Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png e9353845cb99700338fabf9d58d8bdb6
500plus
[03-03-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM „ RODZINA 500 PLUS”  - W GMINIE KOZIENICE

 • Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
 • Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
 • Świadczenie wychowawcze wynosi 500 zł na dziecko i jest nieopodatkowane.
 • Na drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze  rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
 • Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego tj. 800 zł netto na osobę w rodzinie i 1200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne. W pierwszym okresie zasiłkowym tj. od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 będą brane pod uwagę dochody za 2014 rok.
 • Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
 • Świadczenie wychowawcze będzie przyznawał i wypłacał  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3.
 • Wniosek trzeba będzie składać każdego roku. Będzie to można zrobić osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
 • Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko jak i rodzin z większą liczbą dzieci. W tym przypadku do wniosku będzie trzeba dołączyć :
  • oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób  fizycznych,
  • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
  • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce,
  • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.
  • Do dochodu rodziny wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego.
  • Ośrodek pomocy Społecznej sam będzie weryfikować czy dane są prawdziwe.
  • Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy tj. do 1 lipca 2016 roku włącznie, rodzice dostaną wyrównanie świadczenia od 1 kwietnia . Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.
  • W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku.
  • W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na okres 12 miesięcy tj. od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
  • Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, w tym: z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego.
  • Świadczenie będzie wypłacane przelewem, w kasie MGOPS bądź na karty przedpłacone.
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
gr.jpg 640ce1ca676853023152e2da98aea762
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
TURYSTYCZNE KOZIENICE2.jpg 6a4db5263337c6d036878f647ade4381
PSE1.jpg bc068a8eb3e6b5f9ec55a79b1837a02f
Ochrona powietrza.jpg 2c2847b6b72601fa566884726b3b3b0d
baner sesje na żywo.jpg 22394129abcba913676e47ffd63cefc9
baner sesje.jpg fbdd621c24deec0d2af795afa0a847d3
Bez nazwy-1.jpg 4ea2de4399ac024e761e50112daf982c
asi.jpg 9b80c98b9c32a3c5a7b559e49d8b02ac
b3.jpg 0d34e1123c5adbc15c86bb1767e1dfd0
500.jpg 7cc0861c3d310d0329eb548869d5fa91
podatek1.jpg 705f8c958196bb85bb8c38c95660d049
sip.jpg f2e17d15f75a38c68ed2f35fb2d87a36
fs.jpg 4001838910020bcd2cd265366e1fa586
rewitalizacja.jpg 9cb69cbdbb06a0326fdfb1cca45ba6e5
czujniki.jpg 5e55d83fe41f54d2c1eb50c1dda25a1f
metrobus.jpg 6dbadfadc4713aa82444090f00c6c4b0
pomoc.jpg 1ff2a673c363a7ca85f2bf965be774f8
KOU.jpg 7ad275e4c74b41a472d8c861d8f6fdde
Rodo.jpg f5930939aea3e13ba3524c8a2d6830db
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg ef53facb24a888713ee28a130d4c2372
ban2bb.jpg 20f9d9c9c6bafa6ffbc936e9c5fbc916
ban3bb.jpg 9b89c59588dc7f6cc4dafc0b4388b46f