Logo Miasta Kozienice
Powróć do: Fundusze Europejskie

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich

Bezpośrednim celem projektu – realizowanego ze środków programu PO WER „Wysokiej jakości usługi administracyjne” (działanie 2.18) – „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich” jest:

 • wdrożenie szeregu rozwiązań (doradczych oraz w zakresie IT), poprawiających jakość usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej;
 • zwiększenie kompetencji pracowników miast, którzy te usługi świadczą.

Działania projektu dotyczą 2 obszarów, które są szczególnie istotne dla rozwoju gospodarczego miast: (a) funkcjonowania systemu podatków i opłat lokalnych oraz (b) usług w obszarze zarządzania nieruchomościami. Efektem tych działań powinno być stworzenie lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w 6 miastach. W wyniku przeprowadzonego badania ankietowego wśród samorządów – uczestników projektu, każde z miast wybrało zadania wdrożeniowe (w tym zakupy sprzętu IT i aplikacji), doradcze i szkoleniowe w obu obszarach.

W ramach projektu przewidziane są w miastach:

 • szkolenia w zakresie doskonalenia kompetencji kadr – razem 58 szkoleń dla 975 uczestników
 • wdrażanie rozwiązań zarządczych – razem 11 rozwiązań
 • zakup sprzętu IT (56 sztuk) oraz aplikacji, w tym wdrożenie nowoczesnych systemów archiwizacji dokumentów i integracji rozwiązań w zakresie obsługi podatkowej i zarządzania nieruchomościami

 

Projekt trwa od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Budżet projektu to: 1 596 153,60 PLN. Dotacja wynosi 1 344 703,60 PLN, a udział własny 6 JST to: 251 450 PLN.

Partnerzy:

 1. Związek Miast Polskich – lider
 2. Bohdan Turowski Beta Consult – partner merytoryczny
 3. Miasto Jasło – partner samorządowy
 4. Gmina Kozienice – partner samorządowy
 5. Gmina Miasta Krosno – partner samorządowy
 6. Gmina Miasta Radomia – partner samorządowy
 7. Gmina Sandomierz – partner samorządowy
 8. Gmina Starachowice – partner samorządowy