Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png f5f2b681a4aea3d41ff6dd8742562ed8
Opłaty za segregowane nieczystości
[15-05-2019]
1 2 3 4 5 6 7 8

Jerzy

Pytanie:

Panie Burmistrzu. Dlaczego prowadzący działalność gospodarczą dostarczając na własny koszt posegregowane odpady/makulatura, folia/,do punktu zbiórki, muszą ponosić opłaty ?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jerzy.

Użytkownicy nieruchomości niezamieszkałych, gdzie prowadzona jest działalność, w wyniku której powstają odpady komunalne oraz odpady wynikające z prowadzonej działalności są obowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem odbierającym odpady komunalne. Dotyczy to sklepów, lokali gastronomicznych, banków, poczty, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych itp., gdzie powstają odpady komunalne.

Zgodnie z art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W myśl zapisów art. 3 ust. 2 pkt 6 powyższej ustawy, to gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności, tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a tej ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe to Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych utworzony został dla mieszkańców Gminy Kozienice. Sposób jego funkcjonowania został określony w uchwale nr XXXV/316/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, na której powstają odpady komunalne jest Pan zobowiązany do pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wypełnieniem powyższego obowiązku jest zawarcie umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, prowadzonym przez Burmistrza Gminy Kozienice.

Jednocześnie informuję Pana, że na terenie Gminy Kozienice znajdują się podmioty zbierające wysegregowane odpady komunalne, tj.: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
gr.jpg d3a4ed1a0f2267402a171c1b131e89ac
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
TURYSTYCZNE KOZIENICE2.jpg 1ce79870e980483217ed12a4cfe96d7d
PSE1.jpg 77e78dd4a259153b7b8a021f5610ee6e
Ochrona powietrza.jpg 3231075dedeb74d034b62c620f59e4b5
baner sesje na żywo.jpg 06d673ce8c6e900f6fca9ec61ea65cc4
baner sesje.jpg fb0ded8cb7f1be2a3535488297d52e9a
Bez nazwy-1.jpg c10db2372ad58daf1b00b48f4a27bfe9
asi.jpg 35d00205f0989484e42e3286f96d3b2e
b3.jpg ccc95df3c324884287b1e6c643b63005
500.jpg fe4a66423ad03852def189d6f1853db1
podatek1.jpg f952d28a637c20091c670d23d3750318
sip.jpg d576a35ecf05518dde3880fa9de94db3
fs.jpg 657bf25acf8a7ef3f7897cb7f3eabc9d
rewitalizacja.jpg a81d745b8a925086fe1a0cf8745dbab5
czujniki.jpg fb34fd1caeb6770c91b67b47db5fcec2
metrobus.jpg efc7743059157d15221eb0a8c4611912
pomoc.jpg 839d98cde22ebb1f4f5fdb9b3e64f7cb
KOU.jpg 33399dc5d87e0820940b95c6147ec137
Rodo.jpg a50fdc2b9957060dc23f6ebdc204e0b6
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 8ad54396d8a1c3c7362cbb2e869e2719
ban2bb.jpg b4dcda55c6a30805651ca4bb197492c8
ban3bb.jpg 6684c1f7de9b52e4a58100e09cb84856