Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
ZMIANY ORGANIZACJI.jpg 868ef7cbd25fbf0b1870cd2c584c334c
RODO
[25-05-2018]
1 2 3 4 5 6 7 8

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kozienice z siedzibą, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice.

 

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1)       wypełnianie obowiązku prawnego

2)       zawarcie i realizacja umowy

3)       dochodzenie roszczeń;

4)       archiwizacja;

5)       udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

1)       konieczność wypełnienia obowiązku prawnego;

2)       udzielona zgoda;

3)       konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

4)       konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu przepisy prawa.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

1)       żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,

2)       żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

3)       usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania tylko w przypadku gdy jest to dopuszczone prawem,

4)       wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych tylko w przypadku gdy jest to dopuszczone prawem.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres:

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
PEF.jpg 0d83e3ca993b297d3ef4ddb1227b666d
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg 9946be82ad544bd7fd36647c3d947f54
RPOWM.jpg 9a70d6f2c819df10c895578527cda497
aktywność.jpg f88f0af79c3de3ecf5df71c4971f8277
turystyczne2.jpg 7a544314db8c048f5d1d0f5dafe49fe0
PSE1.jpg fcdc6e356478bc920bea5361f40706fa
enea.jpg 7e95bd570eb7ab56da52a169249022ce
Elektromobilność.jpg 7aa2d8ccbfbe723809fc4833522efccc
Ochrona powietrza.jpg be6c35baf20c6cd435133f7304837a1e
sesje.jpg 80dd5e36342fd2a286cbbbc2cc4a9400
Bez nazwy-1.jpg 577ced323fc63e2dcbc4ed04c2940cc2
b3.jpg fd1782061e7a731192d1c8d562589a61
podatek1.jpg 99f67ef5fa09f389ba3182d3926a4fd1
sip.jpg 4eb99c21215c4f3a319ab7b0984b2b65
czujniki.jpg e6923a12ee7050d394e9a6c568ce6de2
metrobus.jpg b24d4f7673b6e5b9f3a636d4f6c7e943
pomoc.jpg 0eb971f1fd55026695c49182d423e558
KOU.jpg 6681d9af0159b99ffc61075000c51b0c
Rodo.jpg c21537ab3ed7ffd223c9e3e10a64853b
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 6280bd83b2267ef1495c03962f4684a6
ban2bb.jpg 83a70480fdab338ceca2f52e2a6b01c0
ban3bb.jpg d0d8952b07a269fc82985911d7f2584d