Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
BANER22.jpg cd24c11387416bdfe2c34e55c37fc5f5
biały.jpg 6f726ac3d9e156d9032b969d41598b67
Załączniki:
Program Rewitalizacji
[31-10-2017]
1 2 3 4 5 6 7 8

Rewitalizacja zdegradowanych terenów to jedno z głównych wyzwań przed którym stoją władze samorządowe gminy Kozienice. Prowadzenie procesu rewitalizacji stanowi szansę na odwrócenie negatywnych trendów przy uwzględnieniu  potrzeb społeczności lokalnej, zagadnień gospodarczych, przestrzennych oraz środowiskowych. Wizja rewitalizacji centrum miasta Kozienice została przedstawiona w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Kozienice na lata 2016-2022 przyjętym uchwałą Nr XXV/233/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 lutego  2017 roku.

Po przeprowadzeniu delimitacji zjawisk społecznych, występujących w przestrzeni gminy Kozienice, za  obszar zdegradowany uznano obszar na terenie miasta Kozienice obejmujący spójną przestrzeń w centrum miasta, oznaczoną na potrzeby delimitacji nazwami zwyczajowymi, obszar nr 1 – Centrum i obszar Nr 6 – Osiedle Pokoju oraz obszar Sołectwa Wilczkowice Górne. Obszar Nr 1 i obszar Nr 6 obejmują swoim zasięgiem następujące ulice: Piękną, Warszawską, Konstytucji 3 Maja, Radomską, Henryka Sienkiewicza, Maciejowicką, Jana Kochanowskiego, Al. 1 Maja, Sławną, Plac 15 stycznia, Topolową, Sosnową, Legionów, Parkową, Osiedle Skarpa, Wiślaną, Sportową, Sienkiewicza, Bohaterów Getta, Lubelską, Batalionów Chłopskich, Czwartek, Os. Pokoju, Drzewną, L. Waryńskiego, Szpitalną.

Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się  koncentracją problemów społecznych takich jak kryzys demograficzny, ubóstwo, bezrobocie, przestępczość. Obecnie dominujące czynniki  powodują, że obszar ten umiarkowanie funkcjonuje a jego mieszkańcy mają problemy na zmianę tego stanu. Jednocześnie obszar ten posiada duży potencjał rozwojowy i przy odpowiedniej stymulacji i interwencji może zmienić swój charakter.

Wypracowana przez wszystkich interesariuszy rewitalizacji spójna i kompleksowa wizja obszaru rewitalizacji   przyczyni się do utworzenia miejsca bezpiecznego o wysokiej jakości życia, gdzie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym otrzymały możliwość wyjścia z kręgu ubóstwa pokonując kryzysową sytuację życiową. Obszar rewitalizacji stanie się miejscem zamieszkałym przez ludzi młodych a zwłaszcza młodych małżeństw z małymi dziećmi.
Teren ten stanie się dla mieszkańców atrakcyjny ze względu na zwiększoną powierzchnię terenów zielonych, miejsc rekreacji, placów zabaw itp. Seniorzy będą mieli większy wpływ na integrację międzypokoleniową przekazując swoją wiedzę i doświadczenie kolejnym pokoleniom. Ci ostatni będą mieli również łatwiejszy dostęp do opieki medycznej, dzięki czemu nie będą zmuszeni szukać specjalistów w innych miastach a tym samym ponosić straty finansowe i trud podróżowania. W trosce o środowisko naturalne obszar rewitalizacji zostanie zmodernizowany i doposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną dostosowaną do potrzeb mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na przedmiotowym obszarze.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Zasób 2@KOZIENICE.png fb9ae3dd25ca7cfc2f4a85da847f7374
kamera online.jpg 7fc28e7c33f84e10e61600d28ab8cf64
w sieci.jpg 86f74ec5bef79b5375a75f6c87d8cf6e
Ukraina UA.jpg 36f504529dbea5acb477c75dadae9815
Ukraina PL.jpg d153fd60fc3597d64d0d88afe5d3ff5f
NIANIA.jpg 5731095d408562284c0cd4c4982d6397
ekokozienice.jpg eaf9123c240ed54090da6840060a778c
RPOWM.jpg ce3b69e1c2f4d8d7260ec5be3500b9c1
aktywność.jpg 3f51d351401e5771a2f2cba4084921e9
turystyczne2.jpg 9e9a8d5ce56fd2d90503b7509a0aad53
Elektromobilność.jpg 42d392f1a49e44e5302ef35d6f2cc7fd
sesje.jpg 9e026409b073b4142f8d58034cb2586e
Bez nazwy-1.jpg 6ea29c03da01b9e98931ba4bf1bac70e
b3.jpg 9aa0cee5e11c09005042e8035694ac1f
OŚWIETLENIE.jpg da503b303c6b016f559ab50107f1631a
Bez nazwy-1.jpg 8d4b2c2bddaefdb3adc643c5f6098e78
podatek1.jpg 950a5c428dc9f7d91e64a1ee28ac95f8
sip.jpg f4769f56b383667c0c9d11ec17d11faa
metrobus.jpg 4e03177dc72a9233a621e8891dde5930
inwentaryzacja.jpg d9858435de763ad68bb120ca05b675d4
pomoc.jpg 22585615711deda90aed91c6799fc366
Rodo.jpg 3c304ff3d1ec593ba2fedabbb650c8af
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 66bcd766cc75fc1e06837e94d04f1e93
ban2bb.jpg 490a17c6d56ed4c9da6f1c775829472a
ban3bb.jpg e1cf7bb30f615ecc3d5764225ecb480e