Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
baner na stronę urzędu gminy 750x100.jpg 754b19522f092258087948259f486d41
Odbiór odpadów na terenie gminy Kozienice
[07-01-2020]
1 2 3 4 5 6 7 8

Jacek

Pytanie:

Dzień dobry. Dlaczego gospodarka kumunalna nie wywiązuje się z umowy odbioru odpadów wielkogabarytowych. W moim przypadku chodzi o opony od ciągnika rolniczego. Gospodarka kumunalna nie informowała o zmianie jakie zaszły w odbiorze odpadów.  Również w materiałach prasowych odbiorze odpadów na rok 2020 , (ulotkach) nie uwzglednia się żadnych zmian. Kierownik ZTOIUO w rozmowie telefonicznej poinformował mnie ze takie zmiany zostały wprowadzone co jest niezgodne z prawdą. Proszę o poruszenie tej sprawy. 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jacku.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Odpady z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi.

Art. 6r ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) jednoznacznie stanowi, iż z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługi administracyjnej systemu.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że gmina nie może z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywać kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów z działalności rolniczej.

Odpady takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, opony ciągnikowe, opony od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowane zezwolenia.

Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania. Zużyte opony rolnicze można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon bądź prowadzących sprzedaż w momencie realizacji zakupu.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
platforma.png 30b45e160b4072eb21414ca55d950878
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg fdf4e07ad8c2260078d21ef5acc6ddf0
ekokozienice.jpg 77c8c98ac4e13c9ed8380da0cc75067b
RPOWM.jpg 7d4beb729aaa1a3949a99b17af721422
aktywność.jpg f77a50ea1778d23eacb4b4bd39ae71c8
turystyczne2.jpg 02a31eb51886a25501ded5680edb6287
PSE1.jpg 979de12d9f9e987cb0373b34153f618c
enea.jpg e91cd1e5c61b44f704145930ec8b3262
Elektromobilność.jpg ba2ea3f15bcba3c315e6182c85396071
sesje.jpg a897a4c38fcd9d0e5fa7bedcb669a2fa
Bez nazwy-1.jpg d7b54418ff55140dbf3a6cde71c19836
b3.jpg efdd236ec82c81f8705263bddfbdeab4
podatek1.jpg 8c1d9f40dd6ae4be43a60e8238b92faa
sip.jpg 98d64e3e5fe6136506f01908d859002c
metrobus.jpg ca1a0fc4aee5dc9fe24e51106051e5ee
pomoc.jpg 34a3188385264099086e03200f1d4e4e
KOU.jpg 7af798022e718221c8a6fa1ee041f878
Rodo.jpg 66f89f714543f4791bf6666723f1ea77
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 4353dcabe5ccccb17b39140fa8ea1b39
ban2bb.jpg ba6001552e05df56ff77f9720ddd2f77
ban3bb.jpg b12327569883e85a15bbc7bdfe70b695