Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png 3e6961456a058ba2860216debef16d0b
500plus
[03-03-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM „ RODZINA 500 PLUS”  - W GMINIE KOZIENICE

 • Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
 • Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
 • Świadczenie wychowawcze wynosi 500 zł na dziecko i jest nieopodatkowane.
 • Na drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze  rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
 • Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego tj. 800 zł netto na osobę w rodzinie i 1200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne. W pierwszym okresie zasiłkowym tj. od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 będą brane pod uwagę dochody za 2014 rok.
 • Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
 • Świadczenie wychowawcze będzie przyznawał i wypłacał  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3.
 • Wniosek trzeba będzie składać każdego roku. Będzie to można zrobić osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
 • Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko jak i rodzin z większą liczbą dzieci. W tym przypadku do wniosku będzie trzeba dołączyć :
  • oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób  fizycznych,
  • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
  • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce,
  • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.
  • Do dochodu rodziny wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego.
  • Ośrodek pomocy Społecznej sam będzie weryfikować czy dane są prawdziwe.
  • Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy tj. do 1 lipca 2016 roku włącznie, rodzice dostaną wyrównanie świadczenia od 1 kwietnia . Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.
  • W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku.
  • W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na okres 12 miesięcy tj. od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
  • Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, w tym: z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego.
  • Świadczenie będzie wypłacane przelewem, w kasie MGOPS bądź na karty przedpłacone.
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
gr.jpg a20255560588007f61881e469525a9b2
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
TURYSTYCZNE KOZIENICE2.jpg c91cd7f70251b1491d5c383f88425b2b
PSE1.jpg 8384ecca90622f1db635220669a72c8d
Ochrona powietrza.jpg 5111e9c4cd07c95dfa6e6fa2736b1bd6
baner sesje na żywo.jpg f8b3fc5509b0ce0503ee5d0cec52ca73
baner sesje.jpg 14fde0a62b68677e72f978d8fd735bcf
Bez nazwy-1.jpg 030ef11946f5804f1d40a80e8ceb17cb
asi.jpg ba56864b718900d0742ae8831addda38
b3.jpg 068bb74ecbaa38af16b9faca8784cd75
500.jpg 0d304724a6eb62f6d02bb867548d91af
podatek1.jpg 0ac17716a5e5a8146c97a9bda5df6636
sip.jpg 277cbfb27f699b2d1ddf60c5f6626e0e
fs.jpg 79bcbfb95dc0d3ec6064afe64bd1f292
rewitalizacja.jpg 563f6381abe13296a5bbda62e75527df
czujniki.jpg 50472749278d3bb981a4bfe9375f99e2
metrobus.jpg 86b4714eb9be99b67d1f09f5bd5f494e
pomoc.jpg 901e4c0423e107afc8f08fe4c8e07218
KOU.jpg 3f818b30828f1bce12c27f6f7fd7d4aa
Rodo.jpg 17d21f5de6244800dde52e80a93ac9f4
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg ec3282a5caaf7ec81841828910661133
ban2bb.jpg 2e35bb69304a72674169ea0a20133381
ban3bb.jpg 003aefcf90c2edfd072e9d3c572aa733