Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
Korona3.jpg 96f8d992452c1a503d3091f4a40e9fba
kamera.jpg bd78b3ed5d5230774531881e2be35aa3
szczepimy się.jpg e2b920c9fb20549391a40638ef28e713
Chodniki
[15-06-2021]
1 2 3 4 5 6 7 8

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu

Mam do Pana pytanie, kto jest odpowiedzialny za porządek na chodnikach i na poboczach? W ostatnim czasie w naszej gminie wykonuje  się coraz więcej chodników, bardzo to dobrze świadczy o gospodarzu, że nie musimy chodzić poboczami i czujemy się bezpiecznie. Ale proszę mi powiedzieć po co to robić, skoro za pół roku, góra rok od oddania inwestycji, chodniki są pozarastane chwastami, pozapadane kostki, dziury w chodnikach, na poboczach mnóstwo śmieci, butelek, rowy nie koszone, można to zauważyć głównie na wioskach. Taki obrazek można zauważyć chociażby przy torach w Janowie, wiadomo że każdy właściciel posesji ma obowiązek posprzątać, ale nie będzie sprzątał i kosił poboczy wzdłuż ulicy. Proszę o zainteresowanie się tematem.

Odpowiedź:

Uprzejmie informuje, że przytoczona w pytaniu lokalizacja znajduje się w pasie drogi powiatowej. W odniesieniu do dróg gminnych realizowanych przez podległą mi jednostkę informuje, że każda zrealizowana inwestycja posiada minimum 38 miesięczny okres gwarancyjny. W każdym zgłoszonym lub stwierdzonym przypadku, wykonawca w ramach rękojmi jest wzywany do usunięcia powstałych usterek. Corocznie Gmina zawiera umowę w której zakres wchodzą między innym zadania:

1. Zamiatanie mechaniczne, ręczne ulic, chodników i parkingów.

2. Opróżnianie koszy i ich utrzymanie.

3. Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych.

4. Inne prace związane z utrzymaniem czystości zlecone przez Gminę ( np. montaż koszy, porządkowanie lub zamiatanie ręczne wyznaczonych terenów, wywóz zgrabionych liści w okresie jesiennym, itp.).

5. Usuwanie krzaków, drzew i pni - w ilości ok. 2 000 m2 (na wskazanie Zamawiającego),

6. Pielęgnacja zielni przydrożnej w tym nasadzenia nowych drzew,

7. Koszenie poboczy przy drogach gminnych oraz terenów wokół mostów – ok.2 x 180 000m2 + 1 x 140 000m2=ok.500 000m2 w tym: koszenie ręczne lub mechaniczne, wywóz oraz utylizacja części zielonych,

8. Remonty chodników, dróg, parkingów oraz likwidacja barier dla niepełnosprawnych,

9. Bieżące utrzymanie dróg w zakresie profilowania, uzupełniania nawierzchni, zagęszczania, równania, przy użyciu sprzętu – ok. 50 000m2,

10. Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni z kostek betonowych,

11. Remonty w tym wymiana szyb i mycie wiat przystankowych,

12. Czyszczenie korytek odprowadzających wody deszczowe /Janików-Folwark, Nowa Wieś, Przewóz, Staszów, Nowiny, Polna/,

13. Zamiatanie dróg, chodników i parkingów,

14. Czyszczenie rowów przydrożnych, przepustów,

15. Odchwaszczanie nawierzchni dróg w tym opryski, ręczne, mechaniczne czyszczenie nawierzchni,

16. Wykaszanie wokół separatorów oraz koryt rzeki w obrębie wylotów kanalizacji deszczowej,

17. Wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania i remontów dróg,

18. Remont infrastruktury w pasie drogowym np. stojaki na rowery, ławki itp.

19. Konserwacja i utrzymanie dróg w zakresie: chodników, dróg, oznakowania pionowego, mostów i innej infrastruktury drogowej

20. Pozostały zakres prac nie wymieniony, a niezbędny do realizacji bieżącego utrzymania dróg określany w pisemnych zleceniach.

Jako jednostka publiczna staramy się w jak najbardziej efektywny sposób wykorzystać środki na te cele. Ponadto zawsze wspieramy wszelkie akcje edukacyjne z zakresu dbania o środowisko w którym żyjemy. Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
NSP_KOLOR.png d55470d2e24ec6681f9738fc4ab55301
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
w sieci.jpg 6f321e7439472ce151faaf56aee8b82e
Wirus.jpg fee8e10cb8d725d9cec7f63b219875a5
ekokozienice.jpg 9af02005e54522d7199b71f676caca25
RPOWM.jpg d5ca834baef3eb1cfa62a111d7089051
aktywność.jpg 98918d2ca0b82ee47d640408c6ce9b1c
turystyczne2.jpg 594b714147bb564a4cb1c4943f178a64
PSE1.jpg 5b6149ad1f8080e493613374932908b9
enea.jpg d920c38127b5bd5ba70dbf989f0367ec
Elektromobilność.jpg da0aa92ef1f83b0971044c9988b62fc1
sesje.jpg 94ca2dc6b65cfd3ff883a72d58d6d099
Bez nazwy-1.jpg 3adab0ceca3440fd7e6c36d29f45e3c7
b3.jpg 6d3f7e0771db7aab6c44104f49565660
podatek1.jpg c43f45c2011ce0ee599eb4b3a0878f11
sip.jpg 357f51ec296ef1b06aeb73752e56aa44
metrobus.jpg 6e4deefbb562a1fa222117433117bf02
pomoc.jpg 9225061e241ffef610ede6d6e8782770
KOU.jpg 57cb5218b2843792b2686ee164049700
inwentaryzacja.jpg b7d66a5162a7f7776cf8294f29177065
Rodo.jpg b726af5443692d6dffeab56e08f29158
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 82a58e80dd72c5718e20d30c0db55b78
ban2bb.jpg 9c757cb0125977724b0fd58ff8bf1bbe
ban3bb.jpg ec9801e18a236284cd4f94ae22f1bd80