Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
RODO
[25-05-2018]
1 2 3 4 5 6 7 8

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kozienice z siedzibą, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice.

 

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1)       wypełnianie obowiązku prawnego

2)       zawarcie i realizacja umowy

3)       dochodzenie roszczeń;

4)       archiwizacja;

5)       udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

1)       konieczność wypełnienia obowiązku prawnego;

2)       udzielona zgoda;

3)       konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

4)       konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu przepisy prawa.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

1)       żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,

2)       żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

3)       usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania tylko w przypadku gdy jest to dopuszczone prawem,

4)       wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych tylko w przypadku gdy jest to dopuszczone prawem.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres:

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
PEF.jpg 65267f78298a2713b867430cf3606298
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg afec99c01677ed0396ca42673f9a1f2f
ekokozienice.jpg 932f3033e880592b85da6b43958ebacf
RPOWM.jpg ef9c301f50cca90b84f3c6d2765dfd3b
aktywność.jpg cdbbac67d89e13c86fabdee09163e58b
turystyczne2.jpg 4834eef6f62b35a1d6313c8c681e1440
PSE1.jpg a168527c154ca81ff21b85024a615752
enea.jpg 47b95c2e30ed9ad25988eebb58dbcbed
Elektromobilność.jpg 4b0e37cdb08e0b4fbf37a0057ce5c713
sesje.jpg d92fe63e7509591ed64727ccc29a5b3b
Bez nazwy-1.jpg c1f84a9125c6291e983dcbe9ed120fac
b3.jpg 29fd91956afe5eeb8cb7dd16344bbc51
podatek1.jpg 0ba00872fc4aac6911b71c81986594e5
sip.jpg 9d562c2995c694ff0c536be81efb925a
metrobus.jpg a8235425f756f4ddfc54cab41dbf5fad
pomoc.jpg d77f052e74f8104d213feb26bd2e3065
KOU.jpg e5747f55cc0310f4c652eeabd39f7f14
Rodo.jpg 10aab855500f1c6fca2315d8793a1573
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg d784ed31b3aeba125907403e1cc3a50c
ban2bb.jpg 26f813cbbb1fed09fbd0b006dc165029
ban3bb.jpg 034faa15660dca455ee6205298c661eb