Logo Miasta Kozienice
Powróć do: Fundusze Europejskie

Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców

Logo_RPO_WM_2018_nowe 

Realizacja projektu zakończona

Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: VIII Rozwój rynku pracy

Działanie: 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Poddziałanie: 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

Tytuł projektu: Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!

Cel projektu: celem głównym projektu jest powrót do aktywności zawodowej 34 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez stworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania 24 nowych miejsc w Publicznym Żłobku Miejskim w Kozienicach oraz zapewnienie dopłat do wynagrodzenia dla 10 niań w okresie od sierpnia 2019 roku do kwietnia 2022 roku na terenie Gminy Kozienice.

Grupa docelowa w projekcie:

  • 16 osób (w tym 15 kobiet) bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,
  • 18 osoby (w tym 17 kobiet) pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

Zaplanowane zadania do realizacji w ramach projektu:

  • utworzenie nowych miejsc w Publicznym Żłobku Miejskim w Kozienicach – okres realizacji: sierpień 2019 - styczeń 2020;
  • zapewnienie bieżącego funkcjonowania 24 nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – okres realizacji: luty 2020 – kwiecień 2022;
  • pokrycie części kosztów związanych z zatrudnieniem niań – okres realizacji: czerwiec 2020 – styczeń 2022.

Wartość projektu: 1 943 069,92 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 554 455,92 zł; tj. 80% dofinansowania.