Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
Korona3.jpg 056be52835bc189a365f59c366bb56cd
kamera.jpg 3fbda1de422835dfd68f2e4251d70798
szczepimy się.jpg 08ec1c76768502b26d4251087b722919
Załączniki:
Program Rewitalizacji
[31-10-2017]
1 2 3 4 5 6 7 8

Rewitalizacja zdegradowanych terenów to jedno z głównych wyzwań przed którym stoją władze samorządowe gminy Kozienice. Prowadzenie procesu rewitalizacji stanowi szansę na odwrócenie negatywnych trendów przy uwzględnieniu  potrzeb społeczności lokalnej, zagadnień gospodarczych, przestrzennych oraz środowiskowych. Wizja rewitalizacji centrum miasta Kozienice została przedstawiona w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Kozienice na lata 2016-2022 przyjętym uchwałą Nr XXV/233/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 lutego  2017 roku.

Po przeprowadzeniu delimitacji zjawisk społecznych, występujących w przestrzeni gminy Kozienice, za  obszar zdegradowany uznano obszar na terenie miasta Kozienice obejmujący spójną przestrzeń w centrum miasta, oznaczoną na potrzeby delimitacji nazwami zwyczajowymi, obszar nr 1 – Centrum i obszar Nr 6 – Osiedle Pokoju oraz obszar Sołectwa Wilczkowice Górne. Obszar Nr 1 i obszar Nr 6 obejmują swoim zasięgiem następujące ulice: Piękną, Warszawską, Konstytucji 3 Maja, Radomską, Henryka Sienkiewicza, Maciejowicką, Jana Kochanowskiego, Al. 1 Maja, Sławną, Plac 15 stycznia, Topolową, Sosnową, Legionów, Parkową, Osiedle Skarpa, Wiślaną, Sportową, Sienkiewicza, Bohaterów Getta, Lubelską, Batalionów Chłopskich, Czwartek, Os. Pokoju, Drzewną, L. Waryńskiego, Szpitalną.

Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się  koncentracją problemów społecznych takich jak kryzys demograficzny, ubóstwo, bezrobocie, przestępczość. Obecnie dominujące czynniki  powodują, że obszar ten umiarkowanie funkcjonuje a jego mieszkańcy mają problemy na zmianę tego stanu. Jednocześnie obszar ten posiada duży potencjał rozwojowy i przy odpowiedniej stymulacji i interwencji może zmienić swój charakter.

Wypracowana przez wszystkich interesariuszy rewitalizacji spójna i kompleksowa wizja obszaru rewitalizacji   przyczyni się do utworzenia miejsca bezpiecznego o wysokiej jakości życia, gdzie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym otrzymały możliwość wyjścia z kręgu ubóstwa pokonując kryzysową sytuację życiową. Obszar rewitalizacji stanie się miejscem zamieszkałym przez ludzi młodych a zwłaszcza młodych małżeństw z małymi dziećmi.
Teren ten stanie się dla mieszkańców atrakcyjny ze względu na zwiększoną powierzchnię terenów zielonych, miejsc rekreacji, placów zabaw itp. Seniorzy będą mieli większy wpływ na integrację międzypokoleniową przekazując swoją wiedzę i doświadczenie kolejnym pokoleniom. Ci ostatni będą mieli również łatwiejszy dostęp do opieki medycznej, dzięki czemu nie będą zmuszeni szukać specjalistów w innych miastach a tym samym ponosić straty finansowe i trud podróżowania. W trosce o środowisko naturalne obszar rewitalizacji zostanie zmodernizowany i doposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną dostosowaną do potrzeb mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na przedmiotowym obszarze.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
NSP_KOLOR.png 021d85c9ce7c390e474bbe43dfcd2fe2
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
w sieci.jpg e1981d1bd4a17b21afc60e432bed21c4
Wirus.jpg e21743f565a06d70f39e61b073b5bb58
ekokozienice.jpg d068f448684ec01d251a7106169905be
RPOWM.jpg e77554f8f0e79ab38d79b3541fbf138e
aktywność.jpg e70a8947e51e2fbc651b41389853c59e
turystyczne2.jpg afe470d206ce43f181144c7557ab92eb
PSE1.jpg 38ba911d3bc1fefe3b67dcf4539928a9
enea.jpg 7a2b7a6eb6805a9d91d792844daba543
Elektromobilność.jpg dde349a07b63533497ac0d47c630e01d
sesje.jpg eb167f2defd1cd61c9790c3e298231c3
Bez nazwy-1.jpg 8a0678b7328507c41f646aec7b985570
b3.jpg 57567895d652d49b1ff6fc66f15e1640
podatek1.jpg fd04cdb831a34852e63953992f2b5fcd
sip.jpg 8504ab09f33bc98361631ccf3a340d78
metrobus.jpg 09069dd5411c5415b60af0135aefa4b9
pomoc.jpg 66bb5374a2247f3196b10e4c41393450
KOU.jpg decec0ee1a2032a74610c0a7625affb5
inwentaryzacja.jpg 412f2ca9c273c7d01eb5804593e9ffa8
Rodo.jpg c831b48aff5716f8aab425329d0c1e37
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg c9c81e9cf3be63f7c0dbab5a21bebe58
ban2bb.jpg 1fb08de5f5ecfbf3ca4a70b8e6381ac9
ban3bb.jpg a6058b868150628adf56e989239d160a