Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
BANER222.jpg dd5fb9a0d76065e2489875fabcdc7435
biały.jpg 157ef2eabaafb0bcadc3257e4e40c7af
aktywność
[13-12-2019]
1 2 3 4 5 6 7 8

Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: VIII Rozwój rynku pracy

Działanie: 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Poddziałanie: 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

Tytuł projektu: Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!

Cel projektu: celem głównym projektu jest powrót do aktywności zawodowej 34 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez stworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania 24 nowych miejsc w Publicznym Żłobku Miejskim w Kozienicach oraz zapewnienie dopłat do wynagrodzenia dla 10 niań w okresie od sierpnia 2019 roku do stycznia 2022 roku na terenie Gminy Kozienice.

Grupa docelowa w projekcie:

- 16 osób (w tym 15 kobiet) bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,

- 18 osoby (w tym 17 kobiet) pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

Zaplanowane zadania do realizacji w ramach projektu:

- utworzenie nowych miejsc w Publicznym Żłobku Miejskim w Kozienicach – okres realizacji: sierpień 2019 - styczeń 2020;

- zapewnienie bieżącego funkcjonowania 24 nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – okres realizacji: luty 2020 – styczeń 2022;

- pokrycie części kosztów związanych z zatrudnieniem niań – okres realizacji: czerwiec 2020 – sierpień 2021.

Wartość projektu: 1 943 069,92 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 554 455,92 zł; tj. 80 % dofinansowania.

 

Wszelkie informacje związane z bieżącą realizacją projektu będą zamieszczane, wg chronologii zdarzeń, na stronie internetowej beneficjenta: www.kozienice.pl w zakładce

pn: GMINA KOZIENICE WSPIERA AKTYWNOŚĆ ZAWADOWĄ RODZICÓW!

 

Informacje udzielane: 

  • telefonicznie pod numerami telefonów:
  • osobiście w siedzibie beneficjenta projektu: tj.

Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

- Koordynator projektu: Z- ca Burmistrza ds. społecznych Dorota Stępień, pok. 111, tel. 48/611-71-00

- Asystent koordynatora: Inspektor Martyna Okrój, pok. Nr 14, tel. 48/ 611-71-56;

- Specjalista ds. merytorycznych: Inspektor Luiza Prus, pok. 15, tel. 48/611-71-71.

Publiczny Żłobek Miejski w Kozienicach, ul. Marii Skłodowskiej Curie 3, 26-900 Kozienice

- PŻM w Kozienicach: Barbara Zielona – p.o. Dyrektora Publicznego Żłobka w Kozienicach, tel. 48/614-60-41.
Ogłoszenie o rekrutacji - nianiaKomunikat - zmiana regulaminu od 08.01.2021

Regulamin rekrutacji obowiązujący od 08.01.2021

załącznik nr 1 - Formularz Rekrutacyjny do Projektu  od 08.01.2021

Regulamin rekrutacji   - nieaktualne

Załączniki do regulaminu

Załącznik nr 1 - Formularz Rekrutacyjny do Projektu -nieaktualne

Załącznik nr 2 do Regulaminu - oświadczenie uczestnika projektu (RODO)

Załącznik nr 3 - zaświadczenie o zatrudnieniu Kandydat

Załącznik nr 4 - oświadczenie osoba bierna zwodowo

Załącznik nr 5 - Zaświadczenie o status studenta

Załącznik nr 6 - oświadczenie o wielodzietności

Załącznik nr 7 - Deklaracja udziału w projekcie

Załącznik nr  8 - deklaracja zatrudnienia niani

Załącznik nr 9 - oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie


Burmistrz Gminy Kozienice ogłasza rekrutację ciągłą do Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach w ramach projektu pn. Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!


Ogłoszenie o uzupełniającej rekrutacji do PŻM

Wyniki rekrutacji uzupełniającej

Ostateczna lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu


Ogłoszenie Burmistrza o rekrutacji uczestników do projektu

Wyniki rekrutacji

Lista kandydatów nie spełniających wymogów rekrutacji

Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu


Regulamin rekrutacji - obowiązujący od dnia 17.12.2019 (pdf)

Zał nr 1. Formularz rekrutacji - obowiązujący od dnia 17.12.2019 (pdf)

Zał nr 1. Formularz rekrutacji - obowiązujący od dnia 17.12.2019 (doc)

Załączniki do regulaminu

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny do projektu - nieaktualny

Załącznik nr 2. Oświadczenie uczestnika projektu (RODO)

Załącznik nr 3. Zaśwadczenie o zatrudnieniu kandydata

Załącznik nr 4. Oświadczenie - osoba bierna zawodowo

Załącznik nr 5. Zaświadczenie o statusie studenta

Załącznik nr 6. Oświadczenie o wielodzetności

Załącznik nr 7. Deklaracja udziału w projekcie


Zaproszenie na spotkanie informacyjne!

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Zasób 2@KOZIENICE.png 486b079d0a52557ad5a4087f11496f57
kamera online.jpg 589f50b7c940c79ddd663606f38bbcbb
w sieci.jpg 84565d1afc223d8ce99ab993c32fe393
Ukraina UA.jpg aa98cc47f70cae8035820de37ee934ed
Ukraina PL.jpg f8eb713bcf487c3cb034552df65e5af5
NIANIA.jpg c0bfdb81ebe154bc45cf326d25a29d0e
ekokozienice.jpg 0e90578893031dc07724e9867ec3234b
RPOWM.jpg 257d2bbc5347ab42496399a5b8f69484
aktywność.jpg 15bf0ab8f20ca05b239777e8f35d2533
turystyczne2.jpg 2261c49ec7c5b5a25ea34957a22fe510
Elektromobilność.jpg b330fa77e801f72a36897da531a9980e
sesje.jpg 6b7f658ca15028b4f3e9c26de42e5b17
Bez nazwy-1.jpg 0a9a5abc2dc0b4df745064a8cd830f64
b3.jpg badcb6ec291d5e5e03f10f89e86ebf1f
OŚWIETLENIE.jpg dcd70460aa37be39ee684bb53f110247
Bez nazwy-1.jpg e4d4074b68da7534cb67f8efc75b58f6
podatek1.jpg 66ecb08a29ab6731dad934239e0efb1c
sip.jpg f36b67605a63ad9f11dd1edd784f1f90
metrobus.jpg 58f14c542d81f8da2687420bfb95dc28
inwentaryzacja.jpg ea267fd090a60b42ecc467cc98e0349b
pomoc.jpg 6296ca453fe46864b0ba191af3b9c844
Nfośigw.jpg db6550b98f1eb1afb1fa31d97f41430c
Rodo.jpg 3d075bb0f4b7438098cc27f7a9f69406
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 9770e592ada5ac9e6b420d0192c5ea66
ban2bb.jpg dda7d6825df93d479d3a53cd2de211c0
ban3bb.jpg 3baf0273e3bf57496066032a3b82dbb4