Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
Informacje o pozyskanych środkach
[11-04-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8

Informacje o pozyskanych środkach


PFOŚiGW w Kozienicach stanowi dla Gminy Kozienice uzupełnienie źródła dofinansowania zadań proekologicznych. 

W 2012 roku pozyskano środki na dofinansowanie zadań pn: 
- „PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Cisowa, warszawska – bis, Dębowa, Świerkowa” w formie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł. 
- „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 
w Kozienicach w formie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł. 
- „PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Centrum w tym termomodernizacja budynku pływalni DELFIN oraz montaż pomp ciepła” w formie dotacji celowej w wysokości 400.000,00 zł. 
- „Docieplenie stropu i dachu budynku Urzędu Miejskiego” w formie dotacji celowej w wysokości 200.000,00 zł 

W 2013 roku pozyskano środki na dofinansowanie zadań pn: 
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Kozienicach” w formie dotacji celowej w wysokości 200.000,00 zł. 
- „Budowa Centrum Kulturalno – Artystycznego w Kozienicach w formie dotacji celowej w wysokości 201.000,00 zł”. 
- „PT, przebudowa ulicy Armii Ludowej i Kościuszki do drogi krajowej Nr 79 wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 300.000,00 zł. 

W 2014 roku pozyskano środki na dofinansowanie zadań pn: 
- „Termomodernizacja dachu w PG Nr 2 w Kozienicach” w formie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł. 
- „Budowa Centrum Kulturalno – Artystycznego w Kozienicach” w formie dotacji celowej w wysokości 600.000,00 zł. 
- „Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Wójcików oraz odcinka ulicy Konstytucji 3 Maja w Kozienicach” w wysokości 500.000,00 zł. 

W 2015 roku Gmina Kozienice otrzymała od Zarządu Powiatu Kozienickiego wsparcie finansowe na dofinansowanie realizacji niżej wymienionych zadań inwestycyjnych: 
1. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ulicy Sosnowej w m. Kozienice – w wysokości 100.000,00 zł. 
2. Budowa centrum kulturalno – artystycznego w m. Kozienice - w wysokości 400.000,00 zł. 

W czerwca 2016 roku Gmina Kozienice otrzymała od Zarządu Powiatu Kozienickiego dotację na dofinansowanie realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa ul. Sienkiewicza w miejscowości Kozienice – kwota dotacji 200.000,00 zł

- Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice – kwota dotacji  200.000,00 zł

- Przebudowa wylotów na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej i ul. Czwartek – kwota dotacji 200.000,00 zł.

W 2017 roku Gmina Kozienice otrzymała od Zarządu Powiatu Kozienickiego dotację na dofinansowanie realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kozienice na energooszczędne – 100.000,00 zł

- przebudowa dróg w mieście Kozienice wraz z budową kanalizacji deszczowej – 200.000,00 zł


Gmina Kozienice w 2018 roku otrzymała z Powiatu Kozienickiego dotację celową w kwocie 400.000,00 zł  pochodzącą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizacje zadania pn: „Przyłączenie do sieci instalacji oświetlenia ulicznego w ramach jej rozbudowy na terenie Gminy Kozienice”.


W dniu 26 czerwca 2019 roku Gmina Kozienice  podpisała z Zarządem Powiatu Kozienickiego umowę dotacji celowej ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 50 000,00 zł, na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne”.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
PEF.jpg ddffc5e775c389685a9f011962090465
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg ea14d4a5fddd8be173395e380f46b606
ekokozienice.jpg 2fa7d266bd8013bf186ab8ca2bfb84fd
RPOWM.jpg 467139cb1ef3bfc071e1dac2e828049a
aktywność.jpg d8c13fbbaf37ea5305ae3172cdd68e99
turystyczne2.jpg b6d4ff7c12ab3bf8dd4070366e6cd115
PSE1.jpg 5f8a56fedfbb3d75a42d7e997cc7cac7
enea.jpg 15c2c3853eed5c7d50d3130638ea2802
Elektromobilność.jpg 180c561497e71946e926b16462aa6441
sesje.jpg 740508696aaa6dcd3351a86e651fe1a8
Bez nazwy-1.jpg 8e95041d500511f79bfc5ec50972db3b
b3.jpg df208861a5326df245102cc84e1a33a5
podatek1.jpg beeb16f9f93cc02f8822caf77d0d0e64
sip.jpg 750d12f992055b5a7bbe1b62933c89a4
metrobus.jpg 153a1a261f8653f0c2482dc0617058ed
pomoc.jpg 2a70ad0c670ad4fbd2a66352f7352bef
KOU.jpg cab24af862b82a187dea0979ed337cd8
Rodo.jpg d533c31bfdb821227d733065fc14db91
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg f84f0af42999c0e8defead0813fff948
ban2bb.jpg bf8bbe7b617ea1119995d7f79ef7b315
ban3bb.jpg 7cf93033acb3069b753512c612fcb17b