Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png 207ebcb80e377ab5ba57d0879ee2cd4d
Załączniki:
rewitalizacja
[31-10-2017]
1 2 3 4 5 6 7 8

Rewitalizacja zdegradowanych terenów to jedno z głównych wyzwań przed którym stoją władze samorządowe gminy Kozienice. Prowadzenie procesu rewitalizacji stanowi szansę na odwrócenie negatywnych trendów przy uwzględnieniu  potrzeb społeczności lokalnej, zagadnień gospodarczych, przestrzennych oraz środowiskowych. Wizja rewitalizacji centrum miasta Kozienice została przedstawiona w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Kozienice na lata 2016-2022 przyjętym uchwałą Nr XXV/233/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 lutego  2017 roku.

Po przeprowadzeniu delimitacji zjawisk społecznych, występujących w przestrzeni gminy Kozienice, za  obszar zdegradowany uznano obszar na terenie miasta Kozienice obejmujący spójną przestrzeń w centrum miasta, oznaczoną na potrzeby delimitacji nazwami zwyczajowymi, obszar nr 1 – Centrum i obszar Nr 6 – Osiedle Pokoju oraz obszar Sołectwa Wilczkowice Górne. Obszar Nr 1 i obszar Nr 6 obejmują swoim zasięgiem następujące ulice: Piękną, Warszawską, Konstytucji 3 Maja, Radomską, Henryka Sienkiewicza, Maciejowicką, Jana Kochanowskiego, Al. 1 Maja, Sławną, Plac 15 stycznia, Topolową, Sosnową, Legionów, Parkową, Osiedle Skarpa, Wiślaną, Sportową, Sienkiewicza, Bohaterów Getta, Lubelską, Batalionów Chłopskich, Czwartek, Os. Pokoju, Drzewną, L. Waryńskiego, Szpitalną.

Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się  koncentracją problemów społecznych takich jak kryzys demograficzny, ubóstwo, bezrobocie, przestępczość. Obecnie dominujące czynniki  powodują, że obszar ten umiarkowanie funkcjonuje a jego mieszkańcy mają problemy na zmianę tego stanu. Jednocześnie obszar ten posiada duży potencjał rozwojowy i przy odpowiedniej stymulacji i interwencji może zmienić swój charakter.

Wypracowana przez wszystkich interesariuszy rewitalizacji spójna i kompleksowa wizja obszaru rewitalizacji   przyczyni się do utworzenia miejsca bezpiecznego o wysokiej jakości życia, gdzie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym otrzymały możliwość wyjścia z kręgu ubóstwa pokonując kryzysową sytuację życiową. Obszar rewitalizacji stanie się miejscem zamieszkałym przez ludzi młodych a zwłaszcza młodych małżeństw z małymi dziećmi.
Teren ten stanie się dla mieszkańców atrakcyjny ze względu na zwiększoną powierzchnię terenów zielonych, miejsc rekreacji, placów zabaw itp. Seniorzy będą mieli większy wpływ na integrację międzypokoleniową przekazując swoją wiedzę i doświadczenie kolejnym pokoleniom. Ci ostatni będą mieli również łatwiejszy dostęp do opieki medycznej, dzięki czemu nie będą zmuszeni szukać specjalistów w innych miastach a tym samym ponosić straty finansowe i trud podróżowania. W trosce o środowisko naturalne obszar rewitalizacji zostanie zmodernizowany i doposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną dostosowaną do potrzeb mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na przedmiotowym obszarze.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
gr.jpg 72b415a60ccabb91fcedfc27f8cdee85
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
TURYSTYCZNE KOZIENICE2.jpg 6ef14a5125e56ee4d39d1c10ed453362
PSE1.jpg 7cb0aa85c20e5e148357da96eb5687b4
Ochrona powietrza.jpg 2fe9341e066d114fa1f68c52539524b9
baner sesje na żywo.jpg f05c539d55228c290d705b27af9711a6
baner sesje.jpg 47322ea318b387334a291d38805cb4ca
Bez nazwy-1.jpg af0cfbe44a2e65c8c90808598ffeeebe
asi.jpg 1f370dd303d09dd4c56ab67a1fb021bc
b3.jpg f29948e82e6d1677b40e47805b92ed00
500.jpg fd75d5255e379a6c73a4fec93dc3e6cb
podatek1.jpg f8442adc6fbf90172863364d7282a2d8
sip.jpg 7e7280cb5f36cd7a7eff06e46e9b7e08
fs.jpg 2565fd24a0675bd2f63533f868c8038c
rewitalizacja.jpg 7349151c9f0cedf802656fded3b4b714
czujniki.jpg d68402975e0c5f7e08571cecc12156eb
metrobus.jpg 6169b108e6c363c486ec6ed96af14aa6
pomoc.jpg 01ac890d057432d14a0289ea3511eef5
KOU.jpg e425ea6ad10f4494b7513b755830b304
Rodo.jpg 8a5e20e6ed458deccdc23a165fa26ddc
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 028aab7e1955429c79816eeb62a6437a
ban2bb.jpg e08d273dc442fd4b9ea0c156cd8c95f2
ban3bb.jpg f03ca2b6a30dbcf24ae201a8f0ecee93