Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
Polityka wobec zwierząt potraconych martwych na terenie miasta /gminy
[30-07-2019]
1 2 3 4 5 6 7 8

Justyna

Pytanie:

Witam, 

Chciałam zapytać, zasugerować czy może być inna polityka wobec zwierząt potraconych martwych na terenie miasta /gminy. Zgłaszam kolejną sprawę z dzikim zwierzęciem i niezrozumiałe jest nie tylko dla mnie ze zwierzę potacone -a martwe musi czekać na początek tygodnia z usunięciem zwłok. (24 godziny od zgłoszenia plus weekend) Zwierzę przesunelam bo sumienie nie pozwoliło mi patrzeć na za chwilę rozjechane przez auta. Chodzi o Lisa zgłoszonego 5 lipca na ulicy Jana Pawła w kozienicach w kierunku osiedla glowaczowska 2.

Czy istnieje jakaś możliwość łatwiejsze współpracy ze służbami które mogą usunąć padniętw lub zabite dzikie zwierze na terenie lasów (nie państwowych)? Zgłaszając martwą i smierdzaca już mocno sarne przy jednej z głównych ścieżek nie doczekałam się usunięcia resztek w lesie przy osiedlu glowaczowska 2. Wszystko rozchodzilo się o samodzielne poszukiwanie właścicieka lasu. Przerzucanie między telefonami do lasów państwowych, nadleśnictwa a urzędem miasta. Dla przeciętnego człowieka absurd.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Justyno.

Kwestię usuwania i utylizacji martwych zwierząt regulują przepisy prawa. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności też zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie.

Zwierzęta bezdomne zostały zdefiniowane w art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.) jako zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

W związku z tym Gmina Kozienice ma podpisaną umowę na usługę odbioru i utylizacji martwych zwierząt.

Pani zgłoszenie dotyczyło zwierzęcia wolno żyjącego (dzikiego), znajdującego się w pasie drogowym, w związku z tym zastosowanie mają tu zapisy z art. 5 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówiące, że obowiązki utrzymania czystościi porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi.

Ponadto na obowiązek zarządcy drogi do usuwania zwłok zwierzyny z drogi i pasa drogi wskazują również przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.). Zapisy art. 20 pkt 4 powyższej ustawy mówią że, do zarządcy drogi należy w szczególności utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą. Szczegółowy katalog czynności, przez które wykonuje się obowiązek utrzymania drogi zawarty został w art. 4 pkt 20 ustawy o drogach publicznych.

Biorąc pod  uwagę powyższe oraz fakt, że zgłoszenie dotyczyło martwego zwierzęcia znajdującego się w pasie drogowym stanowiącym własność Gminy Kozienice, z naszej strony została podjęta interwencja, jak również została Pani rzetelnie poinformowana o sposobie utylizacji martwego zwierzęcia, wraz z podaniem ewentualnego czasu realizacji wynikającego z umowy. 

Pragnę zaznaczyć, że interwencja ze strony Urzędu Miejskiego w Kozienicach była realizowana natychmiastowo i nie doszło do sytuacji że „… martwe musi czekać na początek tygodnia …”, jak to Pani zaznaczyła w swoim wniosku. 

 Odnosząc się do kwestii padłych zwierząt na terenach prywatnych to precyzują to zapisy art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239) mówiące, że właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności też usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
PEF.jpg e907f0308e3c8d5906d99695f1085e82
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg 6b049ac3acccddde16845259263ec4c1
ekokozienice.jpg e574a60baf98d90ba925827d9cdc9169
RPOWM.jpg d77c887c5cd51e1b00a673a90cf33d16
aktywność.jpg f6e115783d968202b7278c7b7b3b2972
turystyczne2.jpg 60f86b741be258245ebf54309088c157
PSE1.jpg 57e317831af9042c1daeeeb0d63a750b
enea.jpg 6296c0e1ac8ec17262566a8767da7c77
Elektromobilność.jpg ac45a2f549bce0c797997b690354e74a
sesje.jpg dccc698b3dc56dc8d0a4fc74d3b663ac
Bez nazwy-1.jpg dea1e59c0503a18bfec6ed15120efaed
b3.jpg 2d245b1108f81014d2acb4d3f37b4bf2
podatek1.jpg a545bd929a4d13663c56bb5b823d2dc9
sip.jpg a1a680f65ebe1293e5c94691c99b715a
metrobus.jpg 81867b3ed4e2577ca575c51a26317c82
pomoc.jpg 043d0596671f207b8dccbd4cf7ea6a7a
KOU.jpg e930b9357182d4122ca6956578744f77
Rodo.jpg 15182e5629b6dd871b9baafbfdc0864c
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 41f9eb869288183965ec6dc6bb2afb2c
ban2bb.jpg d3fed557e42af75fdbab00f18aebb5db
ban3bb.jpg 34e6307071326f7708de2cc79953fca0