Kozienice - test.kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png bafd96784ae579510e6b59ca71eff497
Odbiór elektrośmieci
[23-02-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8


Regulamin

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kozienicach przy ul. Chartowej.

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Kozienice przez Punki Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwany dalej PSZOK.

I  Zasady ogólne

1. PSZOK prowadzony jest przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o..

2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

3. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu i zabezpieczenia, itp.

4. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu, potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie Gminy Kozienice.

5.  Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK.

II   Ustalenia szczegółowe

1.   PSZOK jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° do 18°° oraz w soboty w godzinach od 8°° do 16°°.

2.  Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane , nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami komunalnymi.

3.   Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przywożony do PSZOK musi być kompletny.

4.  W PSZOK zbierane są tylko rodzaje odpadów sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1206) i oznaczone odpowiednio kodami

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
gr.jpg 7658564a98d273ebe33070ecfe4f9c35
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[21-06-2016]
b2.jpg 78b86e58ef0486138ee88a5d9071a50e
Bez nazwy-1.jpg 6dcbce31a199db67b428373628f1fd08
asi.jpg fcf8853425dcd9e25a5054d8cde23690
b3.jpg bc8f188d0efd7b180597b21a62c1ff79
500.jpg d0de2a290a044f53736cfc2085cf07b7
podatek1.jpg 2d62fd657bf1b802923a53f17b33a9f0
sdi_2.jpg ccf2239dc6ac922bffc00ffb4a71652d
sip.jpg 1df5dafb26a28cbee99b9bd97208ab1f
fs.jpg 60b3216d745cd695d250441fc311647f
rewitalizacja.jpg 060144ba5f745cb034fee313b75061c4
czujniki.jpg db38aef24640b604af1e0140ae7186cb
metrobus.jpg 0a8a03a54abf3d6302b618be59081ba0
KOU.jpg 1de90417046b9506d3ea3ab95e9b6e73
pomoc.jpg e56d2118e685c0d7b121450738ad0e5b
Rodo.jpg 92f3d3b299978d9ec12151024677a6df
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail: urzad@kozienice.pl IOD: iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 82ddee71939bec81705cdc78fdb13126
ban2bb.jpg 956913479b5fe87b0be18ee81cd9f330
ban3bb.jpg e9ecdb99b13d7e44c18fd2c2b7e8f26f