Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
Korona3.jpg 011a2f609e92c8c19cf35c69bbeccf82
szczepimy się.jpg 550b24dd6219074341b6e9c5dfff4f38
Tereny Inwestycyjne
[18-02-2021]
1 2 3 4 5 6 7 8

Sebastian

Pytanie:

Panie Burmistrzu,

gdzie w Kozienicach, lub najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny inwestycyjne podobne do tych jakie są w licznych gminach ? Ogrodzone, z opisem z przygotowaną infrastrukturą, zachęcające do inwestowania np. przedsiębiorców jeżdżących przez nasz teren, miasto. Proszę tylko nie pisać, że są to Świerże Górne.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Sebastianie,

uprzejmie informuję, iż tereny inwestycyjne zostały wyznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Kozienice w sołectwach Janików, Łuczynów, Nowiny, Ryczywół. Na terenie miasta Kozienice występują tereny inwestycyjne nieobjęte ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania, dla których sposób zagospodarowania można ustalić w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek inwestora.

Gmina Kozienice nie posiada w swoich zasobach terenów inwestycyjnych, ogrodzonych, z przygotowaną infrastrukturą a wskazane powyżej tereny stanowią własność osób prywatnych.

Jednocześnie wyjaśniam, iż przy wyznaczaniu w dokumentach planistycznych terenów inwestycyjnych, związanych z produkcją i wytwarzaniem Gmina Kozienice musi uwzględniać uwarunkowania środowiskowe wynikające z faktu, że na dużej części terenu Gminy Kozienice wyznaczono obszary  ochrony NATURA 2000, a istotne ograniczenia wynikają z położenia na obszarach zagrożenia powodzią. Ponadto informuję Pana, że Gmina Kozienice jest otwarta na współpracę z Inwestorami wiążącymi swoje plany inwestycyjne z Gminą Kozienice. W celu stworzenia warunków do realizacji inwestycji Gmina Kozienice, pomimo wyżej wskazanych ograniczeń podejmuje prace planistyczne umożliwiające realizację inwestycji. Tu przykładem jest współpraca z Inwestorem realizującym już inwestycję w Ryczywole na terenie byłego Gospodarstwa Ogrodniczego.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
platforma.png c768d4009b8fc004ec5fa3ed1cacde3c
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg c0e49d472a973ddee036de7aa695a678
ekokozienice.jpg 7e06dcad8bd65883a828ddd9616a41d8
RPOWM.jpg a9bfc9e6911feca4d16da524cec3ca0c
aktywność.jpg cbf9e7ae257b7c5090ab5c1ea90eca88
turystyczne2.jpg 4de5ba77964d75ca4c5e7b9b36630566
PSE1.jpg 3bbbc4710f1b870b2c37a2728728da41
enea.jpg 844e62c6aa119d22e9d1fc0aa4065b06
Elektromobilność.jpg 463e965df5f152ebe912512d6d9b2b4b
sesje.jpg d4aaa4d22c2cf7c778dba03fa314297a
Bez nazwy-1.jpg 5b4223c794db82220dba560284dd35d4
b3.jpg 72155ebedd60bf4cbd2729b649a3dc26
podatek1.jpg b3e5856e4d5e197327e46a1d089b5a70
sip.jpg 203d7ecf6a11703f22d47d7d58333383
metrobus.jpg 5b47d0078db79751729ce59dd5eeeed5
pomoc.jpg 1f9ab38f74ebb39b55f607b280b6eac1
KOU.jpg 3723d16ceaa99c3b4d4330fd42eb34c8
inwentaryzacja.jpg e34ece4756400752beab70b8d730a46b
Rodo.jpg 18b203d5bd16b4b48de723958698c13b
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg e7f613a22b3bd3fa01cf350a2c21d239
ban2bb.jpg 67773d59d1da32a3db4e6839aacb3c78
ban3bb.jpg f78c907e522f4ad2eb1dd98c7afd3584