Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
[11-04-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych


Ochrona gruntów rolnych to kompleks powszechnie obowiązujących przepisów prawnych nakładających na organy powiatowe, jednostki samorządowe, jednostki gospodarki uspołecznionej i osoby fizyczne prawny obowiązek oszczędnego dysponowania gruntami rolnymi na cele nie rolnicze, zakazując na tych gruntach prowadzenia działalności powodującej pogorszenie stanu gleb bądź ich zniszczenie, nakazując przedsiębranie określonych prawnie czynności zapobiegających takiemu pogarszaniu i zniszczeniu gleb oraz ustalających zadania i środki do przywracania urodzajności glebom zniszczonym, przez ich rekultywację.

W myśl przytoczonej definicji o ochronie gruntów rolnych oraz ustawy na cele nierolnicze można przeznaczyć grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku — inne grunty o niższej przydatności rolniczej.


Gmina Kozienice w dniu 5 lipca 2016 roku otrzymała z budżetu Województwa Mazowieckiego dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 80.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadaniainwestycyjnego pn: „Budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie”.

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 3 819,98 m2 o długości 1 063,74 m wraz z robotami towarzyszącymi.

Zadanie zakończono i odebrano w dniu 20 lipca 2016 roku. 


Gmina Kozienice w dniu 24 maja 2019 roku podpisała z Zarządem Województwa  Mazowieckiego umowę o udzielenie dotacji  na dofinansowanie realizacji zadania  inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi dojazdowej Nr 170520W w m. Chinów do gruntów rolnych” w kwocie 95 000,00 zł, ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
PEF.jpg 193f09ca5b49deb77bfbdec1dcf788ce
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg 0c26c6da914fbb8c042c4a147124963d
ekokozienice.jpg 65fc365735debe67e04acb1a8ed4e036
RPOWM.jpg 850425a3fbc15c6d3b6ac57ed14cd6b3
aktywność.jpg 277f78bd4e9167f3d7af0bbccf979625
turystyczne2.jpg c77bc49c74bb8a45d5471af85ff56a78
PSE1.jpg 93d94809614f548a458fa3255a79c57f
enea.jpg 001836a749ffe8fe7f46d6b79f1b4aa3
Elektromobilność.jpg c39dd2781a979fb920a4e52b54bb3145
sesje.jpg 9cb82060bfc53386ad3710701597be88
Bez nazwy-1.jpg f47c78e0a38170cb8a33512ea69cd5f2
b3.jpg d8a35d759a5a7871490415b14a3766cc
podatek1.jpg fc0a6352132aa602dc3b2133eb9c6574
sip.jpg 20218213524be85afc52a035233faf2f
metrobus.jpg 9b48c39c9d50a0655ca6a131a34b7fe4
pomoc.jpg d91989da2d8d3db9c29f69e2e7f0a1d2
KOU.jpg 4b1e99a3c1492f6069f930463c908c6a
Rodo.jpg 17cbe1780d48468e59ec879c2612b342
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 4ef40f1473644fded29ceeea5e01aa9d
ban2bb.jpg 36b62af5104224ee0b27240d80db0ef8
ban3bb.jpg 4b3f645bb656a2fabac2bec0f1beaf5b