Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png 8d7a751d223c77b15ab4271a2f3b0115
RODO
[25-05-2018]
1 2 3 4 5 6 7 8

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kozienice z siedzibą, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice.

 

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1)       wypełnianie obowiązku prawnego

2)       zawarcie i realizacja umowy

3)       dochodzenie roszczeń;

4)       archiwizacja;

5)       udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

1)       konieczność wypełnienia obowiązku prawnego;

2)       udzielona zgoda;

3)       konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

4)       konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu przepisy prawa.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

1)       żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,

2)       żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

3)       usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania tylko w przypadku gdy jest to dopuszczone prawem,

4)       wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych tylko w przypadku gdy jest to dopuszczone prawem.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres:

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
gr.jpg 1dd444f7fbe685156e08c1c3a9d4746d
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
TURYSTYCZNE KOZIENICE2.jpg 561aa867285c322f7d6ac766c1f398fa
PSE1.jpg 57762e821938d757ba1b584e6287bf76
Ochrona powietrza.jpg 452df12d27a3faf14c6fbbb920dad14f
baner sesje na żywo.jpg 578f638c35117da8c8e2fbc253a8c8a8
baner sesje.jpg 89a06b22396fcbbe2186d6179dcad8db
Bez nazwy-1.jpg c968940794c8b2dc5d65a1dfe13446f8
asi.jpg 961798a2be8544a85ffb071ebd3acbe1
b3.jpg eb6a1be0bdf144ce3f8157812a1fbb69
500.jpg fee42bc2a6d18b8d555ee5a9b433efe6
podatek1.jpg 065b254dd601d5ef4cb9bb84f51c9dc3
sip.jpg a17ee90105c3571fa3b8d984829b6143
fs.jpg 041f9ea5531fe7c7239fb89f47ad75ce
rewitalizacja.jpg 07de480a474c3e5e2f3e4e17a7f189ea
czujniki.jpg 842327d1f0d4831eb8073e7209781fc1
metrobus.jpg 8f10eb2551d7578295197c9b1f9e4045
pomoc.jpg f05088c07da7c458fbf8e61ab70ada90
KOU.jpg 826530bcd33c645b730b26fe99dc5e74
Rodo.jpg 381b6faac8d29312975167c32ebf7699
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg a6bf9af8a5dfeb80f104f092c70d4e45
ban2bb.jpg c83b0f826b5f527eb7afbecb85360c94
ban3bb.jpg 6c5c2cde5e5a05ea9713aa2abe23d605