Logo Miasta Kozienice
Powróć do: Fundusze Europejskie

Publiczny internet dla każdego

Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach nabór POPC.01.01.00-IP.01-00-006/19  - złożyła wniosek "Publiczny Internet w Kozienicach".

W ramach podpisanej dniu 28 listopada Umowy  POPC.01.01.00-14-0007/19-00 Gmina Kozienice otrzymała dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych zadania tj. 64 368 zł

Wykonano instalację 13 punktów dostępu do internetu dla mieszkańców gminy. Zostało udostępnionych 13 hotspotów, w tym 8 wewnętrznych i 5 zewnętrznych.

Wewnętrzne: Biblioteka publiczna, Dom kultury CKA, Remiza Świerże Górne, Hala Sportowa, Remiza Nowa Wieś, Dom Seniora, Muzeum Regionalne, Urząd Miejski.

Zewnętrzne: Osa plac Aleksandrówka, Skwer Głowaczowska, Plac zabaw Łuczynów, Orlik Zespół Szkół Zawodowych, Orlik Janików.

Realizacja projektu, przyczyni się do podniesienia komfortu życia naszych mieszkańców, umożliwi wszystkim osobom - bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznaczoną religię lub światopogląd, stopień sprawności fizycznej - pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach. Stopień zamożności odbiorcy projektu nie będzie przeszkodą w skorzystania z darmowego internetu w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki darmowemu Internetowi mieszkańcy będą częściej wychodzić na zewnątrz, nie musząc przesiadywać w czterech ścianach przed komputerem pracując, odrabiając lekcje lub czekając na ważną wiadomość. Będą mogli wszystkie te czynności uczynić na świeżym powietrzu nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Publiczny internet dla wszystkich jest dostępny w różnych miejscach użyteczności publicznej dostępnych dla osób o różnej sprawności w tym, osób z niepełnosprawnościami.