Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
Program 500 +
[03-03-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM „ RODZINA 500 PLUS”  - W GMINIE KOZIENICE

 • Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
 • Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
 • Świadczenie wychowawcze wynosi 500 zł na dziecko i jest nieopodatkowane.
 • Na drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze  rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
 • Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego tj. 800 zł netto na osobę w rodzinie i 1200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne. W pierwszym okresie zasiłkowym tj. od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 będą brane pod uwagę dochody za 2014 rok.
 • Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
 • Świadczenie wychowawcze będzie przyznawał i wypłacał  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3.
 • Wniosek trzeba będzie składać każdego roku. Będzie to można zrobić osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
 • Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko jak i rodzin z większą liczbą dzieci. W tym przypadku do wniosku będzie trzeba dołączyć :
  • oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób  fizycznych,
  • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
  • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce,
  • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.
  • Do dochodu rodziny wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego.
  • Ośrodek pomocy Społecznej sam będzie weryfikować czy dane są prawdziwe.
  • Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy tj. do 1 lipca 2016 roku włącznie, rodzice dostaną wyrównanie świadczenia od 1 kwietnia . Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.
  • W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku.
  • W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na okres 12 miesięcy tj. od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
  • Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, w tym: z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego.
  • Świadczenie będzie wypłacane przelewem, w kasie MGOPS bądź na karty przedpłacone.
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
PEF.jpg 1ba99d5b39012867a91e58e3e6d84db1
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg 032d9c771728186f6e9cc046da332e38
ekokozienice.jpg 1138f020c330d98233878ffe2b01cd20
RPOWM.jpg 841399999e77a0cfeec1cc8783df1571
aktywność.jpg e9c139358b242d12e96f21bfd4ea5755
turystyczne2.jpg 6689643048d0d6a53ed94aec73f78355
PSE1.jpg 331822d2365328ba996843b4c2af49b7
enea.jpg e497bf21db42f54ba08cb7ef763a279b
Elektromobilność.jpg d7ee171bab9e6571e1bab3abf70beb4f
sesje.jpg 7c01eb6aabc125329f108a3980b69262
Bez nazwy-1.jpg f669d5f6894fcca36372baebf3a48c43
b3.jpg f092b32a12ee6bce1ec76ecee62643e2
podatek1.jpg 5c05a83682638e0bec880a72352c33b5
sip.jpg 7c37fee400420dff4df28b5ca5340263
metrobus.jpg 2314a5ce3a08f94068e5d23caf1928b5
pomoc.jpg ca7cb5239b108cf4eeda043c99189603
KOU.jpg 460d6aa381a6851e967645195d4d1f7f
Rodo.jpg 936f2a975c3c3c0b0ca86d873c74ce52
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg e2d2c4244f899013e13e2d0d796a74b4
ban2bb.jpg 5da9c6ea4fe107bd5e5d1347e283f730
ban3bb.jpg 7874faacedf570807a6fef412d4d0ac9