Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
Odbiór odpadów na terenie gminy Kozienice
[07-01-2020]
1 2 3 4 5 6 7 8

Jacek

Pytanie:

Dzień dobry. Dlaczego gospodarka kumunalna nie wywiązuje się z umowy odbioru odpadów wielkogabarytowych. W moim przypadku chodzi o opony od ciągnika rolniczego. Gospodarka kumunalna nie informowała o zmianie jakie zaszły w odbiorze odpadów.  Również w materiałach prasowych odbiorze odpadów na rok 2020 , (ulotkach) nie uwzglednia się żadnych zmian. Kierownik ZTOIUO w rozmowie telefonicznej poinformował mnie ze takie zmiany zostały wprowadzone co jest niezgodne z prawdą. Proszę o poruszenie tej sprawy. 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jacku.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Odpady z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi.

Art. 6r ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) jednoznacznie stanowi, iż z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługi administracyjnej systemu.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że gmina nie może z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywać kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów z działalności rolniczej.

Odpady takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, opony ciągnikowe, opony od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowane zezwolenia.

Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania. Zużyte opony rolnicze można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon bądź prowadzących sprzedaż w momencie realizacji zakupu.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
platforma.png 7fa57e4518ca5788eea487a1f4693336
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg 4a27d960e92b0a8f3681e3ef0a051ae8
ekokozienice.jpg 2d7f9500e7afa493812e50c42cf3b23d
RPOWM.jpg 8ee2008cdb57be57523dc421a40c7c60
aktywność.jpg 03416244d57c90ffcde0a55e65c4c8f9
turystyczne2.jpg a4dae31886f2aa177b078b830b217243
PSE1.jpg de8d5e726fcf239e52f20bfee236af91
enea.jpg 428686b9d50e0e9a8b98888071e0a648
Elektromobilność.jpg 941f6637cb9255ac97d30bedf46111da
sesje.jpg a3c0553840c33cf26015197bec54ef14
Bez nazwy-1.jpg 1a29b41c318492339ae881593dc947f9
b3.jpg 245045f462f701ca8e281e8d5ea14730
podatek1.jpg 7d47c97ad19da86ef4590c72dba78df6
sip.jpg af1b406e40ecd0739526dfa05c2a4d71
metrobus.jpg c34ed65e2f0867f4b8bc99ca584cdbe3
pomoc.jpg 91fa732bc31fd7b5c8fb22c79cf411c1
KOU.jpg 3ab0581fe77e6d458e5792a778f3ab35
Rodo.jpg 932820e70da1427300f7b288cc83e411
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 68028450a97f9c51b028518840f31146
ban2bb.jpg cc3244443cab5f56a3d216566ca62c6e
ban3bb.jpg 32c11a6e8280f0175fe02c9251c194d2