Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
Korona3.jpg bd54064e3d3f944b3103da5b7f9850a1
kamera.jpg 7806bccec9ea161d5d735232d2fe4b73
szczepimy się.jpg 9d93476aab28f25f56facdf4aee38375
RODO
[25-05-2018]
1 2 3 4 5 6 7 8

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kozienice z siedzibą, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice.

 

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1)       wypełnianie obowiązku prawnego

2)       zawarcie i realizacja umowy

3)       dochodzenie roszczeń;

4)       archiwizacja;

5)       udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

1)       konieczność wypełnienia obowiązku prawnego;

2)       udzielona zgoda;

3)       konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

4)       konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu przepisy prawa.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

1)       żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,

2)       żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

3)       usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania tylko w przypadku gdy jest to dopuszczone prawem,

4)       wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych tylko w przypadku gdy jest to dopuszczone prawem.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres:

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
NSP_KOLOR.png f66e79732df70c70e822f98270a57e7d
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
w sieci.jpg 9740f68cb9a71a08b515ab8b98820994
Wirus.jpg 85e70ff25ff20fd7585e801fd1dcc8a0
ekokozienice.jpg d3be3516063230f7bb9a7b09b77c0755
RPOWM.jpg 20e2c7d2ad9280862981063f83d19a68
aktywność.jpg da208ca5605d030faf581f18dafb35cd
turystyczne2.jpg 2ea06504758f0fa621c3d503ce4282bb
PSE1.jpg bd348ba69e1c301c4a7f88fc174fa680
enea.jpg 27501db4fa261c3667f396d780b72c55
Elektromobilność.jpg 763f4b32c2927725763859c94a73010f
sesje.jpg 68a7705983f1baa705bd32833d6c67c8
Bez nazwy-1.jpg 5dcb8b64bab3b76c0dab5aca18bba847
b3.jpg 21edf227ba60e9a689c68e8ffa718c34
podatek1.jpg 699556b5a88cf204774fc0363747d718
sip.jpg face044de04c3bd1c147286970868375
metrobus.jpg c2f711fa65b778f493e1d0cff662837b
pomoc.jpg 814c6269e2c7feefb6d732b0aab064e2
KOU.jpg 66c63c34a6deb2acedfcd8866684b7e5
inwentaryzacja.jpg 7fe4cd86425bd867bb88a29a715bcc41
Rodo.jpg e5dabf18979338b290ac4a4c8eae680d
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 411576bee989c22c47db1f16a369e0f4
ban2bb.jpg 23255fc221d69bc0ae9a6578c6b9d8ae
ban3bb.jpg a0f5ea8a59e6509f74d199253869595e