Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
4BANER222.jpg 836c5130847d2275fdc534e64d30b0d3
biały.jpg b7b19ee4bfe6cc233ea304919564e80c
Dofinansowanie do likwidacji szamba
[10-05-2023]
1 2 3 4 5 6 7 8

Marek

Pytanie:

Witam czy w gminie jest program dofinansowania do likwidacji szamba? Jeśli nie czy jest planowany i brany pod uwagę ?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marku.

W odpowiedzi na pytanie dot. dofinansowania likwidacji szamba i podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej informuję, iż Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z  o.o. nie udziela dotacji ani nie dofinansowuje zadań polegających na likwidacji  szamb i  podłączeniu do sieci kanalizacji sanitarnej.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, w tym budowa przydomowej przepompowni ścieków, wynika z technicznych możliwości podłączenia i jest kosztem własnym Spółki.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji.

KGK Sp. z o.o jako przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne  jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.

Osoba ubiegająca się o podłączenie do sieci powinna złożyć do naszego przedsiębiorstwa wniosek o przyłączenie, celem określenia technicznych możliwości dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych. Wniosek dostępny jest na naszej stronie internetowej, dodatkowo, załączam go do w niniejszej wiadomości.

Natomiast realizację budowy przyłączy do sieci (….) zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – burmistrz Gminy Kozienice

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
KozieniceNews - banner2.jpg d554b1683de3eb9dbbc7991ab8409c3d
kamera online.jpg 1eb96dbf3ee5ad276d2a70510e9c3f51
Zasób 3-100.jpg a53ab5b7901db8b59831c0fd332ea719
w sieci.jpg 898447eb957c0a818660dfb67eeaab3e
Ukraina UA.jpg 76b1a0eebe5517d4a5852514f42e041b
Ukraina PL.jpg 23098d2bd7d03fdf25963c1e7d43ec5c
NIANIA.jpg d501be2d1730781357c3a68f75c16e7c
ekokozienice.jpg 3cfdb07732d97c43e3410d995c3670da
RPOWM.jpg adf022d1a3e93a429088558cdcf84fa2
aktywność.jpg 423c4fa742624807ed4e37ec0c86451a
turystyczne2.jpg a0bf1213e7d6d3082d2808e6372773a6
sesje.jpg de51f132794e243343a5c83e14877913
Bez nazwy-1.jpg 70897963da114ac1e214467fcf2535e4
b3.jpg 3cb765190bb34406eb5db4b3b7a9f8fb
OŚWIETLENIE.jpg b41998f53c69099f1aaeb427d084c3c0
Bez nazwy-1.jpg 35813985367306359a5e2c41d9d98d73
podatek1.jpg 5bd9f5322d5a6ebe7d7fc80f0b26214c
sip.jpg c7d0ffc16bb0edbe5f8f5aa0a687d10d
metrobus.jpg a9517b3e6d4376eec70286c3452c8d74
inwentaryzacja.jpg 4c8b5e57001855a46099fae685131e1d
pomoc.jpg 8d836d56cff84e02344fb8258e332f63
Nfośigw.jpg c8ca80367392d6c9425df315c9bb08fd
Rodo.jpg e76c927172a1bb5b770eba196f102555
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 89816ad8458e12cf5c2eae7d3d82ccfc
ban2bb.jpg 4d166d677dfb245e07f0c6dfefd4eb83
ban3bb.jpg 10ca4df581f5db008653854f5a753d75