Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
BANER222.jpg 22d1f60e5eeda19dc59bb59915820676
biały.jpg ecf8ce8668293f59fe48e73864799bf9
Informacje o pozyskanych środkach
[11-04-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8

Informacje o pozyskanych środkach


W 2003 roku Gmina Kozienice zdobyła nagrodę w Wielkim Konkursie NFOŚiGW pt. „Nasza Gmina w Europie” Nagrodą była bezzwrotna dotacja w wysokości 200 000,00 zł
Kwota została przeznaczona na zadanie inwestycyjne pt. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Nowiny od ulicy Radomskiej. 


W 2005 roku Ministerstwo Środowiska opracowało i przyjęło Aktualizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na lata 2005 ÷ 2015. Dzięki staraniom Wydziału Rozwoju Gospodarczego Gmina Kozienice zgłosiła aktualizację w zakresie wydzielonych aglomeracji: Kozienice i Nowa Wieś. Dzięki temu została stworzona możliwość pozyskania środków z NFOŚiGW. 

Gmina Kozienice planuje złożyć wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych niezwłocznie po uchwaleniu budżetu na 2006 rok.


2016 rok

„Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kozienice”.

 

Łączna kwota pozyskanych środków to 2.475.829,04 w tym

- dotacja 990331,62

- pożyczka 1485497,42

 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „PROSUMENT – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” . Dofinansowanie udzielone łącznie na 100% kosztów kwalifikowanych instalacji składa się z dotacji w wysokości 40% dofinansowania  oraz preferencyjnej pożyczki do 15 lat oprocentowanej na 1% w skali roku.

Budynki mieszkalne objęte planowanym przedsięwzięciem są zlokalizowane na terenie Gminy Kozienice, położonej  w 70% na terenach objętych ochroną Natura 2000.

W 2015 roku Rada Miejska podjęła Uchwałę o przystąpieniu do programu kierując się możliwością ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz możliwością pozyskania ekologicznej energii przez mieszkańców.

W latach 2014-2016 zrealizowano przedsięwzięcie obejmujące montaż 86 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 5kW wraz z wykonaniem projektu i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Instalacje były montowane wyłącznie na budynkach indywidualnych. Łączna moc wszystkich instalacji to 430 kW.  Montażu dokonano na 14 budynkach nowych lub nowo budowanych oraz 72  już istniejących.

Zakładany efekt ekologiczny tj. ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla 331,70  (Mg/rok) i zwiększenie produkcji energii elektrycznej - inne źródła 408,50 (MWh/rok). 


2019 rok

W dniu 24 maja 2019 roku Gmina Kozienice podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę dotacji w kwocie 2 745 360,00 zł oraz umowę pożyczki w kwocie do 1 830 240,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn: „Zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym wraz z ładowarką typu plug In”. 


W dniu 28 sierpnia 2019 roku Gmina Kozienice podpisała z NFOŚ i GW w Warszawie umowę dotacji w kwocie 50.000,00 zł, w ramach Programu Priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2 Strategia rozwoju elektromobilności, na sfinansowanie przedsięwzięcia pn: „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Kozienice na lata 2020 – 2035”.


Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Zasób 2@KOZIENICE.png aa58a5da02c44d0c28041351d0497c71
kamera online.jpg a4e2873ab73b23042d9387e1e97fde03
w sieci.jpg 44d3348462e8aeadb6fb06bbfb292b17
Ukraina UA.jpg 5829cb00c19a08676a4eeeca18b46c22
Ukraina PL.jpg b6b15b0632576c4c8f8c8ce3ecc08e71
NIANIA.jpg 72dfa0b390a64bdc2fd7b74b06b9bb77
ekokozienice.jpg 6712894a9bd0082f57550d4e963421e1
RPOWM.jpg 042db4e1a32db299ae520ee7ff79dae0
aktywność.jpg 51959e71382a4bf8a9f0b118a7ac7cf8
turystyczne2.jpg 7477515c4948781ce7f911fd634f4b4e
Elektromobilność.jpg 0996fbeb7acd13eeec7ad0235b058fde
sesje.jpg 9492661895893242be5fd374aaba0218
Bez nazwy-1.jpg 8682f0fc4c2699fe273bdcf2aee72e63
b3.jpg 87d3db985b4983ac3d8871ce85c97068
OŚWIETLENIE.jpg e71a4d18dece1e87515c5a2f9a865525
Bez nazwy-1.jpg 92db959ec605b75e44e3cd4a58e161fa
podatek1.jpg 1868e8e505b761f9f8fa22cc671bffff
sip.jpg 58d7bbb76cdaeb4b656285941eeb73a1
metrobus.jpg ea51a70b8ebdc3250a98834d66ba8e9c
inwentaryzacja.jpg 8cf7ccad5f16e2dcc9b2936c9de07183
pomoc.jpg d90caf8dc86598a05f860033f2d9778c
Nfośigw.jpg 5351b92671af686592ba17809ef33ae1
Rodo.jpg a8194f1cfc4fc01cc12d5e2353fe44de
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 396945481d7a86ea3f967417d972d6e2
ban2bb.jpg 068fa2a5ceb10815d1aa92cbdc412f7f
ban3bb.jpg be25c06a933897a5e758268895c737f0