Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
Korona3.jpg a1df8ce0da59a5e4d39ea86cb84f1acb
kamera.jpg e3c0443e60aadbe3cd5005903048c513
szczepimy się.jpg c658819810d52f87a0a394cde71fbb5f
RODO
[25-05-2018]
1 2 3 4 5 6 7 8

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kozienice z siedzibą, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice.

 

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1)       wypełnianie obowiązku prawnego

2)       zawarcie i realizacja umowy

3)       dochodzenie roszczeń;

4)       archiwizacja;

5)       udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

1)       konieczność wypełnienia obowiązku prawnego;

2)       udzielona zgoda;

3)       konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

4)       konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu przepisy prawa.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

1)       żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,

2)       żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

3)       usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania tylko w przypadku gdy jest to dopuszczone prawem,

4)       wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych tylko w przypadku gdy jest to dopuszczone prawem.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres:

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
NSP_KOLOR.png 1246c1cfdfe6f03bf8c7ce9a42371c3a
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Zasób 2@KOZIENICE.png 4de74a4438fcacb54c14e03862b831af
w sieci.jpg 39fc3da420c9bc8ee35285dae3b65f22
Wirus.jpg aa45294b6926183ee5a53442345be81a
NIANIA.jpg 66b15370ae31bb86682b553101e407ce
ekokozienice.jpg 48bb76a0a961e36e1deab26d097fda3c
RPOWM.jpg 0e60eb38041c98a5b0c7d7de2e878b9c
aktywność.jpg 65ece5e50e1893bba21a0509cf9885e2
turystyczne2.jpg 350480dffc9a0b5c472cba3e1ad22005
PSE1.jpg 094925810d3c70b20fcc540dd04249c5
enea.jpg 9087ac9ef806c8f165244c178e013028
Elektromobilność.jpg 023e092d40aead98b25e066d101f510d
sesje.jpg 4839678d81e396cbe6ff807bfe5b921e
Bez nazwy-1.jpg a975e11fc57b980580ad553adf48083d
b3.jpg f2002ca9de58ef85ca6bed4549e59046
podatek1.jpg 67090a029c3d52dc0f897a99d392b367
sip.jpg 04c22872d55e7b4ec55bd45a4b39c90f
metrobus.jpg 3a77d52a63e9968635aa2e04c3da985b
pomoc.jpg a77eb4a85483eade05ffd1d3e789e65a
KOU.jpg 7975e1c955c7241934e0a7c69db58566
inwentaryzacja.jpg 0a39beef7c776c64958905baaef78e39
Rodo.jpg 187e181edfe5a846116d514cf39bf49b
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 3dfa0835357173a8de13ed75879f84af
ban2bb.jpg 3017e7970946c61a61ff4458cb9faec1
ban3bb.jpg 4bb00b868ae534ef61056a5ad4520d8a