Kozienice - test.kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png 741b995b7f958431c998f592582e3b87
ASI
[03-01-2018]
1 2 3 4 5 6 7 8


Kluczowy pakiet startowy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Projekt realizowany przez Polskie Centrum Edukacji w partnerstwie z Gminą Kozienice.

TERMIN REALIZACJI: 1 września 2017 r. – 30 czerwca 2019 r.

Projekt jest skierowany do 220 uczniów oraz 33 nauczycieli z 5 szkół z terenu Gminy Kozienice i ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy poprzez poprawę jakości nauczania oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół.


Cele szczegółowe projektu:

 • Wyposażenie 198 uczniów w kompetencje kluczowe
 • Rozwój postaw niezbędnych na rynku pracy, w tym innowacyjności, kreatywności i pracy w grupie
 • Rozwój kompetencji cyfrowych uczniów
 • Nabycie kwalifikacji informatycznych przez nauczycieli objętych szkoleniami
 • Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół biorących udział w projekcie
 • Poprawa jakości nauczania w szkołach objętych wsparciem
 • Zakup oraz wykorzystanie w nauczaniu sprzętu TIK
 • Doposażenie 5 pracowni przedmiotowych

SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka wŚwierżach Górnych

FORMY WSPARCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 • Laboratoria kompetencji kluczowych -zajęcia dodatkowe z zakresu języka angielskiego, matematyki, nauk przyrodniczych
 • Zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne – warsztaty budowy i programowania robotów oraz warsztaty eksperymentalne DaVinci
 • Zajęcia rozwijające umiejętności i postawy niezbędne na rynku pracy – warsztaty kreatywności
 • Wycieczki edukacyjne dla uczniów
 • Szkolenie rozwijające kwalifikacje informatyczne nauczycieli

W ramach projektu przewidziano zakup tablic multimedialnych dla każdej ze szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotowych (przyrodniczych i matematycznych).

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 005 132,00 PLN.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
gr.jpg 4792f62199d16442a69bc5cf06531ca3
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[21-06-2016]
b2.jpg 01a6261e89774d59aded671d9dafed98
Bez nazwy-1.jpg 46632ac0b981ace53926bd100c9a7cf2
asi.jpg 86f6a735fef5a038c6c6e7fd8fed657e
b3.jpg 573e8f33d5f6ad744f6be7a17977de70
500.jpg e4d5b16a28781865d489f5237aee8fd5
podatek1.jpg cad8431e069568ca0f791d98226479ca
sdi_2.jpg 71c3f40e0a4534056fab439b3c3e7b60
sip.jpg 5006cc334f2b55c861ad3df60ad31527
fs.jpg 549e8f73971cafb4130820b3149d79e1
rewitalizacja.jpg 59a2be5b67f4e3e03558f68dd4eef0fb
czujniki.jpg ea3d3b8ec3a058df58a11fcce73a144d
metrobus.jpg 368f9bba24246f3552d84f9d8f30e391
KOU.jpg c8f2cc35e7a7e0c166303f1828291eea
e-składka.jpg b4c4fff3fc554e577ef83cb50899e65f
pomoc.jpg 52210ef3156ab970a87fd8b4749c9d36
Rodo.jpg d707c524c2b2f2eb2dd1b02bd6d2a464
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail: urzad@kozienice.pl IOD: iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 011c9e32ae3f6fa45bb7e72d22e04e7c
ban2bb.jpg 97dbf1090ee6fddf0c83faa80ff52593
ban3bb.jpg 569c561df1227f02e92b7918364f47f6