Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
Fundusz Spójności
[11-04-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8

Projekt POIS.01.01.00-00-078/08 
Gmina Kozienice stała się beneficjentem środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. 

Całkowita wartość projektu wynosi 60.575.811 PLN, a udział środków wspólnotowych z Funduszu Spójności wyniesie maksymalnie 
33.097.411,61 PLN

Uroczystego przekazania Potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice" dokonano 8 czerwca 2009r. w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Kozienicach. Dokumenty przekazał Tomasz Skrzyczyński - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie wraz z Krystianem Szczepańskim - Dyrektorem Wydziału Funduszy Pomocowych WFOŚiGW w Warszawie na ręce Tomasza Śmietanki - Burmistrza Kozienic. 

W tym ważnym momencie dla rozwoju infrastruktury Kozienic uczestniczyli również goście, którym w sposób szczególny zależy na właściwym i szybkim rozwoju tej malowniczej miejscowości: Poseł RP - Czesław Czechyra, Starosta Powiatu Kozienickiego - Janusz Stąpór, Przewodniczący Rady Miejskiej - Mariusz Prawda, Zastępca Burmistrza ds. Technicznych - Igor Czerwiński. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji. 

Zakres inwestycji obejmuje projekty zrealizowane, jak również planowane do realizacji: 

Kontrakty zrealizowane: 
1.Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Janowie. 
2.Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w m. Opatkowice, Majdany, Holendry Piotrkowskie. 
3.Budowa suszarni słonecznej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Kozienicach. 

Kontrakty do zrealizowania: 
1.Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozienicach. 
2.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Holendry Kozienickie (aglomeracja Kozienice). 
3.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kuźmy, Piotrkowice, Holendry Kuźmińskie (aglomeracja Nowa Wieś). 
4.Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Łuczynów i Stanisławice. 
5.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na działkach rekreacyjnych w m. Psary. 
6.Zakup pojazdu do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej. 

Zakres rzeczowy projektu zakłada wybudowanie 40 km kanalizacji sanitarnej oraz 45 km sieci wodociągowej. Uwzględniona w ramach Projektu modernizacja oczyszczalni ścieków w Kozienicach umożliwi spełnienie przez oczyszczalnię parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz UE (Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 oraz dyrektywą 91/271/EWG). 

W wyniku realizacji projektu na terenie Gminy Kozienice podłączonych do sieci kanalizacji zbiorczej zostanie ok. 2300 osób. 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
PEF.jpg 97a96cddc610919302da595f202e2de9
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
RPOWM.jpg 6402daa2157289e5ce15adc0a1e3b33e
aktywność.jpg e11e8813eb3b2a87fa3d4e38a5e82d25
turystyczne2.jpg b40cdab22ab735573e6c1c582902183c
PSE1.jpg 5a93d834b2f6d3a5a6c229c7c566ef3e
enea.jpg d1c1ecd94dfa62535eb0eac90e198fd1
Elektromobilność.jpg 46f78ab13cdfe07fe83822e8577cf5bf
Ochrona powietrza.jpg 489caa291023cf1d42aac4003bf7780f
sesje.jpg ed45d09b5905ec99e8c81dfa623e7a6d
Bez nazwy-1.jpg 5d512e744698ae36061204c55ec10c42
b3.jpg 9c450554d20edade15c601edeb33d052
podatek1.jpg 14d46651b5666f433ad2a63a27058e3f
sip.jpg 7e8c02d0a3772c867aa69cea730b3de1
czujniki.jpg 5448c201a0054e5a5495e6e0b7f39b17
metrobus.jpg 9e9e9ec79a03422831606f547d1126aa
pomoc.jpg eb496a28e726efb451d38b620b324bc2
KOU.jpg 1806559e15ed29bdebccb1f2e1a2ebcb
Rodo.jpg 979168f90c02e2a8e69cfcd9375ec16d
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 5311309dea86275dfa1a7c6a126836ec
ban2bb.jpg d610b676ddc4f7977b7dd09a85127c34
ban3bb.jpg d77b60d5167c198f584af9b32f3d5532