Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
BANER22.jpg 5648acf229fd692f0bb4a4232f056f51
biały.jpg f17480729c155965eb4117c0fa461977
Załączniki:
Program Rewitalizacji
[31-10-2017]
1 2 3 4 5 6 7 8

Rewitalizacja zdegradowanych terenów to jedno z głównych wyzwań przed którym stoją władze samorządowe gminy Kozienice. Prowadzenie procesu rewitalizacji stanowi szansę na odwrócenie negatywnych trendów przy uwzględnieniu  potrzeb społeczności lokalnej, zagadnień gospodarczych, przestrzennych oraz środowiskowych. Wizja rewitalizacji centrum miasta Kozienice została przedstawiona w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Kozienice na lata 2016-2022 przyjętym uchwałą Nr XXV/233/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 lutego  2017 roku.

Po przeprowadzeniu delimitacji zjawisk społecznych, występujących w przestrzeni gminy Kozienice, za  obszar zdegradowany uznano obszar na terenie miasta Kozienice obejmujący spójną przestrzeń w centrum miasta, oznaczoną na potrzeby delimitacji nazwami zwyczajowymi, obszar nr 1 – Centrum i obszar Nr 6 – Osiedle Pokoju oraz obszar Sołectwa Wilczkowice Górne. Obszar Nr 1 i obszar Nr 6 obejmują swoim zasięgiem następujące ulice: Piękną, Warszawską, Konstytucji 3 Maja, Radomską, Henryka Sienkiewicza, Maciejowicką, Jana Kochanowskiego, Al. 1 Maja, Sławną, Plac 15 stycznia, Topolową, Sosnową, Legionów, Parkową, Osiedle Skarpa, Wiślaną, Sportową, Sienkiewicza, Bohaterów Getta, Lubelską, Batalionów Chłopskich, Czwartek, Os. Pokoju, Drzewną, L. Waryńskiego, Szpitalną.

Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się  koncentracją problemów społecznych takich jak kryzys demograficzny, ubóstwo, bezrobocie, przestępczość. Obecnie dominujące czynniki  powodują, że obszar ten umiarkowanie funkcjonuje a jego mieszkańcy mają problemy na zmianę tego stanu. Jednocześnie obszar ten posiada duży potencjał rozwojowy i przy odpowiedniej stymulacji i interwencji może zmienić swój charakter.

Wypracowana przez wszystkich interesariuszy rewitalizacji spójna i kompleksowa wizja obszaru rewitalizacji   przyczyni się do utworzenia miejsca bezpiecznego o wysokiej jakości życia, gdzie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym otrzymały możliwość wyjścia z kręgu ubóstwa pokonując kryzysową sytuację życiową. Obszar rewitalizacji stanie się miejscem zamieszkałym przez ludzi młodych a zwłaszcza młodych małżeństw z małymi dziećmi.
Teren ten stanie się dla mieszkańców atrakcyjny ze względu na zwiększoną powierzchnię terenów zielonych, miejsc rekreacji, placów zabaw itp. Seniorzy będą mieli większy wpływ na integrację międzypokoleniową przekazując swoją wiedzę i doświadczenie kolejnym pokoleniom. Ci ostatni będą mieli również łatwiejszy dostęp do opieki medycznej, dzięki czemu nie będą zmuszeni szukać specjalistów w innych miastach a tym samym ponosić straty finansowe i trud podróżowania. W trosce o środowisko naturalne obszar rewitalizacji zostanie zmodernizowany i doposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną dostosowaną do potrzeb mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na przedmiotowym obszarze.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Zasób 2@KOZIENICE.png 0b6160608326be39ebff3316f09520ff
kamera online.jpg 0ba5c1dae2ae3f840b5a029a09cad588
w sieci.jpg 17211e16127b1e8add89a68825bf7fc4
Ukraina UA.jpg b326524d3958f1a69b1b225cc2f3f5a2
Ukraina PL.jpg 3973dc4173374397e41da16ae475f37d
NIANIA.jpg 842d4d666d6a2fd1319c306a40dcc4d7
ekokozienice.jpg e66a539f73d80eaa183857320ac9aafc
RPOWM.jpg 3264dfb249f4d4395b3ab2a4b9efef89
aktywność.jpg baef03e3396aa25610883a4c9d322ce6
turystyczne2.jpg ed27956bfc5e837218dd5e75aab81e67
Elektromobilność.jpg 1f6fdeba5a168235ad8c840884029e9c
sesje.jpg fa382a0df1bfbe8020fe2965657791aa
Bez nazwy-1.jpg 97c1c77f02fb3aa760a482a9338eb16a
b3.jpg 119031b6b25dd0e0b049d42b71f7dd0e
OŚWIETLENIE.jpg fb9b866064b05e96c828dac48c48dbb9
Bez nazwy-1.jpg a7f4acd371465accac951d7d0bebe6b7
podatek1.jpg dc413cd2ce3b8647bbf135dcacd9ae61
sip.jpg f00ecabbbc1af1909c6bdded038a5a29
metrobus.jpg 00459b41c4c40508a672285d58a13033
inwentaryzacja.jpg bbef61ae77b240df272b43301dc40e09
pomoc.jpg 1d9519308bd02ddf0cbace30e61f2945
Rodo.jpg 7348865227599a11456955c6b924ed66
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg d2e0e64882cba59942510081f100f6ab
ban2bb.jpg a1a1d17a51617f776da9ba7c037392bc
ban3bb.jpg 6c86927f5354ff23e8f6fdc14f93cebc