Środa, 24 lipca 2024
Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga
słonecznie
14°C

Kampania informacyjna na temat głównych założeń LSR

pasek-loga-LSR-PSWPR-2023-2027(1) 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Puszcza Kozienicka” realizuje LSR na lata 2023-2027.

Opracowana przez LGD ,,Puszcza Kozienicka” Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność ma charakter monofunduszowy , co oznacza, że działania współfinansowane będą przez   Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Jednym z podstawowych przyjętych założeń LGD ,,Puszcza Kozienicka”  jest kompleksowość działań i zintegrowanie różnych narzędzi, metod, partnerów i form komunikacji. LSR zarówno na etapie jej przygotowania jak i wdrażania zakłada maksymalne zastosowanie podejścia partnerskiego, w odniesieniu do partnerów skupionych w LGD (inkluzywność) oraz partnerstwie LGD z innymi podmiotami zarówno z obszaru objętego LSR (np. władzami lokalnymi), jak i spoza obszaru. Ponadto dużą wagę przywiązuje się do innowacyjności projektowanych rozwiązań. Innowacyjność w ramach interwencji jest rozumiana bardzo wszechstronnie z uwzględnieniem stopnia rozwoju danego obszaru (kontekst lokalny).
Cele LSR oraz planowane w ramach ich realizacji konkretne przedsięwzięcia są spójne, powiązane ze sobą i wzajemnie się uzupełniają. Są one odpowiedzią na szereg problemów wskazanych w trakcie konsultacji społecznych. LSR zarówno na etapie jej przygotowania jak i wdrażania zakładają maksymalne zastosowanie.

W ramach celu  szczegółowego pierwszego C.1 „ Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększenie zdolności do zatrudniania, w szczególności  przedstawicieli grup w niekorzystnej sytuacji„ realizowane  będą  trzy przedsięwzięcia:

  • W ramach niniejszego celu będą wspierane wszelkiego rodzaju  działania edukacyjne  ,animacyjne, warsztatowe , dla wszystkich grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji określonej w LSR. Wsparcie   będzie dotyczyło organizacji zajęć edukacyjnych mających na celu podniesienie kompetencji społeczności lokalnych oraz umożliwienie integracji mieszkańców w oparciu o lokalne zasoby materialne jak i niematerialne jak również  szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, edukacyjnych dla dzieci  . Zajęciami zostaną objęci przedstawiciele wszystkich grup w niekorzystnej sytuacji określonych w LSR. Poszerzenie dostępnej oferty edukacyjnej na obszarze umożliwi także lepsze konkurowanie obszaru wiejskiego z miejskim i pozwoli zatrzymać mieszkańców zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i nabywaniem kompetencji na terenie LGD a dzieciom i młodzieży powoli spędzić aktywnie czas  pozaszkolny i rozwija c ich zainteresowania
  • W ramach niniejszego celu będzie wspierany rozwój przedsiębiorczości lokalnej ( rozwój działalności). Zgodnie z założeniami PS WPR wytypowano do wsparcia rodzaje przedsiębiorczości, które są komplementarne do danego celu szczegółowego i będą niwelować bezpośrednio lub pośrednio zdiagnozowane problemy  a przede wszystkim  wspierać poprzez tworzenie nowych miejsc pracy  dla osób w niekorzystnej sytuacji  .
  • W ramach niniejszego celu zaplanowano realizację projektu w partnerstwie z partnerem krajowym z poza obszaru naszego LSR , poprzez wsparcie  inicjatyw związanych z wymianą wiedzy i doświadczeń, nabywania umiejętności i realizacji projektów promujących ideę partnerstwa wewnątrz- oraz międzysektorowego.

 

W ramach celu  szczegółowego drugiego C.2 „ Wykorzystanie potencjału kulturowego  i turystycznego obszaru LSR„  realizowanych będzie sześć  przedsięwzięć. 

Jego głównym zadaniem będzie tworzenie nowej  lub rozwijanie istniejącej na obszarze LGD infrastruktury kulturalno- społecznej oraz poprawa jakości życia wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD. Dążenie do osiągnięcia tego celu skupiać się będzie między innymi na poprawie dostępu do małej infrastruktury publicznej . Duży nacisk kładziony jest na rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, a także stosownej infrastruktury by wzbogacić ruch turystyczny na obszarze działania LGD.
 Cel ma służyć  również poprawie dostępu do kultury i zachowaniu dziedzictwa lokalnego. Realizacja tego celu skupiać się będzie po pierwsze na ochronie dziedzictwa lokalnego znajdującego się na obszarze działania LGD, która oprócz wartości turystycznej, posiada również wartość symboliczną. Na uwagę zasługuje również fakt, że dziedzictwo regionu stwarza dany obszar wyjątkowym, co wspiera budowanie procesów wspólnotowych.  Rozwój infrastruktury kultury, czyli poszerzanie i udoskonalanie miejsc związanych z propagowaniem kultury, a więc rozwijanie wiedzy, umiejętności i zainteresowań.  W celu drugim zaplanowano realizacje 3   projektów grantowych, które  przysłużą się niewątpliwie pozostałym celom założonym w Lokalnej Strategii Rozwoju, co będzie odbywać się poprzez ukierunkowanie rozwoju lokalnego na aktywizowaniu lokalnej społeczności i wzmacnianiu potencjału do współpracy

W ramach celu szczegółowego  trzeciego C.3  „Stymulowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i innowacyjności poprzez wspieranie  różnych form przedsiębiorczości  , w tym zielonej gospodarki  i gospodarstw agroturystycznych” realizowane  będą  cztery przedsięwzięcia.

 W ramach tego celu zaplanowana zadania z zakresu: tworzenia i rozwijana agroturystyki , zagrody edukacyjne, a także wspieranie  przedsiębiorczości lokalnej ukierunkowanej  na ekologię i innowacje  ( premia na otwieranie nowej  działalności gospodarczej ).

W Lokalnej Strategii Rozwoju przewidziano przedsięwzięcia, które będą realizowane przez jednostki różnych sektorów z różnych gmin. Są to zarówno osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz lokalni przedsiębiorcy. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie korzyści i dążenie do jak najwyższego stopnia osiągnięcia celów z uwzględnieniem wzajemnych powiązań gospodarczych czy społecznych.

Planowane przedsięwzięcia będą realizowane we wszystkich gminach obszaru objętego LSR ( Kozienice, Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Magnuszew, Gniewoszów, Sieciechów i Grabów nad Pilica ). W konsekwencji z zaplanowanych inwestycji czy wydarzeń będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy obszaru LGD i odwiedzający region turyści. Dodatkowym aspektem jest to, iż dzięki działaniom dojdzie do promowania obszaru Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”, co wpłynie na poszerzenie wiedzy na jego temat. Operacje w ramach LSR mogą też wpłynąć na ścisłą integrację mieszkańców, w tym poprzez ich udział w organizowanych wydarzeniach kulturalnych i aktywizacyjnych czy też zaangażowanie się w realizację projektów grantowych czy partnerskich.
 
Więcej informacji na temat głównych założeń LSR na lata 2023-2027 na bieżąco będzie można znaleźć na stronie internetowej www.lgdkozienice.pl  oraz uzyskać bezpośrednio w siedzibie biura:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ",,Puszcza Kozienicka”
ul. Mikołaja Kopernika 8/17  , 26-900 Kozienice
tel. 48/366 18 99 ,  tel. kom.793 864 252

Czas pracy biura LGD:  poniedziałek - piątek: 8.00 -16.00

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.