Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
Korona3.jpg 5c58cc4fa4ad2ff1596528dfadc24afd
kamera.jpg 05f2496a4c4a1e04b78f82d5b0476efa
szczepimy się.jpg 46e97465e16cd93e36e0da7edaa03460
Fundusz Spójności
[11-04-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8

Projekt POIS.01.01.00-00-078/08 
Gmina Kozienice stała się beneficjentem środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. 

Całkowita wartość projektu wynosi 60.575.811 PLN, a udział środków wspólnotowych z Funduszu Spójności wyniesie maksymalnie 
33.097.411,61 PLN

Uroczystego przekazania Potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice" dokonano 8 czerwca 2009r. w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Kozienicach. Dokumenty przekazał Tomasz Skrzyczyński - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie wraz z Krystianem Szczepańskim - Dyrektorem Wydziału Funduszy Pomocowych WFOŚiGW w Warszawie na ręce Tomasza Śmietanki - Burmistrza Kozienic. 

W tym ważnym momencie dla rozwoju infrastruktury Kozienic uczestniczyli również goście, którym w sposób szczególny zależy na właściwym i szybkim rozwoju tej malowniczej miejscowości: Poseł RP - Czesław Czechyra, Starosta Powiatu Kozienickiego - Janusz Stąpór, Przewodniczący Rady Miejskiej - Mariusz Prawda, Zastępca Burmistrza ds. Technicznych - Igor Czerwiński. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji. 

Zakres inwestycji obejmuje projekty zrealizowane, jak również planowane do realizacji: 

Kontrakty zrealizowane: 
1.Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Janowie. 
2.Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w m. Opatkowice, Majdany, Holendry Piotrkowskie. 
3.Budowa suszarni słonecznej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Kozienicach. 

Kontrakty do zrealizowania: 
1.Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozienicach. 
2.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Holendry Kozienickie (aglomeracja Kozienice). 
3.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kuźmy, Piotrkowice, Holendry Kuźmińskie (aglomeracja Nowa Wieś). 
4.Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Łuczynów i Stanisławice. 
5.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na działkach rekreacyjnych w m. Psary. 
6.Zakup pojazdu do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej. 

Zakres rzeczowy projektu zakłada wybudowanie 40 km kanalizacji sanitarnej oraz 45 km sieci wodociągowej. Uwzględniona w ramach Projektu modernizacja oczyszczalni ścieków w Kozienicach umożliwi spełnienie przez oczyszczalnię parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz UE (Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 oraz dyrektywą 91/271/EWG). 

W wyniku realizacji projektu na terenie Gminy Kozienice podłączonych do sieci kanalizacji zbiorczej zostanie ok. 2300 osób. 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
NSP_KOLOR.png cb565451e49480a7ca1f004190c46b7d
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
w sieci.jpg ab8ebc0beb3cc26f78d3cf7fa1f4291d
Wirus.jpg 86cd28f9ef402d881608e7d527149e87
ekokozienice.jpg 5311c0f39c52a03634aa5b3d9a64396c
RPOWM.jpg 79c6ad20984ce8f66dd9a43cbb1359ea
aktywność.jpg 969c7d483731de92ac2893f4f0bb6fc1
turystyczne2.jpg 238d0cd38f14eaa2be2d90ff81a9950a
PSE1.jpg 51904db1e5896eae667fcee0b255ad41
enea.jpg 99945def5d19047c2d83ccc83b0ac014
Elektromobilność.jpg 037072900d5b4782d723bf5135bf7142
sesje.jpg f1d576cfe453f98a85f45cdaf96bd83f
Bez nazwy-1.jpg 26e954d1e03e843e0e24cdd42999152e
b3.jpg a0a6ce1da21d18011afd10200b238745
podatek1.jpg 3056c78e6fd8e5e63aa41b4e9d8a1af7
sip.jpg 223a29120edd35fcfaf011c36edc909e
metrobus.jpg b751b3bcd50c18ada6f51d9c0395be12
pomoc.jpg fc9daba744ebe527681fa70d56453cd2
KOU.jpg e6fda9a344a40931167805bbfb495253
inwentaryzacja.jpg 9b348673b3704833cda998c895877332
Rodo.jpg d177b140dc7259f3c96bcaf663f829b4
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 4010ddc4d3be2e7e061e04f71ec60571
ban2bb.jpg 6aaa01215bb16ac23f10d5a2960650b0
ban3bb.jpg be4c3f3f8bdb3fed4a07e599a8c40283