Kozienice - test.kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png a7530d1359e3e81ac85930082777561f
Odbiór elektrośmieci
[23-02-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8


Regulamin

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kozienicach przy ul. Chartowej.

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Kozienice przez Punki Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwany dalej PSZOK.

I  Zasady ogólne

1. PSZOK prowadzony jest przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o..

2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

3. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu i zabezpieczenia, itp.

4. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu, potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie Gminy Kozienice.

5.  Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK.

II   Ustalenia szczegółowe

1.   PSZOK jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° do 18°° oraz w soboty w godzinach od 8°° do 16°°.

2.  Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane , nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami komunalnymi.

3.   Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przywożony do PSZOK musi być kompletny.

4.  W PSZOK zbierane są tylko rodzaje odpadów sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1206) i oznaczone odpowiednio kodami

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
gr.jpg 23c1766f6b1bbd0ab0d53032b1371dbf
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[21-06-2016]
b2.jpg c2d08f3c95cba453be15326be1b62688
Bez nazwy-1.jpg 8e3abba9f867b37be9028725d57fc78d
asi.jpg bb34203397c3f35c80047efbb12996d1
b3.jpg 62890af567f71147f9f001e0e92ee783
500.jpg 4df46962b6aff6edb0626549f44f0f0c
podatek1.jpg 89bc626569b6d531587056be55d119d8
sdi_2.jpg ba6d3992ad958999a0e100ee1aa6c7c4
sip.jpg 9a18839d926cd3d596afcb14dbd26d32
fs.jpg dea146d729082c81fcdc0f40eeb2c933
rewitalizacja.jpg 46aad5beb4393f3950243e2eaae094a5
czujniki.jpg afc542aaa22c5519f6e04ef43ec54f19
metrobus.jpg 6810bd9694d30b271134b5049526a829
KOU.jpg 703451f32d568b251daa02e3eb419c63
pomoc.jpg 80f61f8c32b96998b42a87209d43d6b4
Rodo.jpg 21c875e102dcd0efc223475c5041f783
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail: urzad@kozienice.pl IOD: iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg dd5b0e09e6b7dab483291a85ac1b320d
ban2bb.jpg e2253b41f9d316655a2ad90d12bce4cc
ban3bb.jpg cc9948a13b33cb41512a3cd6ddfb9fd2