie projektowania przebudowy tej ulicy zwracaliśmy uwagę na to, aby zachować odpowiednią równowagę między powierzchnią parkingową a powierzchnią zieleńców (trawników) na co zresztą zwracali również uwagę mieszkańcy Kozienic. W związku z tym, odstąpiliśmy od rozwiązań przyjętych podczas przebudowy innych ulic, min. ulicy Batalionów Chłopskich , gdzie między stanowiskami parkingowymi zastosowane zostały powierzchnie utwardzone z kostki brukowej z zatopionymi krawężnikami. Z obserwacji sposobu parkowania samochodów na tak zaprojektowanych miejscach parkingowych wynika, że przy takich rozwiązaniach, powierzchnie utwardzone wykorzystywane są również do parkowania, co nie jest w pełni zgodne z ich przeznaczeniem. Podobna sytuacja byłaby przy ul. Alei 1-go Maja, gdzie w przypadku zatopionych krawężników, kierowcy najeżdżaliby kołami na trawniki podczas manewrów parkowania samochodów na stanowiskach parkingowych. W wielu miejscach, nie tylko w Kozienicach, widoczne są tego efekty w postaci śladów kół i zniszczonych trawników, co zdecydowanie obniża estetykę ulic. W tej ulicy wykonane zostały prostopadłe stanowiska parkingowe i odpowiednia szerokość ulicy, co przy zachowaniu ostrożności i bez zbytecznego pośpiechu jest możliwe zaparkowanie samochodu dokładnie na stanowisku parkingowym.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR170546W

Jolanta

Pytanie:

Szanowny Panie burmistrzu dnia 28 marca 2018 Starosta Kozienicki zatwierdził projekt budowy i udzielił zezwolenia dla Gminy Kozienice na realizację inwestycji drogowej pod nazwą ,,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR170546W,  chciałabym się dowiedzieć na jakim etapie jest inwestycja w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem , przebudowa przyłacza gazowego, przebudowa sieci elektroenergetycznej we wsi Majdany. Z poważaniem J.K

Odpowiedź:

Szanowna Pani Jolanto

W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że zadanie inwestycyjne pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 170546 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem, przebudową przyłącza gazowego, przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Majdany, gmina Kozienice’’ nie zostało uwzględnione do realizacji w bieżącym roku budżetowym. Z uwagi na uzyskane dofinansowania na realizację innych zadań, Gmina Kozienice została zobligowana do ich wykonania w pierwszej kolejności i to właśnie na te zadania zostały przeznaczone środki w budżecie Gminy na 2020 r.

W 2019 roku dokonano wypłaty należnych odszkodowań na rzecz właścicieli za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Kozienice pod zaplanowaną rozbudowę drogi zgodnie z zatwierdzoną prawomocną decyzją nr 122/2018 z dnia 28 marca 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dalsza realizacja zadania będzie analizowana przy konstruowaniu budżetu na lata przyszłe po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel. Jednocześnie pragnę podkreślić, iż Gmina Kozienice sukcesywnie realizuje zadania inwestycyjne, w tym budowę chodników, ścieżek rowerowych, dróg gminnych, a społeczne zapotrzebowanie w zakresie budowy nowych dróg występuje na terenie całej gminy i to zarówno  w sołectwach, w mieście Kozienice jak i w obrębie osiedli mieszkaniowych. W związku z powyższym  realizacja wszystkich wniosków jednocześnie przy ograniczonych środkach budżetowych nie jest możliwa. Niemniej co do roku 2020 i lat kolejnych będą realizowane sukcesywnie wnioski mieszkańców po wcześniejszym zabezpieczeniu w budżecie środków finansowych.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

DODATKOWE MIEJSCE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA ULICY LUBELSKIEJ

Zbigniew

Pytanie:

Dzień dobry

W nawiązaniu do przebudowy ulicy Lubelskiej, wnioskuję o utworzenie przejścia przez jednię przy skrzyżowaniu ulicy Polnej z Lubelską od strony Janikowa. Mieszkańcy nowo rozbudowanej ulicy Polnej (chyba zapomnianej przez Urząd Gminy, ponieważ poprzez rozbudowę tej ulicy zwiększono ruch o co najmniej 300%, a nie wybudowano chodnika. Ludzie chodzą ulicą stykając się z pojazdami, co stanowi duże zagrożenie dla ich zdrowia i życia), chcąc dojść do przystanku autobusowego, usytułowanego na wysokości starego młyna, muszą dodatkowo przejść kilkadziesiąt metrów do przejścia dla pieszych. Brak wspomnianego przejścia będzie prowokowało ludzi do przechodzenia przez ulicę Lubelską w niedozwolonych miejscach, co będzie zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa. Uważam, że miejsce przejścia przez jezdnię usytułowane przy Domu pomocy społecznej powinno być przeniesione na wysokości ulicy Polnej. Pensjonariusze Domu pomocy społecznej chcąc przejść do centrum Kozienic mogą przejść chodnikiem po lewej stronie, natomiast chcąc przejść do sklepu spożywczego usytułowanego na wysokości starego młyna, mogliby skorzystać z nowo wyznaczonego miejsca przejścia przez jezdnię, nie nadrabiając dodatkowej drogi.

Zbigniew - mieszkaniec ulicy Polnej

Odpowiedź:

Szanowny Panie Zbigniewie

Pismem nr O.WA.KP-14.418.2C.2020.158.mw z dnia 18 czerwca 2020 r.  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Warszawie w odpowiedzi na Pański wniosek  poinformowała następująco:   ,, Przeniesienie przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km 129+375 bliżej tarczy skrzyżowania z ul. Polną będzie skutkować całkowitą likwidacją pasa do skrętu w lewo - w przypadku lokalizacji przejścia na wlocie DK48 od strony Kozienic, bądź ograniczeniem relacji na zjazdach do posesji nr 50 i 52- w przypadku lokalizacji przejścia na przeciwnym wlocie DK48. Zaproponowane w Koncepcji Programowej rozwiązanie jest optymalne pod względem zachowania bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 48 oraz zapewnienia obsługi przyległych nieruchomości. Ponadto przedmiotowe przejście dla pieszych zlokalizowane jest zgodnie ze stanem istniejącym w odległości 30 m od skrzyżowania co nie zmienia obecnie panujących warunków ruchowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie nie widzi podstaw do wprowadzenia zmian w opracowanych rozwiązaniach’’.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski - Burmistrz Gminy Kozienice

STYPENDIA BURMISTRZA KOZIENIC

Agnieszka

Pytanie:

Dzień dobry. Dlaczego stypendia burmistrza za szczególne wyniki w nauce przyznawane są tylko uczniom uczącym się na terenie gminy Kozienice? Dlaczego uczniowie mieszkający na terenie gminy Kozienice, ale dojeżdżający do szkoły do innego miasta  są wykluczeni z możliwości otrzymania stypendium? Mieszkam na terenie gminy Kozienice, tu płacę podatki , mój syn codziennie dojeżdża do szkoły do Radomia. Pomimo bardzo dobrych ocen i średniej powyżej 5,0 nie możemy ubiegać się o stypendium. Uważam że to jest krzywdzące dla uczniów, którzy są ambitni, wkładają dużo trudu żeby ukończyć dobrą szkołę, często są zmęczeni dojazdami, a UM Kozienice nie postępuje wobec tej młodzieży motywująco. 

Dlaczego mieszkańcy gminy są dyskryminowani?

Czy rozważacie Państwo zmianę zasad przyznawania stypendiów? 

Odpowiedź:

Szanowna Pani Agnieszko,

Stypendia Burmistrza Gminy Kozienice za szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe są przyznawane w oparciu o regulamin przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLIII/422/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku. Zgodnie z przyjętą uchwałą Burmistrz ma obowiązek realizacji zapisów wynikających z przyjętego regulaminu. Uchwała jest aktem prawa miejscowego, którego zmiana nie podlega kompetencji Burmistrza lecz Rady Miejskiej. Pani prośba zostanie skierowana do Rady Miejskiej w Kozienicach.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski - Burmistrz Gminy Kozienice

 

PRZETARG NA BUDOWĘ UL.WESOŁEJ W NOWINACH

Łukasz

Pytanie:

Panie Burmistrzu - jako mieszkańcy ul. Wesołej w Nowinach jesteśmy bardzo szczęśliwi z racji budowy w/w drogi (http://bip.kozienice.pl/przetarg/5255/wi-7011-1-2-2018) - czekaliśmy długo. Ale proszę o wytłumaczenie kiedy, jak i dlaczego bez naszej wiedzy(czyt. informacji dla nas) zmienił się plan zagospodarowania przestrzennego.

Według dotychczasowego planu (dołączam w załączniku) droga 2G\L (ul. Wesoła) nie posiada bezpośredniego wjazdu z K\G79 (ul. Zwoleńska). I tak też mieliśmy w warunkach zabudowy tej ulicy. Przy podziale działek również byliśmy zmuszeni do oddania na pas zieleni działek nr 862/4, 864/4, 866/4, 868/4 . Według naszych danych bezpośredni wjazd na ul. Wesołą powinien być na wjeździe do drogi 7G\D (ul. Urocza).

Odpowiedź:

Szanowny Panie Łukaszu.

Odpowiadając na Pana pytanie, przesłane drogą elektroniczną, w sprawie braku połączenia drogi 2G/L (ul. Wesoła) z drogą K/G79 (ul. Zwoleńska) informuję, że projektowany układ komunikacyjny terenów położonych w Nowinach określa obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowiny, uchwalony uchwałą Nr VII/29/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 lutego 2011r. Drogi oznaczone w w/w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 02KDL, 41KDD, 44KDD, 45KDD, obsługujące tereny usług oznaczone symbolem 1U/P i tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone w planie  symbolami 7MN, 15MN, 20MN komunikowane są do drogi oznaczonej symbolem 03KDL. W/w droga przebiega równolegle do pasa drogowego drogi krajowej nr 79 (ul. Zwoleńska). Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie rozstrzygał o lokalizacji włączenia w/w sieci dróg lokalnych do drogi krajowej nr 79 (ul. Zwoleńska ). Informuję, że obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego był uzgadniany z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Zarządca drogi w piśmie znak GDDKiA_O/WA-P.1.2.-400p/353/07 z dnia 19.10.2007r. między innymi wskazał, że w zakresie zasad włączania ruchu lokalnego do drogi krajowej nr 79 należy stosować wymogi wynikające z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r. poz. 430). Jednocześnie informuję, że zgodnie z podjętą decyzją władz miejskich poprzedniej kadencji projekt budowy dla tej drogi opracowano zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - tzw. spec ustawy drogowej. Ewentualna budowa drogi realizowana będzie na podstawie prawomocnej decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej. Jedną z przesłanek budowy tej dogi w tym trybie był fakt, że jedna z działek przewidzianych pod pas drogowy miała status drogi o nieuregulowanym stanie prawnym. Na mocy spec ustawy była możliwość jej przejęcia na majątek Gminy pod przyszłą budowę drogi. W trakcie opracowania projektu GDDKiA w Warszawie uzgodniła włączenie do DK 79. Jednocześnie zaznaczę, że art. 11i ust. 2 w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Biorąc powyższe pod uwagę plan miejscowy dla sołectwa Nowiny nie zmienił się w wyniku planowanej budowy drogi – ul. Wesołej. Zmiana planu miejscowego wymaga odrębnej i długotrwałej procedury o której Państwo zostaliby poinformowani.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

REMONT UL. SKŁODOWSKIEJ

Paweł

Pytanie:

Witam!!!!Trwa właśnie remont ul. Skłodowskiej .Zostaną przesunięte słupy oświetleniowe do bloku Skłodowskiej 1.Przy blokach przy ul. Skłodowskiej zrobi się bardzo ciemno. Jaka jest szansa na zrobienie oświetlenia tego terenu wspólnie ze spółdzielnią. Mieszkańcy zgłaszali taki wniosek na zebraniach. Także w ramach remontu oświetlenia można by było wymienić słupy w stronę szkoły 3 i dodać oświetlenie ledowe. Dziękuję z góry!!!!

Odpowiedź:

Szanowny Panie Pawle.

W ramach prowadzonej inwestycji w zakresie rozbudowy ul. Skłodowskiej uwzględniono demontaż 8 szt. lamp starego oświetlania ulicznego na nowe oświetlenie typu LED. W wyniku zmiany układu geometrycznego ulicy zastosowano 11 lamp do oświetlenia ulicy wraz z parkingami i chodnikami. Dodatkowo zostaną doświetlone przejścia dla pieszych dedykowanymi oprawami w ilości 
8 szt. W sumie zostanie zainstalowanych 19 opraw ledowych.

Zgodnie z opracowanym projektem zaprojektowano oprawy do nowego układu drogowego 
z uwzględnieniem ich przesunięcia w kierunku bloku. Zakres prac na ul. Skłodowskiej nie obejmuje budowy/wymiany oświetlenia w kierunku szkoły nr 3, co będzie rozważane do wykonania w latach przyszłych. Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa Gmina Kozienice ma ograniczone możliwości formalno-prawne oświetlenia terenów będących we władaniu Spółdzielni Mieszkaniowych jak i innych podmiotów prywatnych.

Pozdrawiam serdecznie – Burmistrz Piotr Kozłowski

PROGI ZWALNIAJĄCE

Wiesława

Pytanie:

Dzień dobry

Bardzo proszę, błagam o progi zwalniające na ulicy Wspólnej w Aleksandrówce.

Weekendy są nie do zniesienia .

Motory krosowe, quady i samochody rozpędzone do granic możliwości.

Właśnie widze ukochanego, rozjechanego kota sąsiadów na środku ulicy.

Prosze o interwencję lub informację co można zrobić w tej sprawie.

Pozdrawiam 

Odpowiedź:

Szanowna Pani Wiesławo,

Pani wniosek został przekazany do zarządcy ruchu Starostwa Powiatowego w Kozienicach zgodnie z właściwością w celu analizy stałej organizacji ruchu pod katem zasadności i możliwości umieszczenia progów zwalniających.

Jednocześnie informuje, że w ślad za Pani wnioskiem została złożona na Komendę Powiatowa Policji w Kozienicach prośba o podjęcie działań prewencyjnych w zakresie łamania przepisów ruchu drogowego w obrębie ul. Wspólnej w Aleksandrówce.

Pozdrawiam serdecznie – Burmistrz Piotr Kozłowski

 

SMART-LIVING KOZIENICE - INTELIGENTNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIASTA DLA MIESZKAŃCÓW

Zbigniew

Pytanie:

Szanowni Państwo, w związku z umieszczeniem miasta Kozienice na liście rezerwowej do II etapu naboru wniosków programu "Rozwój Lokalny" zgłaszam Państwu deklarację pomocy w przygotowaniu projektu w zakresie moich kompetencji oraz usług świadczonych przez firmę którą reprezentuję. Przygotowujecie Państwo Plan Rozwoju Lokalnego i Plan Rozwoju Instytucjonalnego, który należy złożyć w formie zintegrowanych ze sobą załączników, w wydłużonym przez pandemię terminie do dnia 30.10.2020 r. jako Kompletne Propozycje Projektów. Pragnę poinformować o gotowości aktywnego uczestniczenia w pracach na obecnym etapie oraz w późniejszej realizacji projektów. W aspektach:-pogarszającej się jakości powietrza,-ograniczeniu emisji szkodliwych gazów i pyłów,-adaptacji do zmian klimatycznych,-ograniczeniu niskiej emisji w mieście,-przejściu z tradycyjnych na odnawialne źródła energii,-efektywności energetycznej.Firma Hymon Energy jest liderem w sprzedaży i w montażu instalacji fotowoltaicznych. Montujemy również ekologiczne, bezemisyjne  kotły elektrodowe V generacji, które w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną pozwalają na osiągnięcie efektu synergii w walce z niskoemisyjnością oraz obniżenie emisji CO2 do atmosfery. W perspektywie około trzydziestu lat zapewni gminie niebagatelne oszczędności energetyczne na zabezpieczonych w instalacje fotowoltaiczne obiektach. Współpracę proponuję rozpocząć poprzez wykonany przez nas:-bezpłatny audyt w zakresie planowanej inwestycji w instalację fotowoltaiczną, -bezpłatny projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej zawierający kosztorys. Gdyby względy proceduralne wykluczały na tym etapie lub na każdym innym uczestnictwo firmy Hymon Energy w programie "Rozwój Lokalny", jestem do Państwa dyspozycji przy realizacji wszystkich innych przedsięwzięć związanych z instalacjami fotowoltaicznymi oraz z wymianą "kopciuchów" na ekologiczne kotły elektrodowe. W każdym przypadku świadczę bezpłatny audyt oraz bezpłatny projekt. Z wyrazami szacunku. Zbigniew 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Zbigniewie,

W odpowiedzi na Państwa pytanie z dnia 18 maja 2020 roku dziękujemy za złożenie oferty w zakresie nawiązania współpracy przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Obecnie radzimy sobie w ramach własnych zasobów kadrowych posiadających wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków zewnętrznych krajowych i unijnych. W przypadku potrzeby uzyskania wsparcia w zakresie kompetencji oraz usług świadczonych przez Państwa firmę zaprosimy do współpracy.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

WYCINKA DRZEW PRZY UL. SKŁODOWSKIEJ

Pytanie:

Witam.

Jestem mieszkańcem oś. Energetyk.W dniu dzisiejszym zauwazylem zaznaczone sprayem drzewa w dwóch kolorach na ulicy Skłodowskiej...wnioskuję,że część przeznaczona jest do wycinki. Część drzew została już wycięta przed domem opieki społecznej-przeznaczona na parking. Ale kilka drzew oznaczonych jest na rogu ulic Skłodowskiej i Konarskiego...w tym miejscu nie da się nic zrobić...a drzewa znikną? Nie wyglądają one na chore...czy w ewentualnym przypadku ich wycinki...nam jako mieszkańcom przysługuje prawo do wglądu ekspertyzy ludzi którzy przeznaczyli je na ścięcie? 

Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Wyłoniony Wykonawca robót w dniu 4 maja 2020 r. rozpoczął prace na ul. Skłodowskiej w związku z planowana jej rozbudową. W wyniku zadania zostaną wykonane dodatkowe zatoki postojowe usytuowane prostopadle do jezdni w ilości łącznej 68 szt. W ramach zadania zostaną wykonane elementy uspokojenia ruchu na jezdni. Wykonawca robót przed przystąpieniem do robót dokonał oznakowania drzew w obszarze planowanych prac. Po dokonaniu szczegółowych pomiarów w wyniku ustaleń burmistrza z Wykonawca dwa drzewa /sosny/ na rogu ul. Skłodowskiej i Konarskiego oraz trzy lipy przed blokiem nr 3 nie zostaną usunięte. Po zrealizowaniu zadania Wykonawca nasadzi 25 nowych drzew oraz 74 szt. krzewów, dodatkowo wykona 362m2 trawników oraz dokona przesadzeń 13 szt. drzew.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

SEGREGACJA ODPADÓW

Konrad

Pytanie:

Witam.

Gdzie mam wyrzucić odpad styropianowy?

Pozdrawiam

K. F.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Konradzie,

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia.

W Gminie Kozienice istnieje możliwość oddania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zgodnie z wytycznymi określonymi w paragrafie

3 punkt 17 Regulaminu PSZOK z dnia 4 marca 2019r. Regulamin jest dostępny na stronie KGK Sp. z o.o.: http://www.kgkkozienice.pl/strona-94-punkt_selektywnego_zbierania_odpadow.html

W przypadku odpadu styropianowego należy przede wszystkim rozróżnić jego formę. Jeżeli np. będą to tacki i opakowania styropianowe po jedzeniu, które są zabrudzone resztkami jedzenia to większości przypadków są to odpady o kodzie 20 03 01 i należy je umieścić w pojemniku na odpady zmieszane.

Jeżeli jest to materiał dociepleniowy wykorzystywany w budownictwie, wówczas należy się go pozbyć w sposób komercyjny poprzez zamówienie usługi u przedsiębiorcy odbierającego taki odpad np. na terenie Gminy.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazuje, że to na wykonawcy robót budowlanych ciąży obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenie budowy, a co za tym idzie i utylizacji odpadów budowlanych.

Należy zaznaczyć, że gminy zobowiązane są do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, zdefiniowanych w ustawie w odpadach, jako odpady powstające w gospodarstwach domowych.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski - Burmistrz Gminy Kozienice

DANE OSOBOWE DLA POCZTY POLSKIEJ

Jacek

Pytanie:

Dzień dobry. 

Pytanie było już zadane odnośnie przekazania danych osobowych mieszkańców Gminy Kozienice Poczcie Polskiej. Niemniej pokazała się informacja że dane te zostały przez Pana przekazane. Proszę o jasną odpowiedź czy w końcu przekazał Pan dane osobowe, w tym dane wrażliwe Poczcie Polskiej a jeżeli tak to na jakiej podstawie prawnej.

Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jacku.

Rejestr PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) prowadzi Departament Utrzymania i Rozwoju Systemów Ministerstwa Cyfryzacji na podstawie ustawy z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności. Gmina Kozienice, jak wszystkie gminy w Polsce, wprowadza dane do systemu ewidencji ludności i aktów urzędu stanu cywilnego. Jest to zadanie powierzone gminom. Na podobnych zasadach prowadzony jest rejestr wyborców. Zbiory powyższe nie stanowią zbiorów własnych gminy, których gmina byłaby dysponentem. Przekazanie rejestru nastąpiło zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa na podstawie  art. 99 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) z uwzględnieniem wytycznych zawartych w piśmie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2020 r. ( ZPOW-421-10/20) skierowanym do Komisarzy Wyborczych, w którym potwierdzono prawo operatora publicznego do żądania wydania danych ze spisu wyborców.

Jednocześnie  informuję, że stosownie do art. 34 ust. 1 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Na zakończenie wskazuję, że przekazanie danych osobowy nastąpiło właśnie według zasad wskazanych przez  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w oświadczeniu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie pozyskiwania danych osobowych wyborców przez operatora publicznego , którego treść dostępna jest pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/138/1508.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

HANDEL NA TARGOWISKU

Piotr

Pytanie:

Panie Burmistrzu,

prowadze jednosobową działalność gospodarczą polegająćą na handlu artykułami przemysłowymi. Jestem mieszkańcem gminy Kozienice. Moim miejscem pracy są bazary i targowiska, a targowisko w Kozienicach jest dla mnie nadal zamknięte. Chciałbym się dowiedzieć jak długo będzię jeszcze zamknięte targowisko. W innych miejscowościach takich jak: Głowaczów, Warka, Góra Kalwaria targowiska są dostępne dla wszystkich sprzedawców. Licze na szybką odpowiedź, Piotr

Odpowiedź:

Szanowny Panie Piotrze,

uprzejmie informuję, że od dnia 7 maja 2020 r. planowane jest otwarcie targowiska przy ul. Bohaterów Getta w Kozienicach (bez ograniczeń asortymentu). Osoby korzystające z placu targowego obowiązane są do przestrzegania wszelkich obowiązujących obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

TARGOWISKO

Rafał

Pytanie:

Witam, proszę o informację odnośnie targowiska w Kozienicach, czy zostanie otworzone, ponieważ większość targowisk w tym tygodniu zostało otworzone dla wszystkich a nie tylko płodów rolnych.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Rafale,

uprzejmie informuję, że od dnia 7 maja 2020 r. planowane jest otwarcie targowiska przy ul. Bohaterów Getta w Kozienicach (bez ograniczeń asortymentu). Osoby korzystające z placu targowego obowiązane są do przestrzegania wszelkich obowiązujących obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

AKACJOWA

Eryk

Pytanie:

Dzień dobry 

Jesteśmy zainteresowani zakupem działki na Akacjowej pod zabudowę wielorodzinną czy planujecie Państwo sprzedaż tej nieruchomości? 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Eryku.

Rada Miejska w Kozienicach w dniu 30 maja 2019 roku przyjęła uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do przystąpienia Gminy Kozienice do realizacji programu „Mieszkanie Plus”. Z uwagi na fakt, iż teren położony w Kozienicach przy ul. Akacjowej znajdujący się pomiędzy istniejącą zabudową wielorodzinną stanowiący własność Gminy Kozienice został przeznaczony na potrzeby tego programu, nie przewiduje się jego sprzedaży. Jednakże zaznaczyć należy, iż będą przygotowywane do sprzedaży nieruchomości położone w Kozienicach na os. Polesie.

W związku z powyższym, proponuję przeglądanie stron internetowych www.kozienice.pl,  www.bip.kozienice.pl z zamieszczanymi ogłoszeniami o przetargach.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

PRZEKAZANIE DANYCH ZE SPISU WYBORCÓW POCZCIE POLSKIEJ S.A.

Maciej

Pytanie:

Panie Burmistrzu poproszę o informacje czy dane osobowe mieszkańców Kozienic znajdujące się w spisie wyborców zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A.?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Macieju.

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że na dzień dzisiejszy nie zostały udostępnione Poczcie Polskiej S.A. dane osobowe mieszkańców gminy Kozienice znajdujące się w spisie wyborców.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

KOLEJ KOZIENICE-WARSZAWA

Jakub

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mam pytanie dotyczące opracowania koncepcji programowo-przestrzennej dla nowego połączenia kolejowego Kozienice-Warszawa. 5 lutego 2020 w biuletynie informacji publicznej Kozienickiego Urzędu Miejskiego ukazał się dokument z informacją o unieważnieniu postępowania przetargowego, z uwagi na zbyt wygórowane cenowo oferty. Chciałbym zapytać, jakie Państwo macie dalsze plany odnośnie unieważnionego przetargu. Czy będzie ogłoszony ponownie? Rozumiem, że obecna sytuacja powoduje, że Państwa działania skupiają się głównie na skutkach pandemii. Ale w świetle faktu, że władze centralne deklarują, że nie zamierzają wstrzymywać inwestycji publicznych warto byłoby działać dalej w tym kierunku. 

Z wyrazami szacunku,

Jakub

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jakubie,

Gmina Kozienice przy wsparciu merytorycznym PKP PLK S.A. w Warszawie pracuje obecnie nad wypracowaniem optymalnych zapisów i przygotowaniem dokumentów do celów przeprowadzenia postępowania na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla nowego połączenia kolejowego Kozienice-Warszawa, dzięki którym możliwe będzie pozyskanie środków na realizację przedsięwzięcia w ramach rządowego Programu Kolej Plus. Wszczęcie kolejnego postępowania uwarunkowane jest terminem (niezależnym od Gminy Kozienice) dokonania w tym zakresie niezbędnych uzgodnień i wypracowania odpowiednich zapisów merytorycznych, co przy obecnie panującej sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju oczekiwanie na rezultat tych ustaleń może znacznie się wydłużyć.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

KURTYNA WODNA

Wojciech

Pytanie:

Dzień dobry Państwu, Mam nietypowe pytanie:  kto dla Państwa zbudował taką kurtynę wodną jak ta w liku poniżej? Będę wdzięczny za podpowiedź, bo chciałbym podobną zbudować/kupić. http://www.kozienice.pl/aktualnosc-281-uwaga_upal.html Dziękuję uprzejmie.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Wojciechu.

Kurtyna wodna (przenośna bramka zraszająca z ręcznym uruchamianiem – Bramka Large), którą jest Pan zainteresowany została zakupiona przez Gminę Kozienice w 2016 r. w ramach zapytania ofertowego. Przedmiotowa bramka została zakupiona w firmie Usługi Instalacyjne i Ogrodnicze Marcin Blegasiewicz, ul. Zawada-Osiedlowa 6, 66-001 Zielona Góra.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU I REWITALIZACJI TERENU

Dariusz

Pytanie:

Czy można przez internet złożyć wniosek o przeznaczeniu i rewitalizacji terenu, na którym leży działka, której jestem współwłaścicielem. Mowa o działce 6039 położonej w Kozienicach przy ul. Zawilcowej

Odpowiedź:

Szanowny Panie Dariuszu.

Uprzejmie informuję, iż wniosek o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie i rewitalizacji można złożyć w formie elektronicznej przez Internet. W tym celu należy wysłać skan wypełnionego i kompletnego dokumentu pod adres e-mail: urzad@kozienice.pl. Wzór wniosku znajduje się pod adresem strony internetowej. http://www.kozienice.pl/strona-351-podatki_i_oplaty.html  (5. Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska). W przypadku problemów z wykonaniem skanu lub zdjęcia wypełnionego wniosku można opracować osobiście jego treść. Pamiętać należy jednak o podaniu następujących informacji:

- imię i nazwisko,

- adres,

- numer telefonu kontaktowego,

- numery działki/ek,

- położenie działki (obręb geodezyjny)

Wniosek z wyżej podanymi danymi należy również przekazać w formie elektronicznej na wyżej podany adres e-mail.

Do wniosku dołączyć należy potwierdzenie opłaty za zaświadczenie (opłata skarbowa 17 zł).

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

DO INFORMACJI BURMISTRZA

Jolanta

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu ze względów bezpieczeństwa zarażenia się koronavirusem zostały zamknięte wszystkie instytucje w naszym mieście. Proszę mi wyjaśnić czy to również dotyczy sołtysów lub ich współmałżonków,  gdyż niektórzy z nich chyba tego nie rozumieją i chodzą po domach i zbierają opłatę za podatek i śmieci. Z poważaniem mieszkaniec gminy Kozienice.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Jolanto,

Wpłat podatków i opłat można dokonywać przelewem na wskazane konto, do 16 marca br. można było dokonać w kasie Urzędu Miejskiego. Dodatkowo dla mieszkańców obszarów wiejskich istnieje możliwość wpłaty za pośrednictwem sołtysów. Każda osoba samodzielnie decyduje o tym w jaki sposób dokona tej wpłaty. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców została umieszczona informacja na stronie internetowej Urzędu miejskiego zachęcająca wszystkich, w obliczu zagrożenia, do dokonywania wpłat przelewem na wskazane konto.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

PRACA W ZAMKNIĘTEJ PLACÓWCE

Norbert

Pytanie:

W związku z zamknięciem placówek oświatowych (przedszkole), czy personel fizyczny (woźne, kucharki) będą musiały przebywać w placówce?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Norbercie.

Za organizację pracy w placówkach oświatowych zgodnie z prawem oświatowym odpowiada Dyrektor jednostki. W zależności od potrzeb Dyrektor organizuje pracę w czasie przerwy w funkcjonowaniu w/w placówek.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

BADANIA TZW. ORLIKÓW NALEŻĄCYCH DO GMINY

Robert

Pytanie:

Witam Szanowny Panie Burmistrzu.

Ostatnio na jednym z portali przeczytałem artykuł o tym, że granulat stosowany na sztucznych nawierzchniach boisk m.in. tzw. Orlików może być niebezpieczny dla zdrowia człowieka, a w szczególności dla zdrowia dzieci. Takie boiska znajdują się przy szkołach podstawowych w naszej gminie i korzystają z nich dzieci uczęszczające nie tylko na wf ale także biorące udział w zajęciach pozaszkolnych. Dlatego moje pytanie brzmi:  czy przewiduje się zbadanie tego granulatu przez odpowiednie służby na obiektach należących do gminy? W końcu chodzi o zdrowie nasze, a szczególnie naszych dzieci. Jeśli nie zapoznał się Pan z tym problemem to odsyłam do linku:

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/przyszkolne-boiska-truja-dzieci-urzednicy-dyskutuja-o-normach/pjgesqh

Odpowiedź:

Szanowny Panie Robercie,

Gmina Kozienice zrealizowała w poprzednich latach kilka inwestycji w zakresie budowy boisk ze sztuczną trawą. Przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 zlokalizowane jest boisko tzw. Orlik, które zostało wybudowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu. Podobne boiska sportowe zlokalizowanie są przy PSP nr 3; PSP w m. Brzeźnica oraz PSP w m. Świerże Górne. Po oddaniu boisk do użytkowania konserwacją zajmują się poszczególne szkoły. W celu realizacji zadań w pierwszy etapie opracowana była dokumentacja w której określano wymagania materiałowe w tym granulatu. W czasie budowy boisk występowały na rynku różne rodzaje zasypek w tym EPDM i SBR z odzysku. Mając na uwadze dobro wspólne, Gmina Kozienice w ramach inwestycji nie stosowała w/w zasypek. Do budowy boisk stosowano zasypkę EPDM typu virgin, która posiadała i posiada wymagane aprobaty techniczne. Na etapie użytkowania uzupełniające zasypki wykonywane są również z materiału EPDM typu virgin. W okresie kilkuletniej eksploatacji boisk użytkownicy nie zgłaszali zastrzeżeń w tym aspekcie co potwierdzają w rozmowie telefonicznej Dyrektorzy placówek oświatowych przy których zlokalizowane są boiska. Wobec powyższego na tym etapie nie jest planowanie zlecanie badań granulatu.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

REMONT DROGI DK79/48

Marcin

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,

Kiedy (jaka jest dokładna data z kontraktu z wykonawcą/ew. harmonogram) GDDKiA udostępni fragment drogi nr 79/48 od ronda przy PSP do skrzyżowania Radomska/Warszawska z otwartym dla ruchu skrzyżowaniem?

Dziękuję i pozdrawiam.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marcinie,

Pismem nr O.WA.KP-14.418.2A.2020.59.mb z dnia 10 lutego 2020 r.  GDDKiA Oddział w Warszawie poinformowała iż wszystkie prace na ul. Radomskiej oraz na skrzyżowaniu z ul. Warszawską planuje zakończyć do dnia 15.03.2020 r.  Kolejnym etapem  prac remontowych  objęta zostanie ul. Głowaczowska, które trwać będą do lipca 2020 r. Następnie  realizowana będzie przebudowa skrzyżowania ul. Radomskiej i ul. Głowaczowskiej (rondo). Ze względów niezależnych od GDDKiA wskazane terminy mogą ulec zmianie.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

ZAPYTANIE

Katarzyna

Pytanie:

Dzień dobry,

jestem właścicielką nieruchomości przy ul. Lubelskiej 31 w Kozienicach. W ostatnich latach natężenie ruchu w tej okolicy uległo drastycznemu wzrostowi. Przejeżdżające z dużą prędkością Tiry a nawet samochody osobowe powodują wstrząsy na terenie wszystkich posesji w okolicy. Samochody zjeżdżają z prędkością powyżej 70 km/h od strony miasta w stronę Puław i przejeżdżają z tak dużą prędkością przez skrzyżowanie z ul. Hamernicką. Praktycznie cały ruch samochodowy na Sandomierz i Puławy przechodzi przez ul. Lubelską. Oto moje pytania:

1. Czy przewidujecie Państwo ograniczenie tego ruchu przez środek miasta, kierując go na planowaną kiedyś obwodnicę Kozienic? 

2. Czy i kiedy możliwe byłoby wybudowanie "wygaszacza" prędkości na skrzyżowaniu ulicy Lubelskiej z ulicą Hamernicką lub w tym rejonie co poprawiłoby bezpieczeństwo ruchu pieszego?

3. Mój dom został wybudowany w latach 70'tych, od kilku lat powtarza się problem polegający na tym, że podczas deszczy, prawdopodobnie  z powodu niedrożnej kanalizacji i wybudowanych-zmienionych w latach 90'tych i późniejszych chodników, moja posesja tzn. piwnice w budynku głównym oraz podłogi w budynku gospodarczym jak też podwórko są zalewane prze płynące jezdnią z górnej części Lubelskiej oraz spływające z Hamernickiej "rzeki" deszczówki. Powoduje to wymierne straty, wynikające z konieczności osuszania ścian, naniesienia na podwórko i ogród wraz z wpływającą wodą śmieci i zanieczyszczeń. Często zapychane są przez spływający piach, niedrożne studzienki kanalizacyjne a wtedy woda z kanalizacji "cofa" się do mojej kanalizacji oraz piwnic domu. temat ten zgłaszałam w latach ubiegłych i pozostał nierozwiązany do dziś. Proszę więc ponownie o informację, co Państwo jako władza Miasta może zrobić w tej sprawie. tak żeby zabezpieczyć moją nieruchomość przed szkodami i ponoszonymi w związku z tym kosztami.

Pozdrawiam,

Katarzyna

Odpowiedź:

Szanowna Pani Katarzyno, w odpowiedzi na Pani pytania uprzejmie informuję, iż:

1. Wybudowanie obwodnicy Kozienic to zadanie, którego realizacja leży w gestii Rządu i GDDKiA. Niestety zadanie to  nie zostało ujęte w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023. Realizacja zadania uzależniona jest od wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Państwa dla GDDKiA. Podczas spotkania mieszkańców Gminy Kozienice z przedstawicielami GDDKiA (28.01.2020r.) Zastępca dyrektora warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, iż w przeciągu pięciu lat zakończy się przebudowa dróg krajowych na terenie miasta i Gminy Kozienice i dopiero wówczas będzie można mówić o budowie obwodnicy. Jednak według Dyrektora z GDDKiA korzystanie z obwodnicy Kozienic będzie możliwe nie wcześniej jak  w 2030 roku.

Budowa obwodnicy odciążyłaby główne drogi w mieście, w tym ulicę Lubelską, usprawniając tym samym ruch drogowy miasta Kozienice. Pozwoliłoby to na wyprowadzenie ruchu ciężkiego i tranzytowego poza centrum miasta i teren naszej Gminy. Nie bez znaczenia jest również większe bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie pieszych. Warto tez podkreślić też iż rezerwa terenu pod tą inwestycję już od wielu lat umieszczona jest każdorazowo we wszystkich opracowaniach planistycznych, w tym w planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. Uwzględniona jest również w  dokumencie planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy Kozienice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/327/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach dnia 29.11.2017r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kozienice oraz w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego dla m. Łuczynów, Chinów, Janików i Stara Wieś II w Kozienicach.

2. W chwili obecnej trwają prace projektowane związane z rozbudową drogi krajowej nr 48 od km 128+678 do km 131+400 – ul. Lubelska na odcinku od ul. Warszawskiej do m. Janików. W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych (w okresie 19.12.2020 do 10.01.2020 r.) mieszkańcy Gminy Kozienice zgłaszali wnioski –propozycje rozwiązań projektowych w zakresie opracowywanej koncepcji.  W celu uspokojenia ruchu oraz zwiększenia bezpieczeństwa  na niniejszym odcinku tj. skrzyżowaniu ulic Lubelskiej z ulicą Hamernicką wnioskowano o przesunięcie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Hamernicką w kierunku centrum wraz z słupem oświetleniowym, a ponadto zaproponowano, aby dla wszystkich przejść dla pieszych zastosowano montaż ,,kocich oczek’’ oraz ich dodatkowe doświetlenie. 

3. Gmina Kozienice jako właściciel i zarządca pasa drogowego ul. Hamernickiej informuje, że wody opadowe z tej drogi są odbierane przez system kanalizacji deszczowej który na bieżąco jest konserwowany i utrzymywany w stałej sprawności technicznej. Natomiast ul. Lubelska znajduje się w zarządzie GDDKiA. W związku z tym  że, Pani posesja przylega do pasa drogowego drogi krajowej, wszelkie uwagi oraz roszczenia co do jej funkcjonowania należy składać do GDDKiA ul. Mińska, 03-808 Warszawa. Z posiadanej wiedzy wynika, że ten odcinek ul. Lubelskiej nie posiada kanalizacji deszczowej.  W ramach zgłoszonych uwag do rozwiązań projektowych na ul. Lubelskiej, Burmistrz Gminy Kozienice wnioskował o wybudowanie zbiorczej kanalizacji deszczowej.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

DRON DO BADANIA SMOGU

Konrad

Pytanie:

Dzień dobry, Widzę, że korzystaja Państwo z drona do badania smogu. Chcielibyśmy przedstawić swoją ofertę w tym temacie:https://nextron.pl/product-pol-12292-Usluga-Wykonanie-pomiaru-smogu-z-drona.html Jeśli są Państwo zainteresowani to proszę o kontakt.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Konradzie. 
Odpowiadając na informację dotyczącą oferty  współpracy w temacie  wykrywanie źródeł zanieczyszczeń niskiej emisji, pomiaru i oceny wskaźników zanieczyszczeń powietrza przez Drony informuje, iż na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz wydanego przez Burmistrza Gminy Kozienice  Zarządzenia  i regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO przeprowadzana jest procedura na wyłonienie najkorzystniejszej oferty.  Wobec powyższego proszę o śledzenie na bieżąco  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kozienicach. Informacje umieszczane są pod linkiem:   http://bip.kozienice.pl/przetargi/23

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

DRZEWA PRZY UL. GŁOWACZOWSKIEJ

Ewa

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu mam pytanie dotyczące wycinki drzew przy ulicy Głowaczowskiej. Kolejne drzewa ogołocone, okaleczone i zarazem kolejna ulica oszpecona. Jestem mieszkanką Kozienic i od wielu lat obserwuję jak podcinane są drzewa w naszym mieście zarówno przy głównych ulicach jak i na osiedlach i niestety patrzę z ogromnym niepokojem .Dlaczego osoby, które się tym zajmują okaleczają drzewa, które rosną od kilkudziesięciu lat, zostawiają sam pień. W dzisiejszej dobie gdzie mamy zanieczyszczone powietrze powinno nam wszystkim zależeć na tym, aby zieleni było jak najwięcej. Drzewa to płuca miasta. Owszem rozumiem, że należy je trochę skrócić, ale żeby aż tak bardzo. Nie rozumiem tego, żal patrzeć. Czy celowo tak się podcina drzewa, aby uschły, czy robią to osoby w sposób nieumiejętny i czy w ogóle ktoś kto jest za to odpowiedzialny kontroluje osoby, które się tym zajmują. Przyznam, że jestem bardzo  rozgoryczona. Bardzo proszę, aby ktoś zwrócił uwagę, w jaki sposób podcinane są i wycinane są drzewa w naszym mieście. W innych miastach szanuje się zieleń i nie widziałam, żeby w ten sposób były drzewa podcinane. Dbajmy o to co mamy i pamiętajmy, że drzewa to nie tylko czyste powietrze, ale także schronienie dla ptaków i cień dla ludzi. Pozdrawiam i jeszcze raz proszę o uwagę i rozwagę.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Ewo,

Informuję, iż aktualnie na terenie Kozienic prowadzone są inwestycje związane z modernizacją dróg. Wymieniony przez Panią odcinek ulicy Głowaczowskiej w Kozienicach jest kolejnym etapem rozbudowy drogi krajowej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i autostrad zakwalifikowała opisane przez Panią drzewa jako kolidujące z zaplanowana inwestycją. Drzewa te wycinane są na podstawie decyzji ZRID tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego z dn. 15 lipca 2019 r. Wiosną tego roku możemy spodziewać się rozpoczęcia tychże prac remontowych od ronda na ulicy Głowaczowskiej do skrzyżowania na ulicy Legionów. Na tym odcinku są jeszcze planowane wycinki drzew, które kolidują z w/w inwestycją. Jednocześnie informuję, iż inwestor przeprowadzając rozbudowę drogi krajowej zaplanował również prace związane z gospodarką zieleni wzdłuż omawianego odcinka.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

ŻŁOBEK MIEJSKI

Kamila

Pytanie:

Witam, nowy projekt w żłobku super sprawa ale czy wie Pan kiedy będą wyniki  rekrutacji? W żłobku każą obserwować strony i czekać ,ale niektórzy już się rozglądają za pracą i nie wiedzą co mają mówić kiedy pracodawca pyta " od kiedy Pani /Pan by mógł podjąć pracę" . 

Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowna Pani Kamilo,

Wyniki naboru dzieci do Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach prowadzonego w ramach Projektu pn. Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców! realizowanego przez Gminę Kozienice i współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020,  Oś Priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.3. „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej” zostaną ogłoszone w dniu 20 stycznia 2020r. Listy z wynikami naboru dostępne będą na stronie www.kozienice.pl w zakładce projektu Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców !, oraz na stronie żłobka www.zlobek-kozienice.pl .

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

KOZIENICKA KARTA MIESZKAŃCA

Małgorzata i Dariusz

Pytanie:

 W związku z pozyskaną dotyczącą programu Kozienickiej Karty Mieszkańca (KKM), udałem się w dniu dzisiejszym wraz z żoną do Urzędu aby złożyć stosowny wniosek dla uzyskania powyższej Karty.

Po wypełnieniu wniosku przedłożyłem do wglądu: dowód osobisty i pierwszą stronę zeznania PIT – 40A za rok poprzedni (mój i żony).

Pracownik Punktu informacji Urzędu zażądał do skserowania PIT-40A, na co nie wyraziłem zgody, ponieważ zgodnie z Regulaminem KKM jest to dokument do wglądu.

Po wyjaśnieniu, że ma takie polecenia i musi je wykonywać zapytałem, w jaki sposób mogę dalej prowadzić procedurę nabycia KKM. Po odpowiedzi, że w pokoju 111 uzyskam informacje, udałem się tamże.

W pokoju 111 uzyskałem odpowiedź, że muszę udać się w tej sprawie do Zastępcy Burmistrza ds. Społecznych lub Sekretarz Urzędu.

Wobec niedostępności w/w urzędniczek z powodu wykonywania zajęć zawodowych przerwałem proces uzyskania Kozienickiej Karty Mieszkańca i poprosiłem Panią, żeby przekazała właściwym osobom problem przeze mnie zgłoszony. Przedstawiłem się imieniem i nazwiskiem, żeby sprawa nie była anonimowa.

Wobec powyższego zwracamy się do Pana z pytaniem:

Czy może nam Pan pomóc w uzyskaniu Kozienickiej Karty Mieszkańca?

Odpowiedź:

Szanowna Pani Małgorzato, Szanowny Panie Dariuszu,

Program dotyczący Kozienickiej Karty Mieszkańca został uruchomiony 2 stycznia 2020 roku. Informacje dotyczące funkcjonowania programu oraz wydawania kart znajdują się na stronie internetowej dedykowanej wyłącznie Kozienickiej Karcie Mieszkańca: karta.kozienice.pl . Pierwsze dni funkcjonowania programu były trudne zarówno dla osób, które ubiegały się o kartę jak też dla pracowników obsługujących. System przyjmowania wniosków, ich weryfikacji i wydawania kart jest nieustannie usprawniany. Wymogiem formalnym otrzymania karty jest zamieszkanie w Gminie Kozienice. Zamieszkanie to deklarowane jest poprzez wskazanie Urzędu Skarbowego w Kozienice jako właściwego do rozliczania podatków. Zapis dotyczący załączenia do wniosku o wydanie karty pierwszej strony zeznania podatkowego PIT lub ZAP 3 lub zaświadczenia z Urzędu Skarbowego został dokładnie określony w Zarządzeniu Burmistrza Gminy Kozienice Nr 6/2020 z dnia 14 stycznia 2020 zmieniającym Zarządzenie Nr 229/2019 zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kozienickiej Karty Mieszkańca. Osoby składające wnioski o kartę od początku funkcjonowania programu nie zgłaszały problemu związanego z dołączeniem pierwszej strony PIT. Zapraszam Państwa do złożenia wniosku.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

EKOLOGIA

Paweł

Pytanie:

Witam!!!! Panie Piotrze Czy gmina planuje w przyszłości budowę gminnej spalarni śmieci.S zykuje się nowe rozdanie środków z Unii Europejskiej. Czy planowne są nowe pojemniki do segregacji śmieci przy szkołach, zakładach pracy, przychodniach....Ile gmina planuje funduszy na 2020 rok na wymianę kotłów?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Pawle, Budowa „spalarni odpadów” czyli instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych musi być uwzględniona w Planie inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, będącym załącznikiem 1 do Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.

W tym Planie zostały określone „ Instalacje do termicznego przekształcania odpadów planowane do rozbudowy/modernizacji” jak również „Planowane nowe instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych”. Planowane nowe instalacje są w miastach: Radom, Płock, Pruszków, Warszawa.

Ponadto powyższy Plan zawiera również „ Harmonogram realizacji inwestycji wraz z kosztami” gdzie zostały wskazane m. in. k woty dofinansowania, w odniesieniu też do instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych.

W związku z powyższym obecnie Gmina Kozienice nie planuje budowy „spalarni odpadów”.

Odnosząc się do kwestii „nowych pojemników do segregacji śmieci” to zgodnie z zapisami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) - właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, co oznacza, że każdy kto ma zawartą umowę z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych, zobowiązany jest do wyposażenia własnej nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dodatkowo informuję, że Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w swojej ofercie posiada pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, które można wydzierżawić.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

OPATKOWICE PLAC ZABAW

Pytanie:

Panie Burmistrzu, w ostatnich dniach został zlikwidowany stary plac zabaw w miejscowości Opatkowice. Chciałbym dowiedzieć się jakie plany gmina ma odnośnie terenu po placu zabaw, czy będzie wykonany w tym miejscu nowy plac zabaw czy są inne plany na zagospodarowanie terenu? Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowny Panie Hubercie

W dniu 25.02.2019 r. podczas spotkania mieszkańców sołectwa Opatkowice z Burmistrzem Gminy Kozienice, mieszkańcy zawnioskowali o wymianę znajdujących się  na placu zabaw  urządzeń zabawowych na nowe. 

W zawiązku z powyższym w dniu 25.10.2019 r. zorganizowano spotkanie pracowników Urzędu Miejskiego w Kozienicach z Sołtysem m. Opatkowice, w czasie którego dokonano  oceny stanu technicznego urządzeń zabawowych znajdujących się na placu zabaw w Opatkowicach (urządzenia - bez aktualnych certyfikatów, aprobat technicznych z częściowo odkształconymi elementami), w wyniku której  podjęto decyzję , iż  z uwagi  na bezpieczeństwo dzieci wszystkie urządzenia  należy usunąć. Dodatkowo w ramach wspólnych uzgodnień zadecydowano  o ponownym  zagospodarowaniu przedmiotowego terenu (tj. działki nr 7/6) jako placu zabaw.

W 2020 r. Gmina Kozienice dokona zakupu urządzeń zabawowych na plac zabaw w ramach środków   z Funduszu Sołeckiego przekazanych przez sołectwo Opatkowice.

Pozdrawiam Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

CZYSTE POWIETRZE

Łukasz

Pytanie:

Proszę o odpowiedź na pytanie - gdzie i w jaki sposób można zgłaszać "trucicieli" ? Wielu z nas ma w sąsiedztwie ma kogoś, u którego z komina wydobywają się "wszystkie kolory świata". Z tego co widzę - drony, które miały wyłapywać takich delikwentów, nie docierają wszędzie. 

Dodam, że nie mówię tu o "uprzejmie donoszę" i proszę o ukaranie tego Pana/i , tylko chodzi mi o dobro ogółu i ewentualną edukację i pouczenie.

W dobie panującej astmy u naszych dzieci i nawet dorosłych powinniśmy dbać o jakość powietrza, którym oddychamy.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Łukaszu.

Odnosząc się do Pańskiego pytania dotyczącego zgłoszeń o podejrzanym dymie wydobywającym się z kominów w paleniskach domowych informuję,  iż takie  przypadki należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Kozienicach  w  godzinach pracy, osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. W sytuacji kiedy Urząd jest nieczynny, zgłoszenia należy kierować do Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach z prośbą o interwencję. Pracownicy Urzędu mają uprawnienia do kontroli, jednakże organem właściwym do nakładania mandatów jest policja. Gmina Kozienice na bieżąco edukuje mieszkańców poprzez rozpropagowywanie ulotek i prospektów, związanych z tematyką smogu, jakie szkody powoduje i jak można go uniknąć. Materiały edukacyjne dołączane są do korespondencji wysyłanej do mieszkańców naszej Gminy. Organizowane są konkursy i przedstawienia o tematyce ekologicznej dla dzieci i Młodzieży z lokalnych szkół i przedszkoli. W ubiegłym roku odbyła się konferencja w Centrum Kulturalno – Artystycznym pn. „Smog w Polsce. Jak z nim wygrać?”. W lokalnej telewizji emitowane były bloki programowe dotyczące tego zagadnienia. W związku z powyższym prosimy o przekazywanie informacji dotyczących w/w opisanych zgłoszeń jak powyżej.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

METROBUS

Katarzyna

Pytanie:

Szanowny panie Burmistrzu

Mam pytanie odnośnie linii kursowania metrobusa. Bardzo fajnie że metrobus kursuje tak często przez miasto Kozienice, ale pytanie dlaczego tylko przez Kozienice, dlaczego metrobus np. nie mógłby dojeżdżać do Janikowa? wykręcił by przy Kościele? zabrał by szczególnie młodzież dojeżdżającą do szkół średnich? Na pewno więcej pasażerów byłoby z okolic Kozienic, niż z samego miasta. Nie mówimy tu oczywiście o wszystkich kursach, głównie chodzi o poranne kursy i np. dwa popołudniowe. Prośba do Pana o analizę tego problemu, ponieważ nie wszyscy rodzice mogą dowozić swoje dzieci do szkoły, ze względu na pracę, a proszę pomyśleć, aby przejść z Janikowa do zespołu szkól to zajmuje to trochę czasu. Będę wdzięczna za odpowiedź

Odpowiedź:

Szanowna Pani Katarzyno,

Organizacja Komunikacji zbiorowej na terenie Gmin przy niewielkiej ilości osób z niej korzystającej jest bardzo złożonym przedsięwzięciem. Pragnę poinformować, że od 29 października 2019 r. Pan Rafał Śmietanka rozpoczął przewóz osób na trasie: Kozienice –  Wólka Tyrzyńska – Staszów, jednak zgodnie z informacją uzyskaną od przewoźnika informuję, że jest małe zainteresowanie mieszkańców, rano jeździło średnio 8 osób a później brakowało chętnych. W związku z czym przewoźnik w grudniu zawiesił obsługę tej linii. W miesiącu wrześniu 2019 r. inny przewoźnik otworzył w soboty linię na trasie Kozienice – Świerże Górne w ilości 4 kursów dziennie. Niestety z przewozów korzystało średnio 8 – 12 osób wobec czego linia była nierentowna. Dlatego w miesiącu październiku linia ta została zawieszona do odwołania.

PKS Radom – zgodnie z naszym wnioskiem od 15.12.2019r uruchomił dodatkowe 4 linie na trasach:

1. Holendry Kozienickie – Kępa Wólczyńska – Kępeczki – Wólka Tyrzyńska – Kozienice D.A.

2. Staszów – Kozienice D.A. przez Rudę, Janików Folwark, Śmietanki, Janów, Janików szkoła

3. Psary – Staszów – Brzeźnica – Kozienice D.A.

4. Stanisławice pętla – Stanisławice – Stanisławice szkoła – Kozienice D.A.

 

Ponadto dnia 18 listopada 2019r. zawarta została umowa na dostawę dwóch fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów elektrycznych klasy MIDI oraz budowę dwustanowiskowej ładowarki. Planowany termin dostawy autobusów to koniec września 2020 roku. Będą to pierwsze tego typu pojazdy obsługujące mieszkańców Gminy Kozienice – zarówno z miasta, jak i niewykluczany obsługi terenów wiejskich. Tworząc gminną komunikację publiczną przede wszystkim przeciwdziałamy wykluczeniu tych mieszkańców gminy, którzy mają obecnie utrudniony dostęp do transportu zbiorowego. Rozważając zakup autobusów kierowaliśmy się również względami ekonomicznymi i ekologicznymi. Koszt uruchomienia linii autobusowej oscyluje w granicach 5 - 6 zł/km – niezależnie od ilości osób z niej korzystających. Należy również przypomnieć, że organem założycielskim dla szkół średnich nie jest Burmistrz Gminy, a jest nim Starosta Kozienicki. Dodatkowo pragnę zwrócić uwagę że Metrobus obejmuje swym zasięgiem ul. Lubelską i pierwszy przystanek od m. Janików znajduje się na wysokości ul. Przemysłowej, wobec czego zachęcam do korzystania z linii Metrobusa.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

WYNAGRODZENIA W JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH

Kamil

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,

przed Panem niejako wymuszona podwyżka płacy minimalnej do 2600 zł brutto ( przy 20 letnim stażu pracy pracowników na najniższych stanowiskach nawet do 3120 brutto) Czy z związku z tym planuje Pan równierz podnieść zarobki tym którzy do tej pory zarabiali trochę więcej niż najniższa krajowa by nie doszło do sytuacji w której personel obsługi w skutek dłuższego stażu pracy będzię zarabiał więcej niż np pracownicy administracji mający niekiedy po kilka ukończonych fakultetów?

Oczekując na odpowiedź życzę Panu i Pańskim współpracownikom zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia.

Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowny Panie Kamilu.

Pracownicy będą wynagradzani zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w ramach posiadanych środków.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

CENY ZA LOKALE POD WYNAJEM-PYTANIE

Marcin

Pytanie:

Panie Burmistrzu! Miasto wyludnia się, widać to gołym okiem, wiele prywatnych właścicieli posiadających lokale pod wynajem wręcz straszą cenami jakie posiadają za wynajem tych lokali nie oszukujmy się, trzeba czasem krocie w jednoosobowym biznesie zarobić by zapłacić za lokal oraz inne opłaty plus podatki. Czy nie było i nie ma z pańskiej strony woli by negocjować jakoś z tymi właścicielami niższych cen wynajmu lokali?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marcinie.

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, do zadań Burmistrza należy m. in. gospodarowanie mieniem gminnym. Zarządzeniem 120/2015 Burmistrza Gminy Kozienice zostały ustalone stawki czynszu za dzierżawę (najem) dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozienice i tylko do nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozienice są stosowane.

Zaznaczyć należy, iż własność jest to najszersze, podstawowe prawo rzeczowe, pozwalające właścicielowi korzystać z rzeczy i rozporządzać nią z wyłączeniem innych osób. Oznaką korzystania z rzeczy są uprawnienia m. in. do pobierania pożytków i innych dochodów z rzeczy.

Wobec powyższego informuję, że Burmistrz nie posiada instrumentów prawnych, aby negocjować z prywatnymi właścicielami lokali stawek wynajmu lokali oraz nie ma możliwości ingerowania w zarządzanie prywatną własnością.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

ODBIÓR ODPADÓW NA TERENIE GMINY KOZIENICE

Jacek

Pytanie:

Dzień dobry. Dlaczego gospodarka komunalna nie wywiązuje się z umowy odbioru odpadów wielkogabarytowych. W moim przypadku chodzi o opony od ciągnika rolniczego. Gospodarka komunalna nie informowała o zmianie jakie zaszły w odbiorze odpadów.  Również w materiałach prasowych odbiorze odpadów na rok 2020 , (ulotkach) nie uwzględnia się żadnych zmian. Kierownik ZTOIUO w rozmowie telefonicznej poinformował mnie ze takie zmiany zostały wprowadzone co jest niezgodne z prawdą. Proszę o poruszenie tej sprawy. 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jacku.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Odpady z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi.

Art. 6r ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) jednoznacznie stanowi, iż z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługi administracyjnej systemu.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że gmina nie może z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywać kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów z działalności rolniczej.

Odpady takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, opony ciągnikowe, opony od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowane zezwolenia.

Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania. Zużyte opony rolnicze można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon bądź prowadzących sprzedaż w momencie realizacji zakupu.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

BRAK WOLNYCH MIEJSC DLA DZIECKA W WIEKU POWYŻEJ 2,5 ROKU ŻYCIA W PLACÓWKACH PRZEDSZKOLNYCH I ŻŁOBKU

Ewa

Pytanie:

Witam, jestem zameldowana w gminie Kozienice i jestem osobą pracującą jak i również mój mąż i posiadamy dziecko które w październiku tego roku skończyło 2,5roku. We wrześniu dziecko nie dostało się do żadnej publicznej placówki ponieważ w przedszkolu jest wymagany wiek min 2,5 roku (dziecko 2,5roku skończyło dopiero w październiku), w żłobku pierwszeństwo miały dzieci młodsze od mojego dziecka oraz matki samotnie wychowujące i rodziny wielodzietne tak więc dla mojego dziecka zabrakło miejsca. Obecnie moim dzieckiem zajmuje się babcia czyli moja mama która też ma już swoje lata i nie jest wystarczająco zdrowa aby w dalszym ciągu sprawować opiekę nad moim dzieckiem. W tym momencie mimo że dziecko ma już skończone 2,5 roku nie ma w żadnej publicznej placówce wolnego miejsca aby dziecko się dostało. Kiedy w 2018 roku od razu po macierzyńskim wróciłam do pracy w żłobku gdzie tylko tam mogła dostać się moja córka oczywiście nie było dla niej miejsca i we wrześniowej rekrutacji również się nie dostała. Teraz zgodnie z unijnym projektem otwarte będą 24 nowe miejsca w żłobku publicznym gdzie dostałam informację, że przyjmowane będą dzieci osób które nie pracują i nie są aktywne zawodowo i osób które chcą powrócić do pracy.  Z tego co wiem takich osób jak ja pracujących na pełen etat i mających dzieci poniżej 3 roku życia gdzie dziecko nie ma szansy dostania się do placówki publicznej jest więcej..... Proszę o informację i wyjaśnienie dlaczego osoby które są aktywne zawodowo mające dzieci poniżej 3 roku życia nie mają żadnych szans na to aby dziecko dostało się do jakiejkolwiek publicznej placówki ? 

Odpowiedź:

Szanowna Pani Ewo.

Nabór dzieci  do Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach ogłoszony 13.12.2019r.  prowadzony jest w ramach Projektu pn. Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców! realizowanego przez Gminę Kozienice i współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020,   Oś Priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.3. „ Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.1  „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej”.

Projekt jest skierowany do osób fizycznych, które spełniają łącznie poniższe wymagania:

1) zamieszkują na terenie Gminy Kozienice;

2) sprawują opiekę nad dzieckiem/ dziećmi  w wieku do lat 3.

3) nie wykonują pracy zawodowej ze względu na obowiązek  opieki nad dzieckiem do lat 3, tj. pozostają bez zatrudnienia lub przebywają na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim bądź wychowawczym.

Chcąc zrealizować powyższy projekt musimy dostosować się do założeń określonych w tym regulaminie.

Jednocześnie informuję, że  Samorząd Gminy Kozienice wspiera rodzicielstwo dlatego też została zwiększona kwota dotacji  przeznaczonej na dofinansowanie pobytu  dzieci    w niepublicznym Żłobku MIŚ usytuowanym w Kozienicach przy ul. Modrzewiowej 12, która od 2020 roku wynosi 450zł miesięcznie na każde dziecko.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

ULICA WESOŁA

Łukasz

Pytanie:

Panie Burmistrzu - proszę o interwencje w sprawie ulicy Wesołej we wsi Nowiny. Na całej długości porobiły się dołki, a na wjeździe z ulicy Zwoleńskiej zrobił się dość duży uskok. Bardzo bym prosił , w imieniu wszystkich mieszkańców, o doprowadzenie naszej ulicy do użyteczności.

Z góry dziękuję.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Łukaszu,

Pragnę poinformować, że w dniu 5 grudnia 2019 r. zostało zlecone Kozienickiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o. o. wykonanie remontu drogi poprzez równanie z jednoczesnym uzupełnieniem dołków kruszywem na całej długości ulicy Wesołej.  Jednocześnie informuje, że uskok przy wyjeździe na drogę krajową 79 również zostanie zlikwidowany.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

ZAPYTANIE

Katarzyna

Pytanie:

Dzień dobry,

Proszę o informację czy i kiedy odbędzie się w tym roku-grudzień festyn świąteczny, może jarmark? Proszę również o określenie czy będą jakieś stoiska z ozdobami świątecznymi, wyrobami regionalnymi itp.

Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowna Pani Katarzyno,

Uprzejmie informuję, iż dnia 6 grudnia br. w godz. 15.00-19.00 na placu przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Kozienicach (teren Zespołu Pałacowo-Parkowego) odbędzie się I Kozienicki Kiermasz Świąteczny. Podczas kiermaszu przygotowany zostanie program artystyczny, nawiązujący do tradycji świątecznych, dla uczestników zapewnione zostaną różnorodne atrakcje, np. warsztaty rękodzieła, plenerowa patelnia, możliwość odwiedzenia stoisk z bożonarodzeniowymi dekoracjami, produktami kulinarnymi czy pomysłowymi upominkami. Niezwykłe atrakcje zaoferowane zostaną najmłodszym – zwłaszcza, że w tym roku, w dniu kiermaszu przypadają „Mikołajki”. Serdecznie zapraszamy.

Pozdrawia, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

WÓLKA TYRZYŃSKA

Marian

Pytanie:

Panie  Burmistrzu

Miałem pewne wątpliwości  czy kierować do Pana list drogą e-mailową  w sprawach  które kwalifikują się raczej do bezpośredniej rozmowy. List  jednak skierowany  bezpośrednio do Pana w spawie bezdomnej kotki, upoważnił mnie do zwrócenia się tą drogą w sprawach , moim zdaniem, ważniejszych.

Pierwsza sprawa: Na ostatniej naradzie z sołtysami i przewodniczącymi komitetów osiedlowych skierował Pan  do sołtysów  uwagę, informację że jest małe zainteresowanie  liniami podmiejskimi do Świerży Górnych i Wólki Tyrzyńskiej / mimo że autobus kursuje także m.in  do Staszowa/.

Mam pytanie :czy to jest krytyczna uwaga do Sołtysów wiosek- jeżeli tak to czy jest  to rola Burmistrza ? Problem bowiem dotyczy przewoźnika który moim zdaniem uruchomił zbyt wiele kursów i zawyżył cenę biletów / 0,80 gr za km jazdy przy np. 0,20 gr. do Warszawy./ i dlatego występuje problem.

Przy okazji mam pytanie  czy została zakończona  analiza obłożenia pasażerami  kursów  /głównie w okresach południowych/ Metrobusu  i jakie są w  tym zakresie wyniki ?

Druga sprawa :W czasie odsłonięcia II  Muralu związanego z 470 rocznicą  nadania Kozienicom  praw miejskich/za którym jestem gorącym zwolennikiem/" serwowano" min "babeczki". Mam pytanie  kto sfinansował  wydatki związane z uroczystością. Rozumiem ,ze Gmina i Enea Wytwarzanie. Pytanie dotyczy więc kosztów zorganizowania i przeprowadzenia uroczystości i udziału finansowego Gminy Kozienice ?Pytanie nawiązuje do "napiętego" budżetu Gminy na 2019 r.

Dziękuję i pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marianie,

Odpowiadając na Pana pytania informuję iż:

1. Na naradzie Sołtysów i Przewodniczących Osiedli przedstawiono informacje w zakresie transportu zbiorowego uzyskane od prywatnego przewoźnika. Transport ten jest działaniem komercyjnym.

2. Przewoźnik realizujący usługę przewozu pasażerów na terenie miasta Kozienice począwszy od lipca bieżącego roku systematycznie prowadzi zestawienie liczby osób korzystających z Metrobusa. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w godzinach południowych (4 kursy między godziną 12:26 a 15:01) w październiku średnio na kurs przypadało 17 osób, we wrześniu było to 32 osoby, w sierpniu 27 osób, a w lipcu 23 osoby. W październiku z usług przewozu skorzystało łącznie 5587 osób co daje średnio  243 osoby w ciągu dnia, we wrześniu  359, w sierpniu 350 osób, a w lipcu 295 osoby na dzień. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się kursy poranne, z których korzystają pracownicy zakładów produkcyjnych na terenie Miasta Kozienice oraz młodzież dojeżdżająca do szkół. W ciągu dnia z dojazdu głównie korzystają seniorzy, którym funkcjonowanie komunikacji miejskiej umożliwia m.in. dojazd do zakładów opieki zdrowotnej.

3. Koszty związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem uroczystości odsłonięcia II murala upamiętniającego 470. rocznice praw miejskich Kozienicom, wyniosły: 791,80 zł. Zostały one sfinansowane z budżetu Gminy Kozienice.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

ZANIECZYSZCZANIE POWIETRZA PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE

Marcin

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,

Niektóre gospodarstwa domowe posiadające różnego typu piece niegazowe zanieczyszczają powietrze znacząco uprzykrzając życie sąsiadom poprzez wypalanie śmieci lub używają materiałów nieodpowiedniej jakości. Mam świadomość tego, że problem jest systemowy i wielu osób nie stać na inne ogrzewanie, jednakże niszczą zdrowie i sobie i innym. 

Czy w naszej Gminie mamy możliwość zgłaszania takich przypadków ale w taki sposób aby interwencja właściwych służb odbyła się niezwłocznie po zgłoszeniu i został nałożony mandat karny?

Czy w naszej Gminie odpowiednie służby (może Policja?, bo nie mamy Straży Miejskiej) posiada odpowiedni sprzęt pomiarowy aby podczas interwencji udowodnić, że dana osoba zanieczyszcza powietrze? I wreszcie, czy KPP w Kozienicach podjęłaby się niezwłocznej interwencji w takiej sprawie?

Z góry dziękuję za odpowiedź. 

Pozdrawiam,

Marcin

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marcinie.

Odnosząc się do pańskiego pytania przyznaję, iż zgadzam się z Panem, że problem polskiego smogu jest problemem systemowym na skalę całego kraju. Gmina Kozienice stale podejmuje działania na rzecz poprawy jakości powietrza. W dniu 29 lipca 2019 r. w Urzędzie Miejskim uruchomiony został punkt konsultacyjny rządowego programu "Czyste Powietrze", gdzie mieszkańcy naszej Gminy mogą uzyskać informacje oraz pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowe, spełniające najwyższe normy. Ponadto mieszkańcy dwukrotnie już mieli możliwość skorzystania z pomocy gminnej - dotacji celowej na wymianę źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Na terenie Kozienic uruchomiona została również bezpłatna linia autobusowa a także przeprowadzona została kampania informacyjna, dotycząca szkodliwości smogu. W dniu 18 lutego br. zorganizowana została w Centrum Kulturalno - Artystycznym konferencja pn. „Smog w Polsce. Jak z nim wygrać?”. W lokalnej telewizji wyemitowano materiały edukacyjne, podczas zebrań sołeckich i zebrań komitetów osiedlowych rozpropagowano szereg ulotek i prospektów, które informowały czym jest smog, jakie szkody powoduje i jak można go uniknąć. Ulotki te nadal dołączane są do korespondencji wysyłanej do mieszkańców naszej Gminy. Organizowane są konkursy i przedstawienia o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży z lokalnych szkół i przedszkoli. Na terenie naszej Gminy działa również System Monitoringu Zanieczyszczenia Powietrza. Przy pomocy czujników usytuowanych w różnych częściach naszego miasta można sprawdzić aktualny stan jakości powietrza – podgląd sytuacji możliwy jest na stronie www.kozienice.pl w zakładce System Monitoringu Zanieczyszczenia Powietrza oraz w budynku Urzędu Miejskiego. W najbliższych dniach za pomocą bezzałogowych systemów latających – dronów wykonana zostanie analiza dymu z palenisk domowych.  Jest to środek wspomagający m.in. wykrywanie przypadków nielegalnego spalania odpadów, identyfikowanie źródeł emisji, które nie spełniają norm.

Wszelkie przypadki łamania przepisów Ustawy Prawo Ochrony Środowiska czy Uchwały „antysmogowej” należy zgłaszać do tutejszego Urzędu Miejskiego w godzinach pracy, osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. W sytuacji kiedy Urząd jest nieczynny, zgłoszenia należy kierować do Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach. Pracownicy Urzędu mają uprawnienia do kontroli, jednakże organem właściwym do nakładania mandatów jest Policja.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

CHODNIK DO UL. WARSZAWSKIEJ

Magdalena

Pytanie:

Panie Burmistrzu, w imieniu własnym i mieszkańców zwracam się z prośbą o wykonanie chodnika od ul. Akacjowej do ul. Warszawska pomiędzy blokami. Jesteśmy zmuszeni korzystać z wydeptanej ścieżki prowadzącej do przejścia dla pieszych i do przystanków. Te ścieżki funkcjonują od ponad 10 lat, ale szczególnie teraz odczuwa się brak chodnika, gdy mamy przejście i przystanki, z których codziennie korzystamy, a ciężko do nich dojść szczególnie przy niesprzyjającej pogodzie. 

Dziękuję za odpowiedź

Odpowiedź:

Szanowna Pani Magdaleno,

w dniu 24 stycznia 2013 roku uchwałą Nr XXIX/304/2013 Rada Miejska w Kozienicach przeznaczyła do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość stanowiącą własność Gminy położoną w Kozienicach – Osiedle Polesie (działki położone przy ul. Akacjowej, pomiędzy blokami nr 4 i 8). W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy teren przeznaczony jest pod budownictwo wysokie. Sposób wykorzystania i zagospodarowania terenu określi inwestor – przyszły nabywca nieruchomości. Do czasu wykonania uchwały nie jest możliwe inwestowanie w teren przeznaczony do sprzedaży.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

SMRÓD

Piotr

Pytanie:

Dobry wieczór,

Mieszkamy na Lubelskiej niedaleko skrzyżowania z Młyńską, wyszedłem właśnie na podwórko, wieje lekki wiatr z południowego wschodu. Razem z wiatrem unosi się smród gnojowicy, prawdę mówiąc mam już tego dosyć, zapachy te pojawiają kilka razy w roku, zawsze o zmroku.

Co mogę zrobić, kogo zainteresować? Policja raczej do smrodu nie przyjedzie z interwencją. 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Piotrze.

Odpowiadając na Pana pytanie, dotyczące pojawiającego się kilka razy w roku  zapachu gnojowicy informuje, iż Gmina Kozienice jest gminą miejsko-wiejską. W bliskim sąsiedztwie granic  naszego miasta   położone są  pola uprawne należące do rolników. Jesień  to czas nawożenia pól nawozami organicznymi (naturalnymi) po żniwach i zebranych jesiennych plonach.  Na rolnicze wykorzystanie gnojowicy zezwala Ustawa o nawozach i nawożeniu  z dnia 10  lipca 2007 r., wobec powyższego mieszkańcy, na terenie których znajdują się pola uprawne (lub w ich sąsiedztwie), mogą odczuwać czasowe niedogodności  w postaci nieprzyjemnego zapachu.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

NIE DLA POKAZÓW CYRKOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

Paula

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,

Dlaczego w Kozienicach promowane jest cierpienie zwierząt? Dlaczego w naszym mieście jest zgoda na występy cyrkowe z udziałem zwierząt? To prymitywna rozrywka, pozbawiona walorów edukacyjnych i stworzona tylko z chęci zysku kosztem zniewolonych istot. Mieliśmy iść z duchem czasu, dlatego m.in. w Sylwestra został odwołany pokaz fajerwerków, a zużyte plakaty wyborcze oddane do przytuliska dla bezdomnych psów - wszystko  dla ich dobra, a teraz kolejny raz przyjeżdża do naszego miasta cyrk... Widać tu pewną niespójność działań. Czy tereny, na których mają miejsce te widowiska (zazwyczaj jest to polana przy ul. Wójcików) są własnością miasta czy osób prywatnych? Czy cyrki, które reklamują się na słupach np. oświetleniowych w przestrzeni pasów drogowych w Kozienicach mają na to zgodę? W trosce o dobro zwierząt, a także dzieci, które są głównym adresatem takich widowisk, uczących ich braku szacunku do istot żywych, pokazy cyrkowe nie powinny być organizowane na terenie naszego miasta i gminy.

Dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Paulo,

odpowiadając na Pani pytania pragnę przede wszystkim poinformować, iż Gmina Kozienice w prowadzonych na swoim terenie działaniach stara się zapewnić opiekę i jak najlepsze traktowanie zwierząt, co potwierdzają zarówno przyjmowane i realizowane dokumenty programowe, jak i przywołane przez Panią akcje doraźnej pomocy. W naszej gminie w żaden więc sposób nie promuje ani nie zgadza się na promowanie cierpienia zwierząt. Na tym tle przytoczona przez Panią kwestia występów cyrkowych może oczywiście wzbudzać pewne kontrowersje, a opinia wyrażona w Pani piśmie może być podzielana przez więcej osób, co potwierdzają sygnały docierające z kraju. Ograniczając się do Gminy Kozienice proszę jednakże zwrócić uwagę na to, że teren, na którym odbywają się występy cyrkowe po pierwsze nie stanowi własności gminy, wobec czego niemożliwym jest odgórne zakazanie tam organizacji ww. wydarzeń. Po drugie sama działalność cyrkowa również nie jest prawnie zabroniona. Nawet więc gdyby nasza jednostka samorządowa podjęła decyzję o zakazie prowadzenia działalności cyrków, zakaz ten ograniczałby się tylko do terenów gminnych, natomiast nie miałby wpływu na prowadzenie takiej formy działalności na terenach prywatnych. Ze swej strony mogę tylko zauważyć, iż odbiór i popularność danej formy rozrywki zależy tylko od nastawienia społecznego, i to tylko od naszego społeczeństwa możemy oczekiwać takiego spektrum postaw i zachowań, które w efekcie może wpłynąć na realizowany program artystyczny występów cyrkowych.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

50 LECIE MAŁŻEŃSTWA

Katarzyna

Pytanie:

Witam, gdzie zgłosić rocznicę 50-lecia małżeństwa moich rodziców? Wiem, że w związku z taką okolicznością są przyznawane gratulację dla takich par. Rodzice mieli rocznice 15 lutego tego roku i wiem, że spodziewali się czegoś ze strony miasta.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Katarzyno,

Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawane są odznaczenia przez Prezydenta RP. Aby otrzymać takie odznaczenia, należy zgłosić się z dowodami osobistymi do Urzędu Stanu Cywilnego w Kozienicach ul. Parkowa 5 (oficyna), celem wypełnienia wniosku, który zostanie przesłany do Wojewody Mazowieckiego.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

BEZDOMNA KOTKA

Paula

Pytanie:

Dzień dobry, dwa dni temu 21 września, wieczorem w Świerżach błąkała się mała kotka, głodna i wyziębiona chodziła przy garażach i szukała miejsca żeby się ogrzać, wzięłam ją do domu na jakiś czas lecz niestety nie może zostać u mnie dłużej ponieważ mam w domu już psa i kota który bardzo nie akceptuje kotki, od wczoraj na Facebooku krążą posty w celu znalezienia  nowego domku dla niej, ale nie ma odpowiedzi. Chciałam zapytać czy jest możliwość jakiejkolwiek pomocy od gminy dla bezdomnej kotki żeby nie musiała trafić do zimnej klatki w przechowalni, a później do schroniska? W Kozienicach i okolicach niestety problem bezdomnych zwierząt jest duży, wiem bo sama mam i kota i psa oba znalezione. Proszę o odpowiedź Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowna Pani Paulo,
Koty bytujące na terenach miejskich, przemysłowych oraz na terenach rodzinnych ogrodów działkowych to koty wolno żyjące. Zwierzęta te zostały zdefiniowane w art. 4 pkt. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122), używając określenia „zwierzęta wolno żyjące (dzikie)" - rozumie się przez to zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka.
Należy zaznaczyć, że koty wolno żyjące nie są kotami bezdomnymi, w myśl zapisów ustawy o ochronie zwierząt i zgodnie z art. 21 tej ustawy zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Stanowią one naturalny element ekosystemu.

Gmina Kozienice realizując „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice” stara się utrzymywać populacje wolno żyjących kotów pod kontrolą. Zostało to uwzględnione w „Programie…” w ramach zabiegów kastracji, sterylizacji i znakowania, jak również poprzez wsparcie w dokarmianiu tych zwierząt w okresie zimowym.

Gmina Kozienice przeciwdziałając bezdomności zwierząt zaleca elektroniczne znakowanie psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Kozienice. Ponadto Gmina Kozienice zapewnia dofinansowanie właścicielom psów i kotów w wysokości 80% kosztów znakowania, kastracji lub sterylizacji, co również zostało określone w omawianym powyżej „Programie…”

W przypadku zwierząt bezdomnych zastosowanie mają zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908), tym bardziej, że w art. 2 ustawy wskazano, że przepisy o rzeczach znalezionych stosuje się odpowiednio do rzeczy porzuconych bez zamiaru wyzbycia się własności, jak również do zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły.

Zgodnie z art. 5 ust. 1. powyższej ustawy - kto znalazł rzecz (w tym przypadku zwierzę) i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy (właściwy starosta).

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

EKOLOGIA

Paweł

Pytanie:

Witam Panie Burmistrzu.

Czy  jest możliwość aby uruchomić akcję , by na sesjach Rady Miejskiej, Rady Powiatu a także w innych instytucjach gminnych w Kozienicach nie podawać wody w plastikowych butelkach. Jeśli zgodnie z tym, co twierdzi Dyrekcja Spółki ZUK, że woda w kranach Gminy jest całkowicie zdatna do picia, apeluję o stawianie na stołach szklanych dzbanków z wodą. Wszystko to przyczyni się do globalnych dziś już działań bardzo wielu samorządów w Polsce na rzecz ochrony środowiska.”

Odpowiedź:

Szanowny Panie Pawle,

Dziękuję za złożoną sugestię ustawienia wody na Sesji Rady Miejskiej w Kozienicach w dzbankach, Rozważymy tę propozycję w najbliższym czasie.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

"PARKING" POD BASENEM

Katarzyna

Pytanie:

Panie Burmistrzu, mam pytanie odnośnie "parkingu" pod basenem. Czy coś w tym temacie będzie zrobione? Wiem że temat już się przewijał ale dalej widać że nic w tym kierunku się nie robi. Na chodniku pełno samochodów , idąc z wózkiem trzeba się oglądać czy nic nie jedzie z tyłu , a nowo powstały parking ma wolne miejsca. Dziękuję za odpowiedź. 

Odpowiedź:

Szanowna Pani Katarzyno,

Problem „parkingu” przy basenie jest obecnie na etapie końcowej fazy projektowania. Są to działania dwutorowe, tj. zmiana organizacji ruchu i wyznaczenie ciągów pieszo-rowerowych oraz kompleksowe zagospodarowanie tereny przed pływalnią, który będzie Stanowic strefę wypoczynku. Jeżeli Rada Miejska uchwali środki w budżecie na 2020 r. projekt zostanie zrealizowany.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

ULICA GŁÓWNA 29 ALEKSANDRÓWKA

Przemysław

Pytanie:

Witam! Jestem kierownikiem obszaru w Grupie Żywiec i potrzebuję zaświadczenie o zmianie nazwy ulicy w miejscowości Aleksandrówka. Zaświadczenie potrzebne mi jest do zmiany adresu sklepu Pani Suszek w naszym systemie. Dziękuję

Odpowiedź:

Szanowny Panie Przemysławie,

odpowiadając na pismo z dnia 14.10.2019 r. dotyczące zmiany nazw ulic w miejscowości Aleksandrówka gm. Kozienice uprzejmie informuję że nadanie nazw ulicom w miejscowości Aleksandrówka nastąpiło w 2003 r. Uchwałą Nr VII/97/2003 Rady Miasta i Gminy Kozienice z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Aleksandrówka. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 163 poz. 4001,4002). Na podstawie uchwały zostały zmienione adresy w miejscowości Aleksandrówka, a każdy właściciel nieruchomości zabudowanej (dla której został oficjalnie nadany numer porządkowy), otrzymał zawiadomienie o zmianie adresu. Aby otrzymać zaświadczenie lub zawiadomienie o aktualnym adresie dla nieruchomości, należy zgłoście się do tutejszego urzędu pokój nr 5, złożyć wniosek o wydanie takiego dokumentu oraz uiścić opłatę (17 zł za wydanie zaświadczenia). Wniosek taki może złożyć właściciel nieruchomości lub osoba posiadająca upoważnienie do działania w imieniu właściciela w przedmiotowej sprawie.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice.

PYTANIE O STYPENDIUM NAUKOWE

Katarzyna

Pytanie:

Witam

Panie Piotrze, nie mogę znaleść nigdzie informacji dotyczącej stypendium naukowego dla uczniów, czy nie będzie podtrzymywana tradycja jak po inne lata i nie będzie przyznawane stypendium przez Burmistrza dla zdolnych uczniów?

 
Odpowiedź:

Szanowna Pani Katarzyno.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów Burmistrza Gminy Kozienice za szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe termin składania wniosków upłynął 30 września. W tym roku wpłynęło 220 wniosków. Wnioski w pierwszej kolejności podlegają ocenie merytorycznej dokonywanej przez Komisję Edukacji Rady Miejskiej w Kozienicach. Po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosków przez właściwą komisję burmistrz podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu bądź odmowie stypendium. Informacje o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium zostaną przekazane bezpośrednio wnioskodawcy po podjęciu decyzji Burmistrza w tej sprawie. Termin uroczystego wręczenia stypendiów zostanie ustalony i podany do wiadomości po zakończeniu weryfikacji wniosków.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

BIRTH IN KOZIENICE IN 1926

Vincent

Pytanie:

Good afternoon,

My name is Vincent Pinceloup, i'm french.

My grand mother was born in your town in 1926, the 31 of may.

Her name is HUBERMANN Bejla Perla.

I'd like to know if you are ok with those informations, and if you have any paper about her birth, parents and all information i can read or have.

I thank you a lot and sorry if i disturb yourself.

Hope you can understand my asking, far in France.

Odpowiedź:

I inform you that in our register we have a birth certificate of your grandmother. If you want a scan of this birth certificate please contact e-mail: magdalena.dorosinska@kozienice.pl

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

ŚWIATŁOWÓD W KOZIENICACH I OKOLICACH

Jakub

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,

Czy w Kozienicach i okolicznych miejscowościach (np. Aleksandrówka, Nowiny, Łuczynów, Chinów) są plany by wprowadzić sieć światłowodów z szybkim internetem? Obecnie, z informacji Orange, w Kozienicach są tylko 3 budynki, w których jest on dostępny. Dla porównania w Pionkach jest kilkanaście. Podejrzewam, że rozbudowa takiej sieci, leży w większej części w gestii operatora, natomiast my jako mieszkańcy, oraz Państwo jako włodarze gminy również mamy na to wpływ. Światłowód daje wręcz nieograniczone możliwości co do przepustowości i transferu usług, byłby dużym krokiem w stronę rozwoju naszej gminy. 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jakubie,

jak Pan zauważył budowa i rozbudowa sieci światłowodowej leży w gestii operatorów telekomunikacyjnych. Liderem na polskim rynku w tej dziedzinie jest  Orange  Polska. Gmina może jedynie deklarować współpracę i usprawnienie procesu inwestycyjnego budowy sieci przez operatorów telekomunikacyjnych w przypadku lokalizowania sieci w pasie drogowym dróg gminnych, co czyni.

Nie mniej informuję, że obecnie dostęp do szybkiego Internetu ma ok 90% miejscowości na terenie Gminy Kozienice i sieć jest cały czas rozbudowywana.

Firmy telekomunikacyjne zajmujące się dostarczaniem dostępu do szybkiego Internetu na terenie Gminy Kozienice takie jak: ESAB-KSK,  ul. Radomska 57, 26-900 Kozienice, Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 160,  MGK z siedzibą w Górze Kalwarii, ul. Jana Kilińskiego 1 B na swoich stronach internetowych posiadają wykaz miejscowości, w których rodzaj usług z dostępem do szybkiego Internetu jest możliwy. W zależności od operatora są to m.in. miejscowości Kozienice, Stanisławice, Nowa Wieś, Łuczynów, Aleksandrówka, Chinów, Brzeźnica,  Janów, Ruda, Janików, Nowiny, Świerże Górne, Psary, Śmietanki, Kociołki, Wólka Tyrzyńska, Majdany, Janików Folwark, Cudów, Przewóz, Wymysłów, Janików Folwark, Wójtostwo, Opatkowice, Selwanówka, Kuźmy, Piotrkowice, Holendry Piotrkowskie, Ryczywół, Wola Chodkowska.

Obecnie w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa trwają prace związane z doprowadzeniem światłowodu do szkół i gospodarstw domowych na terenie Gminy Kozienice. Prace mają zakończyć się w 2021 r. Wg założeń sieć światłowodowa zostanie wykonana na obszarze większości wyżej wymienionych miejscowości oraz dodatkowo obejmie miejscowości: Dąbrówki, Kępa Wólczyńska, Kępeczki, Samwodzie, Staszów, Wilczkowice Górne i doprowadzona zostanie do granic nieruchomości, a mieszkańcy będą mogli wybrać dowolnego operatora i wykonać podłączenie do budynku. Wykaz miejsc, w tym nazwy ulic i numery porządkowe gospodarstw, które będą mogły skorzystać z podłączenia do sieci światłowodowej wybudowanej w ramach tego programu, jest dostępny na stronie internetowej: www.cppc.gov.pl, zakładka POPC, oś. I, konkurs III, obszar Radomski cz.B.

Reasumując, już dziś większość mieszkańców gminy Kozienice ma wybór i może korzystać z usług wybranego przez siebie operatora telekomunikacyjnego uzyskując, za odpłatnością, dostęp do szybkiego Internetu. Umożliwia to zróżnicowana sieć światłowodowa, której rodzaj i zasięg jest stale zwiększany.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

WYCINKA DRZEW ZWIĄZANA Z REMONTEM DRÓG KRAJOWYCH 79 I 48, I NIE TYLKO

Krzysztof

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu

Jestem zaniepokojony działaniami jakie mają miejsce przy remoncie dróg w Kozienicach. Co prawda jestem młodym człowiekiem, ale szczerze to nie pamiętam, żeby w naszej miejscowości w tak krótkim odstępie czasu wycięto tak wiele drzew. Wycinki dokonano na Alei 1 Maja, gdzie wycięto kilka drzew, natomiast na fragmencie ulicy Radomskiej od sygnalizacji świetlnej do skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja zostały ścięte wszystkie drzewa, które były zdrowe i nie stanowiły zagrożenia dla mieszkańców. Swoje spostrzeżenia odnośnie remontu dróg krajowych 79 i 48 planuję przesłać do GDDKiA, ponieważ uważam, że nasze miasto jest dewastowane. Czy mógłby Pan zainterweniować w tej sprawie?  

Odpowiedź:

Szanowny Panie Krzysztofie.

W dniu 16.09.2019 roku na mój wniosek odbyło się spotkanie z przedstawicielami GDDKiA w Warszawie w sprawie realizacji inwestycji na drogach krajowych. Zarówno mieszkańcy jak i Gmina Kozienice którą reprezentuję wyraziliśmy niezadowolenie. Przedstawiciele GDDKiA w Warszawie stwierdzili, że wycinka drzew była podyktowana aspektami technicznymi i wymaganiami przepisów prawa z uwagi na konieczność dostosowania jezdni i ciągów pieszo rowerowych do wymagań normowych. Zapewnili również że w zamian zostaną dokonane nasadzenia kompensacyjne zielenią niską, co nie zostało przyjęte optymistycznie przez mieszkańców. Jeszcze na spotkaniu Gmina Kozienice złożyła wniosek o dokonanie nasadzeń kompensacyjnych zielenią wysoką, która da cień i pozwoli przywrócić pierwotny charakter ulicy. Przedstawiciele GDDKiA w Warszawie przyjęli wniosek i stwierdzili, że pochylą się ponownie nad tym zagadnieniem.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

ZIELEŃ MIEJSKA

Hanna

Pytanie:

Dzień dobry,

Chciałabym poruszyć temat jakże lekkomyślnej gospodarki zielenią w mieście. Jestem prawdziwie załamana tym co się przez ostatnie lata zadziało w Kozienicach. Przy całej sympatii do Kozienic, mojego rodzinnego miasta uważam, że robi się coraz brzydsze przez to co zostało zniszczone, to co było w nim najpiękniejsze czyli właśnie zieleń wysoka. Uważam, że wszelkie remonty czy udoskonalanie miasta powinny iść w parze z zadbaniem o zieleń i to właśnie tą wysoką bo to drzewa chronią przed skwarem, którego ostatnio coraz więcej jak i czyszczą powietrze od smrodu samochodów które opanowały Kozienice. Ja pamiętam to miasto jako oaza zieleni o powietrzu które aż pachniało (nie było to tak dawno) a teraz? Kozienice zamieniają się w jeden wielki parking! Jeśli trzeba wyciąć jakieś drzewo, rozumiem, ale jaka jest przeszkoda w posadzeniu nowego, takiego samego?? Powinien to być priorytet dla naszych nowych władz, zadbanie o zieleń w mieście. Teraz patrząc na remont ulicy Radomskiej aż dreszcz mnie przechodzi po plecach ze właśnie tak to będzie wyglądać bez drzewa. Przecież to jest centrum miasta tam ludzie żyją, chodzą do sklepów, do kościoła, na pocztę... i skwar od ulicy i od betonu latem a zimą czy jesienią? Została odsłonięta architektura, która nie ma żadnej wartości estetycznej. Przez ostatnie dziesięciolecia nikt nie miał pomysłu na nasze miasto, żadnej strategii w tworzeniu tego miasta wszystko jest przypadkowe i chaotyczne, już nie ma śladu po założeniach projektowanych przez architektów włoskich, które były jakże ponadczasowe. Nie było ich wiele, ale mogły być początkiem czegoś pięknego. Chcę zwrócić uwagę na to aby wszelkie pomysły na Kozienice, które mam nadzieję są, rozwijały się w zgodnie z drzewami. Uważam, że Kozienice mogły być miastem-parkiem jakże byłoby to innowacyjne w dzisiejszych czasach i nawiązujące do poczatków Kozienic, w końcu tu wszędzie była puszcza. Apeluję do nowych gospodarzy Kozienic aby wzięli sobie do serca dbanie o naszą zieleń w mieście, zwłaszcza wysoką.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Hanno,

W dniu 16.09.2019 roku na mój wniosek odbyło się spotkanie z przedstawicielami GDDKiA w Warszawie w sprawie realizacji inwestycji na drogach krajowych. Zarówno mieszkańcy jak i Gmina Kozienice którą reprezentuję wyraziliśmy niezadowolenie. Przedstawiciele GDDKiA w Warszawie stwierdzili, że wycinka drzew była podyktowana aspektami technicznymi i wymaganiami przepisów prawa z uwagi na konieczność dostosowania jezdni i ciągów pieszo rowerowych do wymagań normowych. Zapewnili również że w zamian zostaną dokonane nasadzenia kompensacyjne zielenią niską, co nie zostało przyjęte optymistycznie przez mieszkańców. Jeszcze na spotkaniu Gmina Kozienice złożyła wniosek o dokonanie nasadzeń kompensacyjnych zielenią wysoką, która da cień i pozwoli przywrócić pierwotny charakter ulicy. Przedstawiciele GDDKiA w Warszawie przyjęli wniosek i stwierdzili, że pochylą się ponownie nad tym zagadnieniem.

Racjonalna gospodarka zielenią w mieście Kozienice jest jednym z priorytetowych działań realizowanych  przez Gminę Kozienice, o czym świadczą organizowane akcje nasadzeń drzew,  realizowane projekty upiększania miasta  ( np. ,,Zieleni moc’’).

Co ważne celem rozwoju infrastruktury zielenią w środowisku zurbanizowanym, jakim jest miasto Kozienice jest przede wszystkim jak najwyższa jakość życia jego mieszkańców. Na tę jakość wpływa wiele czynników zarówno estetycznych - rozwój zieleni, ale też wpływających na jakość życia mieszkańców tj. rozwój infrastruktury drogowej (stan dróg i chodników, ilość miejsc parkingowych). Wyzwaniem dla władz samorządowych jest zatem wypracowanie całościowej koncepcji czy też  modelu miasta funkcjonującego w określonym, ale i zmiennym otoczeniu, tak aby pogodzić wszystkie sporne interesy i wypracować wspólne kierunki oraz standardy służące poprawie warunków życia w naszej małej ojczyźnie w tym wpływających na rozwój zieleni o co będziemy zabiegać i dążyć.

       Informuję również, iż odcinek ulicy Radomskiej  w Kozienicach jest kolejnym etapem modernizacji  drogi krajowej  nr 48. Drzewa, które zostały zakwalifikowane do usunięcia kolidowały z planowaną  inwestycją. Jednocześnie  informuję, że w dniu 16 września br. w Urzędzie Miejskim w Kozienicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, podczas którego została przedstawiona koncepcja zagospodarowania zielenią terenu modernizowanej drogi, która według  założeń obejmuje niskie nasadzenia. Burmistrz zwrócił się z prośbą do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przeanalizowanie możliwości ujęcia w  planie nasadzeń drzew niskopiennych.


Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

DRZEWA

Agnieszka

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,

Kolejna ulica pozbawiona drzew, kolejne drzewa zamordowane. W czasach kiedy tyle mówi się o konieczności sadzenia drzew i ich znaczeniu dla ludzi, likwidowane są drzewa na ulicy Radomskiej. Dlaczego ?  Ta ulica nie jest najpiękniejsza a pozbawiona zieleni stanie się ohydna. Nawet gdy zostaną posadzone nowe miną lata zanim wyrosną. Nie rozumiem tej polityki władz miasta.  Każde plany można dostosować do istniejącej zieleni, tak się robi w innych krajach. U nas się tnie, morduje, ścina drzewa w trakcie wegetacji . 

Czy może Pan to zmienić, czy planowane są nowe nasadzenia i gdzie ? Jakimi gatunkami ?

Proszę mi wierzyć, ze nie jestem jedyna osoba która to bulwersuje i zasmuca. Płakać się chce gdy patrzę na scięte drzewa.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Agnieszko,

W dniu 16.09.2019 roku na mój wniosek odbyło się spotkanie z przedstawicielami GDDKiA w Warszawie w sprawie realizacji inwestycji na drogach krajowych. Zarówno mieszkańcy jak i Gmina Kozienice którą reprezentuję wyraziliśmy niezadowolenie. Przedstawiciele GDDKiA w Warszawie stwierdzili, że wycinka drzew była podyktowana aspektami technicznymi i wymaganiami przepisów prawa z uwagi na konieczność dostosowania jezdni i ciągów pieszo rowerowych do wymagań normowych. Zapewnili również że w zamian zostaną dokonane nasadzenia kompensacyjne zielenią niską, co nie zostało przyjęte optymistycznie przez mieszkańców. Jeszcze na spotkaniu Gmina Kozienice złożyła wniosek o dokonanie nasadzeń kompensacyjnych zielenią wysoką, która da cień i pozwoli przywrócić pierwotny charakter ulicy. Przedstawiciele GDDKiA w Warszawie przyjęli wniosek i stwierdzili, że pochylą się ponownie nad tym zagadnieniem.

Racjonalna gospodarka zielenią w mieście Kozienice jest jednym z priorytetowych działań realizowanych  przez Gminę Kozienice, o czym świadczą organizowane akcje nasadzeń drzew,  realizowane projekty upiększania miasta  ( np. ,,Zieleni moc’’).

Co ważne celem rozwoju infrastruktury zielenią w środowisku zurbanizowanym, jakim jest miasto Kozienice jest przede wszystkim jak najwyższa jakość życia jego mieszkańców. Na tę jakość wpływa wiele czynników zarówno estetycznych - rozwój zieleni, ale też wpływających na jakość życia mieszkańców tj. rozwój infrastruktury drogowej (stan dróg i chodników, ilość miejsc parkingowych). Wyzwaniem dla władz samorządowych jest zatem wypracowanie całościowej koncepcji czy też  modelu miasta funkcjonującego w określonym, ale i zmiennym otoczeniu, tak aby pogodzić wszystkie sporne interesy i wypracować wspólne kierunki oraz standardy służące poprawie warunków życia w naszej małej ojczyźnie w tym wpływających na rozwój zieleni o co będziemy zabiegać i dążyć.

Warto wspomnieć, że w latach 2016-2018 Gmina Kozienice wydawała pozwolenia na wycinkę średnio ok. 3 tyś. drzew rocznie. W roku 2019 nastąpiło znaczne ograniczenie liczby drzew przeznaczonych do wycinki. Jednocześnie gmina oraz jednostki podległe dokonują nasadzeń i przekazują mieszkańcom w ramach różnych akcji sadzonki drzew i krzewów w liczbie kilku tysięcy rocznie. Warto również nadmienić, że jesteśmy gminą znacznie przekraczającą średni wskaźnik zalesienia w porównaniu z innymi gminami.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

HYMN PAŃSTWOWY

Michał

Pytanie:

Dzień Dobry Panie Burmistrzu.

Proszę o zainteresowanie się kwestią nieodśpiewania Hymnu Państwowego przez młodzież i grono pedagogiczne podczas rozpoczęcia roku szkolnego w PSP 2 im. Zygmunta Starego. O zaistniałej sytuacji zostałem poinformowany przez moje dzieci, i jestem tym faktem dalece zniesmaczony i rozczarowany

Odpowiedź:

Szanowny Panie Michale,

Z informacji jakie otrzymałem od Dyrektora PSP Nr 2 w Kozienicach uprzejmie informuję, iż przyczyną nieodtworzenia hymnu państwowego podczas inauguracji nowego roku szkolnego była nagła i nieprzewidziana awaria sprzętu odtwarzającego nagrania, niemożliwa do natychmiastowego usunięcia.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

MIESZKANIE PLUS

Dariusz

Pytanie:

Witam serdecznie. Mam pytanie do pana Burmistrza odnośnie programu mieszkanie plus. Otóż na jakim etapie w naszym mieście wygląda sprawa tego programu czy są jakieś szanse że coś z tego programu  wyjdzie? Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowny Panie Dariuszu.

Dążymy do realizacji rządowego programu Mieszkanie Plus na terenie Gminy Kozienice, szanse na jego realizację oceniamy na dość wysokie. Trzeba jednak wziąć pod uwagę długi proces jego realizacji ze względu na terminy oraz procedury z nim związane. Aktualnie jesteśmy na etapie wykonywania analizy efektywności realizacji tego przedsięwzięcia. W miesiącu październiku br. wystąpimy do Ministra Infrastruktury o zatwierdzenie w/w/ analizy. O postępach w realizacji programu Mieszkanie Plus na terenie naszej gminy będziemy na bieżąco informować społeczność lokalną.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

ULICA MACIEJOWICKA

Piotr

Pytanie:

Dzień dobry , w związku z trwającymi i planowanymi pracami remontowymi ulic w Kozienicach proszę o zmianę ruchu na dwukierunkowy na ulicy Maciejowickiej od ulicy Głowaczowskiej do ulicy Warszawskiej z nakazem skrętu w prawo oraz montażem na ulicy Maciejowickiej dwóch progów zwalniających.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Piotrze, w związku z wpłynięciem do zaopiniowania projektu czasowej organizacji ruchu dot. rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 48 na odcinku od km 127+683 do km 128+678 oraz drogi krajowej nr 79 na odcinku od km 80+449 do km 80+532 w m. Kozienice informuję, że Pana wniosek w całości zostanie przekazany jako uwaga do w/w/ projektu.

 

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

TEMAT CIEPŁEJ WODY

Robert

Pytanie:

Panie burmistrzu

odpowiedź jaką pan udzielił mieszkance osiedla piaski dotyczącą corocznego braku ciepłej wody to jak dla mnie  żadne tłumaczenie remontem ulicy konstytucji.

Ten problem jest uciążliwy dla mieszkańców już od wielu lat a nie jest wyjątkowa sytuacją w tym roku z uwagi na przebudowę drogi.

Ja rozumiem przeglądy sieci itp., ale na tak duże i kosztowne inwestycje  prowadzone na terenie gminy od lat powinno się pomyśleć o kotle zastępczym na czas remontów i odcinkowych przeglądach.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Robercie.

Dostawy ciepłej wody wznowiono  w dniu 07.08.2019r. (informacja na naszej stronie, w mediach, strona UM).  Zgodnie z obietnicą dołożyliśmy wszelkich starań aby skrócić przerwę w dostawie c.w.u.. Inwestycja jaką przeprowadzono była niezbędna do wykonania, gdyż jest to główna magistrala zaopatrująca połowę miasta w ciepło i ciepłą wodę. Nie ma innej technicznej możliwości doprowadzenia ciepła do Os. Piaski, dlatego żaden kocioł zastępczy nie przyniósłby tutaj efektu. Wyłączenie głównej magistrali powoduje brak odbioru – nastąpiłoby uszkodzenie kotła.

Należy zwrócić uwagę, że w trakcie przerw Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. przeprowadziła szereg inwestycji. W poprzednim roku wymieniono komin ciepłowni oraz zamontowano agregat prądotwórczy. Obydwie inwestycję wymagały zatrzymania pracy ciepłowni, a przerwę ograniczono do trzech dni. Tegoroczna przerwa wymagała większej ilości czasu ponieważ wymieniano główną magistralę o długości 260 m.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

UDZIAŁ W IMPREZIE CYKLICZNEJ

Maria

Pytanie:

Dzień dobry,

Jesteśmy zainteresowani udziałem w imprezie jaka jest zaplanowana na terenie Kozienic. Interesuje nas udział  w Dożynkach Gminnych w dn.26.08.2019 oraz w Zakończeniu  Lata - Dzień Energetyka w dn. 01.09.2019.  Jesteśmy Szkołą Policealną, która kształci między innymi na kierunkach medycznych,poniżej wysyłam link do strony szkoły.  Pragniemy zaprezentować ofertę naszej szkoły mieszkańcom Kozienic.  W ramach udziału możemy zaoferować uczestnikom imprezy np. masaż klasyczny.

Bardzo proszę też o informację jakie są zasady udziału w w/w imprezach.

https://teb.pl/miasta/radom/o-nas

 TEB Radom - O nas - TEB Edukacja - szkoły policealne, technikum, kursy Informacje o oddziale Szkoła działa od 1998 roku. Kilkanaście lat obecności na rynku i stałe podnoszenie poziomu kształcenia spowodowały, że obecnie jesteśmy jedną z najbardziej wiarygodnych instytucji oświatowych w kraju. teb.pl

 Z góry bardzo dziękujemy za pomoc  oraz odpowiedź.

Pozdrawiam serdecznie

Maria

Odpowiedź:

Szanowna Pani Mario,
W sprawach organizacyjnych dotyczących wystawienia stoiska promocyjno-informacyjnego podczas imprez organizowanych na terenie Gminy Kozienice proszę kontaktować się bezpośrednio z gospodarzem terenu, na którym odbywać się będzie dane wydarzenie.
Jednocześnie informuję, iż odpowiednio jest to:
-Dożynki Gminne – Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Miejskiego w Kozienicach – Pani Monika Krześniak (tel. 48 611-71-63)
- Pożegnanie Lata – Dzień Energetyka – Wydział Rekreacji i Turystyki KCRiS – Pani Izabela Łuczyńska (tel. 48 614-64-83)      

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

WYCIĘCIE DRZEWA NA OSIEDLU POKOJU

Arkadiusz

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,

Chciałbym dowiedzieć się z jakiego powodu i z czyjej inicjatywy wiosną tego roku zostało wycięte piękne, duże, ZDROWE (sądząc po pozostałości pnia) drzewo pomiędzy blokami nr 8 i 2 na Osiedlu Pokoju, od strony ul. Lubelskiej? Przy okazji chciałbym zaapelować do władz, aby stały na straży zieleni w mieście, której z różnych dziwnych powodów wypowiedziano wojnę, nie tylko w Kozienicach. Zieleń to czystsze powietrze, coraz bardziej deficytowe w naszym kraju, poprawa estetyki miasta (przeciwwaga dla rażącej w oczy pastelozy bloków z PRL-u i reklamozy) i lepsze zdrowie psychiczne, z czego wciąż zbyt mało ludzi zdaje sobie sprawę. Może urzędnicy powinni tłumaczyć to tym wszystkim, którzy domagają się wycięcia drzew bo np. stanowią potencjalne ryzyko uszkodzenia aut zaparkowanych na parkingu w pobliżu drzew czy z innych podobnych, absurdalnych powodów?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Arkadiuszu.

Opisane przez Pana drzewo uległo częściowemu złamaniu 30 lipca 2018 r. Złamanie to było wynikiem niekorzystnych warunków atmosferycznych. W w/w dniu w godzinach popołudniowych wiał porywisty wiatr, który uszkodził koronę tego drzewa. Konieczna była interwencja Straży Pożarnej. Uszkodzone drzewo stwarzało zagrożenie dla ludzi i mienia. W związku powyższym Burmistrz Gminy Kozienice wystąpił z wnioskiem do Starostwa Powiatu Kozienickiego w wydanie zezwolenia na jego usunięcie. Dnia 2 sierpnia 2018 roku Starosta wydał decyzję wyrażająca zgodę na jego usunięcie i drzewo to zostało usunięte.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

BRAK CIEPŁEJ WODY

Anna

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu, 

każdego roku na osiedlu Piaski następuje przerwa w dostawie ciepłej wody. W tym roku jest to sam środek lata, a tym samym środek wakacji. Jest to ogromny problem dla mieszkańców, zwłaszcza dla dziadków, którzy w tym czasie opiekują się wnukami. Czy jest możliwość, aby do minimum skrócić ten czas bez ciepłej wody? A na przyszłość proszę, jeżeli jest to rzeczywiście konieczność, aby przerwa w dostawie ciepłej wody następowała pod koniec sierpnia. 

Pozdrawiam 

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno.

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 22.07.2019r. rozpoczęto prace związane z przebudową sieci ciepłowniczej w ul. Konstytucji 3 Maja. Wymiana sieci ciepłowniczej ściśle związana jest z przebudową drogi, którą wykonuje Gmina Kozienice. Zrozumiałym jest, że przed ułożeniem nowej nawierzchni należy wymieć infrastrukturę podziemną.  W związku z tym Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. przystąpiła do przebudowy sieci ciepłowniczej, której stan wymagał remontów. Nowa sieć zostanie wykonana z nowoczesnych rur preizolowanych o niskim współczynniku strat ciepła. Dodatkowo zostanie wyposażona w system monitoringu, który będzie informował o ewentualnych awariach. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje wycięcie starych rur o długości 240 mb i wspawaniem nowych. Wiąże się to ze wcześniejszym opróżnieniem wody. W związku z powyższym nieunikniona jest przerwa w dostawie ciepłej wody. Przerwa nastąpi w dniu 29.07.2019 r. i planowana jest do dnia 10.08.2019 r. Dodatkowo w trakcie postoju kotłowni planowane są prace remontowe i konserwacyjne na terenie ciepłowni oraz na węzłach cieplnych w celu przygotowania się do sezonu grzewczego.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku szybszej realizacji w/w zadań planowane jest skrócenie przerwy w dostawie ciepłej wody. Za utrudnienia przepraszamy oraz prosimy o wyrozumiałość, ponieważ planowana przerwa jest niezbędna w sprawnym działaniu systemu ciepłowniczego na terenie Miasta Kozienic.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

''PSIE SPRAWY''

Olga

Pytanie:

Szanowni Państwo,

 Jestem mieszkańcem osiedla przy ul. Krasickiego 1 w Kozienicach. Jako mieszkaniec oraz właścicielka psów chciałabym zwrócić się z prośbą o zorganizowanie ''niezbędników'' dla posiadaczy czworonogów. Mam na myśli zainstalowanie specjalnych pojemników na ''psie odpady'' oraz ekologiczne opakowania, do których każdy z mieszkańców miałby dostęp. Mieszkając w bloku musimy szanować siebie i swoją wspólną przestrzeń. Obecnie rośnie liczba ludzi, którzy decydują się na posiadanie czworonoga w domu, jednocześnie są również ludzie przeciwni - zwłaszcza wtedy, gdy właściciel zwierzęcia po nim nie sprząta. Jestem świadomym człowiekiem i zdaję sobie sprawę, że może być to uciążliwe dla innych - dlatego wnioskuję o taki projekt w ramach budżetu Gminy Kozienice. W obecnych czasach mamy obowiązek dbać również o ekologię (a lokalnie znaczy globalnie), dlatego bardzo zależałoby mi na tym, aby środki do sprzątania były z ekologicznego materiału (np. w Warszawie są to kartonikowe szufelki oraz papierowe worki). Korzystanie w tym wypadku z foliowych worków jest bardzo nie ekologiczne i niekorzystne biorąc pod uwagę rozkład obu tych surowców. Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku. Jeśli konieczne będzie moje zaangażowanie, jako wnioskodawcy - bardzo chętnie się zaangażuję.

Z wyrazami szacunku, Olga

Odpowiedź:

Szanowna Pani Olgo.

Ewentualną możliwość wprowadzenia, jak to Pani określiła „niezbędników dla posiadaczy czworonogów”, będziemy rozważać przy planowaniu zadań na kolejne lata.

Pragnę zaznaczyć, że posiadanie psa wiąże się także z obwiązkami wynikającymi z przepisów prawa, w tym m. in .obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Kwestię poruszonego przez Panią tematu regulują, zapisy rozdziału 6 „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozienice” określające obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Określono tam również warunki wyprowadzania psów w miejsca służące do użytku publicznego lub wspólnego użytku ludzi, w tym m. in. niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psa. Natomiast, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny, mówią o tym zapisy art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

POLITYKA WOBEC ZWIERZĄT POTRACONYCH MARTWYCH NA TERENIE MIASTA /GMINY

Justyna

Pytanie:

Witam, 

Chciałam zapytać, zasugerować czy może być inna polityka wobec zwierząt potraconych martwych na terenie miasta /gminy. Zgłaszam kolejną sprawę z dzikim zwierzęciem i niezrozumiałe jest nie tylko dla mnie ze zwierzę potrącone -a martwe musi czekać na początek tygodnia z usunięciem zwłok. (24 godziny od zgłoszenia plus weekend) Zwierzę przesunęłam bo sumienie nie pozwoliło mi patrzeć na za chwilę rozjechane przez auta. Chodzi o Lisa zgłoszonego 5 lipca na ulicy Jana Pawła w Kozienicach w kierunku osiedla Głowaczowska 2.

Czy istnieje jakaś możliwość łatwiejsze współpracy ze służbami które mogą usunąć padnięte lub zabite dzikie zwierzę na terenie lasów (nie państwowych)? Zgłaszając martwą i śmierdząca już mocno sarnę przy jednej z głównych ścieżek nie doczekałam się usunięcia resztek w lesie przy osiedlu Głowaczowska 2. Wszystko rozchodziło się o samodzielne poszukiwanie właściciela lasu. Przerzucanie między telefonami do lasów państwowych, nadleśnictwa a urzędem miasta. Dla przeciętnego człowieka absurd.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Justyno.

Kwestię usuwania i utylizacji martwych zwierząt regulują przepisy prawa. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności też zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie.

Zwierzęta bezdomne zostały zdefiniowane w art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.) jako zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

W związku z tym Gmina Kozienice ma podpisaną umowę na usługę odbioru i utylizacji martwych zwierząt.

Pani zgłoszenie dotyczyło zwierzęcia wolno żyjącego (dzikiego), znajdującego się w pasie drogowym, w związku z tym zastosowanie mają tu zapisy z art. 5 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówiące, że obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi.

Ponadto na obowiązek zarządcy drogi do usuwania zwłok zwierzyny z drogi i pasa drogi wskazują również przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.). Zapisy art. 20 pkt 4 powyższej ustawy mówią że, do zarządcy drogi należy w szczególności utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą. Szczegółowy katalog czynności, przez które wykonuje się obowiązek utrzymania drogi zawarty został w art. 4 pkt 20 ustawy o drogach publicznych.

Biorąc pod  uwagę powyższe oraz fakt, że zgłoszenie dotyczyło martwego zwierzęcia znajdującego się w pasie drogowym stanowiącym własność Gminy Kozienice, z naszej strony została podjęta interwencja, jak również została Pani rzetelnie poinformowana o sposobie utylizacji martwego zwierzęcia, wraz z podaniem ewentualnego czasu realizacji wynikającego z umowy. 

Pragnę zaznaczyć, że interwencja ze strony Urzędu Miejskiego w Kozienicach była realizowana natychmiastowo i nie doszło do sytuacji że „… martwe musi czekać na początek tygodnia …”, jak to Pani zaznaczyła w swoim wniosku. 

 Odnosząc się do kwestii padłych zwierząt na terenach prywatnych to precyzują to zapisy art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239) mówiące, że właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności też usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

PROŚBA

Zbigniew

Pytanie:

Zwracam się z prośba o przeniesienie lokalu wyborczego z domu kultury na poprzednie miejsce tj. dawny dom kultury mieszkam na os pokoju kogo się pytam ze znajomych to nie idzie na głosowanie bo za daleko większość to ludzie starsi w podeszłym wieku na osiedlu jest nawet przedszkole blisko lub inny lokal można znaleźć dziękuję

Odpowiedź:

Szanowny Panie Zbigniewie.

Lokalizacja siedzib wyborczych, zgodnie z zapisami Kodeksu Wyborczego, dokonuje Komisarz Wyborczy w Radomiu na wniosek Gminy. Jak najbardziej zgadzamy się z Panem, że lokalizacja może nastręczać trudności ludziom starszym, którzy stanowią znaczną część mieszkańców osiedla Pokoju. W obecnym roku odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. Zmiana siedziby lokalu wyborczego w tych wyborach nie będzie jednak możliwa ze względu na remont budynku Domu Kultury, gdzie zaplanowano Dzienny Dom Seniora oraz przebudowę Alei 1 Maja i ul. Konstytucji 3 Maja na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego. Roboty remontowe zaplanowane są do połowy listopada w związku z czym dostępność budynku i dotarcie do niego będzie niemożliwe. Weźmiemy w przyszłości pod uwagą Pana sugestie dot. przeniesienia lokalu wyborczego do starego Domy Kultury.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

ZAPYTANIE

Sławomir

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu ,  od czasu , gdy kieruje pan naszym miastem i gminą dał się pan poznać jako osoba gospodarna , rozsądna, podejmująca starannie przemyślane decyzje. Stąd moje pytanie - Tajemnicą poliszynela jest fakt , że pracownicy Urzędu i jednostki podległe otrzymują dwa razy w roku wysokie nagrody (prócz 13 pensji), czy to jest zakład produkcyjny , który zarabia i tak pięknie dzieli się nadwyżkami ze swoimi pracownikami ? W swoich wypowiedziach publicznych często Pan powtarza, że Gmina jest zadłużona i trzeba oszczędzać , czy to jest oszczędność?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Sławomirze.

Pracownicy Urzędu Miejskiego i jednostek podległych gminie Kozienice są wynagradzani zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i w ramach środków budżetowych uchwalonych przez Radę Miejską na ten cel. W granicach przyznanego budżetu na wynagrodzenia jako pracodawca mogę również przyznać podległym pracownikom i dyrektorom jednostek nagrody o charakterze uznaniowym. Części dyrektorów jednostek – zgodnie z przepisami prawa- nie przysługuje tzw. „13” tylko w zamian za to nagroda roczna ale już ma charakter uznaniowy a nie obligatoryjny, więc nie każdy musi ją dostać. Przeciętne wynagrodzenie podległego mi urzędnika to ok. 80% przeciętnego wynagrodzenia pracownika w przedsiębiorstwie i ok. 85% przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Mowa jest o ludziach z wykształceniem wyższym, często po studiach podyplomowych i z wieloletnim doświadczeniem, którzy biorą na siebie dużą odpowiedzialność (i to często większą niż w niejednym zakładzie produkcyjnym biorą na siebie pracownicy za znacznie większe wynagrodzenie). Każdy z nich podlega też obowiązkowej ocenie co dwa lata, której wynik decyduje o jego dalszym zatrudnieniu. To, że nie wypracowujemy zysków to nie znaczy że nie pracujemy w rozumieniu komercyjnym ale naszym „zyskiem” są zadowoleni mieszkańcy. Od wielu lat widać wzrost oceny działalności władz lokalnych we wszystkich badaniach opinii publicznej a obecnie jest to ponad 70% - wynik, który stawia wysoko samorząd lokalny wśród najlepiej ocenianych władz. Działamy na rzecz gminy i jej mieszkańców, pozyskujemy środki zewnętrzne na inwestycje, dbamy o infrastrukturę, organizujemy wiele akcji, imprez itp. Pracownicy urzędu zajmują się jednak przede wszystkim zwykłymi sprawami, dla których urząd istnieje a związanymi z np.: wydawaniem pozwoleń, decyzji, dowodów osobistych itp. – to – wbrew pozorom – nie są proste zadania a do ich realizacji potrzebni zawsze będą ludzie odpowiedzialni, wykształceni i dobrze wykonujący swoje obowiązki. Od swoich pracowników dużo wymagam ale dobą pracę zawsze będę doceniał. Wynagrodzenie takiego szeregowego pracownika urzędu składa się tylko z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku stażowego (od 5 do 20 %) i nie są przewidziane żadne inne gratyfikacje, premie czy prowizje, które miałyby charakter uznaniowy i były czynnikiem motywującym. Ewentualna dodatkowa nagroda jest więc formą docenienia bieżącej pracy pracownika i jego motywowania i mam zamiar z tej formy w razie potrzeby korzystać. Jako pracodawca działający w strefie finansów publicznych działam tylko i wyłącznie w ramach przyznanego budżetu i nie ma mowy, abym robił inaczej. Szukam oszczędności tam, gdzie jest to możliwe tj.: ograniczając nadmierne wydatki, zwiększając liczbę zadań przy nie zwiększaniu stanu zatrudnienia itp. – ale tym samym muszę doceniać dobrych pracowników i starać się, aby tylko tacy pracowali w urzędzie i jednostkach podległych.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

POWTÓRNE PYTANIE

Sławomir

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu, jakiś czas temu zadałem Panu pytanie , dotyczące nagród , które dwa razy w roku (oprócz trzynastej pensji) otrzymują pracownicy UM i jednostek mu podległych . Nie otrzymałem na nie odpowiedzi , chociaż pytanie było sformułowane jak należy , nikogo w nim nie uraziłem ani nie uchybiłem. Myślałem , że włodarzem Kozienic jest człowiek , który nie boi się trudnych pytań, tyle osób Panu zaufało głosując na Pana ! Bardzo proszę o odpowiedź , to pytanie nurtuje  wielu mieszkańców Kozienic, którzy też ciężko pracują , ale nie mogą liczyć na wyjątkowe traktowanie.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Sławomirze.

Pracownicy Urzędu Miejskiego i jednostek podległych gminie Kozienice są wynagradzani zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i w ramach środków budżetowych uchwalonych przez Radę Miejską na ten cel. W granicach przyznanego budżetu na wynagrodzenia jako pracodawca mogę również przyznać podległym pracownikom i dyrektorom jednostek nagrody o charakterze uznaniowym. Części dyrektorów jednostek – zgodnie z przepisami prawa- nie przysługuje tzw. „13” tylko w zamian za to nagroda roczna ale już ma charakter uznaniowy a nie obligatoryjny, więc nie każdy musi ją dostać. Przeciętne wynagrodzenie podległego mi urzędnika to ok. 80% przeciętnego wynagrodzenia pracownika w przedsiębiorstwie i ok. 85% przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Mowa jest o ludziach z wykształceniem wyższym, często po studiach podyplomowych i z wieloletnim doświadczeniem, którzy biorą na siebie dużą odpowiedzialność (i to często większą niż w niejednym zakładzie produkcyjnym biorą na siebie pracownicy za znacznie większe wynagrodzenie). Każdy z nich podlega też obowiązkowej ocenie co dwa lata, której wynik decyduje o jego dalszym zatrudnieniu. To, że nie wypracowujemy zysków to nie znaczy że nie pracujemy w rozumieniu komercyjnym ale naszym „zyskiem” są zadowoleni mieszkańcy. Od wielu lat widać wzrost oceny działalności władz lokalnych we wszystkich badaniach opinii publicznej a obecnie jest to ponad 70% - wynik, który stawia wysoko samorząd lokalny wśród najlepiej ocenianych władz. Działamy na rzecz gminy i jej mieszkańców, pozyskujemy środki zewnętrzne na inwestycje, dbamy o infrastrukturę, organizujemy wiele akcji, imprez itp. Pracownicy urzędu zajmują się jednak przede wszystkim zwykłymi sprawami, dla których urząd istnieje a związanymi z np.: wydawaniem pozwoleń, decyzji, dowodów osobistych itp. – to – wbrew pozorom – nie są proste zadania a do ich realizacji potrzebni zawsze będą ludzie odpowiedzialni, wykształceni i dobrze wykonujący swoje obowiązki. Od swoich pracowników dużo wymagam ale dobą pracę zawsze będę doceniał. Wynagrodzenie takiego szeregowego pracownika urzędu składa się tylko z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku stażowego (od 5 do 20 %) i nie są przewidziane żadne inne gratyfikacje, premie czy prowizje, które miałyby charakter uznaniowy i były czynnikiem motywującym. Ewentualna dodatkowa nagroda jest więc formą docenienia bieżącej pracy pracownika i jego motywowania i mam zamiar z tej formy w razie potrzeby korzystać. Jako pracodawca działający w strefie finansów publicznych działam tylko i wyłącznie w ramach przyznanego budżetu i nie ma mowy, abym robił inaczej. Szukam oszczędności tam, gdzie jest to możliwe tj.: ograniczając nadmierne wydatki, zwiększając liczbę zadań przy nie zwiększaniu stanu zatrudnienia itp. – ale tym samym muszę doceniać dobrych pracowników i starać się, aby tylko tacy pracowali w urzędzie i jednostkach podległych.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

KOMARY

Wspólnota Mieszkaniowa - Konarskiego 9

Pytanie:

Panie Burmistrzu,

W imieniu rodziców i ich pociech, bardzo prosimy o interwencję w zakresie odkomarzenia terenu parku koło Urzędu Miasta.

Z uwagi na aktualną pogodę (upalne dni) i bliskość wody (rzeka) w tamtym rejonie (ale zapewne nie tylko tam) w ogromnej ilości namnożyły się komary, które uniemożliwiają swobodne poruszanie się po terenie parku, a nawet już w okolicach Urzędu Skarbowego.

A ten teren jest bardzo często wybierany do spokojnych spacerów rodziców z dziećmi czy osób starszych - ale teraz nawet przez chwilę nie można tam usiąść na ławce z uwagi na wszechobecne komary.

Bardzo prosimy o szybką interwencję, z góry dziękując.

Odpowiedź:

Szanowni Rodzice z Dziećmi.

W odpowiedzi na Państwa prośbę informuję, że Starostwo Powiatowe w Kozienicach do dnia 24 czerwca 2019 r. zbierało informację o obszarach, które miały by podlegać odkomarzaniu. Gmina mogłaby wykonać zabiegi na swoich terenach, tj.:

Park miejski,
Ogródek Jordanowski,
Skwer przy basenie,
Plac 15 Stycznia,
Skwer przy ul. Głowaczowska.
Ponadto biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, zabieg ten musi być zaplanowany z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz przeprowadzony w miejscach wzmożonej aktywności komarów.

Po otrzymaniu informacji zwrotnej zostaną podjęte stosowne działania w wyznaczonych miejscach.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

DEBATA - ANKIETA

Tomasz

Pytanie:

Witam. Panie Burmistrzu czy jest planowana debata - ankieta na temat połączenia kolejowego Kozienic z Warszawą przez wybudowanie krótkiego odcinka torów łączących tory kolejowe na trasie Radom - Warszawa z torami Kozienice - Świerże , tzn. odcinek około 25km? Połączenie takie skróciło , by czas przejazdu z Kozienic do Warszawy do ok. 40minut. Obecny przejazd prywatnymi busami przez teren zabudowany  Kozienice - Warszawa to czas około 2,5 godziny. Czas ten się nie zmieni, ponieważ tą drogą głównie można się poruszać z prędkością 50km/h. Połączenie kolejowe odciąży korki na drodze i najważniejsze da szanse na  rozwój Kozienic. Możliwość dojechania do pracy, szkół średnich, wyższych uczelni , zakupy czy teatru.

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Tomaszu,

Gmina Kozienice nie planuje w najbliższym czasie przeprowadzenia debaty-ankiety na temat połączenia kolejowego Kozienic z Warszawą. Zagadnienia dotyczące transportu kolejowego szczegółowo zostały przybliżone w odpowiedzi udzielonej w dniu 09.05.2019 r. dostępnej na stronie internetowej www.kozienice.pl w zakładce „Pytania do burmistrza” temat: „Połączenie kolejowe Kozienice-Warszawa”.

Nadmieniam, że brak ostatecznych regulacji prawnych i ciągłe zmiany w projektach ustaw regulujących przewozy publiczne mają wpływ na podejmowane decyzje.  Ogólnie pojęte działania na rzecz transportu zbiorowego kołowego jak i kolejowego to wyzwanie na najbliższe lata zarówno w sferze działania rządu jak i jednostek samorządu terytorialnego. Jest proces długotrwały, wymagający przyjęcia docelowych rozwiązań, opracowania strategicznych planów oraz zabezpieczenia znacznych środków finansowych. Obecnie w ramach budżetu zaspokajane są najpilniejsze potrzeby mieszkańców naszej Gminy, w tym także w sferze transportu.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Krzysztof

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu

Czy bierze Pan  pod uwagę obniżenie podatku od srodków transportowych, w Gminie Kozienice jest jeden z wyższych w Polsce. Gminy  Warszawskie to uczyniły np. w Gminie Kobyłka jest 300zl a to dużo mniej.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Krzysztofie.

W odpowiedzi na Pana pytanie czy Gmina Kozienice bierze pod uwagę obniżenie podatku od środków transportowych informuję, że nie przewiduje się zmiany stawek w kierunku ich obniżenia. Jednocześnie zwracam uwagę, że od kilku lat obowiązują te same stawki pomimo corocznego zwiększania stawek maksymalnych. W roku 2012 Rada Miejska podjęła Uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, w której w wielu pozycjach zmniejszono stawki podatku. Uchwała Rady Miejskiej w Kozienice podjęta 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych wprowadziła tylko zmianę stawek od autobusów w zależności od miejsc siedzących. Stawki obowiązujące w Gminie Kozienice w porównaniu do innych gmin są zbliżone, a w wielu pozycjach niższe niż np. obowiązujące w Gminie Zwoleń. oczywiście mając na uwadze rozwój przedsiębiorstw transportowych na terenie Gminy Kozienice będzie przeprowadzona analiza stawek po ogłoszeniu przez Ministra Rozwoju i Finansów stawek maksymalnych na następny rok budżetowy.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice.

REMONT DROGI JANIKÓW - CENTRUM KOZIENIC

Krzysztof

Pytanie:

Dzień dobry.

Stan drogi Janików - Kozienice jest zły. Czy rada miasta przyjęła uchwałę w sprawie remontu tej drogi i na kiedy jest planowany remont?

Jeśli zarządcą drogi jest inny podmiot, proszę o informację, do kogo skierować pytanie.

Pozdrawiam,

Krzysztof

Odpowiedź:

Szanowny Panie Krzysztofie.

Gmina Kozienice  nie jest zarządcą tej drogi, dlatego też podejmowanie takiej uchwały nie jest możliwe. Droga Janików – Kozienice to odcinek drogi krajowej nr 48 będącej w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrat Oddział w Warszawie z siedzibą przy ul. Mińskiej 25, 03-808 Warszawa. Zgodnie z posiadaną wiedzą w 2018 r. zarządca drogi przystąpił do działań w celu przebudowy odcinka drogi krajowej nr 48  – przejście przez gminę Kozienice. Zarządca drogi prowadzi w obrębie przedmiotowego odcinka drogi  prace koncepcyjno-projektowe polegające na:

1. Opracowaniu „Koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 48 od km 128+678 do km 131+400 na odcinku przejście przez m. Kozienice wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach” - dot.  ul. Lubelskiej. GDDKiA Oddział w Warszawie jest w trakcie procedury wyłonienia wykonawcy zadania.

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi: 298 890,00 zł. GDDKiA posiada środki w wysokości: 259 345,50. Planowany termin podpisania umowy to III kw. 2019 r.

2. Opracowaniu „Koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 48 na odcinku Kozienice – Dęblin wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach”.

Na realizację zadania pod koniec marca 2019 roku zawarto umowę. Termin opracowania koncepcji upływa w marcu 2020 roku.

Jednocześnie zabiegamy o przyspieszenie działań w celu modernizacji drogi i wykonania  niezbędnych prac dla zapewnienia bezpiecznej jej przejezdności. Zapewniamy, że w dalszym ciągu będziemy podejmować działania w celu usprawnienia  ruchu drogowego w obrębie gminy Kozienice dostosowując go  do lokalnych potrzeb.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

KANAŁY MELIORACYJNE

Łukasz

Pytanie:

Panie Burmistrzu. 

Proszę Pana o pilną odpowiedź w sprawie kanałów bądź też rowów melioracyjnych, które się zaniedbane przez firmy za to odpowiedzialne i organy odpowiedzialne za ich nadzorowanie. Mam na myśli kanał melioracyjny znajdujący się na terenie wsi Majdany który od ok 6 lat nie był koszony czyszczony itd. Skutek tego jest taki że łąki oraz pola uprawne są zalewane po większym opadzie deszczu w skutek czego wszelkie nawozy i inne czynności w polu są wykonywane daremnie bo woda zabiera wszystkie składniki pokarmowe dla rosło. W kanale zalega trzcina i inne chwasty. Proszę o rozpatrzenie sprawy o wyciągnięcie konsekwencji od kogoś kto jest za to odpowiedzialny 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Łukaszu.

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu odpowiedzialne jest za utrzymywanie rzek, w tym Kanału Rusin znajdującego się na terenie wsi Majdany. W dniu 27.05.2019 r. przedstawiciel Zarządu Zlewni w Radomiu przeprowadził wizję w terenie dotyczącą m.in. kanału Rusin.  W związku z czym oczekujemy na stanowisko ww. organu.

Ponadto na ww. terenie znajdują się także rowy melioracyjne, za które odpowiedzialne są Spółki Wodne. 

W związku z powyższym informuję, iż zwróciliśmy się do Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych w Zwoleniu o podjęcie działań z uwagi na liczne zgłoszenia mieszkańców.

Po otrzymaniu odpowiedzi od ww. organów, poinformuję Pana o zaproponowanych rozwiązaniach.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

BUDOWA CHODNIKA

Jola

Pytanie:

Szanowny Panie BURMISTRZU chcielibyśmy się dowiedzieć kiedy ruszy inwestycja w Majdanach dotyczy ona Rozbudowany drogi gminnej Nr 170546W w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem , przebudową przyłącza gazowego, przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. Mieszkaniec 

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie dotyczące realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 170546 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem, przebudową przyłącza gazowego, przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Majdany, gmina Kozienice” informujemy, że Gmina Kozienice sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych realizuje zadania związane z budową i rozbudową istniejących ciągów pieszych. W bieżących roku w budżecie Gminy na 2019 rok zaplanowano wydatki związane z wypłatą należnego odszkodowania na rzecz właścicieli za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Kozienice pod zaplanowaną rozbudowę drogi zgodnie z zatwierdzoną prawomocną decyzją nr 122/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Realizacja dalsza zadania wymaga zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy i będzie analizowana przy konstrukcji budżetu na lata przyszłe.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

ROWY MELIORACYJNE

Łukasz

Pytanie:

Panie Burmistrzu. Zwracam się do Pana w związku z zaniedbaniem na terenie gminy  i miejscowości, w której mieszkam tj. Majdany rowów melioracyjnych. Wszelkie opłaty my mieszkańcy płacimy a firma, która jest za to odpowiedzialna nie wywiązuje się z umowy ponieważ ostatnie czyszczenie było ok 7 lat temu. . Łąki są zalewane po większych opadach deszczu przez to że dawno zarosły trzciną i chwastami. Kolejny problem to bobry na terenie mojej wsi. Budują tamy, które w połączeniu z zaniedbaniem i nie wywiązaniem się z czyszczenia powodują podtapianie łąk i pastwisk a cała nasza praca związana z nawożeniem i pielęgnacja, jest pracą syzyfową. Po każdym takim wystąpieniu wody z rowu źdźbła trawy obumierają a wyrastają chwasty których zwierzęta gospodarskie nie zjedzą. Proszę o pilne rozpatrzenie sprawy. W załączniku jest zdjęcie rowu o którym pisze. 

 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Łukaszu.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.) Spółki wodne są tworzone w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń, w tym urządzeń wodnych, służących do:

zapewnienia wody dla ludności, w tym uzdatniania i dostarczania wody,
ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków,
melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach,
ochrony przed powodzią,
odwadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych.
W związku z powyższym informuję, iż zwróciliśmy się do Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych w Zwoleniu o podjęcie wnioskowanych przez Pana działań.

Po otrzymaniu odpowiedzi, poinformuje Pana o zaproponowanych rozwiązaniach przedstawionych przez ww. organ.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

OŚWIETLENIE ULIC

Marian

Pytanie:

Panie Burmistrzu,

W ramach działań ograniczających ponoszenie zbędnych kosztów zwracam uwagę na możliwość wprowadzenia zmiany w wyłączaniu oświetlenia ulicznego  na osiedlu energetyki (być może sytuacja dotyczy też innych rejonów miasta) - lampy gasną dopiero o godz. 5:20 rano, a widno robi się już dużo wcześniej. Bodajże po zmianie czasu nie dokonano aktualizacji ustawień w tym zakresie. Sądzę że zasadne byłoby zainteresowanie się efektywnością ponoszenia kosztów w tym zakresie. Dobrym rozwiązaniem jest zainstalowanie głównego urządzenia włączającego i wyłączającego oświetlenie w zależności od poziomu światła tzw. zmierzchówki.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marianie.

W celu sprawnego zarządzania oświetleniem ulicznym Gmina Kozienice na całym terenie miasta i częściowo na terenie Gminy zainstalowała nowoczesne sterowniki microBLUE, które służą do sterowania oświetleniem ulicznym. Urządzenie oblicza godziny wschodów i zachodów słońca odpowiednio do aktualnej daty oraz położenia geograficznego, w którym zostało zainstalowane lub pobiera je z tabeli. Zmiany parametrów pracy sterownika i jego programowanie mogą być dokonywane ze smartfona dzięki bezprzewodowej łączności Bluetooth. Dzięki zastosowaniu tego sterownika różnica w zapalaniu poszczególnych obwodów wynosi max. do 2 minut. Do tej pory posiadamy zainstalowanych 83 szt. takich urządzeń a w planach na rok 2019 jest ich dodatkowe 40 szt. Jednocześnie uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Kozienice zainstalowanych jest ok. 5 300 opraw oświetlenia ulicznego, które są uruchamiane z niemal 200 punktów sterowania.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Marta

Pytanie:

Zwracam się z zapytaniem dotyczącym Programu "Czyste powietrze". Czy ten program jest realizowany na terenie naszej gminy? Oraz czy jest możliwość uzyskania dotacji (dofinansowania) do zakupu i montażu kotła gazowego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym w roku 2019?

Odpowiedź:

Szanowna Pani Marto.

Program „Czyste Powietrze” jest programem ogólnopolskim skierowanym do osób fizycznych. Celem Programu „Czyste Powietrze” jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji płynów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księga wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Osoby fizyczne mogą również wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, są to: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa), jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termo modernizacyjnych budynku.

Dotacje i pożyczki udzielane są dla mieszkańców powiatu kozienickiego za pośrednictwem wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Radomiu ul. 25 Czerwca 68.26-600 Radom, tel. 48/368 00 80.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

OPŁATY ZA SEGREGOWANE NIECZYSTOŚCI

Jerzy

Pytanie:

Panie Burmistrzu. Dlaczego prowadzący działalność gospodarczą dostarczając na własny koszt posegregowane odpady/makulatura, folia/,do punktu zbiórki, muszą ponosić opłaty?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jerzy.

Użytkownicy nieruchomości niezamieszkałych, gdzie prowadzona jest działalność, w wyniku której powstają odpady komunalne oraz odpady wynikające z prowadzonej działalności są obowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem odbierającym odpady komunalne. Dotyczy to sklepów, lokali gastronomicznych, banków, poczty, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych itp., gdzie powstają odpady komunalne.

Zgodnie z art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W myśl zapisów art. 3 ust. 2 pkt 6 powyższej ustawy, to gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności, tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a tej ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe to Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych utworzony został dla mieszkańców Gminy Kozienice. Sposób jego funkcjonowania został określony w uchwale nr XXXV/316/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, na której powstają odpady komunalne jest Pan zobowiązany do pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wypełnieniem powyższego obowiązku jest zawarcie umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, prowadzonym przez Burmistrza Gminy Kozienice.

Jednocześnie informuję Pana, że na terenie Gminy Kozienice znajdują się podmioty zbierające wysegregowane odpady komunalne, tj.: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

TRANZYT PRZEZ MIASTO

Paweł

Pytanie: 

Przez miasto przejeżdża coraz więcej samochodów ciężarowych z coraz większym ładunkiem. część samochodów jest przeładowanych ,dużo jeździ wiekowych aut które zanieczyszczają miasto. Brak jest miejsca przeznaczonego do kontroli tych aut. Brak jest wag przeznaczonych  do ważenia prawidłowego tonażu towaru. nowe drogi są rozjeżdżane a remonty kosztują coraz więcej. czy jest planowane miejsce z wbudowaną wagą do kontroli pojazdów w mieście bądź okolicach?

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Pawle,

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego może realizować zadania własne określone w ustawie o samorządzie gminnym. Kwestia budowy miejsc do ważenia pojazdów została uregulowana w ustawie o drogach publicznych, która stanowi, że to zarządca drogi buduje i utrzymuje miejsca wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego w celu umożliwienia prowadzenia działań przez Inspekcje Transportu Drogowego. Zgodnie z delegacją ustawową miejsca te budowane są przy drogach krajowych i wojewódzkich przez ich zarządców. Gmina zarządza jedynie drogami gminnymi i wewnętrznymi dlatego nie posiada delegacji ustawowej do ich budowy.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

POŁĄCZENIE KOLEJOWE KOZIENICE - WARSZAWA

Tomasz

Pytanie: 

Witam, Panie Burmistrzu czy jest pomysł na połączenie kolejowe Kozienic z Warszawą ? Jestem zwolennikiem przyjęcia takiej strategii do realizacji w najbliższych latach. Jest to inwestycja , która będzie wymagała pewnie wiele zabiegów, ale dobrze by było wykorzystać klimat obecnego Rządu. Liczne wypowiedzi p. Premiera na temat rozbudowy kolei itd. Kozienice mają specyficzną sytuację jeśli chodzi o oddalenie od Warszawy, niby blisko a zarazem ciężko dojechać samochodem. Droga prowadzi przez teren zabudowany , co spowalnia przejazd. Na wybudowanie nowej drogi nie mamy szans prawdopodobnie. Zdecydowanie tańszym rozwiązaniem jest wybudowanie torów kolejowych np. z Chinowa do Dobieszyna ew. Warki  W linii prostej około 20 km. Wybudowanie obszernego parkingu z dworcem na obrzeżach Kozienic pomogło by pozostawić pojazd i relaksując się w pociągu udać się np. do pracy w Warszawie . Uzyskali byśmy połączenie , które wpłynęło by pozytywnie na rozwój Kozienic .W państwach rozwiniętych do 100km. od stolicy kursują pociągi tzw. podmiejskie szybkiego ruchu. Myślę że my też tego potrzebujemy. Rozwój jest ściśle związany z komunikacją, brak jej zamyka nas. Bliskość Warszawy powinna być naszym atutem.

Pozdrawiam Tomasz

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Tomaszu,

Gmina Kozienice stoi na stanowisku, że każdy rodzaj infrastruktury technicznej dający możliwość rozwoju społeczno-gospodarczego jest pożądany i pozytywnie odbierany przez społeczność lokalną. Ogólne kierunki rozwoju zawarte w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozienice, zatwierdzonym przez Radę Miejską w Kozienicach w 2008 r. wskazują na zachowanie linii kolejowej z Bąkowca do Elektrowni obecnie ENEA Wytwarzanie oraz podtrzymują postulat uruchomienia linii kolejowej ruchu pasażerskiego łączącego Kozienice z Warką, Radomiem i Warszawą.

Obecnie transport kolejowy obok transportu drogowego stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań tego obszaru działalności Państwa, wymagających od władzy publicznej podjęcia szeregu zadań społecznych
i gospodarczych. Realizacja tych zadań osadzona jest w konkretnych uwarunkowaniach prawno-organizacyjnych wynikających zarówno z uregulowań międzynarodowych, jak i dokumentów krajowych. Zarówno prawo unijne, jak i krajowe zakładają finansowanie infrastruktury kolejowej w obszarze inwestycyjnym oraz operacyjnym w oparciu o programy i umowy wieloletnie. Ministerstwo Infrastruktury podejmuje w tym zakresie działania na rzecz rozwoju kolei w ramach programów:

Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. Jest to program wieloletni, obejmujący inwestycje na liniach kolejowych, które dofinansowane są przez ministra właściwego do spraw transportu. Dokument określa wielkość i źródła finansowania (w tym środki z UE oraz środki krajowe), a także stanowi podstawę dla zapewnienia finansowania inwestycji zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jest dokumentem ustanawiającym ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa w zakresie inwestycji kolejowych przewidywanych do wykonania do 2023 r.
Programu utrzymaniowego pn. „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”, który ustanawia ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową. Główne korzyści wynikające z Programu to zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości infrastruktury kolejowej, likwidacja zaległości utrzymaniowych, zachowanie sieci linii kolejowych oraz wieloletnie umowy na utrzymanie i remonty linii kolejowych.
Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej, który zakłada uzupełnienie  lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej w obecnej i kolejnej perspektywie finansowej. Program pozwoli na właściwe planowanie i wsparcie inwestycji pozwalających m.in. na usprawnienie komunikacji pasażerskiej na poziomie międzyregionalnym, racjonalne i spójne podejmowanie działań realizujących kierunki rozwoju kraju na poziomie regionalnym. Program zakłada 3 komponenty: inwestycyjny, organizacji przewozów i chroniący infrastrukturę kolejową przed likwidacją. Obszarem wsparcia są miejscowości zlokalizowane na terenie całego kraju. Wstępnie zidentyfikowano 20 miejscowości, które w pierwszej kolejności mogłyby być finansowane ze środków Programu. Jednym z zadań z lokalizacją w obszarze Warszawy jest dobudowa torów aglomeracyjnych na odcinku Warszawa - Czachówek: ETAP I - odcinek Warszawa - Piaseczno wraz z połączeniem do Konstancina-Jeziornej. Bliższe informacje dostępne na stronie ministerstwa infrastruktury:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/programy-rozwoju-kolei

Na dzień dzisiejszy istniejące na terenie gminy podmioty gospodarcze i lokalna społeczność nie wykazują większego zainteresowania tego rodzaju transportem. Ponadto niewykorzystana i niszczejąca infrastruktura kolejowa na terenie naszej gminy w znacznej części została wyłączona z ruchu lub całkowicie zlikwidowana przez Zarządcę – Koleje Państwowe ze względu obciążenia finansowe z tytułu kosztów utrzymania.

Obecnie sprawne i efektywnie połączenie komunikacyjne kołowe na trasie Kozienice-Warszawa zapewniają lokalni przewoźnicy. Niemniej jesteśmy w stanie poprzeć inicjatywę utworzenia linii kolejowej jednakże działania te nie mogą pozostawać w oderwaniu od przyjętej strategii Państwa, programów rządowych
i podejmowanych działań w sferze transportu kolejowego. Potrzeby komunikacji szynowej poprzedzone, wnioskami o ich celowości i kierunku rozwoju, muszą znaleźć odzwierciedlenie w rządowych wieloletnich planach rozwoju kolei, w miejscowych planach zagospodarowania zatwierdzanych przez Rady Miejskie gmin przez które te linie miały by przebiegać, oraz zapewniać źródła finansowania.

 

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

PYTANIE W SPRAWIE TARGOWISKA

Marian

Pytanie:

Panie Burmistrzu,

Bardzo się cieszę, że w w dyskusji powrócić temat targowiska miejskiego. Oby zakończona pozytywnie dla mieszkańców Gminy

Mam jednak w tym temacie dwa pytania:

1. dlaczego nie rozważą się możliwości prowadzenia sprzedaży we wszystkie dni tygodnia ?

2. przy planowane jest "ucywilizowanie" handlu na targowisku w w tym w zakresie sprzedaż głownie wędlin i pieczywa. Sprzedaż na tak zwanym wolnym powietrzu nie spełnia bowiem, moim zdaniem, wymogów sanitarnych.

Zdaję sobie sprawę że wymaga to znacznych nakładów finansowych. Czy w związku z tym nie należałoby skorzystać z doświadczeń Gminy Magnuszew która za środki pozyskane także zewnątrz uruchomiła targowisko ze sprzedażą w każdym dniu tygodnia. Wynajmowana jest powierzchnia handlowa wszystkim zainteresowanym. Myślę że z takiego rozwiązania są zadowoleni wszyscy tj. rolnicy handlowcy, konsumenci a także Gmina która posiada dodatkowe dochody z wynajmowanej powierzchni handlowej.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marianie, uprzejmie informuję, że wychodząc naprzeciwko potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców podjęte zostały prace nad aktualizacją regulaminu targowiska miejskiego m.in. w zakresie terminów jego otwarcia. Projekt regulaminu zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Kozienicach. Jednocześnie informuję, że zadania z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym nadzór nad warunkami produkcji i obrotu oraz bezpieczeństwem środków spożywczych realizuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o bezpieczeństwie żywości i żywienia.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

ZAKORKOWANE KOZIENICE

Jacek

Pytanie: 

Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni zastępcy, Szanowna rado, Kozieniczanki i Kozieniczanie

każdy z nas wielokrotnie przechodził gehennę przejazdu przez Górę Kalwarię zastanawiając się jak lokalni mieszkańcy mogą tak funkcjonować; chyba już wszyscy zauważyli że Kozienice zaczynają wyglądać podobnie widząc korek przez całe miasto! wygląda na to że zostaliśmy wyparci z głównej ulicy miasta na której remont czekaliśmy wiele lat; w trakcie prac remontowych 48/79 pozostanie nam "deportacja" by przejechać na drugi jego koniec; stąd mam pytanie, czy są jakieś plany, czy prowadzone są rozmowy, prace n/t obwodnicy Kozienic? wygląda na to że to będzie największe wyzwanie w najbliższej przyszłości (nie ławeczki, kosze, śmietniki, lampki itp. drobnostki:)

liczymy że podejmiecie wyzwanie i sobie z tym poradzicie! powodzenia

przy okazji zdrowych, wesołych, rodzinnych świąt i mokrego dyngusa

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Jacku.

Na podstawie informacji udzielonych przez zarządcę dróg krajowych którą jest GDDKiA Oddział
w Warszawie, pragniemy poinformować że:

- na czas powadzenia robót remontowych dróg krajowych nr 48 i 79 na terenie naszego miasta Wykonawcy robót budowlanych chcąc zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego
i osobom wykonującym roboty zamierzają wprowadzić czasową organizację ruchu dostosowując ją do istniejącego zagospodarowania terenu i sytuacji drogowej. Realizacja remontu DK 48 i 79 została podzielona wstępnie na kilka etapów. Należy zauważyć że Inwestorem jest GDDKiA w Warszawie a Gmina Kozienice może bazować na przekazanych informacjach od Inwestora.

- również widzimy potrzebę wybudowania obwodnicy Kozienic która pozwoliłaby na wyprowadzenie ruchu ciężkiego i tranzytowego poza centrum miasta i teren naszej gminy. Jednak realizacja zadania leży w gestii rządu i GDDKiA. Niestety zadanie to nie jest ujęte w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 który jest dokumentem rządowym określającym cele i priorytety inwestycyjne rozwoju kraju. Realizacja zadania uzależniona jest od wysokości środków finansowych zabezpieczonych
w budżecie państwa dla GDDKiA.

Mamy nadzieję, że pozyskanie środków finansowych przez zarządcę dróg krajowych w przyszłości pozwoli na podjęcie działań zmierzających do gruntownej przebudowy istniejące sieci dróg krajowych
w obrębie naszego miasta i gminy.

Rezerwa terenu pod tą inwestycję umieszczona jest każdorazowo we wszystkich opracowaniach planistycznych, w tym w planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. Uwzględniona jest również w dokumencie planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy Kozienice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/327/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach dnia 29.11.2017r.
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Kozienice oraz w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego dla m. Łuczynów, Chinów, Janików i Stara Wieś II w Kozienicach.

Jednocześnie informuję że na terenie Gminy Kozienice w wyniku podjętych działań GDDKiA w Warszawie prowadzi n/w działania inwestycyjne:

1. Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 48 w m. Kozienice na odcinku od km 127+683 do km 128+67 oraz drogi krajowej nr 79 od km 80+449 do km 80+532 – przejście przez Kozienice. /część ul. Radomskiej, Głowaczowskiej i krótki odcinek ul. Warszawskiej/.

Umowa została podpisana i trwa realizacja zadania. W styczniu 2019 r. Wykonawca złożył wniosek
o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Planowane terminy realizacji zadania 2019 r.   -  2020 r.

Kwota kontraktu dla robót budowlanych: 17 499 999,91 zł.

Nadzór inwestorski: 919 794,00 zł.

2. Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km. 80+558 do km 82+230 na odcinku przejście przez m. Kozienice. /ul. Radomska od ronda koło straży do ronda w m. Aleksandrówka.,

Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót. Składanie ofert odbyło się w październiku 2018r roku. Zgodnie z posiadanymi informacjami GDDKiA w Warszawie, wystąpiła o zwiększenie środków finansowych na realizację zamówienia z Ministerstwa Infrastruktury.

Kwota najkorzystniejszej oferty wynosi:   46 600 000,00 zł. GDDKiA posiada środki na realizację zadania w wysokości:  35 528 550,00 zł.

Wybrano wykonawcę na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę: 1 359 150,00 zł.

3. Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 48 od km 128+678 do km 131+400 na odcinku przejście przez m. Kozienice wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach” – ul. Lubelska.

W dniu 07.01.2019 roku odbyło się otwarcie ofert na wyłonienie Wykonawcy. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi: 298 890,00 zł. GDDKiA posiada środki w wysokości: 259 345,50. Z posiadanych informacji wynika, że GDDKiA wystąpiła o zwiększenie środków na realizację tego zadania.

4. Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 48 na odcinku Kozienice – Dęblin wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

Na realizację zadania pod koniec marca 2019 roku zawarto umowę. Termin opracowania koncepcji upływa w marcu 2020 roku. Kwota kontraktu 3 880 834,50 zł – zadanie uwzględnia również koncepcję rozbudowy drogi nr 60 na odcinku Gostynin – Płock. /brak rozbicia finansowego na poszczególne zadania/.

5. Rozbudowa DK 48 na odcinku od km 123+200 do km 126+450 w zakresie budowy drogi pieszo rowerowej. /odcinek ul. Aleja Generała Władysława Sikorskiego   -    Łuczynów   -   Chinów).

Burmistrz Gminy Kozienice planuje podjęcie współpracy w tym zakresie z GDDKiA w Warszawie. W dniu 23.04.2019 r. na mocy uchwały nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25.03.2019 r. wysłano do GDDKiA w Warszawie porozumienie w sprawie podjęcia wspólnych działań w tym zakresie. Na mocy porozumienia Gmina Kozienice opracuje koncepcję oraz projekt techniczny budowy drogi pieszo rowerowej a GDDKiA ją wybuduje. Zadanie planowane jest na lata 2019  - 2023.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

KGK CMENTARZ

Justyna

Pytanie:

Panie Burmistrzu,

jako organ nadrzedny nad Kozienicką Gospodarką Komunalną czy może Pan wpłynąć na zmiany przy obsłudze pogrzebów przez KGK.

Przy kosztach (wcale nie małych) jakie ponosi rodzina na rzecz KGK za sam pochówek, to wydaje mi się, ze powinna być już dawno zakupiona winda do wpuszczania trumien do grobów. U nas wygląda to tak, ze Panowie z obsługi z ramienia KGK w brudnych waciakach pojawiają sie przy grobie. Czy  rodzina zmarego, tym samym zmarły nie zasługuje na odrobinę szacunku ?. Przy użyciu windy oprawa pogrzebu mogłaby wyglądać juz zupełnie inaczej.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Justyno.

Poniżej przedstawiam stanowisko Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. odnośnie Pani pytania:

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje, iż wykonywane przez nas usługi cmentarne jak i te związane z pochówkiem świadczone są na wysokim poziomie. Pracownicy wykonujący obsługę pogrzebu ubrani są schludnie, stosownie do sytuacji. Cała ceremonia pogrzebowa wykonywana jest z poszanowaniem osoby zmarłej, rodziny osoby zmarłej i wszystkich uczestników pogrzebu.

Co do wykonywania czynności związanych z wpuszczeniem trumny do grobu to ta czynność wykonywana jest ręcznie przez pracowników obsługujących pogrzeb. Wykonywanie czynności wpuszczenia trumny do grobu przy pomocy windy jest możliwe tylko na nowej piwnicy grobowej przy pierwszym chowaniu. Wykorzystanie windy przy pochowaniu w gronie gdzie jest wybudowany pomnik jest nie możliwa ze względu na wymiary i kształt nagrobków. Spółka ma doświadczenie z wykorzystaniem windy do pochówku gdyż w latach wcześniejszych posiadaliśmy windę i była ona bardzo rzadko wykorzystywana. Zainteresowanie ludzi tego typu usługą jest znikome.

Spółka jest otwarta na wszelkie propozycje, które prowadzą do poprawy jakości wykonywanych przez nas usługi i gdy zaobserwujemy większe zainteresowanie ze strony osób załatwiających u nas sprawy pogrzebowe pochylimy się nad tematem ponownego zakupu windy.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

PYTANIE O REMONT ULICY RADOMSKIEJ

Karolina

Pytanie:

Dzień dobry

Gdzie mogę uzyskać dokładne informacje na temat planowanego remontu ulicy Radomskiej?

Odpowiedź:

Szanowna Pani Karolino.

Na podstawie informacji udzielonych przez zarządcę drogi którą jest GDDKiA Oddział w Warszawie, pragniemy poinformować że 8 czerwca 2018 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowę drogi krajowej  nr 79 na odc. przejście przez m. Kozienice z terminem wykonania do kwietnia 2020 r. Ruszyły już prace projektowe dotyczące planowej realizacji zadania. Wykonawca dnia 23 lutego 2019 r. złożył wniosek o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej i planuje przystąpić do wykonywania robót związanych z przebudową drogi krajowej nr 79 na odcinku od km 80+449 do km 80+532 po jej uzyskaniu, przyjmując, że będzie to I półrocze 2019 r. Aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego i osobom wykonującym roboty, aby zapewnić minimalizację utrudnień, realizacja inwestycji została podzielona na kilka etapów, przy czym szczegółowy zakres rzeczowy uwzględniający etapowanie zadania zostanie określony w harmonogramie robót. Zgodnie z przepisami dotyczącymi szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach publicznych, z uwagi na charakter robót, na czas ich powadzenia Wykonawca zamierza wprowadzić czasową organizację ruchu dostosowując ją do istniejącego zagospodarowania terenu i sytuacji drogowej. Informacja o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu i ew. objazdach zostanie podana do publicznej wiadomości oraz przekazana właściwym organom, w tym zarządzającym ruchem. Szczegółowych informacji na temat realizowanej inwestycji może udzielić Pani Anna Mazurek, która jest przedstawicielem Inwestora, tj. GDDKiA w Warszawie,
tel. kontaktowy 22 209-24-50.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie informacje dot. realizacji niniejszego zadania będą publikowane na stronie WWW.kozienice.pl oraz w lokalnej prasie.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

WIADUKT ALEKSANDRÓWKA

Łukasz

Pytanie:

Panie Burmistrzu proszę o interwencję w sprawie wiaduktu w Aleksandrówce. Na szczycie zrobił się dość duży uskok (taki w formie progu zwalniającego). Przejdzając przez wiadukt kilka razy dziennie cierpi na tym mój samochód. Mam wrażenie też, że w/w różnica w poziomie asfaltu powiększa się z dnia na dzień.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Łukaszu.

Informuję, że Urząd Miejski w Kozienicach rozpoznał sprawę, o której mowa w pytaniu i zwrócił się z prośbą do Zarządcy drogi o udzielenie odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. GDDKiA poinformowała, że zabezpieczono doraźnie uskok masą na zimno, jednak gdy tylko będzie dostępna masa bitumiczna na gorąco to zostanie wykonany niezwłocznie remont nawierzchni w miejscu o którym mowa.

Prosimy o kilka dni cierpliwości.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

ZMIANY W PROWADZENIU ZEBRAŃ SOŁTYSÓW I PRZEWODNICZĄCYCH KOMITETÓW OSIEDLOWYCH

Marian

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,

Aktualnie odbywają się zebrania sołeckie oraz komitetów osiedlowych.

W związku ze stosunkowo dużą ich ilością /w krótkim czasie/,czas ich trwania bywa ograniczony i nie pozwala na poruszenie wszystkich tematów.

Jednocześnie okresowo odbywają się w siedzibie Urzędu narady sołtysów i przewodniczących osiedli.

W związku z tym mam pytanie czy Pan Burmistrz nie rozważa likwidacji wspólnych zebrań sołtysów i przewodniczących  osiedli przy jednoczesnym wprowadzeniu częstszych zebrań sołeckich / z udziałem sołtysów, członków  rad sołeckich i ew. rolników/ czy komitetów osiedlowych. Zebrania  tego typu byłyby organizowane w poszczególnych regionach wiejskich i w mieście. Umożliwiałoby to bardziej efektywne wykorzystanie spotkań przedstawicieli samorządu z lokalnym społecznościami. Każdy bowiem region wiejski i miejski ma swoją specyfikę która z przyczyn obiektywnych/ ograniczony czas dotychczasowych spotkań/ nie może być wykorzystany na ogólnych spotkaniach.

Dziękuję i przepraszam za zbyt rozbudowane moje pytanie.

Z pozdrowieniami Marian

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marianie,

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że w najbliższym czasie nie planuję zmieniać formuły wspólnych spotkań z Sołtysami oraz Przewodniczącymi Rady Osiedla. Dzięki tym spotkaniom możliwy jest bieżący kontakt z przedstawicielami jednostek pomocniczych gminy, przekazywanie aktualnych informacji oraz wysłuchiwanie potrzeb i wniosków składanych przez poszczególne jednostki. Zebrania w poszczególnych sołectwach i osiedlach organizowane są corocznie z udziałem władz gminnych, a także w miarę zgłaszanych potrzeb przez mieszkańców. Jednocześnie informuję, iż władzą wykonawczą sołectwa jest sołtys, uchwałodawczą - zebranie wiejskie. Zebranie gromadzi wszystkich zainteresowanych mieszkańców sołectwa. Na zebraniu wiejskim mieszkańcy mogą podejmować uchwały o wykonaniu prac na rzecz swojej wsi/osiedla, wyrażać uwagi i wnioski pod adresem sołtysa i władz gminnych, a także instytucji gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Im więcej konstruktywnych zebrań wiejskich, tym więcej dobrego wydarza się na wsi czy osiedlu. Mieszkańcy sołectwa za pomoc ą zebrania wiejskiego i swojego sołtysa mogą reprezentować interesy swojej społeczności.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

PRAWOSKRĘT DO UL. RADOMSKIEJ

Daniel

Pytanie: 

Witam

W tej chwili mamy 3 połączenia południa Kozienic do ul. Radomskiej tj Wójcików, Nowy Świat, Lubelska. Z uwagi na fakt, że ma być remontowana ul Lubelska pozostaną 2 dojazdy w tym jeden 25km/h na ul Nowy Świat. W tej chwili już się korkuje wyjazd z Wójcików na Radomska, a co będzie później to wole nie myśleć. Wiadomo, że skręt w lewo na Radom trzeba czekać najdłużej. Ta sytuacja może bardzo utrudnić życie mieszkańcom południa Kozienic.

Sugeruje proste rozwiązanie problemu tzn. prawo skręt z Wójcików od strony cmentarza na ul. Radomską z wyznaczonym pasem. Potrzebna będzie niewielka dobudowa jezdni ok 1m.

Z poważaniem mieszkaniec płd. Kozienic

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Danielu.

Plany inwestycyjne GDDKiA Oddział w Warszawie uwzględniają przebudowę i rozbudowę dróg krajowych w obrębie gminy Kozienice, w tym DK nr 79 i DK nr 48 na przejściu przez Kozienice. Dokonywane są niezbędne działania w celu poprawy standardu tych dróg w obrębie naszej gminy. GDDKiA w Warszawie jako pierwszoplanowe przyjęła do realizacji n/w przedsięwzięcia:

- rozbudowę drogi krajowej nr 79 (ul. Radomska) na odc. od ul. Głowaczowskiej do ul. Lubelskiej, oraz rozbudowę drogi krajowej nr 48 (ul. Głowaczowską) na odc. od ul. Radomskiej do ul. Legionów (podpisano umowę na realizację zadania),

- następnym zadaniem inwestycyjnym, na który ogłoszono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy robót jest rozbudowa DK 79 od ul. Głowaczowskiej do ronda w m. Aleksandrówka, /trwa procedura przetargowa/,

Kolejnymi etapami modernizacji dróg na terenie Gminy Kozienice jest:

- rozbudowa drogi krajowej nr 48 (ul. Lubelskiej) na odc. od ul. Radomskiej w kierunku Janikowa – do granic miasta Kozienice, na który GDDKiA w Warszawie planuje zlecić opracowanie koncepcji rozbudowy,

- oraz rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Kozienice – Dęblin, na który GDDKiA w Warszawie planuje również zlecić opracowanie koncepcji jej rozbudowy.

Biorąc pod uwagę planowane przez GDDKiA w Warszawie prace modernizacyjne w zakresie dróg krajowych, w najbliższym czasie możemy spodziewać się wprowadzenia czasowych organizacji ruchu na czas ich prowadzenia co całkowicie zmieni sposób poruszania się po mieście. Planowane prace modernizacyjne mogą potrwać nawet do końca 2021 roku. Natomiast zgodnie z założeniami, GDDKiA w Warszawie planuje wykonać na skrzyżowaniu ulic Radomska – Wójcików sygnalizację świetlną w ramach planowanej rozbudowy.

         Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

50 LECIE ŚLUBU

Palulina

Pytanie:

Witam,

W dniu dzisiejszym czyli 19.01.2019 r. moi dziadkowie obchodzą 50 rocznicę ślubu. Czy z racji długoletniego pożycia małżeńskiego gmina honoruje w jakiś sposób takie osoby ? Czym mogą się one ubiegać o takie odznaczenie ? 

Z poważaniem

Paulina

Odpowiedź:

Szanowna Pani Paulino.

Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawane są odznaczenia przez Prezydenta RP.

Aby otrzymać takie odznaczenia, należy zgłosić się z dowodami osobistymi

do Urzędu Stanu Cywilnego w Kozienicach (ul. Parkowa 5) – pok. 13,

celem wypełnienia wniosku, który zostanie przesłany do Wojewody Mazowieckiego.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

DOFINANSOWANIE WYMIANY PIECY C.O.

Jan

Pytanie:

Panie Burmistrzu,

Czy Gmina w dalszym ciągu będzie prowadziła program dofinansowania wymiany piecy c.o.?

Ile osób skorzystało z dofinansowania w 2018 roku?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Janie.
Samorząd w naszej Gminie aktualnie przygotowuje się do wdrożenia programu wymiany kotłów ze starych na paliwo stałe, na kotły wysokoklasowe na gaz, pelt i prąd na rok 2019. Program, w tym roku, zostanie rozszerzony także o inne ekologiczne instalacje do ogrzewania budynków.  Pragnę także nadmienić, iż wymianę starego kotła wraz z innymi działaniami termomodernizacyjnymi (docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej, pokrycia dachu, wymiana instalacji) może Pan sfinansować z prowadzonego przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu „Czyste powietrze”. Oddział radomski, który obsługuje Kozienice, na dzień dzisiejszy prowadzi stałą pomoc przez punkt konsultacyjny. Wnioski dotacyjne i pożyczkowe należy składać przez stronę internetową http://wfosigw.pl zakładka „Czyste powietrze”.


Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

POCZEKALNIA NA DWORCU AUTOBUSOWYM W KOZIENICACH

Michał

Pytanie:

Witam Serdecznie,

Czy istnieją jakieą plany na otwarcie poczekalni na dworcu autobusowym? Mamy teraz zimę i kompletnie nie ma gdzie czekac na nadjeżdżajace autobusy, ludzie stoją i marzną. Bylo by bardzo milo miec jakies cieple miejsce chociazby na okres zimowy.

Z gory dziekuje za odpowiedz.

Pozdrawiam.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Michale.

Uprzejmie informuję, że od dnia 10.01.2019 r. poczekalnia została udostępniona dla pasażerów na okres do 30.04.2019 r. z możliwością przedłużenia jej funkcjonowania do końca bieżącego roku. Poczekalnia otwarta będzie w godzinach od 6.00 do godz. 18.00. Szczegółowa informacja o tym wydarzeniu znajduje się pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=XvPlW1vBN2o

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

KKS KOZIENICE- MŁODZIEŻ

Piotr

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,

Czy jest szansa, o ile leży to w jakimś stopniu w kompetencjach gminy, aby wznowić  działanie klubu siatkówki  KKS Kozienice dla młodzieży? Istniał jeszcze do nie dawna, ale  z braku osób chętnych  do gry został usunięty. Z tego co słyszę/ wiem pewnie byli by chętni do zapisania i grania w ramach takiego klubu. 

Pozdrawiam.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Piotrze,

z informacji jakie uzyskałem od Zarządu Kozienickiego Klubu Siatkówki KOZIENICE wynika, iż klub KKS KOZIENICE nigdy nie wstrzymał współpracy z młodzieżą. Obecnie prowadzone są treningi dla grup wiekowych jak nizej:

Dziewczyny: 

rocznik 2001-2002 (juniorki)

rocznik 2007-2008 (mini siatkówka, 4-5 klasa podstawowa)

Chłopcy:

rocznik 2002-2005 (kadeci)

rocznik 2008 (minisiatkówka, 4 klasa podstawówki)

W przypadku chęci do trenowania lub potrzeby uzyskania większej ilości informacji o sekcjach klubu proszę o bezpośredni kontakt z trenerem młodzieży – Panem Januszem Rdułtowskim, tel. +48664139489. 

Ewentualnie proszę przesłać więcej danych na temat zainteresowanych osób tj. wiek i płeć bezpośrednio na adres: kkskozienice@gmail.com 

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

ZAJĘCIA Z PROGRAMOWANIA

Jacek

Pytanie:

Witam Pana Burmistrza

w ofercie dodatkowych zajęć KDKimBK nie można znaleźć nic dla młodych nałogowców komputerowych; w wielu miastach najbardziej obleganymi i poszukiwanymi kierunkami są podstawy programowania dla nastolatków i młodzieży a u nas jedynie śpiew, taniec i malowanie:) oferta jest bardzo szeroka ale nie idzie z duchem czasu, stąd mam prośbę by rozpoznać zapotrzebowanie (np. krótka ankieta w szkołach na lekcjach informatyki) i podjąć próbę utworzenia takich zajęć; w imieniu rodziców mających taki sam pogląd, dzięki.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jacku,

uprzejmie informuję, iż Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka nie posiada na wyposażeniu sali komputerowej niezbędnej do przeprowadzenia praktycznych zajęć z programowania komputerowego.

Jednakże w budynku Centrum Kulturalno – Artystycznego funkcjonuje multimedialna filia Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice tzw. Mediateka prowadząca tego typu zajęcia. Zostały one rozpoczęte w 2017 r. dzięki udziałowi w programie Lokalne Kluby Kodowania,  gdzie wypożyczono na 4 miesiące 5 robotów Finch, które programuje się za pomocą komputera. W tym czasie przeprowadzono 10 spotkań, w których wzięło udział 43 dzieci.

W 2018 roku przeprowadzono 40 warsztatów z programowania, w których uczestniczyło 199 dzieci. Pracowały one na hybrydowej grze ScottieGo (która działa w połączeniu z tabletem) oraz na robotach Photon (również działają za pośrednictwem tableta) programując jednocześnie w języku Scratch.

Mediateka prowadzi 2 grupy 3 - osobowe z programowania, które spotykają się raz w tygodniu. Grupa I - dzieci starsza - wtorek, grupa II - dzieci młodsze - piątek.

Informacje o naborze były zamieszczone na stronie biblioteki, Facebooku, w biuletynie Nasza Gmina.

Kierowane było także pismo do szkół z zaproszeniem na zajęcia pokazowe z programowania.

Efektem tego jest chociażby współpraca z jedną z klas z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, która raz w miesiącu przychodzi na warsztaty z programowania.

W pięciu szkołach podstawowych Gminy Kozienice realizowany jest projekt Kluczowy Pakiet Startowy. Jedne z zajęć w tym projekcie przewidują rozwijanie umiejętności informatycznych – warsztaty budowy i programowania robót oraz warsztaty eksperymentalne. Te szkoły to: Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach, Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych. Program się kończy 2 czerwcu 2019 r. Złożony jest wniosek o realizacje podobnego programu. Czekamy na pozytywne rozstrzygnięcie. Jednocześnie aplikujemy w programie „Misja – ODZNACZONE KOLOREM – programowanie” o zajęcia z robotyki w klasach młodszych.

Realizowany jest również program dla dorosłych (powyżej 25 roku życia) "Ja w internecie". Przewidujemy przeszkolenie 264 osób w siedmiu modułach: „Rodzic w Internecie", "Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”,  „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów”,  „Rolnik w sieci”,  „Kultura w sieci”. Dwie grupy zakończyły już szkolenie, pięć jest w trakcie szkolenia.

Do następnych grup nabór prowadzi Mediateka, nauczyciele informatyki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2, nr 3, nr 4 w Kozienicach i Publicznej Szkole Podstawowej w Świerżach Górnych.    

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

PYTANIE ODNOŚNIE TRAMPKA 20019

Piotr

Pytanie:

Czy w trampku 2019 w danych roczniku może grać osoba młodsza np. ja jestem rocznik 2005-2004 i czy może w mojej drużynie grać zawodnik rocznika 2006

Czy młodsi mogą grać w drużynie starszych?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Piotrze,

Z informacji jakie uzyskałem od Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w feryjnym turnieju "Trampek 2019" w roczniku starszym mogą występować zawodnicy młodsi.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

UPAMIĘTNIENIE ZMARŁEGO PAWŁA ADAMOWICZA

Maciej

Pytanie:

Dzień dobry, Panie Burmistrzu, czy Urząd Miasta przewiduje upamiętnienie w jakikolwiek sposób zmarłego Prezydenta Gdańska Pana Pawła Adamowicza? Czy możliwe będzie we własnym zakresie zapalenie zniczy np. przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Kozienicach?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Macieju,

podczas IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kozienicach, która odbyła się 15 stycznia br. Samorząd Gminy Kozienice uczcił minutą ciszy pamięć tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska ś.p. Pawła Adamowicza.

Na oficjalnej stronie internetowej Gminy Kozienice zamieszczone są kondolencje, natomiast w dniu pogrzebu, który będzie jednocześnie dniem żałoby narodowej, flagi (przepasane kirem) na terenie zespołu pałacowo - parkowego zostaną opuszczone do połowy masztu.

Nie przewidujemy wygospodarowania specjalnego miejsca przed Urzędem Miejskim na składanie kwiatów czy palenie zniczy.

Decyzje w tym zakresie pozostawiamy indywidualnemu podejściu każdego Mieszkańca.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski - Burmistrz Gminy Kozienice

ŁADNY KWIATEK W CENTRUM MIASTA

Ula

Pytanie: 

Panie Burmistrzu mam pytania a zarazem prośbę, czy możliwe jest usunięcie być może na parking policyjny auta marki fiat stojącego na trawniku przy ulicy Maciejowickiej? Auto stoi od około dwóch lat obecnie jest zdewastowane, samo centrum miasta po drugiej stronie ulicy Centrum Kultury, a tu taki "ładny kwiatek". 

Odpowiedź: 

Szanowna Pani Ulu.

Uprzejmie informuje, że sprawa która nie była rozwiązana od kilkunastu miesięcy, w wyniku wspólnych działań zainicjowanych przez Gminę Kozienice została pozytywnie zakończona. Samochód, który zajmował trawnik na ulicy Maciejowickiej został usunięty na parking.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

ŁAWKA NIEPODLEGŁOŚCI

Artur

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu

Proszę o udzielenie informacji kto czuwał nad realizacją projektu Ławka Niepodległości i kto jest odpowiedzialny za błąd/niedopatrzenie w nazwie jednostki samorządu. Zamiast Urząd Miejski w Kozienicach na ławce widnieje napis Urząd Miasta i Gminy Kozienice

Odpowiedź:

Szanowny Panie Arturze,

W odpowiedzi na konkurs Ministra Obrony Narodowej pt. „Ławka Niepodległości dla samorządów” we wrześniu 2018 r. opracowana została oferta konkursowa na realizację przedmiotowego projektu. W listopadzie 2018 r. Radni Rady Miejskiej w Kozienicach podjęli Uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadania. Bezpośrednio Nadzów nad przygotowaniem Wniosku o dofinansowanie projektu oraz przygotowanie zadania do realizacji odpowiadał Burmistrz właściwy dla sprawy. Za realizację zadania odpowiedzialny był Wydział Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Kozienicach. Jeśli chodzi o kwestię związaną z napisem na ławeczce, to sprawa obecnie jest wyjaśniana z Wykonawcą zadania.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice.

OŚWIETLENIE ULICZNE

Konrad

Pytanie: 

Czy naprawdę konieczne jest wyłączanie oświetlenia ulicznego przed godzinami szczytu/6.15 - 7.00/, kiedy ludzie udają się do pracy? Nadmieniam, że w obecnym okresie roku mamy najdłuższe noce, a oświetlenie wygaszane jest w godzinach, kiedy jest ludziom najbardziej potrzebne.

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Konradzie.

Uprzejmie informuję, że w dniach 18-19 prowadzone były prace konserwatorskie obejmujące swoim zakresem oświetlenie uliczne. Zadanie miało na celu ustawienie zegarów astronomicznych, tak aby lampy oświetlające ulice działały optymalnie, zapewniając Mieszkańcom komfort, głównie w godzinach porannych. Prace te zakończyły się sukcesem i od dnia 20 grudnia 2018r. wszelkie niedogodności mamy już za sobą.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

DEKORACJE ŚWIĄTECZNE

Gosia

Pytanie: 

Dlaczego w tym roku w Kozienicach nie prawie wcale dekoracji bożonarodzeniowych (poza CKA i ul. Legionów)- miasto wygląda szaro i mało świątecznie 

Odpowiedź: 

Szanowna Pani Małgorzato,

dekoracje bożonarodzeniowe są już w Kozienicach rozwieszone, wzorem lat ubiegłych. Miasto nabrało już świątecznego charakteru, a bez wątpienia padający śnieg tylko go podkreślił.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

FAJERWERKI W SYLWESTRA - STOP!

Paula

Pytanie: 

Szanowny Panie Burmistrzu,

Czy w Kozienicach w sylwestrową noc odbędzie się pokaz fajerwerków?

Stolica, Toruń, Wrocław i wiele innych miast zrezygnowało z puszczania fajerwerków, aby oszczędzić strachu zwierzętom - zarówno tym domowym, jak i dzikim. Uważam, że Kozienice również powinny świecić przykładem i iść z duchem czasu. Rezygnacja ze sztucznych ogni z pewnością podniosłaby świadomość wśród naszego społeczeństwa, wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy jakie to ma konsekwencje. Czy kilka minut naszej rozrywki jest warte cierpienia tysięcy zwierząt?

Odpowiedź: 

Szanowna Pani Paulo,

Kozienice wpiszą się w bieżącym roku w ten ogólnopolski trend i zrezygnują podczas „Sylwestra na Skwerku” z pokazu sztucznych ogni.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

FAJERWERKI

Justyna

Pytanie: 

Dzień dobry.

Panie Burmistrzu, czy możliwe jest aby wzorem innych miast chociażby Warszawy, Wrocławia, Słupska, Sosnowca i na pewno kilku innych Kozienice również zrezygnowały z fajerwerków  w Sylwestra zamieniając go na chociażby pokaz laserowy? Powód w każdym taki sam, dobro zwierząt.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Justyno,

Kozienice wpiszą się w bieżącym roku w ten ogólnopolski trend i zrezygnują podczas „Sylwestra na Skwerku” z pokazu sztucznych ogni,

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

KORZYSTANIE Z PŁYWALNI

Dariusz

Pytanie:

Dzień dobry

Od lat korzystam z basenu 25m przy pływalni Delfin. Ostatnio stało się to bardzo trudne. Wywieszono ogłoszenie, że wszystkie tory są zarezerwowane od 16 do 18. Ludzie przychodzą po tych godzinach, a w dalszym ciągu większość torów jest zajęta przez instruktorów pływania udzielających prywatnych lekcji na gminnym obiekcie. Tak jak dziś 23.11.2018r. po 18 zajęte są 4 tory. Czy możliwe jest zapanowanie nad dzikim zajmowaniem torów do własnych prywatnych celów-ustalenie grafiku tak aby zwykły klient mógł popływać? Liczę, że Pan jako organ nadzorujący pracę pływalni wpłynie na organizację jej pracy.

Z wyrazami szacunku

Dariusz

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Dariuszu.

Zawsze dbamy o to, aby wszyscy nasi klienci mogli bezpiecznie korzystać z obiektów Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu.

Jeżeli tory na krytej pływalni nie są zarezerwowane przez Centrum, każdy z klientów ma prawo korzystać z pływalni na takich  samych  zasadach. Zdarzają się sytuacje, że grupy osób ( znajomi, rodzina, rówieśnicy) przebywają w danym momencie na jednym torze. Jeżeli nie stwarzają zagrożenia  dla innych mogą korzystać, tak jak klienci indywidualni, ponieważ ponoszą taką sama opłatę za bilet wstępu jak inni.

Mając na uwadze ograniczoną przepustowość toru to kwestia porozumienia osób pływających, aby każdy czuł się komfortowo.

Po  rozmowach z prezesami klubów pływackich w dniu 22.11.2018  oraz mając na uwadze bezpieczeństwo i zadowolenie naszych klientów  pozostawiamy do Państwa dyspozycji 2 tory. 4 tory będą zarezerwowane , w godz. 16.00-18.00 dla dzieci i młodzieży chcącej doskonalić swoje umiejętności pływackie w klubach.

Mam nadzieję, że takie rozwiązanie pozwoli Państwu na swobodne korzystanie z  naszych usług.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.