Logo Miasta Kozienice

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach to powiatowy fundusz celowy działający w oparciu o Ustawę z dnia 27.04.2001 roku Prawo Ochrony Środowiska. Zadaniem funduszu jest finansowe wspieranie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, realizowanych na obszarze powiatu kozienickiego.

 


 

Środki finansowe pozyskane w 2019 roku

W dniu 26 czerwca 2019 roku Gmina Kozienice  podpisała z Zarządem Powiatu Kozienickiego umowę dotacji celowej ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 50 000,00 zł, na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne”.

 


 

Środki finansowe pozyskane w 2018 roku

Gmina Kozienice w 2018 roku otrzymała z Powiatu Kozienickiego dotację celową w kwocie 400.000,00 zł  pochodzącą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizacje zadania pn: „Przyłączenie do sieci instalacji oświetlenia ulicznego w ramach jej rozbudowy na terenie Gminy Kozienice”.