Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
BANER.jpg 06501043faccde7a3b0b13fc07a41199
biały.jpg 4216a8c45977f56a89eeb927211b1660
Ukraina PL
[04-03-2022]
1 2 3 4 5 6 7 8

POMAGASZ UCHODŹCOM Z UKRAINY? SPRAWDŹ WAŻNE INFORMACJE I ADRESY

Pomoc ze strony mieszkańców Gminy Kozienice jest niesamowita. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i dobrym sercom schronienie i dach nad głową na terenie naszej gminy znalazło wielu obywateli Ukrainy. Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące możliwych form pomocy oraz osób, które tę pomoc zapewniają.

Infolinia Urzędu Miejskiego w Kozienicach, nr tel. 515 090 508

E-mail:


ZGŁOŚ POTRZEBY, ZAOFERUJ POMOC

https://pomocdlaukrainy.kozienice.pl/

Nr tel. 48 614 67 62

E-mail:


ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI, ŚRODKÓW CHEMICZNYCH ITP.

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Kozienicach

26-900 Kozienice ul. Kopernika 8 lokal 30

przyjmuje dary  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 12.00 i od 17.00 do 19.00

zmiana godzin pracy  od dnia 4.04.2022, aż do odwołania 

codziennie w godz.8:00 do 12:00 i w środy w godz. 17:00- 19:00

przyjmujemy żywność o długim terminie, środki chemiczne, pampersy, nowe koce, śpiwory

Nie przyjmujemy odzieży używanej


POMOC UZYSKASZ W:

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach

ul. Radomska 36, nr tel. 48 614 67 62

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30

Zgłoś się do Punktu po: ubrania, żywność długoterminową, artykuły higieniczne, pieluchy


POMOC MEDYCZNA

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach (pomoc całodobowa)

Al. Wł. Sikorskiego 10

Nr tel. 48 679 71 00

Lekarska Spółka Partnerska "Familia" w Kozienicach

ul. Rodzinna 24

Nr tel. 48 382 05 11

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Millenium" w Kozienicach

ul. Radomska 11

Nr tel. 48 389 35 34

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Kozienickie" w Kozienicach

ul. Henryka Sienkiewicza 28

Nr tel. 48 614 30 30, tel kom. 509 006 633

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Kozienickie" w Kozienicach

ul. Warszawska 55

Nr tel. 48 614 68 87, tel kom. 509 006 644

NZOZ ANIMED S.C. Przychodnia Rodzinna w Kozienicach

ul. Lubelska 40

Nr tel. 48 614 20 52

VITAL-MED MERITUM

Świerże Górne 55

Nr tel. 48 614 75 18


WAŻNE!

Bezpłatna opieka medyczna dotyczy obywatela Ukrainy posiadającego zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.


LEGALIZACJA POBYTU

Szczegółowe informacje o legalizacji pobytu dostępne są na stronie: www.ua.gov.pl

Całodobowa infolinia: 987 (obsługiwana również w języku ukraińskim)


EDUKACJA DZIECI

Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół:

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało w języku polskim i ukraińskim zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół. Można je znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/.../informacja-dla-rodzicow-dzieci...

Informacja skierowana jest do rodziców uczniów przybywających z Ukrainy i zawiera procedurę postępowania przy zapisie dziecka do szkoły.

W oparciu o powyższe zasady Gmina Kozienice informuje, że przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa w obwodzie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje je z urzędu. Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, rodzic lub dyrektor kontaktuje się z urzędem gminy, w której mieszka dziecko, celem wskazania szkoły, w której będzie mogło się uczyć.

Jeśli dziecko nie posiada dokumentów z dotychczasowej nauki (świadectwa, zaświadczenia itp.), jego przyjęcie nastąpi w oparciu o oświadczenie rodzica o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało. Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym.


POMOC PSYCHOLOGICZNA

Zgłoś potrzebę indywidualnej pomocy psychologicznej:


TŁUMACZ POLSKO-UKRAIŃSKI

Zgłoś potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza:


POMOC PRAWNA

http://www.oraradom.pl/1154-2/


POMOC NOTARIALNA

Kancelaria Notarialna Notariusz - Katarzyna Szeląg-Wiśniewska

Nr tel. 48 614 20 20,  tel kom. 606 424 542


Bieżące informacje na temat #napomocUkrainie:

www.kozienice.pl

https://www.facebook.com/kozienicegmina/

https://www.facebook.com/CUSKOZIENICE/


 WNIOSKI O REFUNDACJĘ KOSZTÓW Z TYTUŁU ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY PRZEDŁUŻENIE DO 120 DNI

40 zł za osobę dziennie to kwota z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Świadczenie jest przyznawane za okres nie dłuższy niż 120 dni za faktyczne zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osobie, która przekroczyła polsko- ukraińską granicę po 24 lutego br. i jest wypłacane z dołu, na podstawie wniosku osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe lub innego podmiotu.

Jeśli osoba zapewnia obywatelowi Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie w okresie od 24 lutego br. i nadal zamierza je zapewniać, to może wniosek złożyć już teraz – otrzyma wówczas świadczenie wyłącznie za czas do momentu wypełnienia wniosku, a na pozostały okres może złożyć kolejny wniosek/wnioski w terminie późniejszym. Może także poczekać i w terminie późniejszym złożyć jeden wniosek obejmujący cały okres zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy (świadczenie jest wypłacane za okres nie dłuższy niż 120 dni).

Wniosek o przyznanie świadczenia do pobrania poniżej oraz w pokoju nr 17 w Urzędzie Miejskim w Kozienicach ul. Parkowa 5.

WNIOSEK

Do wniosku należy załączyć Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania wypełnioną odrębnie dla każdej z osób przebywających pod wskazanym adresem oraz w przypadku osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa domowego (np. akt własności, rachunek za energię elektryczną, decyzję podatkową, itp.)

KARTA

Tablica transliteracyjna alfabetu ukraińskiego

Wypełnione dokumenty można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Kozienicach (ul. Parkowa 5). 

Informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej pokój nr 17 - nr tel. 48 611 71 74.

Każdy wniosek, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od jego złożenia. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona  od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli
w złożonym wniosku znajdą się nieprawdziwe informacje. Świadczenia nie pozyska również osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie. Chodzi tu zarówno o zapłatę przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich rzecz. Dotyczy to także opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu.

Podstawy Prawne:

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Dz.U. z 2022 r. Poz. 583

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty – Dz.U. z 2022 r. Poz. 605

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi – Dz. U. z 2022 r. Poz. 608.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Zasób 2@KOZIENICE.png 8ad8a6f060c6bb15e5b14e91b3dfb878
kamera online.jpg 2f85020a2d7b309fd71277bc0bc2ef73
w sieci.jpg 8227996c1938c0942397a3d11a9e7231
Ukraina UA.jpg bf0c6e7b271ebf951c4ea4eee52d36db
Ukraina PL.jpg c14897539fc0ee8319ff3bf24e563bf3
NIANIA.jpg d672119cf627f89823e41f1fbeb06dc0
ekokozienice.jpg e9ca49786af7d5816e043d08909d6691
RPOWM.jpg 38c156ec78b5ed408398bf9539697bf4
aktywność.jpg de66e45a4ddcd9d24e96644b4205303b
turystyczne2.jpg 6c2245d676560e5836fcd461eac5ecdf
Elektromobilność.jpg dcf18c3aa277e5fc3c92a055e8a30086
sesje.jpg 8b53b23aa6c2e1eec34cbfb3af17664b
Bez nazwy-1.jpg 1c66ea0f908e331a40fd98d851423c6d
b3.jpg e9489a1fc170aad576b5501846747d89
OŚWIETLENIE.jpg d723e1841239607dbef305bb4b934743
Bez nazwy-1.jpg 2fdc9af4a0f41cc2165af4c0cdf1c989
podatek1.jpg d372175739162bcc112e314b18a09c3e
sip.jpg ed30eeea88fe6a359423a586b3c97e77
metrobus.jpg e6f2216c780207a7bd670a6bfe124c83
inwentaryzacja.jpg 2975ccc781945a06762207d286adb5b9
pomoc.jpg 80012a31c35b2fc6674f1749f4e5d679
Rodo.jpg 8cfa7e12ddbfe440e63a425510c3899e
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg b3502bafd9f1a1c215cd3078e7458267
ban2bb.jpg 9bb62cc57d2366ba6a37d639ea281584
ban3bb.jpg d489ce0c5bb3bcbf6b2ee77ee186939b