Logo Miasta Kozienice
Powróć do: Placówki oświatowe

Przedszkola

Publiczne Przedszkole nr 1 "POD TOPOLĄ" w Kozienicach

ul. Kopernika 11, 26-900 Kozienice

tel./fax. 48 614 65 63

e-mail: przedszkole1.kozienice@wp.pl

Dyrektor: Anna Nowak Żak 

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kozienicach

ul. Żeromskiego 3, 26-900 Kozienice

tel./fax. 48 614 46 77

e-mail: mankowskalucyna@gmail.com

Dyrektor: Lucyna Mańkowska

Publiczne Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach

ul.Głowaczowska 45, 26-900 Kozienice

tel./fax. 48 614 85 61

e-mail: monika.pyc75@wp.pl

Dyrektor: Monika Pyc

Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kozienicach

ul. Konstytucji 3 Maja 4, 26-900 Kozienice

tel. 48 614 26 64, fax. 48 611 06 09

e-mail: sekretariat@przedszkole4kozienice.pl

http://przedszkole4kozienice.pl

Dyrektor: Małgorzata Łukiewicz 

Publiczne Przedszkole NR 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach

ul. Batalionów Chłopskich 11, 26-900 Kozienice

tel. 48 614 38 80

e-mail: sekretariat@przedszkole5kozienice.pl

http://przedszkole5kozienice.pl

Dyrektor: Bernarda Bilska

Publiczne przedszkole Nr 6 w Świerżach Górnych

Świerże Górne Blok nr 12, 26-900 Kozienice

tel./fax. 48 614 76 27

e-mail: ppnr6@vp.pl

Dyrektor: Grażyna Grześków