Kozienice - test.kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png ce9af94417bba2e48b6e992502b2f08f
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
[20-03-2017]
1 2 3 4 5 6 7 8

W dniu 16 marca 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu pn: „Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo – Parkowym w Kozienicach – II etap”.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, V Oś priorytetowa gospodarka przyjazna środowisku, działanie 5.3 dziedzictwo kulturowe. Zadanie zostało uwzględnione w Planie Inwestycyjnym Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Radomskiego Obszaru Strategicznej Inwestycji – Projekt „Ożywienie społeczno – gospodarcze obszarów kryzysowych”.

Całkowita wartość projektu wynosi: 8 359 708,17 zł w tym.

- środki UE w kwocie 3 534 414,77 zł

- środki własne w kwocie 4 825 293,40 zł

 

 Zadanie polega na przeprowadzeniu prac budowlano – konserwatorskich w dawnym zespole pałacowo – parkowym, który został wpisany do rejestru zabytków pod nr 98/A/8. Zakres robót wiąże się z renowacją i adaptacją zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego, zabezpieczeniem zabytków przed zniszczeniem, usuwaniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowym elementem wynikającym ze zidentyfikowanych potrzeb w zakresie kultury będzie digitalizacja księgozbiorów muzealnych. 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
gr.jpg 1d36cfeca344bb34a30940c58a519048
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[21-06-2016]
b2.jpg 1082f558ecefecb4acfa2aa01ecb770b
Bez nazwy-1.jpg a7846ab4ba90cc3a6e3162eae146f8bd
asi.jpg a3e7c169da422403f02ad7244bb0863d
b3.jpg 1da0cc37e5e2050802aad6b117601c7f
500.jpg 1e3753cb3e7ec45459cba602901261f1
podatek1.jpg ea5f8f6e16fb54b99427ba277a828e89
sdi_2.jpg 62b7db8a922566141ccae808b6c1aecc
sip.jpg 807a1f4c4e3a67cb164df837481b1b19
fs.jpg 6303ffc5546fecb4da7d209f9fa2ba7c
rewitalizacja.jpg faaa88ab4cdbced01e250f39fcb4c69c
czujniki.jpg d342840d59cccef3db24c85204a8b216
metrobus.jpg 7f72b289b7ef0964054f0be48b03c07e
KOU.jpg 2b63b2e4b13c8a02e6e5e670e6269908
pomoc.jpg 0ae01ded65a37863452a2f43cf80db31
Rodo.jpg c535cba1f7317331a6aaf5dd484cb7bd
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail: urzad@kozienice.pl IOD: iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg eac6ed70357e7c5ac25589c29aaa3a81
ban2bb.jpg d6fff21ac8afeed474c7d99c4905d9f7
ban3bb.jpg 5e45e86198e3e14bbe7e450a7a509f76