Kozienice - test.kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png 7201a28e4e1d716c913851885d31ec77
UMOWA O DOFINANSOWANIE PODPISANA!
[11-04-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8
UMOWA O DOFINANSOWANIE PODPISANA!


Projekt POIS.01.01.00-00-078/08 

W dniu 13 sierpnia 2009r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr 1/2009/POIiŚ Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice” w ramach działania 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa priorytetu oś priorytetowa I – gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Uroczyste podpisanie dokumentów umowy odbyło się w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w obecności Prezesa Zarządu WFOŚiGW – Tomasza Skrzyczyńskiego, Burmistrza Gminy Kozienice – Tomasza Śmietanki oraz Skarbnik Gminy Kozienice – Barbary Galińskiej. 
Zgodnie z umową o dofinansowanie Instytucja Wdrażająca - WFOŚiGW - zobowiązuje się udzielić Gminie dofinansowania w wysokości 85%kwoty wydatków kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji Projektu. 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
gr.jpg 762536ca82b73c3f5a225b37fc5df584
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[21-06-2016]
b2.jpg f80bcdaac9b0f1f35224129cb9c710d4
Bez nazwy-1.jpg da04a2a7349a5157503acbfe40809af6
asi.jpg 37e82977e74168d957ab0ff82791b6ac
b3.jpg 41421734037f0197a77959b01d659281
500.jpg 479fd2ccdbb740d5403292186c19c68c
podatek1.jpg 1f485b13a847978bbdddaf80a79ef12a
sdi_2.jpg c091e005a6eb6fcbc4d3020d046d22a1
sip.jpg 2a814db41fa1ef52a4526aca1d5c13dd
fs.jpg 020a3ed53c5c8245945b2bdb8d2bcb47
rewitalizacja.jpg dac9dd8bcd335353eeb7d1440eaf65d8
czujniki.jpg dc0681bdf1e85c6824bdbe7b608878fa
metrobus.jpg 77005b6a30b659bfad1028ba57726043
KOU.jpg b6e5805d17677eed3f6bc0746e7959c5
e-składka.jpg 4ba6dfa433f670d3ffcab456f2b85874
pomoc.jpg 3eb795ca6abcb5c8294c9c1ecc7d7c18
Rodo.jpg a05d35a78669a26b910559ea51bc6147
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail: urzad@kozienice.pl IOD: iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 5da3c49cfdda63ec5a6a0ef90f462074
ban2bb.jpg 20a4d5ac2b81b640e2519708e9fb602f
ban3bb.jpg ea55770a9135a6a191fefe3e4e2fd5c7