Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
Informacje o pozyskanych środkach
[11-04-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8

Informacje o pozyskanych środkach


W 2003 roku Gmina Kozienice zdobyła nagrodę w Wielkim Konkursie NFOŚiGW pt. „Nasza Gmina w Europie” Nagrodą była bezzwrotna dotacja w wysokości 200 000,00 zł
Kwota została przeznaczona na zadanie inwestycyjne pt. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Nowiny od ulicy Radomskiej. 


W 2005 roku Ministerstwo Środowiska opracowało i przyjęło Aktualizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na lata 2005 ÷ 2015. Dzięki staraniom Wydziału Rozwoju Gospodarczego Gmina Kozienice zgłosiła aktualizację w zakresie wydzielonych aglomeracji: Kozienice i Nowa Wieś. Dzięki temu została stworzona możliwość pozyskania środków z NFOŚiGW. 

Gmina Kozienice planuje złożyć wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych niezwłocznie po uchwaleniu budżetu na 2006 rok.


2016 rok

„Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kozienice”.

 

Łączna kwota pozyskanych środków to 2.475.829,04 w tym

- dotacja 990331,62

- pożyczka 1485497,42

 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „PROSUMENT – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” . Dofinansowanie udzielone łącznie na 100% kosztów kwalifikowanych instalacji składa się z dotacji w wysokości 40% dofinansowania  oraz preferencyjnej pożyczki do 15 lat oprocentowanej na 1% w skali roku.

Budynki mieszkalne objęte planowanym przedsięwzięciem są zlokalizowane na terenie Gminy Kozienice, położonej  w 70% na terenach objętych ochroną Natura 2000.

W 2015 roku Rada Miejska podjęła Uchwałę o przystąpieniu do programu kierując się możliwością ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz możliwością pozyskania ekologicznej energii przez mieszkańców.

W latach 2014-2016 zrealizowano przedsięwzięcie obejmujące montaż 86 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 5kW wraz z wykonaniem projektu i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Instalacje były montowane wyłącznie na budynkach indywidualnych. Łączna moc wszystkich instalacji to 430 kW.  Montażu dokonano na 14 budynkach nowych lub nowo budowanych oraz 72  już istniejących.

Zakładany efekt ekologiczny tj. ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla 331,70  (Mg/rok) i zwiększenie produkcji energii elektrycznej - inne źródła 408,50 (MWh/rok). 


2019 rok

W dniu 24 maja 2019 roku Gmina Kozienice podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę dotacji w kwocie 2 745 360,00 zł oraz umowę pożyczki w kwocie do 1 830 240,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn: „Zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym wraz z ładowarką typu plug In”. 


W dniu 28 sierpnia 2019 roku Gmina Kozienice podpisała z NFOŚ i GW w Warszawie umowę dotacji w kwocie 50.000,00 zł, w ramach Programu Priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2 Strategia rozwoju elektromobilności, na sfinansowanie przedsięwzięcia pn: „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Kozienice na lata 2020 – 2035”.


Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
PEF.jpg fba0dfe5566bdf10c6630df9ad942747
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg 2b5b3867151af21d738aac71c2c2ea37
ekokozienice.jpg 4af08d413dc385f60784c7a9f9f7a248
RPOWM.jpg e8ce6f7fe8871fbb78c67d9d1b701239
aktywność.jpg 290e7ac4ae0c3a95a31a8f93309c654c
turystyczne2.jpg fc1260e5141648c2b5f5382c4b32271c
PSE1.jpg 67c6d415ed3c8f9dab7becd849ffc801
enea.jpg d63483207f659b4eb36576cf54010639
Elektromobilność.jpg 2a61260db2fda80a15e72cf003d587d1
sesje.jpg 508b2478ff932abbae9a475a38b1a7c9
Bez nazwy-1.jpg 68e37c2aaff688cbfd08602f0af5598c
b3.jpg 513bf709427ff7117f9a9dccf2daf490
podatek1.jpg 378e5deedd5d57cbe9a6f7789e9fac5d
sip.jpg 59c1d23222c5c3966c226a5f9a50ee76
metrobus.jpg 9c87ffbd6aa0db19ce1f95f2f2092925
pomoc.jpg 7cc864655f632799bfb5f116bc040256
KOU.jpg 76b49d6092f6949d14f792e3bf101c68
Rodo.jpg f85b960acef462f43b2c54b5e90d9732
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg a3d54c0bfa0a3d768224f27c1dafec70
ban2bb.jpg 10acd0ac7c78f2004796e5dd2110a0ef
ban3bb.jpg 9ec6dcb175fe2b21d06587c6ca361d3a