Logo Miasta Kozienice

Ochrona radiacyjna

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreśla, że w tej chwili nie występuje zagrożenie skażeniem radiacyjnym, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

 

W gminie Kozienice zostały wyznaczone punkty dystrybucji jodku potasu:

 • SP ZZOZ „Kozienice” Kozienice ul. Al. Władysława Sikorskiego 10
 • SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” Przychodnia nr 1 Kozienice ul. Henryka Sienkiewicza 28
 • SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” Przychodnia nr 2 Kozienice ul. Warszawska 55
 • Lekarska SP.P. „Familia” Kozienice ul. Rodzinna 24
 • NZOZ ANIMED S.C. Kozienice ul. Lubelska 40
 • Urząd Miejski w Kozienicach, Kozienice ul. Parkowa 5
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, Kozienice ul. Tadeusza Kościuszki 1
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, Kozienice ul. Głowaczowska 33
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, Kozienice ul. Stanisława Konarskiego 4
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, Kozienice ul. Nowy Świat 24
 • Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich, Kozienice ul. Warszawska 72
 • Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego, Kozienice ul. Warszawska 25
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Świerżach Górnych, Świerże Górne 25a
 • Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, Kozienice ul. Warszawska 29
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kozienicach, Kozienice ul. Lubelska 89
 • Kozienicka Gospodarka Komunalna, Kozienice ul. Przemysłowa 15
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie, Janików 1
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej, Wólka Tyrzyńska 21A
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie, Przewóz 2A
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Świerżach Górnych, Świerże Górne 59A
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnicy, Brzeźnica 61
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Samwodziu, Samwodzie 16a
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi, Nowa Wieś 90
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczywole, Ryczywół ul. Długa 9B
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Chodkowskiej
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławicach, Stanisławice 51

 

Należy podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

Dawkowanie jest uzależnione od wieku osoby przyjmującej:

 • dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż. 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)
 • dzieci od 3 do 12 r.ż. 1 tabletka (50 mg jodu)
 • dzieci od 1 miesiąca życia do 3 r.ż. 1/2 tabletki (25 mg jodu)
 • noworodki 1/4 tabletki (12,5 mg jodu)
 • kobiety w ciąży i karmiące piersią 2 tabletki (100 mg jodu)

Zgodnie ze wskazaniami medycznymi preparat jodku potasu przeznaczony jest dla osób do 60 roku życia.

Jeżeli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy inne wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Przypominamy, że wydawanie preparatu zostanie uruchomione dopiero w sytuacji zagrożenia radiacyjnego, po wydaniu decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Rząd przygotował również ulotkę informacyjną. Zawarte w niej zostały m.in. zasady dawkowania, czasu podania leku oraz przeciwwskazania medyczne.

Pliki do pobrania:

Broszura informacyjna - profilaktyka jodowa
Format: pdf, 2.06 MB