Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
Harmonogram prac
[23-01-2018]
1 2 3 4 5 6 7 8

Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2018-2030

Prace nad nową Strategią rozpoczniemy warsztatami strategicznymi, których uczestnicy wspólnie przeprowadzą analizę strategiczną gminy, zaproponują, m.in. jej wizję
i cele rozwoju, które powinny być realizowane w bliższej i dalszej przyszłości. Warsztaty będą poświęcone zagadnieniom gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

W ramach prowadzonych prac zrealizowane zostaną również szerokie badania ankietowe. O wyrażenie swych opinii i oczekiwań odnośnie rozwoju naszej gminy, poproszeni zostaną mieszkańcy, przedsiębiorcy, naczelna kadra kierownicza przedsiębiorstw zarejestrowanych w gminie, interesariusze Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy, a także nauczyciele i uczniowie (odpowiednio do wieku) naszych szkół. Ankietyzacja zostanie przeprowadzona zarówno w formie tradycyjnej, tzn. z udziałem ankieterów i papierowych ankiet, jak i w formie formularzy elektronicznych na stronie internetowej. Poza wypełnianiem ankiet, za pośrednictwem Internetu, będzie można też składać indywidualne propozycje do nowej Strategii (adres e-mail: )  

Równolegle do ww. działań prowadzone będą wielodziedzinowe prace analityczne obejmujące setki zagadnień społecznych, gospodarczych i środowiskowych naszej gminy. Jako źródła informacji wykorzystane zostaną bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego, gminnych i powiatowych jednostek oraz spółek, a także terenowej administracji rządowej. Wykorzystane zostaną również różnorodne opracowania analityczne i monograficzne poświęcone Gminie Kozienice oraz jej otoczeniu. Analizie poddane będą także strategie, programy i plany rozwoju naszego państwa, województwa mazowieckiego
i powiatu kozienickiego. Jest to niezbędne dla integracji naszych zamierzeń z szansami
i uwarunkowaniami tworzonymi przez ponadlokalne władze i gospodarkę. Na tych podstawach powstanie diagnoza prospektywna Gminy Kozienice prezentująca nie tylko jej rozwój w przeszłości oraz obecny stan, ale pozwalająca także na prognozowanie trendów jej przyszłego rozwoju.

Połączone efekty prac pozwolą na sporządzenie analizy strategicznej gminy.
Do realizacji tego zadania zastosowane zostaną nowoczesne i sprawdzone metody analityczne zarządzania publicznego, dostosowane do cech gmin miejsko-wiejskich
i uwzględniające ich wielowymiarowe powiązania z otoczeniem. Analiza strategiczna posłuży następnie do stworzenia projektu Strategii Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2018-2030. Projekt ten poddany będzie konsultacjom, podczas których przyjmowane i rozpatrywane będą wszelkie propozycje służące jego udoskonaleniu. Propozycje te każdy będzie mógł przedłożyć osobiście lub za pośrednictwem gminnej strony internetowej. Pozwoli to osiągnąć wysoką jakość i zgodność nowej Strategii z oczekiwaniami społeczności i biznesu naszej gminy, co jest dla nas wszystkich najważniejszym priorytetem.

Zakończenie prac nad nową Strategią planowane jest w III kwartale bieżącego roku. Zostanie ona przyjęta do realizacji w formie uchwały Rady Miejskiej, powierzonej
do wykonania Burmistrzowi Gminy, przy wykorzystaniu wszystkich gminnych jednostek
i spółek.

Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2018 – 2030 wspiera merytorycznie dr Andrzej Sztando, ekspert ds. zarządzania strategicznego rozwojem jednostek samorządu terytorialnego.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
PEF.jpg 895a7e8820fb1b793b4aa321fcec2ef5
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg a19d9737e82fa65fca2abf7b3950968f
ekokozienice.jpg 8acc17c5d34e4ea5b198db17d384546f
RPOWM.jpg 75b7f639fbfca7a5016a98ba43d74627
aktywność.jpg 085947afab490f9551c9985243fd83dc
turystyczne2.jpg 59d271104edadb1ac1edfa03bb52d091
PSE1.jpg 36e1ebda678129304e85ecf1824982b3
enea.jpg d785cb078816434dee201fa1f1cde2be
Elektromobilność.jpg 033727736349a5c66e0780038b7dc547
sesje.jpg ae656b406e809c2ece8e355be5b5361a
Bez nazwy-1.jpg 51919d837b32a44ab01725af0cf71be5
b3.jpg ab32b9a0d2cbe32dfecce9cee32006bc
podatek1.jpg a9716309e94b40d6ef3ae5c7cbe2a5c9
sip.jpg 2ca41a0169857e8d3a1afb939adeb2ec
metrobus.jpg b6b67edde9d71288c3f6553cbfa35b45
pomoc.jpg 7636c6654bd389759ca95dca66f2d686
KOU.jpg 57620f202151e5f3b7373944ba0e1832
Rodo.jpg 5d8904e7557e444a4065fe28d74ecad1
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 0e76be1e7c33a0fbf26f9ae599846405
ban2bb.jpg 0aa6c10abf38e4ca19f601221c8ec9e0
ban3bb.jpg 892cd32a5b716951e08774984a611961