Logo Miasta Kozienice
Powróć do: Kultura i Sport

Patronat Burmistrza Gminy Kozienice

Patronat Honorowy Burmistrza Gminy Kozienice przyznawany jest przedsięwzięciom o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, a ich realizacja przyczynia się do promocji Gminy Kozienice.

Aby ubiegać się o patronat należy:

  1. Czytelnie wypełnić wniosek do Burmistrza Gminy Kozienice z prośbą o patronat.
  2. Dostarczyć kompletny wniosek do Urzędu Miejskiego w Kozienicach przynajmniej na 21 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski złożone po tym terminie mogą zostać nierozpatrzone.

 
Wniosek można dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

  • wysłać listownie na adres: Urząd Miejski w Kozienicach ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice;                
  • złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu – pok. nr 13.