Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
Korona3.jpg 97dcbe013c7d9080a465d546c9dccb25
kamera.jpg fc3b77254d836308c7b02799fee44201
szczepimy się.jpg 7905a0be8e4bdf344eca38c1064fc7af
RODO
[25-05-2018]
1 2 3 4 5 6 7 8

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kozienice z siedzibą, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice.

 

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1)       wypełnianie obowiązku prawnego

2)       zawarcie i realizacja umowy

3)       dochodzenie roszczeń;

4)       archiwizacja;

5)       udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

1)       konieczność wypełnienia obowiązku prawnego;

2)       udzielona zgoda;

3)       konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

4)       konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu przepisy prawa.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

1)       żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,

2)       żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

3)       usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania tylko w przypadku gdy jest to dopuszczone prawem,

4)       wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych tylko w przypadku gdy jest to dopuszczone prawem.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres:

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
NSP_KOLOR.png 2c5f7d451fa3d2cfcdb80d765aac75e8
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg cc56811a4033de255dbfb25b3ea7966d
ekokozienice.jpg 46d794fe0ab917275cf8842a4a654a26
RPOWM.jpg 750b4090b356ccbcaa44759f397b73fb
aktywność.jpg 50ea8c6beefa6f0560e30d0e27d9ed5a
turystyczne2.jpg f71b940914fd59ca480dc29c425eb99f
PSE1.jpg 7f36d4614777709cb7d99ca854df207f
enea.jpg 44771c1b1deeb3198f670cd8b9f5be30
Elektromobilność.jpg 5c26b5d44796387be43c75649e6763d2
sesje.jpg c2c0e78b769b77cd42022ade186f5b95
Bez nazwy-1.jpg 34c0d05283b422f3ac83e516c4d53f3b
b3.jpg 895ab2ae2a6de04827e994ff071ca84d
podatek1.jpg b3e68d7fe9bf196a303d12f5750cf565
sip.jpg b078524ac2ae2dc90397c517ee0dd7e7
metrobus.jpg 48a19b59f912897bd943de26951378c2
pomoc.jpg c26ea41b473405b53d062aa8bcc10220
KOU.jpg f269473e63266aab9df758921f211bc0
inwentaryzacja.jpg 7d3116900a664e2d3cf40fd93c9efcd4
Rodo.jpg 58b544eb2b87cd50848a96cc392c7468
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 7b3cffea27d72f27a98db7bd1b11781b
ban2bb.jpg fb1732e9e9114c9ac27500ff4449be63
ban3bb.jpg 742fbee73e66ca4ff27864d43be37d15