Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png c0890be9e452be2650f8c3c4ae8ee020
RODO
[25-05-2018]
1 2 3 4 5 6 7 8

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kozienice z siedzibą, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice.

 

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1)       wypełnianie obowiązku prawnego

2)       zawarcie i realizacja umowy

3)       dochodzenie roszczeń;

4)       archiwizacja;

5)       udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

1)       konieczność wypełnienia obowiązku prawnego;

2)       udzielona zgoda;

3)       konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

4)       konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu przepisy prawa.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

1)       żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,

2)       żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

3)       usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania tylko w przypadku gdy jest to dopuszczone prawem,

4)       wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych tylko w przypadku gdy jest to dopuszczone prawem.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres:

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
gr.jpg c980c2d804934a6687fdec68a041eec3
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
TURYSTYCZNE KOZIENICE2.jpg ceefef47f46f538b5b4ecb86e47aab91
PSE1.jpg 2bf385b2e09c562412b56d35a2b2f7c3
Ochrona powietrza.jpg c6685d21807fe43c89a16f4d0e73655f
baner sesje na żywo.jpg 0ea762f5cb4981571d86df82e27982c1
baner sesje.jpg e4b3ce06addbea642818f4797ae8bd34
Bez nazwy-1.jpg 419f12e276bc977419a5a8fdf6dd520a
asi.jpg 792e69b212ce846b503214a995778b65
b3.jpg 3098c3b661bf2c5ef2b60ac24b0185bb
500.jpg 9b4abf3ac2b5fc1fef84463a1ca6ca82
podatek1.jpg bc83cc4082a091547a149287f11d0cfb
sip.jpg 39637089cac43eb4f6cc8eb5c1ef2870
fs.jpg 0a8d707b79bb017eaeecf5fcc9fe6fbe
rewitalizacja.jpg aa47341e85b8c3a686477db69db87676
czujniki.jpg 3b4d5854db47e666e6273e776f14880a
metrobus.jpg 2d972f740322bf47be30b550c8b62546
pomoc.jpg f7d51c9483a78536e29d5264b46afaf5
KOU.jpg 294bbd646d6a98ebb0977babd958e462
Rodo.jpg 4898e866204be107dbe3ff60c3ed8286
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg e491e0f9df4ee877297bb088450d5ac8
ban2bb.jpg d1d18f5f8d8bb2290d5bf6db98cc63ea
ban3bb.jpg 1c1e7619254d5814911bd60431121001