Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
kamera.jpg fbb4221e9b56975fde33e8145a516205
szczepimy się.jpg 5e8deaf1dfd7985d93495756f4819e47
Załączniki:
Program Rewitalizacji
[31-10-2017]
1 2 3 4 5 6 7 8

Rewitalizacja zdegradowanych terenów to jedno z głównych wyzwań przed którym stoją władze samorządowe gminy Kozienice. Prowadzenie procesu rewitalizacji stanowi szansę na odwrócenie negatywnych trendów przy uwzględnieniu  potrzeb społeczności lokalnej, zagadnień gospodarczych, przestrzennych oraz środowiskowych. Wizja rewitalizacji centrum miasta Kozienice została przedstawiona w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Kozienice na lata 2016-2022 przyjętym uchwałą Nr XXV/233/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 lutego  2017 roku.

Po przeprowadzeniu delimitacji zjawisk społecznych, występujących w przestrzeni gminy Kozienice, za  obszar zdegradowany uznano obszar na terenie miasta Kozienice obejmujący spójną przestrzeń w centrum miasta, oznaczoną na potrzeby delimitacji nazwami zwyczajowymi, obszar nr 1 – Centrum i obszar Nr 6 – Osiedle Pokoju oraz obszar Sołectwa Wilczkowice Górne. Obszar Nr 1 i obszar Nr 6 obejmują swoim zasięgiem następujące ulice: Piękną, Warszawską, Konstytucji 3 Maja, Radomską, Henryka Sienkiewicza, Maciejowicką, Jana Kochanowskiego, Al. 1 Maja, Sławną, Plac 15 stycznia, Topolową, Sosnową, Legionów, Parkową, Osiedle Skarpa, Wiślaną, Sportową, Sienkiewicza, Bohaterów Getta, Lubelską, Batalionów Chłopskich, Czwartek, Os. Pokoju, Drzewną, L. Waryńskiego, Szpitalną.

Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się  koncentracją problemów społecznych takich jak kryzys demograficzny, ubóstwo, bezrobocie, przestępczość. Obecnie dominujące czynniki  powodują, że obszar ten umiarkowanie funkcjonuje a jego mieszkańcy mają problemy na zmianę tego stanu. Jednocześnie obszar ten posiada duży potencjał rozwojowy i przy odpowiedniej stymulacji i interwencji może zmienić swój charakter.

Wypracowana przez wszystkich interesariuszy rewitalizacji spójna i kompleksowa wizja obszaru rewitalizacji   przyczyni się do utworzenia miejsca bezpiecznego o wysokiej jakości życia, gdzie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym otrzymały możliwość wyjścia z kręgu ubóstwa pokonując kryzysową sytuację życiową. Obszar rewitalizacji stanie się miejscem zamieszkałym przez ludzi młodych a zwłaszcza młodych małżeństw z małymi dziećmi.
Teren ten stanie się dla mieszkańców atrakcyjny ze względu na zwiększoną powierzchnię terenów zielonych, miejsc rekreacji, placów zabaw itp. Seniorzy będą mieli większy wpływ na integrację międzypokoleniową przekazując swoją wiedzę i doświadczenie kolejnym pokoleniom. Ci ostatni będą mieli również łatwiejszy dostęp do opieki medycznej, dzięki czemu nie będą zmuszeni szukać specjalistów w innych miastach a tym samym ponosić straty finansowe i trud podróżowania. W trosce o środowisko naturalne obszar rewitalizacji zostanie zmodernizowany i doposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną dostosowaną do potrzeb mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na przedmiotowym obszarze.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Zasób 2@KOZIENICE.png 4531294441410f0cdff4a2c80e206a3f
w sieci.jpg e4e7ad25d7d4c1e47d8cd19f8465ad08
Ukraina UA.jpg 2b23fa8c81a9a5c636b29cbf071f8bcb
Ukraina PL.jpg 595a73d698b4d686711a4571021c83ca
NIANIA.jpg 9fb0c966e23d1a4ed45bca9642cf2f51
ekokozienice.jpg e17d72eac958a4418a146d2f9557cfd2
RPOWM.jpg f7da0bb727704b8c02b06045bb592719
aktywność.jpg 572cb8fcb9e3f4a3cbceb894d6b68348
turystyczne2.jpg 1e0ece07cecd36450ed1619ece87adab
PSE1.jpg 69172734cdc7c98f5172e0f372836a99
enea.jpg df62eaeeff9cfcb31b264406503fd6af
Elektromobilność.jpg 55abc52f03e3d9f7bb629d3465924021
sesje.jpg 84b7ff3dfddbe90111afcf8523ceab6e
Bez nazwy-1.jpg 12c4b2362fc4f9548256fa1330d6a88f
b3.jpg b8067268e9f6963dd84bd58c0b5bbc88
Bez nazwy-1.jpg fdfac2c0fa18d5fa859d32a75343bc97
podatek1.jpg 4b0808fa6f70a33d9be64c213d230c83
sip.jpg 30269170247edc737899c30de38fedf4
metrobus.jpg fe47b00e26d3a3c6687779ab1d0c3efe
pomoc.jpg fd99dedc13ad3078b54e2655321af38e
inwentaryzacja.jpg f581f957fb0acc57f2a50ea11febe510
Rodo.jpg a554b5145319b82bd5af7b7b7daf803b
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 81452012e72009d0bef85e94a26b91dd
ban2bb.jpg b169d996d29888b3fe459a65c0f2772d
ban3bb.jpg f18bca147ba06e81354355a299eb1804