Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png a2aad405e1f69695f8058ba5047d8631
Harmonogram prac
[23-01-2018]
1 2 3 4 5 6 7 8

Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2018-2030

Prace nad nową Strategią rozpoczniemy warsztatami strategicznymi, których uczestnicy wspólnie przeprowadzą analizę strategiczną gminy, zaproponują, m.in. jej wizję
i cele rozwoju, które powinny być realizowane w bliższej i dalszej przyszłości. Warsztaty będą poświęcone zagadnieniom gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

W ramach prowadzonych prac zrealizowane zostaną również szerokie badania ankietowe. O wyrażenie swych opinii i oczekiwań odnośnie rozwoju naszej gminy, poproszeni zostaną mieszkańcy, przedsiębiorcy, naczelna kadra kierownicza przedsiębiorstw zarejestrowanych w gminie, interesariusze Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy, a także nauczyciele i uczniowie (odpowiednio do wieku) naszych szkół. Ankietyzacja zostanie przeprowadzona zarówno w formie tradycyjnej, tzn. z udziałem ankieterów i papierowych ankiet, jak i w formie formularzy elektronicznych na stronie internetowej. Poza wypełnianiem ankiet, za pośrednictwem Internetu, będzie można też składać indywidualne propozycje do nowej Strategii (adres e-mail: )  

Równolegle do ww. działań prowadzone będą wielodziedzinowe prace analityczne obejmujące setki zagadnień społecznych, gospodarczych i środowiskowych naszej gminy. Jako źródła informacji wykorzystane zostaną bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego, gminnych i powiatowych jednostek oraz spółek, a także terenowej administracji rządowej. Wykorzystane zostaną również różnorodne opracowania analityczne i monograficzne poświęcone Gminie Kozienice oraz jej otoczeniu. Analizie poddane będą także strategie, programy i plany rozwoju naszego państwa, województwa mazowieckiego
i powiatu kozienickiego. Jest to niezbędne dla integracji naszych zamierzeń z szansami
i uwarunkowaniami tworzonymi przez ponadlokalne władze i gospodarkę. Na tych podstawach powstanie diagnoza prospektywna Gminy Kozienice prezentująca nie tylko jej rozwój w przeszłości oraz obecny stan, ale pozwalająca także na prognozowanie trendów jej przyszłego rozwoju.

Połączone efekty prac pozwolą na sporządzenie analizy strategicznej gminy.
Do realizacji tego zadania zastosowane zostaną nowoczesne i sprawdzone metody analityczne zarządzania publicznego, dostosowane do cech gmin miejsko-wiejskich
i uwzględniające ich wielowymiarowe powiązania z otoczeniem. Analiza strategiczna posłuży następnie do stworzenia projektu Strategii Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2018-2030. Projekt ten poddany będzie konsultacjom, podczas których przyjmowane i rozpatrywane będą wszelkie propozycje służące jego udoskonaleniu. Propozycje te każdy będzie mógł przedłożyć osobiście lub za pośrednictwem gminnej strony internetowej. Pozwoli to osiągnąć wysoką jakość i zgodność nowej Strategii z oczekiwaniami społeczności i biznesu naszej gminy, co jest dla nas wszystkich najważniejszym priorytetem.

Zakończenie prac nad nową Strategią planowane jest w III kwartale bieżącego roku. Zostanie ona przyjęta do realizacji w formie uchwały Rady Miejskiej, powierzonej
do wykonania Burmistrzowi Gminy, przy wykorzystaniu wszystkich gminnych jednostek
i spółek.

Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2018 – 2030 wspiera merytorycznie dr Andrzej Sztando, ekspert ds. zarządzania strategicznego rozwojem jednostek samorządu terytorialnego.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
gr.jpg dcd66e2e19b4255161dc180bc4b5d999
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
TURYSTYCZNE KOZIENICE2.jpg eba2f8d6f0d7f0aee60f5e730b5c40ee
PSE1.jpg 0a164e7cdd49969d7e7bcf19b7fffcb2
Ochrona powietrza.jpg 1b255d9f47f2781f6c349b4e05dbd6c7
baner sesje na żywo.jpg 32d522a31b68c305df2424257ac602ee
baner sesje.jpg 8ce1d50a30ea48fce1b102d1ad4af634
Bez nazwy-1.jpg 210dbb7f6b05b9e178539eb0d9ff9b56
asi.jpg 48663d63489faec681e60e945783f70a
b3.jpg e8426f45ffe0ebadc461e4f22770f3ed
500.jpg 58b5d5ac08bd4495ef9c1beb041e6e0f
podatek1.jpg 792c511f3200a6e1c012d6cebbcd07d0
sip.jpg 3eb3f82a2baa95718f34827ad22e1e91
fs.jpg bc57681d04159603e175ed96acb52ea8
rewitalizacja.jpg 938b57dc4414e5695e723ccebc25a710
czujniki.jpg 47985f815f3f04db6ec14768553bb9f5
metrobus.jpg c4c93f7d0fb167b1b70faae410ef67fb
pomoc.jpg 6f8b9a57743d53887e990500ff05cfa8
KOU.jpg 60e9d8bb6c96f274162acf643ea3a3dd
Rodo.jpg 73f758ea2748c9bcb448fdbcc026e5f4
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 3b90034bd254a25b7d3b71b2773358ac
ban2bb.jpg 677ad983bf662a6a7b9907f48949c539
ban3bb.jpg d91776a9389057263a1bb775d87d150b