Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
Korona3.jpg 6cf874f46bdb6f191df285b35ada6926
szczepimy się.jpg ba3fff3a65b5f2b1c3d2d2214794007b
Informacje o pozyskanych środkach
[11-04-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8

Informacje o pozyskanych środkach


W 2003 roku Gmina Kozienice zdobyła nagrodę w Wielkim Konkursie NFOŚiGW pt. „Nasza Gmina w Europie” Nagrodą była bezzwrotna dotacja w wysokości 200 000,00 zł
Kwota została przeznaczona na zadanie inwestycyjne pt. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Nowiny od ulicy Radomskiej. 


W 2005 roku Ministerstwo Środowiska opracowało i przyjęło Aktualizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na lata 2005 ÷ 2015. Dzięki staraniom Wydziału Rozwoju Gospodarczego Gmina Kozienice zgłosiła aktualizację w zakresie wydzielonych aglomeracji: Kozienice i Nowa Wieś. Dzięki temu została stworzona możliwość pozyskania środków z NFOŚiGW. 

Gmina Kozienice planuje złożyć wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych niezwłocznie po uchwaleniu budżetu na 2006 rok.


2016 rok

„Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kozienice”.

 

Łączna kwota pozyskanych środków to 2.475.829,04 w tym

- dotacja 990331,62

- pożyczka 1485497,42

 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „PROSUMENT – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” . Dofinansowanie udzielone łącznie na 100% kosztów kwalifikowanych instalacji składa się z dotacji w wysokości 40% dofinansowania  oraz preferencyjnej pożyczki do 15 lat oprocentowanej na 1% w skali roku.

Budynki mieszkalne objęte planowanym przedsięwzięciem są zlokalizowane na terenie Gminy Kozienice, położonej  w 70% na terenach objętych ochroną Natura 2000.

W 2015 roku Rada Miejska podjęła Uchwałę o przystąpieniu do programu kierując się możliwością ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz możliwością pozyskania ekologicznej energii przez mieszkańców.

W latach 2014-2016 zrealizowano przedsięwzięcie obejmujące montaż 86 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 5kW wraz z wykonaniem projektu i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Instalacje były montowane wyłącznie na budynkach indywidualnych. Łączna moc wszystkich instalacji to 430 kW.  Montażu dokonano na 14 budynkach nowych lub nowo budowanych oraz 72  już istniejących.

Zakładany efekt ekologiczny tj. ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla 331,70  (Mg/rok) i zwiększenie produkcji energii elektrycznej - inne źródła 408,50 (MWh/rok). 


2019 rok

W dniu 24 maja 2019 roku Gmina Kozienice podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę dotacji w kwocie 2 745 360,00 zł oraz umowę pożyczki w kwocie do 1 830 240,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn: „Zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym wraz z ładowarką typu plug In”. 


W dniu 28 sierpnia 2019 roku Gmina Kozienice podpisała z NFOŚ i GW w Warszawie umowę dotacji w kwocie 50.000,00 zł, w ramach Programu Priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2 Strategia rozwoju elektromobilności, na sfinansowanie przedsięwzięcia pn: „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Kozienice na lata 2020 – 2035”.


Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
platforma.png 97a5c96a26fdc167e1db4ea3a7ae4a98
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg f54b34f138d5428fa72cba10cfc35ceb
ekokozienice.jpg 97388c2f31d04ab2bc5ea396c517caf9
RPOWM.jpg bc9f2d01d3a63f2fe75dd0ffb089c489
aktywność.jpg 8d012fd19ea0f4d1fb164af168d02c65
turystyczne2.jpg ac859a6f39752717747b3ae803973e1d
PSE1.jpg a1c9596cc7b6304a6e2324b584f85bd5
enea.jpg 5d1f073be6bb51e757d141dc0ef6e715
Elektromobilność.jpg 33b57a0ca6a7f10cb73bda58090ba55d
sesje.jpg 5c1dc2fcd7b55fc4cf07468da8e5c565
Bez nazwy-1.jpg 8384c407d2dabfb67a1ecc183b235670
b3.jpg 382ad074c581e0ceb03fc170cda690e3
podatek1.jpg bdc7c1d798cca6426dbf2721d22f5cd3
sip.jpg c670406342e0e0fb8586be78b99e2e71
metrobus.jpg 38eb2ff61f00f39f8ace084b969c8e46
pomoc.jpg c6bb174ac6937bc8e266a7e302687bf0
KOU.jpg c4bbbeff2cde5d517cccb0c6bb881bf4
inwentaryzacja.jpg a0555b3d97b553069d382359f07c45a9
Rodo.jpg a09cc15c8757e72f0fce105ea27a4d0b
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg d62dac0c9b2e1535fa688401c3d3ec58
ban2bb.jpg de137940c9b45e781e73962a71ee24d7
ban3bb.jpg 657dc80f3dbe8aece9e1b04928f478c1