Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
4BANER222.jpg e5d4314705e139c6b21b97535ed3a2a4
biały.jpg 65dca99cb0f5a5c16a262fbcfd6a2d18
Informacja dla podmiotów wpisujących się do RDR o konieczności wpisu do rejestru BDO.
[23-02-2023]
1 2 3 4 5 6 7 8

Szanowni Państwo!

W związku z prowadzeniem Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr BDO), zwracam się z uprzejmą prośbą o informowanie na bieżąco Państwa klientów o obowiązku dokonywania samodzielnego wpisu bądź aktualizacji wpisu w Rejestrze BDO, w momencie wpisywania się do Rejestru działalności regulowanej w Państwa gminie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, jest zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV, w którym podaje nazwy gmin, na terenie których ma odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, czyli do samodzielnego złożenia elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl.

Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV) podmiot uzyskuje uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności, z uwagi na brzmienie przepisu z art. 50 ust. 2 i ust. 3, w związku z art. 50 ust. 1 pkt 7 lit. b i art. 194 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy o odpadach. Prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.

Ponadto należy pamiętać, że ustawa o odpadach nie zawiera wyjątków w zakresie wpisu do Działu XV dla podmiotów, które nie odbierają odpadów komunalnych w danej gminie, a są wpisani do RDR tej gminy.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej obsługującej Państwa urząd komunikatu przypominającego przedsiębiorcom z Mazowsza o obowiązku dokonywania samodzielnego wpisu bądź aktualizacji wpisu w Rejestrze BDO, w momencie wpisywania się do Rejestru działalności regulowanej w Państwa gminie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Załączony komunikat ma pomóc naszym przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym w prowadzeniu działalności zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

Z poważaniem

Dyrektor Departamentu

Opłat Środowiskowych

Małgorzata Wioletta Grajda

podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Podstawa prawna:

  1. Art. 49, art. 50 ust. 1 pkt 7 lit. b, art. 50 ust. 2 i ust. 3, art. 52 ust. 1 pkt 7b, art. 56, art.59 ust. 1, art. 194 ust. 1 pkt 5 i ust. 3, art. 196 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.),
  2. art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.).

Sprawę prowadzi:

Dorota Jęderka

Telefon: 22 59-79-170

Treść komunikatu:

Przedsiębiorco!

odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, jesteś zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV co jest możliwe przez samodzielne złożenie elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV) uzyskujesz uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności.

Prowadzenie ww. działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 916b58a040ef615015f5734fc45cc486
ban2bb.jpg dcaff980eec4bfdcdee0875ad2cc4727
ban3bb.jpg f6d82067ae2c415a7cdf028a2a719ab6