Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png 554a88bebf65b45a6e673acbbc8fe20b
Polityka wobec zwierząt potraconych martwych na terenie miasta /gminy
[30-07-2019]
1 2 3 4 5 6 7 8

Justyna

Pytanie:

Witam, 

Chciałam zapytać, zasugerować czy może być inna polityka wobec zwierząt potraconych martwych na terenie miasta /gminy. Zgłaszam kolejną sprawę z dzikim zwierzęciem i niezrozumiałe jest nie tylko dla mnie ze zwierzę potacone -a martwe musi czekać na początek tygodnia z usunięciem zwłok. (24 godziny od zgłoszenia plus weekend) Zwierzę przesunelam bo sumienie nie pozwoliło mi patrzeć na za chwilę rozjechane przez auta. Chodzi o Lisa zgłoszonego 5 lipca na ulicy Jana Pawła w kozienicach w kierunku osiedla glowaczowska 2.

Czy istnieje jakaś możliwość łatwiejsze współpracy ze służbami które mogą usunąć padniętw lub zabite dzikie zwierze na terenie lasów (nie państwowych)? Zgłaszając martwą i smierdzaca już mocno sarne przy jednej z głównych ścieżek nie doczekałam się usunięcia resztek w lesie przy osiedlu glowaczowska 2. Wszystko rozchodzilo się o samodzielne poszukiwanie właścicieka lasu. Przerzucanie między telefonami do lasów państwowych, nadleśnictwa a urzędem miasta. Dla przeciętnego człowieka absurd.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Justyno.

Kwestię usuwania i utylizacji martwych zwierząt regulują przepisy prawa. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności też zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie.

Zwierzęta bezdomne zostały zdefiniowane w art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.) jako zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

W związku z tym Gmina Kozienice ma podpisaną umowę na usługę odbioru i utylizacji martwych zwierząt.

Pani zgłoszenie dotyczyło zwierzęcia wolno żyjącego (dzikiego), znajdującego się w pasie drogowym, w związku z tym zastosowanie mają tu zapisy z art. 5 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówiące, że obowiązki utrzymania czystościi porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi.

Ponadto na obowiązek zarządcy drogi do usuwania zwłok zwierzyny z drogi i pasa drogi wskazują również przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.). Zapisy art. 20 pkt 4 powyższej ustawy mówią że, do zarządcy drogi należy w szczególności utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą. Szczegółowy katalog czynności, przez które wykonuje się obowiązek utrzymania drogi zawarty został w art. 4 pkt 20 ustawy o drogach publicznych.

Biorąc pod  uwagę powyższe oraz fakt, że zgłoszenie dotyczyło martwego zwierzęcia znajdującego się w pasie drogowym stanowiącym własność Gminy Kozienice, z naszej strony została podjęta interwencja, jak również została Pani rzetelnie poinformowana o sposobie utylizacji martwego zwierzęcia, wraz z podaniem ewentualnego czasu realizacji wynikającego z umowy. 

Pragnę zaznaczyć, że interwencja ze strony Urzędu Miejskiego w Kozienicach była realizowana natychmiastowo i nie doszło do sytuacji że „… martwe musi czekać na początek tygodnia …”, jak to Pani zaznaczyła w swoim wniosku. 

 Odnosząc się do kwestii padłych zwierząt na terenach prywatnych to precyzują to zapisy art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239) mówiące, że właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności też usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
PEF.jpg f4e4e8687670640fba1b9b17387fbe73
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
turystyczne2.jpg 6ae9b1ee79461a8f85bbbd8cdfabb96a
PSE1.jpg fba954eb4c9bcf1dbac78063aa387d01
enea.jpg 5a5ad9df7a6d24c3fe9d7965639c25ae
Ochrona powietrza.jpg 0309a320981e16b019c928845718aa26
baner sesje na żywo.jpg e74167af31babb0edc6b9d2f6257319c
baner sesje.jpg 66965445bb1b1c29ee1b42c1af61e80a
Bez nazwy-1.jpg e05bab4f9e3038e098b679774863629a
asi.jpg 7ac157f369dd471d7ea08dca5b7699d0
b3.jpg 96338fda277e01372fee738f61152453
500.jpg f0f29801d966cb2965c5b27634c00a94
podatek1.jpg c7f9c65f60a6a82bf6721ba742316bdc
sip.jpg 23be7a4bee3fa57ca1a8dcee424f5c33
fs.jpg 0971e307394d9e44c019c8bd8bb06817
rewitalizacja.jpg 70449585ce97c86a8db4cfe5cebf010d
czujniki.jpg 1ed1280cd9f0a288088e4edf58d67af8
metrobus.jpg b66ca4b51955316bac30c3ffb8acb1fc
KOU.jpg f7de71e48bc90b8370a8edf2ddb75194
pomoc.jpg 3af1cb83b5867330bb9da62e1a45b30f
Rodo.jpg 8499677a1f1c4f2df50e0fd733c640f4
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 1a781e78fe23c148a605b44905c74949
ban2bb.jpg f5da83fb702de8e7910244ad7167036f
ban3bb.jpg 359ce1ce0ede2a2a1b2e3321dec42250