Logo Miasta Kozienice

Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu

W dniu 9 czerwca 2022 roku Gmina Kozienice podpisała z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowę o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu  -Mazowsze dla klimatu 2022 na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Nowy Świat – Hamernicka w mieście Kozienice” w kwocie 100 000,00 zł.