Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
Korona3.jpg bd1eea6327e3cec8afa51560725964e8
kamera.jpg 42d4ff9fb956292d8f2197441802c163
szczepimy się.jpg 0874b57c492e86fa4994ee9ffc009822
Załączniki:
Program Rewitalizacji
[31-10-2017]
1 2 3 4 5 6 7 8

Rewitalizacja zdegradowanych terenów to jedno z głównych wyzwań przed którym stoją władze samorządowe gminy Kozienice. Prowadzenie procesu rewitalizacji stanowi szansę na odwrócenie negatywnych trendów przy uwzględnieniu  potrzeb społeczności lokalnej, zagadnień gospodarczych, przestrzennych oraz środowiskowych. Wizja rewitalizacji centrum miasta Kozienice została przedstawiona w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Kozienice na lata 2016-2022 przyjętym uchwałą Nr XXV/233/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 lutego  2017 roku.

Po przeprowadzeniu delimitacji zjawisk społecznych, występujących w przestrzeni gminy Kozienice, za  obszar zdegradowany uznano obszar na terenie miasta Kozienice obejmujący spójną przestrzeń w centrum miasta, oznaczoną na potrzeby delimitacji nazwami zwyczajowymi, obszar nr 1 – Centrum i obszar Nr 6 – Osiedle Pokoju oraz obszar Sołectwa Wilczkowice Górne. Obszar Nr 1 i obszar Nr 6 obejmują swoim zasięgiem następujące ulice: Piękną, Warszawską, Konstytucji 3 Maja, Radomską, Henryka Sienkiewicza, Maciejowicką, Jana Kochanowskiego, Al. 1 Maja, Sławną, Plac 15 stycznia, Topolową, Sosnową, Legionów, Parkową, Osiedle Skarpa, Wiślaną, Sportową, Sienkiewicza, Bohaterów Getta, Lubelską, Batalionów Chłopskich, Czwartek, Os. Pokoju, Drzewną, L. Waryńskiego, Szpitalną.

Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się  koncentracją problemów społecznych takich jak kryzys demograficzny, ubóstwo, bezrobocie, przestępczość. Obecnie dominujące czynniki  powodują, że obszar ten umiarkowanie funkcjonuje a jego mieszkańcy mają problemy na zmianę tego stanu. Jednocześnie obszar ten posiada duży potencjał rozwojowy i przy odpowiedniej stymulacji i interwencji może zmienić swój charakter.

Wypracowana przez wszystkich interesariuszy rewitalizacji spójna i kompleksowa wizja obszaru rewitalizacji   przyczyni się do utworzenia miejsca bezpiecznego o wysokiej jakości życia, gdzie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym otrzymały możliwość wyjścia z kręgu ubóstwa pokonując kryzysową sytuację życiową. Obszar rewitalizacji stanie się miejscem zamieszkałym przez ludzi młodych a zwłaszcza młodych małżeństw z małymi dziećmi.
Teren ten stanie się dla mieszkańców atrakcyjny ze względu na zwiększoną powierzchnię terenów zielonych, miejsc rekreacji, placów zabaw itp. Seniorzy będą mieli większy wpływ na integrację międzypokoleniową przekazując swoją wiedzę i doświadczenie kolejnym pokoleniom. Ci ostatni będą mieli również łatwiejszy dostęp do opieki medycznej, dzięki czemu nie będą zmuszeni szukać specjalistów w innych miastach a tym samym ponosić straty finansowe i trud podróżowania. W trosce o środowisko naturalne obszar rewitalizacji zostanie zmodernizowany i doposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną dostosowaną do potrzeb mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na przedmiotowym obszarze.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
NSP_KOLOR.png d911492b51ebefe1f6fb21d7682cf9d8
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Zasób 2@KOZIENICE.png 0a76f38864dc2bba77d9649636bc42a2
w sieci.jpg 1ad56d35a38a8a891e86937fd0024af0
Wirus.jpg be988f3cdabadb200da4448d462a2c12
NIANIA.jpg 7a62b2421311353f6f0f7372a368b10e
ekokozienice.jpg 5cc20a16db48dcd700aec30f7b77ee13
RPOWM.jpg 048ccfb1d07e46d1c3e6cb600c27ea23
aktywność.jpg 88230bc31549e33b373c9de261f5932f
turystyczne2.jpg dd553c9a7240fbb3fdb4361e46c83473
PSE1.jpg be520e4c416bb882921e56f4e416a6a0
enea.jpg 121ee927b0401f725d9e657e9c0e4843
Elektromobilność.jpg b60108af513d2829ecbe8aab2c694f5a
sesje.jpg 840c4dcec3e2e54d019d9328d7c0a5a8
Bez nazwy-1.jpg d589e117694ff4719068709eccf65db8
b3.jpg 3c636d89fe1cbb69970a5c65a0183805
podatek1.jpg 878f1a14aa5d481bb8042716e927c3bf
sip.jpg 9d5939f73147a9bcbafaa099d7f5f146
metrobus.jpg fbd90ea634ff7c4c65ef6aa9fc845ef0
pomoc.jpg ce15f8ea1dbfbc6829c9b8b4a2fc6ce6
KOU.jpg 5d4d8739aad8fcb17d4c813ed22f6095
inwentaryzacja.jpg c88ad1e34f67ba0b0b87c346ab1e753a
Rodo.jpg 3cb073cc2c08854d5835bcb777e9ea6e
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 77596a19339d66113bf7e59eea2b6ffb
ban2bb.jpg 0524b1cad05eb0e4030267bd6ddbb6cc
ban3bb.jpg 2ceb2f5a58dde983921cf36445d73110