Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png 378aa55c15e574f62b6c1a6eb742c439
ASI
[03-01-2018]
1 2 3 4 5 6 7 8


Kluczowy pakiet startowy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Projekt realizowany przez Polskie Centrum Edukacji w partnerstwie z Gminą Kozienice.

TERMIN REALIZACJI: 1 września 2017 r. – 30 czerwca 2019 r.

Projekt jest skierowany do 220 uczniów oraz 33 nauczycieli z 5 szkół z terenu Gminy Kozienice i ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy poprzez poprawę jakości nauczania oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół.


Cele szczegółowe projektu:

 • Wyposażenie 198 uczniów w kompetencje kluczowe
 • Rozwój postaw niezbędnych na rynku pracy, w tym innowacyjności, kreatywności i pracy w grupie
 • Rozwój kompetencji cyfrowych uczniów
 • Nabycie kwalifikacji informatycznych przez nauczycieli objętych szkoleniami
 • Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół biorących udział w projekcie
 • Poprawa jakości nauczania w szkołach objętych wsparciem
 • Zakup oraz wykorzystanie w nauczaniu sprzętu TIK
 • Doposażenie 5 pracowni przedmiotowych

SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka wŚwierżach Górnych

FORMY WSPARCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 • Laboratoria kompetencji kluczowych -zajęcia dodatkowe z zakresu języka angielskiego, matematyki, nauk przyrodniczych
 • Zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne – warsztaty budowy i programowania robotów oraz warsztaty eksperymentalne DaVinci
 • Zajęcia rozwijające umiejętności i postawy niezbędne na rynku pracy – warsztaty kreatywności
 • Wycieczki edukacyjne dla uczniów
 • Szkolenie rozwijające kwalifikacje informatyczne nauczycieli

W ramach projektu przewidziano zakup tablic multimedialnych dla każdej ze szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotowych (przyrodniczych i matematycznych).

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 005 132,00 PLN.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
gr.jpg af176bffdfc961e49fe67989397e45d5
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Ochrona powietrza.jpg c3c3bbc0488d9524ec2a7643328b6d9f
baner sesje na żywo.jpg 3472b43c3a27f094b95d42e1d0bdde5e
baner sesje.jpg 844b44f022aa8b0e48c8dd71f2f21a27
Bez nazwy-1.jpg cf6fd00a651781ab8e61021523f2709a
asi.jpg 39aef18aab0993e24166e2c119417cc1
b3.jpg 0d444d6ee61f84a679088bf03d07369f
500.jpg 3b46270d17e0c4a9192f717e57305275
podatek1.jpg 949b3514519d39f2e30bea80e7ceacd5
sip.jpg 61abd104ad1aa549f4bf86b1e412e5c4
fs.jpg e8c7110b84e3bf55b230164c4e03c2f3
rewitalizacja.jpg 7b83ed7d797fac8e1c289ceb4c4bee44
czujniki.jpg 601a8ea22c0981b9c5a6a5759746976b
metrobus.jpg 2e851be38ac5a5f5402f139e3b7fd724
pomoc.jpg e7ac2c9d658c6faf50bd5578aa8dff0b
KOU.jpg 9d2bf4350fcabcc1fdaff3718803ba6a
Rodo.jpg 993e3bfadbaacab4fdbb5da24fd88b6a
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg c62c0021341577053f13b720954fe2e7
ban2bb.jpg a9ce47efdc549f375e7f31dd13105ee0
ban3bb.jpg d823ccf176e7d293530b833948ba7b03