Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
[20-03-2017]
1 2 3 4 5 6 7 8

W dniu 16 marca 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu pn: „Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo – Parkowym w Kozienicach – II etap”.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, V Oś priorytetowa gospodarka przyjazna środowisku, działanie 5.3 dziedzictwo kulturowe. Zadanie zostało uwzględnione w Planie Inwestycyjnym Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Radomskiego Obszaru Strategicznej Inwestycji – Projekt „Ożywienie społeczno – gospodarcze obszarów kryzysowych”.

Całkowita wartość projektu wynosi: 8 359 708,17 zł w tym.

- środki UE w kwocie 3 534 414,77 zł

- środki własne w kwocie 4 825 293,40 zł

 

 Zadanie polega na przeprowadzeniu prac budowlano – konserwatorskich w dawnym zespole pałacowo – parkowym, który został wpisany do rejestru zabytków pod nr 98/A/8. Zakres robót wiąże się z renowacją i adaptacją zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego, zabezpieczeniem zabytków przed zniszczeniem, usuwaniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowym elementem wynikającym ze zidentyfikowanych potrzeb w zakresie kultury będzie digitalizacja księgozbiorów muzealnych. 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
PEF.jpg 7c3d6934f1e6a1e084eb8eab1c823859
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
RPOWM.jpg a72fc0d4cb987d1e14afed83727af6de
aktywność.jpg f158742a7d3f956b8b4cfa7c90f29f3d
turystyczne2.jpg 599a5a7caf17ed2cc654a43a0bd17b6e
PSE1.jpg 80520f2f0c4ec3a71664e1a8dc0c9d51
enea.jpg 3a760a8635872227ae81954d48c44aab
Elektromobilność.jpg b6833ebc50429ecf3f603e51a17dd24c
Ochrona powietrza.jpg 80c61a41b31d90ae9bdb084f7db0a722
sesje.jpg 6cd9fb5eabcec85bd1289a19108dcc39
Bez nazwy-1.jpg 3d97da786bd4f92487b626574aa9a13a
b3.jpg da2f7749f181e24f4fa3aafaf8664f2b
podatek1.jpg 71e2032830c3822c30f6fd09ef216c9e
sip.jpg 7178c3133e4ce1c5906cf26e705281c1
czujniki.jpg 0b7553d7d0684ed8500c74a8c2723203
metrobus.jpg 4185f51ad2df08b77f0857e6f37deaa6
pomoc.jpg 53cb556dec5b1c3d03069cf48638962b
KOU.jpg 4a2e61de39766b536e73e64f24e806e6
Rodo.jpg e10c46a960d850ee283c70006ca5dfbe
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 2dc17f82edc71bdff7165e1778d2986b
ban2bb.jpg 09b99a7d3c88722da0aaf30798c2b0e1
ban3bb.jpg 023323d40668c1e42a623f226c694e21