Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
baner na stronę urzędu gminy 750x100.jpg 2eaa7c743fcb9bac537da23af09e55cd
Polityka wobec zwierząt potraconych martwych na terenie miasta /gminy
[30-07-2019]
1 2 3 4 5 6 7 8

Justyna

Pytanie:

Witam, 

Chciałam zapytać, zasugerować czy może być inna polityka wobec zwierząt potraconych martwych na terenie miasta /gminy. Zgłaszam kolejną sprawę z dzikim zwierzęciem i niezrozumiałe jest nie tylko dla mnie ze zwierzę potacone -a martwe musi czekać na początek tygodnia z usunięciem zwłok. (24 godziny od zgłoszenia plus weekend) Zwierzę przesunelam bo sumienie nie pozwoliło mi patrzeć na za chwilę rozjechane przez auta. Chodzi o Lisa zgłoszonego 5 lipca na ulicy Jana Pawła w kozienicach w kierunku osiedla glowaczowska 2.

Czy istnieje jakaś możliwość łatwiejsze współpracy ze służbami które mogą usunąć padniętw lub zabite dzikie zwierze na terenie lasów (nie państwowych)? Zgłaszając martwą i smierdzaca już mocno sarne przy jednej z głównych ścieżek nie doczekałam się usunięcia resztek w lesie przy osiedlu glowaczowska 2. Wszystko rozchodzilo się o samodzielne poszukiwanie właścicieka lasu. Przerzucanie między telefonami do lasów państwowych, nadleśnictwa a urzędem miasta. Dla przeciętnego człowieka absurd.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Justyno.

Kwestię usuwania i utylizacji martwych zwierząt regulują przepisy prawa. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności też zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie.

Zwierzęta bezdomne zostały zdefiniowane w art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.) jako zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

W związku z tym Gmina Kozienice ma podpisaną umowę na usługę odbioru i utylizacji martwych zwierząt.

Pani zgłoszenie dotyczyło zwierzęcia wolno żyjącego (dzikiego), znajdującego się w pasie drogowym, w związku z tym zastosowanie mają tu zapisy z art. 5 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówiące, że obowiązki utrzymania czystościi porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi.

Ponadto na obowiązek zarządcy drogi do usuwania zwłok zwierzyny z drogi i pasa drogi wskazują również przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.). Zapisy art. 20 pkt 4 powyższej ustawy mówią że, do zarządcy drogi należy w szczególności utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą. Szczegółowy katalog czynności, przez które wykonuje się obowiązek utrzymania drogi zawarty został w art. 4 pkt 20 ustawy o drogach publicznych.

Biorąc pod  uwagę powyższe oraz fakt, że zgłoszenie dotyczyło martwego zwierzęcia znajdującego się w pasie drogowym stanowiącym własność Gminy Kozienice, z naszej strony została podjęta interwencja, jak również została Pani rzetelnie poinformowana o sposobie utylizacji martwego zwierzęcia, wraz z podaniem ewentualnego czasu realizacji wynikającego z umowy. 

Pragnę zaznaczyć, że interwencja ze strony Urzędu Miejskiego w Kozienicach była realizowana natychmiastowo i nie doszło do sytuacji że „… martwe musi czekać na początek tygodnia …”, jak to Pani zaznaczyła w swoim wniosku. 

 Odnosząc się do kwestii padłych zwierząt na terenach prywatnych to precyzują to zapisy art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239) mówiące, że właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności też usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
platforma.png 9f4a73f9700b233fb1826a27a6f1aced
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg 098ab72653a8d76dd5d03a7c1e773707
ekokozienice.jpg a8f45a841566a93cf392b4b390513357
RPOWM.jpg 99383a48a1118a993dcbbb448dfb5d2e
aktywność.jpg 5cf45e3cbc2cd3459e5bed0910a6f9b1
turystyczne2.jpg ca97b23266443333ea5b24fe0ba9f8be
PSE1.jpg 986d734ff93dd4c825258cd36208d239
enea.jpg 5f07b1aa67e8aa395f37997727216f14
Elektromobilność.jpg 5a2eb3d6f5faec5196f10cf9fefb7727
sesje.jpg 000dc25c55e61764cbea28ca1247898d
Bez nazwy-1.jpg fe2f526d85d862c1de9f51feddc6d7f1
b3.jpg 491a9c50cb3f92d03138814a67f8b623
podatek1.jpg d06cf5f68e3b6ce1387a24caa8cbe326
sip.jpg c92dc88c5e886cd67c71fef62f00d1d2
metrobus.jpg 98544f6b547fbde54ae7bafcd31d1e8a
pomoc.jpg 1d3987261d6cef9862015861beac9267
KOU.jpg 4514bba2f3f6fe17ae3d7ac824d479c9
Rodo.jpg e036c701752f4165a998f022b004959a
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 6a8af95863502bf9b6fc8f7450b0b31c
ban2bb.jpg 0c1a0fbfe9116abfd9bdb97c1d6cd918
ban3bb.jpg 0c365de54b473da1f416e56f06ca576a