Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
4BANER222.jpg f4599902677fc19d937c152407b779ab
biały.jpg 0343c0a5fd8ed016141d5a8e5c785874
Nowy program "Czyste powietrze"
[23-01-2023]
1 2 3 4 5 6 7 8

Program „Czyste Powietrze” informacje i korzyści z nim związane:

Program „Czyste Powietrze” to program dotacyjny którego celem jest wsparcie finansowe mieszkańców w ociepleniu ich domów jednorodzinnych, wymianie ogrzewania. Inwestycje te pozwalają zmniejszyć zużycie energii oraz koszty ogrzewania.

Dzięki programowi możliwa jest termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz zlikwidowanie  nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe będących przyczyną zanieczyszczeń powietrza.

1) Kto może być Beneficjentem Programu?

Z programu skorzystać mogą osoby będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym których roczny dochód nie przekracza kwoty 135 000 zł – dochód wyłącznie wnioskodawcy!

2) Poziomy dofinansowania?

a) Podstawowy:

- Dochód roczny wnioskodawcy nie może przekroczyć 135 000 zł. Kwota maksymalnej możliwej do uzyskania dotacji wynosi 66 000 zł.

b) Podwyższony:

- Gospodarstwo domowe wieloosobowe przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1 894 zł,

- Gospodarstwo domowe jednoosobowe przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 2 651 zł.

Kwota maksymalnej możliwej do uzyskania dotacji wynosi 99 000 zł.

c) Najwyższy:

- Gospodarstwo domowe wieloosobowe przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1 090 zł,

- Gospodarstwo domowe jednoosobowe przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1 526 zł.

Kwota maksymalnej możliwej do uzyskania dotacji wynosi 135 000 zł.

3) Na co można uzyskać dofinansowanie?

a) Wymianę starego pieca na paliwo stałe na nowoczesne źródło ciepła,

Uwaga! Brak dofinansowania do kotłów na ekogroszek.

b) ocieplenie ścian, stropu podłogi (wyłącznie przy wymianie źródła ciepła lub w przypadku braku w budynku źródła ciepła na paliwo stałe niespełniające wymagań 5 klasy, dotyczy wyłącznie budynków które uzyskały pozwolenie przed 2014 r.)

c) wymiana okien, drzwi, bramy garażowej (wyłącznie przy wymianie źródła ciepła lub w przypadku braku w budynku źródła ciepła na paliwo stałe niespełniające wymagań 5 klasy, dotyczy wyłącznie budynków które uzyskały pozwolenie przed 2014 r.)

d) instalacje CO i CWU,

e) wentylację mechaniczną wraz z odzyskiem ciepła,

f) mikroinstalację fotowoltaiczną (wyłącznie przy wnioskowaniu o wymianę źródła ciepła)

g) audyt energetyczny dodatkowe 1200 zł dofinansowania, niezbędny przy korzystaniu z dofinansowania do maksymalnej kwoty – kompleksowa termomodernizacja.

Uwaga! Kosztu kwalifikowanego nie stanowi podatek VAT, % dofinansowania liczony od kwoty netto z faktury.

4) Czas na zrealizowanie pracy zadeklarowanych we wniosku:

a) dla poziomu podstawowego i podwyższonego – 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie,

b) dla poziomu najwyższego – 36 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie,

2) Zaświadczenie o dochodach?

Zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie na poziomie podwyższonym i najwyższym. Zaświadczenia do programu wydawaną są przez:

 • Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ul. Radomska 36, 26-900 Kozienice. 

5) Kiedy i jak złożyć wniosek?

 • Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem planowanych prac lub do 6 miesięcy od daty otrzymania pierwszej faktury.

Formularz wniosku po zalogowaniu na stronie:

6) Przydatne linki:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/ - szczegółowe informacje o programie wraz z materiałami do pobrania

https://lista-zum.ios.edu.pl/ - lista urządzeń spełniających wymagania techniczne programu

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ - kalkulator umożliwiający obliczenia grubości materiałów jakie należy zastosować do ocieplenia budynku

Broszura Informacyjna

Ulotka informacyjna 


Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” jest dostępny dla mieszkańców Gminy Kozienice codzienne w godzinach pracy Urzędu.

Dane kontaktowe Punktu:

 • Adres: Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice,
 • Telefon: 48 611 71 52,
 • E-mail:
 • Nr pokoju 124.

Zainteresowani programem uzyskać mogą informacje dotyczące:

 • Zasad naboru wniosków i warunków jakie należy spełnić,
 • Katalogu przedsięwzięć na które przysługuje dofinansowanie,
 • Wysokości możliwego maksymalnego dofinansowania.

Uzyskać można także pomoc w:

 • Wypełnieniu wniosku o dofinansowanie,
 • Rozliczeniu dofinansowania – przygotowaniu wniosku o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami.

Zapraszamy do kontaktu!

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl/

zakładce poświęconej Programowi na stronie www.kozienice.pl,

oraz w załączonych do informacji broszurze i ultoce informacyjnej.

Formularz wniosku po zalogowaniu na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze - wniosek składany z podpisem elektronicznym

https://gwd.nfosigw.gov.pl – wniosek składany w formie papierowej


Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
KozieniceNews - banner2.jpg cad6302d0402f642840acb9e83f53d1c
kamera online.jpg 852c192c53e78e55288917b1bddd1240
Zasób 2@KOZIENICE.png 9a495bee2317ca7c97191a36e6a2c417
w sieci.jpg 0c72f5a60e6bfe40b04898dd3138123a
Ukraina UA.jpg 2857d8a511170b6b3e6e33e2e654018e
Ukraina PL.jpg d57d52a575d3e8e9d720a48181f3fd3c
NIANIA.jpg 982497d45f1ba0158e5185cdd877ff5e
ekokozienice.jpg 78e0b07e47801d9e8555d54eeca78a5d
RPOWM.jpg d860ee957dcb5261e086fa13e6a13545
aktywność.jpg b89c8caaecfd1fa9f1ac455e1596bcd6
turystyczne2.jpg df0c68b51f7506a650956e444c208a2d
Elektromobilność.jpg 0c435c4954a4487b592c7a95262da6ef
sesje.jpg d27b027b7022769c9b72e41a81663f30
Bez nazwy-1.jpg 8c3fe47f0cab9a5c9a62199d08790788
b3.jpg 09c7460e48bbbe54db87debbd0388ca2
OŚWIETLENIE.jpg 47e95e318af9b403445f2a36d8a35a10
Bez nazwy-1.jpg cb6b1698cc34430886c7561f77e718e2
podatek1.jpg 7be36810d5a7938d439fb208b0311246
sip.jpg 7b511566ae987e6de402ae9d239e23b4
metrobus.jpg 687b1c9645770c0c7961704c64f0b74d
inwentaryzacja.jpg ad6fc73d348172ad49ac6282445c8980
pomoc.jpg 46463462c7766e17594cdff9666d720d
Nfośigw.jpg b4f6822f69550035614ad392e08f3481
Rodo.jpg 3fbd4357f3289ebf676eb4b286f23285
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 76b74f767698bb7cb3bdd3b0f642fa22
ban2bb.jpg 352ef54579c8e0baf65c61dc358c5571
ban3bb.jpg 58cc994c7d499926b1998b41937b0b69