Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png 46053c089f7de5a1e0329703b931fbd2
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
[11-04-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych


Ochrona gruntów rolnych to kompleks powszechnie obowiązujących przepisów prawnych nakładających na organy powiatowe, jednostki samorządowe, jednostki gospodarki uspołecznionej i osoby fizyczne prawny obowiązek oszczędnego dysponowania gruntami rolnymi na cele nie rolnicze, zakazując na tych gruntach prowadzenia działalności powodującej pogorszenie stanu gleb bądź ich zniszczenie, nakazując przedsiębranie określonych prawnie czynności zapobiegających takiemu pogarszaniu i zniszczeniu gleb oraz ustalających zadania i środki do przywracania urodzajności glebom zniszczonym, przez ich rekultywację.

W myśl przytoczonej definicji o ochronie gruntów rolnych oraz ustawy na cele nierolnicze można przeznaczyć grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku — inne grunty o niższej przydatności rolniczej.


Gmina Kozienice w dniu 5 lipca 2016 roku otrzymała z budżetu Województwa Mazowieckiego dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 80.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadaniainwestycyjnego pn: „Budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie”.

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 3 819,98 m2 o długości 1 063,74 m wraz z robotami towarzyszącymi.

Zadanie zakończono i odebrano w dniu 20 lipca 2016 roku. 


Gmina Kozienice w dniu 24 maja 2019 roku podpisała z Zarządem Województwa  Mazowieckiego umowę o udzielenie dotacji  na dofinansowanie realizacji zadania  inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi dojazdowej Nr 170520W w m. Chinów do gruntów rolnych” w kwocie 95 000,00 zł, ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
gr.jpg 74ee682371bb39595804fd10c17f6701
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
TURYSTYCZNE KOZIENICE2.jpg 0315ae89ea629281849e3daf6caffebe
PSE1.jpg a3e1f21f7e5649b9ac327f43ceb26fa7
Ochrona powietrza.jpg 97e97ae963b86b62c2e89dc87db427d0
baner sesje na żywo.jpg af74c0e522295314c43d25399776c327
baner sesje.jpg 88bb4b5d96f235c224b078f3412c9bef
Bez nazwy-1.jpg 6cc91366bbb8743f4554992bb27a9649
asi.jpg 604f6a7fe28832d0fc34f86d8ae032e8
b3.jpg 5d650faa5945880f0cf1719a72035d21
500.jpg d5a926f55e09b11ca9df5fd732b3ddb1
podatek1.jpg daa55c85f35fd92720dc0e8ea7087216
sip.jpg 9c467f8fce8effe71860249268031c4b
fs.jpg e753ac623c06d1a3398697a03a39fa0a
rewitalizacja.jpg 5a7d7c36e8bd65ea0805f2ba29e892c1
czujniki.jpg a8a0b6cad011d7f43ef7adaac2226360
metrobus.jpg 1dfb6d90391435e887d5a1a1f6b0c6a6
pomoc.jpg 044525c21890f3ce9ebfe87e0332de5d
KOU.jpg ba3d4f60176c9f5f31e259f2ac33e5e4
Rodo.jpg a0e66d7debe34888ce79af6d1d7c5b4a
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 445b23f98bb11f7de5c5fd28ffa34afe
ban2bb.jpg 033a90664393965fc4142ec73cc7d037
ban3bb.jpg 63ce33b2e9e37575f7b466c1ecdb957c