Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png f01744d41fd5c9d110643cee8fc516d5
Informacje o pozyskanych środkach
[11-04-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8

Informacje o pozyskanych środkach


PFOŚiGW w Kozienicach stanowi dla Gminy Kozienice uzupełnienie źródła dofinansowania zadań proekologicznych. 

W 2012 roku pozyskano środki na dofinansowanie zadań pn: 
- „PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Cisowa, warszawska – bis, Dębowa, Świerkowa” w formie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł. 
- „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 
w Kozienicach w formie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł. 
- „PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Centrum w tym termomodernizacja budynku pływalni DELFIN oraz montaż pomp ciepła” w formie dotacji celowej w wysokości 400.000,00 zł. 
- „Docieplenie stropu i dachu budynku Urzędu Miejskiego” w formie dotacji celowej w wysokości 200.000,00 zł 

W 2013 roku pozyskano środki na dofinansowanie zadań pn: 
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Kozienicach” w formie dotacji celowej w wysokości 200.000,00 zł. 
- „Budowa Centrum Kulturalno – Artystycznego w Kozienicach w formie dotacji celowej w wysokości 201.000,00 zł”. 
- „PT, przebudowa ulicy Armii Ludowej i Kościuszki do drogi krajowej Nr 79 wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 300.000,00 zł. 

W 2014 roku pozyskano środki na dofinansowanie zadań pn: 
- „Termomodernizacja dachu w PG Nr 2 w Kozienicach” w formie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł. 
- „Budowa Centrum Kulturalno – Artystycznego w Kozienicach” w formie dotacji celowej w wysokości 600.000,00 zł. 
- „Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Wójcików oraz odcinka ulicy Konstytucji 3 Maja w Kozienicach” w wysokości 500.000,00 zł. 

W 2015 roku Gmina Kozienice otrzymała od Zarządu Powiatu Kozienickiego wsparcie finansowe na dofinansowanie realizacji niżej wymienionych zadań inwestycyjnych: 
1. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ulicy Sosnowej w m. Kozienice – w wysokości 100.000,00 zł. 
2. Budowa centrum kulturalno – artystycznego w m. Kozienice - w wysokości 400.000,00 zł. 

W czerwca 2016 roku Gmina Kozienice otrzymała od Zarządu Powiatu Kozienickiego dotację na dofinansowanie realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa ul. Sienkiewicza w miejscowości Kozienice – kwota dotacji 200.000,00 zł

- Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice – kwota dotacji  200.000,00 zł

- Przebudowa wylotów na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej i ul. Czwartek – kwota dotacji 200.000,00 zł.

W 2017 roku Gmina Kozienice otrzymała od Zarządu Powiatu Kozienickiego dotację na dofinansowanie realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kozienice na energooszczędne – 100.000,00 zł

- przebudowa dróg w mieście Kozienice wraz z budową kanalizacji deszczowej – 200.000,00 zł


Gmina Kozienice w 2018 roku otrzymała z Powiatu Kozienickiego dotację celową w kwocie 400.000,00 zł  pochodzącą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizacje zadania pn: „Przyłączenie do sieci instalacji oświetlenia ulicznego w ramach jej rozbudowy na terenie Gminy Kozienice”.


W dniu 26 czerwca 2019 roku Gmina Kozienice  podpisała z Zarządem Powiatu Kozienickiego umowę dotacji celowej ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 50 000,00 zł, na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne”.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
gr.jpg c096ba8692476b1f9a92b62459339cbd
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
TURYSTYCZNE KOZIENICE2.jpg d80a7be7a30aa7751420e4064f0ef179
PSE1.jpg 816603c70b262cf1e9a067d76a841aad
Ochrona powietrza.jpg 7e49a6d87c0995c809f1b702f78fb4c0
baner sesje na żywo.jpg 5cf1d49e0306fdc3b60b62530b3b32c1
baner sesje.jpg d88e3cdbbf0e75faaeddbff865b7fe89
Bez nazwy-1.jpg 31407c85fb84d080126eb9833923baed
asi.jpg 7c25e195057d1bf5d400d2c4c9777490
b3.jpg 6b6298e51ded8a113b54e289917beaea
500.jpg 145868e708c592847915598a54413be4
podatek1.jpg 0d90c210f098383dd156ea572b08b981
sip.jpg f0934b5131a4cf3cb56e5412e808d601
fs.jpg a9f6288eb25ce7471d3962bf15cc23d2
rewitalizacja.jpg c309a97936f62159df2547849e12ef6e
czujniki.jpg fe3f457fbd539c03ddf7142f53b0b495
metrobus.jpg c18779f718d766a32743558781743dab
pomoc.jpg a3e2e8d0aa287b2ea1ffd66c3fb734bb
KOU.jpg 4496c5856f04d6b20d0ba217531265fd
Rodo.jpg a6570c13d31fdedc0fd768b59a407714
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg fa6757946f9fd992ae8a205286a0da73
ban2bb.jpg b26aa5d472ac6dd52e562bbd81e3d284
ban3bb.jpg 03cd82695151972733fdfeb6a94fb3c4