Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
4BANER222.jpg 37de3e7a42a23ca5f511d60504f00a56
biały.jpg deaef6af7588120dd799c262c2766124
Informacje o pozyskanych środkach
[11-04-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8

Informacje o pozyskanych środkach


W 2003 roku Gmina Kozienice zdobyła nagrodę w Wielkim Konkursie NFOŚiGW pt. „Nasza Gmina w Europie” Nagrodą była bezzwrotna dotacja w wysokości 200 000,00 zł
Kwota została przeznaczona na zadanie inwestycyjne pt. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Nowiny od ulicy Radomskiej. 


W 2005 roku Ministerstwo Środowiska opracowało i przyjęło Aktualizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na lata 2005 ÷ 2015. Dzięki staraniom Wydziału Rozwoju Gospodarczego Gmina Kozienice zgłosiła aktualizację w zakresie wydzielonych aglomeracji: Kozienice i Nowa Wieś. Dzięki temu została stworzona możliwość pozyskania środków z NFOŚiGW. 

Gmina Kozienice planuje złożyć wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych niezwłocznie po uchwaleniu budżetu na 2006 rok.


2016 rok

„Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kozienice”.

 

Łączna kwota pozyskanych środków to 2.475.829,04 w tym

- dotacja 990331,62

- pożyczka 1485497,42

 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „PROSUMENT – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” . Dofinansowanie udzielone łącznie na 100% kosztów kwalifikowanych instalacji składa się z dotacji w wysokości 40% dofinansowania  oraz preferencyjnej pożyczki do 15 lat oprocentowanej na 1% w skali roku.

Budynki mieszkalne objęte planowanym przedsięwzięciem są zlokalizowane na terenie Gminy Kozienice, położonej  w 70% na terenach objętych ochroną Natura 2000.

W 2015 roku Rada Miejska podjęła Uchwałę o przystąpieniu do programu kierując się możliwością ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz możliwością pozyskania ekologicznej energii przez mieszkańców.

W latach 2014-2016 zrealizowano przedsięwzięcie obejmujące montaż 86 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 5kW wraz z wykonaniem projektu i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Instalacje były montowane wyłącznie na budynkach indywidualnych. Łączna moc wszystkich instalacji to 430 kW.  Montażu dokonano na 14 budynkach nowych lub nowo budowanych oraz 72  już istniejących.

Zakładany efekt ekologiczny tj. ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla 331,70  (Mg/rok) i zwiększenie produkcji energii elektrycznej - inne źródła 408,50 (MWh/rok). 


2019 rok

W dniu 24 maja 2019 roku Gmina Kozienice podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę dotacji w kwocie 2 745 360,00 zł oraz umowę pożyczki w kwocie do 2 170 445,70 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn: „Zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym wraz z ładowarką typu plug In”. 


W dniu 28 sierpnia 2019 roku Gmina Kozienice podpisała z NFOŚ i GW w Warszawie umowę dotacji w kwocie 50.000,00 zł, w ramach Programu Priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2 Strategia rozwoju elektromobilności, na sfinansowanie przedsięwzięcia pn: „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Kozienice na lata 2020 – 2035”.


Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
KozieniceNews - banner2.jpg 10f1b346d10e15c9db694d91913d827f
kamera online.jpg 9b2766aaafc9b52f635528b97b10ae05
Zasób 2@KOZIENICE.png 308fbc83c9d56ff902f27def57bafabd
w sieci.jpg 78878435a02c5be2ce0bb9ae1d806994
Ukraina UA.jpg 830a0c5fbb25f975c13dd32a8290242d
Ukraina PL.jpg 4951849ced7e7dad07a2a9e70dd7d1a4
NIANIA.jpg c927b16138c0d96c6199d6427f4ff4a8
ekokozienice.jpg add065110a630d6e81e5c03fcee1c352
RPOWM.jpg 034a61f9d503c774bf65bd1a0d42a4c2
aktywność.jpg 6fbe9ed904f791de4f0d6b982ff5e20f
turystyczne2.jpg 86704922033249baf1ed502d59977ec1
sesje.jpg 9405e0c2f7426da6f3fefbf9fd16c40b
Bez nazwy-1.jpg 2c743ceb774c583076ee88579b3279a9
b3.jpg 957b47e778428a3bf4bf38f15b09cd90
OŚWIETLENIE.jpg 904267fb43510b74d514920f258495cf
Bez nazwy-1.jpg 0f3684240f0aa701fcf2d429f941c29f
podatek1.jpg baf458e48235720dc9a475d7b1ecbc9a
sip.jpg a4fd03860d6349c25d6a0314365bcd67
metrobus.jpg 1818b3857f09db79507aaf3f9d2ec096
inwentaryzacja.jpg 522b4bdaf2933f0fff76959995f1496f
pomoc.jpg 51ca5440279fe49464a0912eb7e9ecbe
Nfośigw.jpg 5bac48c148ee5e1db4046893c9e3f6d8
Rodo.jpg b6e1e250d57e55fcb088b95b24b6aad2
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg dbff8fae7f4460bdd7ee08dd8361c314
ban2bb.jpg a0fb90d7df6ed730d1c1d8132e012391
ban3bb.jpg af29a6b70fe9c2bf18cb5463535ff08b