Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
4BANER222.jpg 67e182e1de31b211f6baca1dcf74ff6e
biały.jpg fbf0c6781d184becb3252d7b201d75fa
Dodatek elektryczny. Gdzie i kiedy składać wnioski w Gminie Kozienice ?
[01-12-2022]
1 2 3 4 5 6 7 8

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną. 

Wysokość dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wynosi jednorazowo:

  • 1 000 zł lub
  • 1 500 zł w przypadku, gdy w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. gospodarstwo zużyło energii elektrycznej więcej niż 5 MWh.

Warunkiem otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynku (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku źródeł zgłaszanych lub wpisanych po raz pierwszy (art. 27 g ust. 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków).

Wniosek składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawiane bez rozpoznania. 

W Gminie Kozienice dokumenty przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Kozienicach:

  • Wydział Polityki Społecznej przy Urzędzie Miejskim w Kozienicach.

Wniosek do pobrania TUTAJ.

W przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstwa domowych zamieszkujących pod tym samym adresem.

Jeżeli złożono więcej niż jeden wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych mających ten sam adres zamieszkania, dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Jedna osoba może wchodzić w skład wyłącznie jednego gospodarstwa domowego.

Celem weryfikacji wątpliwości dotyczących odrębności lokali pod jednym adresem oraz składu gospodarstwa domowego wnioskodawcy, organ rozpatrujący wnioski może przeprowadzić wywiad środowiskowy. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu lub uniemożliwienie jego przeprowadzenia, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku elektrycznego.

 

 

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

  • gdy gospodarstwo domowe wykorzystuje energię elektryczną pochodzącą z mikroinstalacji (art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
  • gospodarstwom domowym, które skorzystały z wsparcia, przewidzianego w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę. 
  • gospodarstwom domowym, które uzyskały prawo do dodatku węglowego lub dodatek na inne źródła ciepła (drewno kawałkowe, pelet, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy).
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg fd61982ef45b0b2a4a12a0abbda3ceaa
ban2bb.jpg 7f86e6c24c6286e1a5ff983450a67cd1
ban3bb.jpg 1bc6706b74688ecf95c5efbf067663ca