Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
4BANER222.jpg 70d0ac1a91d3c012d3dbb1c1c891227e
biały.jpg e4bb44a0f3258c5dc0c321955ecc6911
Mieszkalnictwo
[16-03-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8

Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kozienice opiera się na działaniach wieloletnich określonych min. w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kozienice na lata 2017-2021. Program określa zasady tworzenia warunków zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw o niskich dochodach należących do wspólnoty samorządowej, zapewnienia najmu na czas nieoznaczony, najmu socjalnego oraz najmu pomieszczeń tymczasowych, wykorzystując w tym celu posiadany zasób mieszkaniowy.

Program określa również:

  • zadania w zakresie remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych,
  • zasady sprzedaży lokali stanowiących własność gminy,
  • źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej,
  • wysokość wydatków z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów i modernizacji lokali i budynków komunalnych oraz wydatki inwestycyjne,
  • inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Zasady i kryteria wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego  zasobu Gminy Kozienice określa Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 8 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 22 marca 2021 r. poz. 2471).
Uchwałę stosuje się do wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, który tworzony i utrzymywany jest w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, w tym potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Uchwała uszczegóławia  m. in. zasady i warunki najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, warunki zamiany lokali oraz kryteria jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego z zasobu gminy.

Mieszkaniowy zasób Gminy Kozienice stanowią lokale mieszkalne w budynkach będących w 100 % własnością Gminy Kozienice oraz lokale w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

Zasób mieszkaniowy Gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosi ogółem 239 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 8 859,74 m2, czego na terenie miasta Kozienice usytuowanych jest 158 lokali mieszkalnych (o pow. 6 510,14 m2), a poza granicami miasta - 81 lokali mieszkalnych (o pow. 2 349,60 m2).

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
KozieniceNews - banner2.jpg b5a0e9000b56fd1d9ce3eafe8d8a71c2
kamera online.jpg 7b80deeba70e5a0c5de6602e5226697d
Zasób 3-100.jpg 8d34a00d25bbdb3d1ab086f2dd42f9d4
w sieci.jpg ae73107218bb8891d4e06f5d33b067d3
Ukraina UA.jpg 369e1b3099abe6e734db35e51516e023
Ukraina PL.jpg cd4e5729e015b27f860b943974cec5b1
NIANIA.jpg 3a6585e1536b63cdf0d6791747a37dd5
ekokozienice.jpg f53d85b688bba66a9792e9c72c2a0d2d
RPOWM.jpg 3b6d58cc4070cc784a5bde48cee6bb44
aktywność.jpg dc8ad6eb0519269bf39f49a8d8eb9190
turystyczne2.jpg 3475ba5093b78eb4c5e0f6e768950a13
sesje.jpg 3ac3ddbf7819dd72dde13ed5e5a0fcd4
Bez nazwy-1.jpg 19044316c343c521b716b837ffe456bc
b3.jpg 258eee5de8a6c9362e3c156eaa3f8bdc
OŚWIETLENIE.jpg fe18b179251887a2d4b310260bd3e896
Bez nazwy-1.jpg f3b973c5e4c662738b676d0a0dcfdf7d
podatek1.jpg 76f2cf56f2e659605ce9506fa51b573d
sip.jpg dec3467e91a45b6fd094f75223aaab57
metrobus.jpg bb65f8f0fbaea729d4a0a96424414290
inwentaryzacja.jpg 0a10fb820302373b18ca904db03e6bdb
pomoc.jpg fbf6ae6323e8653ca1971eba65ae844f
Nfośigw.jpg 8c9ca62d0dcaef4470a648eeaf4e00d9
Rodo.jpg 73509f56390f291cf3e2a671eca72908
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg cadc5d958d96f85b04955f40018526f4
ban2bb.jpg c6863d7db4d5c05b0829d31ee8da1ddb
ban3bb.jpg 32c97bee6a880e060d9f9bc1c9cc8b6c