Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png 8bc8832f1d1f4fc5cfb28723e937a993
Informacje o pozyskanych środkach
[11-04-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8

Informacje o pozyskanych środkach


W 2003 roku Gmina Kozienice zdobyła nagrodę w Wielkim Konkursie NFOŚiGW pt. „Nasza Gmina w Europie” Nagrodą była bezzwrotna dotacja w wysokości 200 000,00 zł
Kwota została przeznaczona na zadanie inwestycyjne pt. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Nowiny od ulicy Radomskiej. 


W 2005 roku Ministerstwo Środowiska opracowało i przyjęło Aktualizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na lata 2005 ÷ 2015. Dzięki staraniom Wydziału Rozwoju Gospodarczego Gmina Kozienice zgłosiła aktualizację w zakresie wydzielonych aglomeracji: Kozienice i Nowa Wieś. Dzięki temu została stworzona możliwość pozyskania środków z NFOŚiGW. 

Gmina Kozienice planuje złożyć wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych niezwłocznie po uchwaleniu budżetu na 2006 rok.


2016 rok

„Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kozienice”.

 

Łączna kwota pozyskanych środków to 2.475.829,04 w tym

- dotacja 990331,62

- pożyczka 1485497,42

 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „PROSUMENT – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” . Dofinansowanie udzielone łącznie na 100% kosztów kwalifikowanych instalacji składa się z dotacji w wysokości 40% dofinansowania  oraz preferencyjnej pożyczki do 15 lat oprocentowanej na 1% w skali roku.

Budynki mieszkalne objęte planowanym przedsięwzięciem są zlokalizowane na terenie Gminy Kozienice, położonej  w 70% na terenach objętych ochroną Natura 2000.

W 2015 roku Rada Miejska podjęła Uchwałę o przystąpieniu do programu kierując się możliwością ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz możliwością pozyskania ekologicznej energii przez mieszkańców.

W latach 2014-2016 zrealizowano przedsięwzięcie obejmujące montaż 86 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 5kW wraz z wykonaniem projektu i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Instalacje były montowane wyłącznie na budynkach indywidualnych. Łączna moc wszystkich instalacji to 430 kW.  Montażu dokonano na 14 budynkach nowych lub nowo budowanych oraz 72  już istniejących.

Zakładany efekt ekologiczny tj. ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla 331,70  (Mg/rok) i zwiększenie produkcji energii elektrycznej - inne źródła 408,50 (MWh/rok). 


2019 rok

W dniu 24 maja 2019 roku Gmina Kozienice podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę dotacji w kwocie 2 745 360,00 zł oraz umowę pożyczki w kwocie do 1 830 240,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn: „Zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym wraz z ładowarką typu plug In”. 


W dniu 28 sierpnia 2019 roku Gmina Kozienice podpisała z NFOŚ i GW w Warszawie umowę dotacji w kwocie 50.000,00 zł, w ramach Programu Priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2 Strategia rozwoju elektromobilności, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Kozienice na lata 2020 – 2035”.


Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
gr.jpg 333df416c9c7884f03f297650a1197ad
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
TURYSTYCZNE KOZIENICE2.jpg a0b2a7c6be183df62f5d31b6757104e5
PSE1.jpg 29f60209ebc0d830095626e0d355d9f3
Ochrona powietrza.jpg 631dbeccb8581034a79fd44f8998ba8f
baner sesje na żywo.jpg 37bf7e29fdd4e584c7e32a51d4476d61
baner sesje.jpg 511c8372503f2243758ac701e0b87970
Bez nazwy-1.jpg 9c692796417e73683108f5f078c0f686
asi.jpg d07f4b7b90a0e7580bdae98228adaf16
b3.jpg 8d9bf1393e709480e2fe38f4b73464b4
500.jpg 7304762afceffc0356208503dbef0a77
podatek1.jpg 2ae078a83709681714ad6ad9f086d451
sip.jpg dffd0cc50063930536822b12469c98ac
fs.jpg 19fa08ffbad191e93ce8ba3fab4e7149
rewitalizacja.jpg 3bfc4b5d99e4a37d8d14fd4587a1fb18
czujniki.jpg 68dd4efd306a13056d547e3f6199f2b5
metrobus.jpg dc8a457bd2fb0825088f61038cffd1d2
pomoc.jpg 6bb9e7055651ee77ebcc0be26d5b311f
KOU.jpg 7218a9e3f8d8f8d694cf1557c0939e9f
Rodo.jpg 25602ce04a53fc0b9c76ab471762f5d8
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 1b5a3f3841cf3acf770919709edc9fb3
ban2bb.jpg b007c36f6198ae16ae60d756ac018544
ban3bb.jpg 5c94c6f1dc4da1cbbba5e4d75733e49a