Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png c9d9d12b8cc86c2fe804934f0d4a545e
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
[11-04-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych


Ochrona gruntów rolnych to kompleks powszechnie obowiązujących przepisów prawnych nakładających na organy powiatowe, jednostki samorządowe, jednostki gospodarki uspołecznionej i osoby fizyczne prawny obowiązek oszczędnego dysponowania gruntami rolnymi na cele nie rolnicze, zakazując na tych gruntach prowadzenia działalności powodującej pogorszenie stanu gleb bądź ich zniszczenie, nakazując przedsiębranie określonych prawnie czynności zapobiegających takiemu pogarszaniu i zniszczeniu gleb oraz ustalających zadania i środki do przywracania urodzajności glebom zniszczonym, przez ich rekultywację.

W myśl przytoczonej definicji o ochronie gruntów rolnych oraz ustawy na cele nierolnicze można przeznaczyć grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku — inne grunty o niższej przydatności rolniczej.


Gmina Kozienice w dniu 5 lipca 2016 roku otrzymała z budżetu Województwa Mazowieckiego dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 80.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadaniainwestycyjnego pn: „Budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie”.

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 3 819,98 m2 o długości 1 063,74 m wraz z robotami towarzyszącymi.

Zadanie zakończono i odebrano w dniu 20 lipca 2016 roku. 


Gmina Kozienice w dniu 24 maja 2019 roku podpisała z Zarządem Województwa  Mazowieckiego umowę o udzielenie dotacji  na dofinansowanie realizacji zadania  inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi dojazdowej Nr 170520W w m. Chinów do gruntów rolnych” w kwocie 95 000,00 zł, ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
gr.jpg 7928397b6d790d4e15f00c2266e25735
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
TURYSTYCZNE KOZIENICE2.jpg b83ad9a96a5bf63ac25088afb6547b5b
PSE1.jpg ae6c62cf29341cf6db6b74370f5d263b
Ochrona powietrza.jpg 686199e1e6c701c93a06dea431470dfd
baner sesje na żywo.jpg 9ca87e96407789dafcda08a4b64850a6
baner sesje.jpg ed4f3fe45c4868961c95bd8b43781f3a
Bez nazwy-1.jpg c95cd0a6ded22113d432c746ed3715be
asi.jpg 9c3c95e0488cf11aec7664b8f4fdb309
b3.jpg c13cb305ed3d1f06c22f8d90fdc73c5e
500.jpg 149164faf294fedccb35acdd81a03ca7
podatek1.jpg 88cbc0e41986eacfbf5fbecc109ba41b
sip.jpg c47ca806bed50cc3794a972aafc2c2ba
fs.jpg a259238c49cdedfc0248db6bd3a5bc21
rewitalizacja.jpg 1e286341d7519781ca8955789a71a2ba
czujniki.jpg 34ecc6c8edcebf6e58551b9679e54187
metrobus.jpg 6266080793652227421e79f096c9751d
pomoc.jpg e97778923a3e15cd7acbf395a60b28f6
KOU.jpg 35ddce471a6d06537cdbb9995db18c53
Rodo.jpg 9dd1662a2da9ad8992797a30ece247b0
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 83e2cf2ffd133fd8b8da57a2004c1915
ban2bb.jpg 108400de23bb5af82da88e32a3fffbcf
ban3bb.jpg 8e1ba95ff090cb95d9dab0785681fe57