Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
BANER222.jpg 99a1fd49cfccf5a2452fe61afaf2fe4f
biały.jpg 6fba73e937dc17dfb5f05f6807a34c40
Załączniki:
Program Rewitalizacji
[31-10-2017]
1 2 3 4 5 6 7 8

Rewitalizacja zdegradowanych terenów to jedno z głównych wyzwań przed którym stoją władze samorządowe gminy Kozienice. Prowadzenie procesu rewitalizacji stanowi szansę na odwrócenie negatywnych trendów przy uwzględnieniu  potrzeb społeczności lokalnej, zagadnień gospodarczych, przestrzennych oraz środowiskowych. Wizja rewitalizacji centrum miasta Kozienice została przedstawiona w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Kozienice na lata 2016-2022 przyjętym uchwałą Nr XXV/233/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 lutego  2017 roku.

Po przeprowadzeniu delimitacji zjawisk społecznych, występujących w przestrzeni gminy Kozienice, za  obszar zdegradowany uznano obszar na terenie miasta Kozienice obejmujący spójną przestrzeń w centrum miasta, oznaczoną na potrzeby delimitacji nazwami zwyczajowymi, obszar nr 1 – Centrum i obszar Nr 6 – Osiedle Pokoju oraz obszar Sołectwa Wilczkowice Górne. Obszar Nr 1 i obszar Nr 6 obejmują swoim zasięgiem następujące ulice: Piękną, Warszawską, Konstytucji 3 Maja, Radomską, Henryka Sienkiewicza, Maciejowicką, Jana Kochanowskiego, Al. 1 Maja, Sławną, Plac 15 stycznia, Topolową, Sosnową, Legionów, Parkową, Osiedle Skarpa, Wiślaną, Sportową, Sienkiewicza, Bohaterów Getta, Lubelską, Batalionów Chłopskich, Czwartek, Os. Pokoju, Drzewną, L. Waryńskiego, Szpitalną.

Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się  koncentracją problemów społecznych takich jak kryzys demograficzny, ubóstwo, bezrobocie, przestępczość. Obecnie dominujące czynniki  powodują, że obszar ten umiarkowanie funkcjonuje a jego mieszkańcy mają problemy na zmianę tego stanu. Jednocześnie obszar ten posiada duży potencjał rozwojowy i przy odpowiedniej stymulacji i interwencji może zmienić swój charakter.

Wypracowana przez wszystkich interesariuszy rewitalizacji spójna i kompleksowa wizja obszaru rewitalizacji   przyczyni się do utworzenia miejsca bezpiecznego o wysokiej jakości życia, gdzie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym otrzymały możliwość wyjścia z kręgu ubóstwa pokonując kryzysową sytuację życiową. Obszar rewitalizacji stanie się miejscem zamieszkałym przez ludzi młodych a zwłaszcza młodych małżeństw z małymi dziećmi.
Teren ten stanie się dla mieszkańców atrakcyjny ze względu na zwiększoną powierzchnię terenów zielonych, miejsc rekreacji, placów zabaw itp. Seniorzy będą mieli większy wpływ na integrację międzypokoleniową przekazując swoją wiedzę i doświadczenie kolejnym pokoleniom. Ci ostatni będą mieli również łatwiejszy dostęp do opieki medycznej, dzięki czemu nie będą zmuszeni szukać specjalistów w innych miastach a tym samym ponosić straty finansowe i trud podróżowania. W trosce o środowisko naturalne obszar rewitalizacji zostanie zmodernizowany i doposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną dostosowaną do potrzeb mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na przedmiotowym obszarze.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Zasób 2@KOZIENICE.png 4de88edeeeebd0efc78b52bba69ca66f
kamera online.jpg fa3ad7a7847534383a0f1f80f2a5709f
w sieci.jpg ce09348b3f8a72827e5427974d0a7204
Ukraina UA.jpg 3b595775a3ac21724bb705ebdbc66f38
Ukraina PL.jpg 94371c878764c181bdd9bafea7a939d1
NIANIA.jpg a82fb39849f78475b15838f5718b2e3c
ekokozienice.jpg 65bdf4592c0faf1cbfa1e3a939fff1b8
RPOWM.jpg 94bf6e0c1e311b1caf9fab1a313644af
aktywność.jpg 64756346cb3ace5d75f884f0dad3938e
turystyczne2.jpg 47102da19cce20e344577be5b5f99e85
Elektromobilność.jpg 20c524a38699b8da01bd4ea68baad4de
sesje.jpg d1ef08ea097e010a6576dcc067e089ed
Bez nazwy-1.jpg 7f29057ea2b3167000dce906ebf2f14b
b3.jpg 5cf631ab992a6937dad8461eaf640873
OŚWIETLENIE.jpg 7bd76a8665981dfc41104414044a8846
Bez nazwy-1.jpg 5acb7e2669dde8e3ff2ab1bf1d379d79
podatek1.jpg e2bf1749fc5457973ea986e37fb03ad4
sip.jpg ff6ccb1a39b0f8e99dc3ed5d997f23d1
metrobus.jpg 2a16ff5e376a5ceb6c064b96d3413b2e
inwentaryzacja.jpg 25f16b8807720aa9094b7f38d4e545c1
pomoc.jpg b71c69140aa449e5fabb16e29f58a9a7
Nfośigw.jpg 24275501fc6dbb2523666079d9ac49fb
Rodo.jpg e1a3dd33595ab402228358159f37f638
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 1b4b2e1862b47699f78fada16f8747ad
ban2bb.jpg 5b03f4e96db77d06a6985dd1715af5ec
ban3bb.jpg 48b16dc1ed4b488d6aea3dae2253fbf9