Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
Remont drogi Janików - centrum Kozienic
[04-06-2019]
1 2 3 4 5 6 7 8

Krzysztof

Pytanie:

Dzień dobry.

Stan drogi Janików - Kozienice jest zły. Czy rada miasta przyjęła uchwałę w sprawie remontu tej drogi i na kiedy jest planowany remont?

Jeśli zarządcą drogi jest inny podmiot, proszę o informację, do kogo skierować pytanie.

Pozdrawiam,

Krzysztof

Odpowiedź:

Szanowny Panie Krzysztofie.

Gmina Kozienice  nie jest zarządcą tej drogi, dlatego też podejmowanie takiej uchwały nie jest możliwe. Droga Janików – Kozienice to odcinek drogi krajowej nr 48 będącej w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrat Oddział w Warszawie z siedzibą przy ul. Mińskiej 25, 03-808 Warszawa. Zgodnie z posiadaną wiedzą w 2018 r. zarządca drogi przystąpił do działań w celu przebudowy odcinka drogi krajowej nr 48  – przejście przez gminę Kozienice. Zarządca drogi prowadzi w obrębie przedmiotowego odcinka drogi  prace koncepcyjno-projektowe polegające na:

1. Opracowaniu „Koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 48 od km 128+678 do km 131+400 na odcinku przejście przez m. Kozienice wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach” - dot.  ul. Lubelskiej. GDDKiA Oddział w Warszawie jest w trakcie procedury wyłonienia wykonawcy zadania.

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi: 298 890,00 zł. GDDKiA posiada środki w wysokości: 259 345,50. Planowany termin podpisania umowy to III kw. 2019 r.

2. Opracowaniu „Koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 48 na odcinku Kozienice – Dęblin wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach”.

Na realizację zadania pod koniec marca 2019 roku zawarto umowę. Termin opracowania koncepcji upływa w marcu 2020 roku.

 

Jednocześnie zabiegamy o przyspieszenie działań w celu modernizacji drogi i wykonania  niezbędnych prac dla zapewnienia bezpiecznej jej przejezdności. Zapewniamy, że w dalszym ciągu będziemy podejmować działania w celu usprawnienia  ruchu drogowego w obrębie gminy Kozienice dostosowując go  do lokalnych potrzeb.

 

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
PEF.jpg db646a763e1099ed8c667376a4bc39a0
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg 1b7821d9fe30ab17164e105f4ba75331
ekokozienice.jpg ede779d4421c153c7253f75ddb63d961
RPOWM.jpg 41c79d19296bba6b5ef8e1f6873b2e38
aktywność.jpg fa390e029210112b4730a5f66139d644
turystyczne2.jpg f8e54bad203c4d3e3966038ad18b709f
PSE1.jpg 8f1f7dccd88eed2b5c4f172aa96e2e12
enea.jpg 9a36e5a50a2afdfbfa25780cd47d274d
Elektromobilność.jpg cd666943480efe0271488f8a91ace8c5
sesje.jpg db40f0b730c1e82fed4fd613989f5377
Bez nazwy-1.jpg fd2370744513409083e4a1b1283fd860
b3.jpg 30fedc8a35d8da3c37a726c208efffbe
podatek1.jpg a3a353985aa674367ec071b57b6fb725
sip.jpg 899f51ee8c2d8de402ca6a27b9ea6793
metrobus.jpg 662a0b1050b652c5d5ae37a8a90af781
pomoc.jpg 93e5e3c48148bec422b9b53a49c3f1d1
KOU.jpg 760f495deb5cf29112ecd8a1d0e67ba6
Rodo.jpg bf97624e16fb8ca2f6f10a1dfe964d1e
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg eedda7c6595bd9c317757826b769c7ba
ban2bb.jpg 93dc591fec3a3118b2183d9175cdfaff
ban3bb.jpg efdb1d0bc19ace6ef922e91d50ac0a8c