Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
Odbiór odpadów na terenie gminy Kozienice
[07-01-2020]
1 2 3 4 5 6 7 8

Jacek

Pytanie:

Dzień dobry. Dlaczego gospodarka kumunalna nie wywiązuje się z umowy odbioru odpadów wielkogabarytowych. W moim przypadku chodzi o opony od ciągnika rolniczego. Gospodarka kumunalna nie informowała o zmianie jakie zaszły w odbiorze odpadów.  Również w materiałach prasowych odbiorze odpadów na rok 2020 , (ulotkach) nie uwzglednia się żadnych zmian. Kierownik ZTOIUO w rozmowie telefonicznej poinformował mnie ze takie zmiany zostały wprowadzone co jest niezgodne z prawdą. Proszę o poruszenie tej sprawy. 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jacku.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Odpady z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi.

Art. 6r ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) jednoznacznie stanowi, iż z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługi administracyjnej systemu.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że gmina nie może z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywać kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów z działalności rolniczej.

Odpady takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, opony ciągnikowe, opony od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowane zezwolenia.

Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania. Zużyte opony rolnicze można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon bądź prowadzących sprzedaż w momencie realizacji zakupu.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
PEF.jpg 4018ad60173a5c80eea49ba8897749eb
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
RPOWM.jpg 35a98faa54023f23032ee6f7f83b7296
aktywność.jpg 033ddd1e41f0e960bed14b48a6bdab73
turystyczne2.jpg 9fb4eb0e00cacc8b4beb3fc49e4a83f3
PSE1.jpg c54b7b76eb37cb009003e8ad6fdc7219
enea.jpg 7676d8316561fc11c061e69bcf653f9f
Elektromobilność.jpg 2aef20ed603c1a3063a8493cb09a71a2
Ochrona powietrza.jpg da63eec5546d5a87d80d061427455289
sesje.jpg 738d258a24ee135614a431b0df1bc465
Bez nazwy-1.jpg 7661aa86577c4c02d1bf50ffcd59819a
asi.jpg c8246ba1bf16ae338afb12312f3cec08
b3.jpg 2c4cfbc5e309e4ebbc336f0f4f6553bf
podatek1.jpg 719fd0b620aabe5ee10c710772c3b23e
sip.jpg b4c8086ba194d77efb3d6b83b8e9f132
czujniki.jpg 499b382ae3dc1f38d073ec6a2cd98acb
metrobus.jpg f1a5ba4e219b446ce72dc9ef9cbf4d49
pomoc.jpg 948953b246aec3ea34b036967ff8a882
KOU.jpg 0932ec997b08cd712cb5bda5800050db
Rodo.jpg bc327f0b98593a16b34ed2412a2e1296
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 883c50c5c1557602e630acdc389e62a8
ban2bb.jpg 4557c53f7636bb7630c74c5c08da27af
ban3bb.jpg 4e8485e3fed665c7ac413f14b015a000