Kozienice - test.kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
Odbiór elektrośmieci
[23-02-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8


Regulamin

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kozienicach przy ul. Chartowej.

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Kozienice przez Punki Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwany dalej PSZOK.

I  Zasady ogólne

1. PSZOK prowadzony jest przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o..

2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

3. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu i zabezpieczenia, itp.

4. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu, potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie Gminy Kozienice.

5.  Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK.

II   Ustalenia szczegółowe

1.   PSZOK jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° do 18°° oraz w soboty w godzinach od 8°° do 16°°.

2.  Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane , nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami komunalnymi.

3.   Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przywożony do PSZOK musi być kompletny.

4.  W PSZOK zbierane są tylko rodzaje odpadów sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1206) i oznaczone odpowiednio kodami

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
rpowm.png 24399f57bc18117f8f7e3d49a69d2fb0
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[21-06-2016]
b2.jpg 7cc7a4306985cbde1e42b3a60969a6ad
Bez nazwy-1.jpg ec707a4e3418adfc541ea709e2c1b4ba
asi.jpg cf1a3746478b3e2ee2c6a2aa328035bf
b3.jpg 252a6acda29bcd99ecf3b039aeeb195a
500.jpg 3b3cebfbd3a7f2db7a1419f173abc858
podatek1.jpg 984f256237bf6a60579392add323b359
sdi_2.jpg fd2214401c203a49ed69565caf6dc26f
sip.jpg 00cbb23e9787b7c0320f27f20f334f84
fs.jpg d0cf05a924cbf3ec1c1a535efe28b879
rewitalizacja.jpg 69863c7a5baf9de9c361ed3115670e19
czujniki.jpg d1142be44185c60e00a6f2730896631c
metrobus.jpg 90f4a2809902d70008014804fcecf88b
KOU.jpg 075754830bf434e2001411cdf524348a
e-składka.jpg a296283b44bcbac9fb037de60a3e6a35
pomoc.jpg dd20ce5d8855266f79d407f8cd6c605a
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail: urzad@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg f134680900fd92707759f90d747e19c3
ban2bb.jpg 5750b98466608a8bb5a5ad152da57713
ban3bb.jpg 4d405b2e1ca01371b736cb39d7a2b8ed