Realizując szereg przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości powietrza zgodnie z wytycznymi Programu Ochrony Powietrza dla stref w województwie mazowieckim, Gmina Kozienice realizuje obecnie zadanie pt. “Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Kozienice”, w ramach którego zobowiązana jest do pozyskania danych o sposobie ogrzewania każdego budynku położonego na terenie Gminy Kozienice.

W dniu 30 listopada zakończyło się zbieranie przez ankieterów Spółdzielni Socjalnej “Przystanek Kozienice” szczegółowych danych do kwestionariuszy. Informacje od mieszkańców Gminy Kozienice ankieterzy pozyskiwali w rozmowach bezpośrednich lub telefonicznych. Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili im swój czas!

Zebrane dane dotyczyły rodzajów stosowanych w budynkach źródeł ogrzewania i paliw, metod ocieplania budynków oraz planów mieszkańców dotyczących ewentualnych zmian w tym zakresie. Zebrano również szczegółowe informacje na temat parametrów stosowanych pieców i kotłów, takie jak ich moc, sprawność cieplna, klasa i rok produkcji i instalacji.

Zadanie pn.: “Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Kozienice” realizowane jest przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Opracowywanie danych zakończono 23 grudnia 2020:


Raporty w formacie PDF

Raport według miejscowości ... Raport według ulic w Kozienicach

DANE Z ANKIET


Rodzaj żródła ciepłaRodzaj żródła ciepła na paliwo stałeRodzaj użytkowanego paliwaCzy planowana jest zmiana źródła ogrzewaniaNa jaki rodzaj źródła ciepła planowana jeet zmiana?Klasa użytkowanych kotłówCzy budynek jest cieplony?Rodzaj zastowanego ocieplenia/modernizacji

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA                   WEDŁUG WYSTĘPOWANIA                             
Źródło ciepła na paliwo stałe (węgiel, biomasa) 2710
Ogrzewanie olejowe 21
Ogrzewanie gazowe 2069
Ogrzewanie elektryczne 227
Pompa ciepła 55
Sieć ciepłownicza 307
Kolektory słoneczne 61
Inne źródło ciepła 45

Do góry strony
RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA NA PALIWO STAŁE                   LICZBA UŻYTKOWNIKÓW                  
Kocioł C.O. 2184
Piec wolnostojący 111
Piec 72
Piecokuchnia 251
Kominek 195
Piec kaflowy 71

Do góry strony
RODZAJ UŻYTKOWANEGO PALIWA                   LICZBA UŻYTKOWNIKÓW
WĘGIEL ORZECH 368
WĘGIEL KOSTKA 490
WĘGIEL GROSZEK 307
WĘGIEL MIAŁ 32
WĘGIEL BRUNATNY 250
DREWNO KAWAŁKOWE 1938
PELLET/BRYKIET 129
INNA BIOMASA 6
OLEJ OPAŁOWY 21
GAZ PRZEWODOWY 1665
GAZ BUTLA/ZBIORNIK 62

Do góry strony
CZY PLANOWANA JEST ZMIANA ŹRÓDŁA OGRZEWANIA ODPOWIEDZI
TAK 2253
NIE 2031
TRUDNO POWIEDZIEĆ 412

Do góry strony
NA JAKI RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA PLANOWANA JEST ZMIANA?                       ODPOWIEDZI
Źródło ciepła na paliwo stałe (węgiel, biomasa) 31
Ogrzewanie olejowe 9
Ogrzewanie gazowe 764
Ogrzewanie elektryczne 43
Pompa ciepła 54
Inne 39

Do góry strony
KLASA UŻYTKOWANYCH KOTŁÓW C.O.                       WEDŁUG WYSTĘPOWANIA
EKOPROJEKT 52
KLASA 5 222
KLASA 4 212
KLASA 3 438
BRAK KLASY 579

Do góry strony
CZY BUDYNEK JEST OCIEPLONY ODPOWIEDZI
TAK 3845
NIE 708
TRUDNO POWIEDZIEĆ 143

Do góry strony
RODZAJ ZASTOSOWANEGO OCIEPLENIA/MODERNIZACJI ODPOWIEDZI
OCIEPLENIE ŚCIAN 3679
OCIEPLENIE DACHU 2166
OCIEPLENIE STROPU 2978
WYMIANA OKIEN 3315
INNE NP. (OCIEPLENIE PODŁOGI)

Do góry strony