Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
4BANER222.jpg 6f4126d5113c40eb5e24b9653244dfea
biały.jpg 826bd95b236f7238d47ac5054af5f315
Załączniki:
Program Rewitalizacji
[31-10-2017]
1 2 3 4 5 6 7 8

Rewitalizacja zdegradowanych terenów to jedno z głównych wyzwań przed którym stoją władze samorządowe gminy Kozienice. Prowadzenie procesu rewitalizacji stanowi szansę na odwrócenie negatywnych trendów przy uwzględnieniu  potrzeb społeczności lokalnej, zagadnień gospodarczych, przestrzennych oraz środowiskowych. Wizja rewitalizacji centrum miasta Kozienice została przedstawiona w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Kozienice na lata 2016-2022 przyjętym uchwałą Nr XXV/233/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 lutego  2017 roku.

Po przeprowadzeniu delimitacji zjawisk społecznych, występujących w przestrzeni gminy Kozienice, za  obszar zdegradowany uznano obszar na terenie miasta Kozienice obejmujący spójną przestrzeń w centrum miasta, oznaczoną na potrzeby delimitacji nazwami zwyczajowymi, obszar nr 1 – Centrum i obszar Nr 6 – Osiedle Pokoju oraz obszar Sołectwa Wilczkowice Górne. Obszar Nr 1 i obszar Nr 6 obejmują swoim zasięgiem następujące ulice: Piękną, Warszawską, Konstytucji 3 Maja, Radomską, Henryka Sienkiewicza, Maciejowicką, Jana Kochanowskiego, Al. 1 Maja, Sławną, Plac 15 stycznia, Topolową, Sosnową, Legionów, Parkową, Osiedle Skarpa, Wiślaną, Sportową, Sienkiewicza, Bohaterów Getta, Lubelską, Batalionów Chłopskich, Czwartek, Os. Pokoju, Drzewną, L. Waryńskiego, Szpitalną.

Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się  koncentracją problemów społecznych takich jak kryzys demograficzny, ubóstwo, bezrobocie, przestępczość. Obecnie dominujące czynniki  powodują, że obszar ten umiarkowanie funkcjonuje a jego mieszkańcy mają problemy na zmianę tego stanu. Jednocześnie obszar ten posiada duży potencjał rozwojowy i przy odpowiedniej stymulacji i interwencji może zmienić swój charakter.

Wypracowana przez wszystkich interesariuszy rewitalizacji spójna i kompleksowa wizja obszaru rewitalizacji   przyczyni się do utworzenia miejsca bezpiecznego o wysokiej jakości życia, gdzie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym otrzymały możliwość wyjścia z kręgu ubóstwa pokonując kryzysową sytuację życiową. Obszar rewitalizacji stanie się miejscem zamieszkałym przez ludzi młodych a zwłaszcza młodych małżeństw z małymi dziećmi.
Teren ten stanie się dla mieszkańców atrakcyjny ze względu na zwiększoną powierzchnię terenów zielonych, miejsc rekreacji, placów zabaw itp. Seniorzy będą mieli większy wpływ na integrację międzypokoleniową przekazując swoją wiedzę i doświadczenie kolejnym pokoleniom. Ci ostatni będą mieli również łatwiejszy dostęp do opieki medycznej, dzięki czemu nie będą zmuszeni szukać specjalistów w innych miastach a tym samym ponosić straty finansowe i trud podróżowania. W trosce o środowisko naturalne obszar rewitalizacji zostanie zmodernizowany i doposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną dostosowaną do potrzeb mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na przedmiotowym obszarze.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
KozieniceNews - banner2.jpg 99e8eda0e427ae585ca7e1be3afd6b1a
kamera online.jpg d30c9f2a315fde12aaa9bfdc55d99207
Zasób 2@KOZIENICE.png d516ca5080b52d3daa1e9c4238d03fe3
w sieci.jpg 2393ff9f92de7dacfd1a665fe463afe4
Ukraina UA.jpg fd72dab63cd459aedafaf4c48871a5f0
Ukraina PL.jpg f339c6d9157e69f08bc81d9f1898ee2a
NIANIA.jpg 4f1b073dc94288e5880c0772cf7be51e
ekokozienice.jpg a634bc48ff88aa72f7eef1c4f43d7f07
RPOWM.jpg 609954bdebfa4a7465e85eefd154f0ce
aktywność.jpg 0343205ff0e960134f3e6c954aa2f4a3
turystyczne2.jpg 66c3ef1b48c71630c811cc450b42d4de
sesje.jpg 5eea9737d878d93dd299107e935c3d7d
Bez nazwy-1.jpg 2a982de418afa39570d50a7ce9eb6b4c
b3.jpg 95536598a2fabdbf73ef01dd5e018035
OŚWIETLENIE.jpg e4eab6a9652c78ac69f3ef9a4e6bdc9b
Bez nazwy-1.jpg 9e02e94c9d260754e001c30afbd73710
podatek1.jpg 024762dadea44bdce4520d78d50483bf
sip.jpg 73f165355a7230c66b27cecab4d2ed13
metrobus.jpg 8a8b2a295bdacd9d833d56e7babdd76b
inwentaryzacja.jpg 43fb1720565e065f042d60ce94264938
pomoc.jpg c2849f732da810b39a0b53a598c55c0a
Nfośigw.jpg afa3e0f27364641363cc9d71dc603784
Rodo.jpg c40d5b6a27c0536a815915ceac7b899d
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 02b9bac1b4292dc4e5a5e8b484c73b99
ban2bb.jpg 7fe2f7cb69294f54364c3e59367ff687
ban3bb.jpg 2e41182219412a1c7515992da5d04d50