Kozienice - test.kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png 7b5f01f1da932c383bb40669fb384697
Odbiór elektrośmieci
[23-02-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8


Regulamin

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kozienicach przy ul. Chartowej.

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Kozienice przez Punki Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwany dalej PSZOK.

I  Zasady ogólne

1. PSZOK prowadzony jest przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o..

2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

3. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu i zabezpieczenia, itp.

4. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu, potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie Gminy Kozienice.

5.  Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK.

II   Ustalenia szczegółowe

1.   PSZOK jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° do 18°° oraz w soboty w godzinach od 8°° do 16°°.

2.  Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane , nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami komunalnymi.

3.   Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przywożony do PSZOK musi być kompletny.

4.  W PSZOK zbierane są tylko rodzaje odpadów sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1206) i oznaczone odpowiednio kodami

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
gr.jpg f2d244b7c93233e88a2bf6ef6669acf7
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[17-01-2019]
b2.jpg 597ed56864d7d81da62df18b88c40f64
baner sesje.jpg 5c7a9500c19456a1b6713e3e77590446
Bez nazwy-1.jpg 652b9ac59af4ce27bf0ebadd4aa97225
asi.jpg be3c3a0f5e8492aa1d8eafdd18ecf779
b3.jpg 7e389bbb1f70d6d92ce0ca6b10f8e43b
500.jpg 30819cf169daefaa6158316e2d27f418
podatek1.jpg e2e8e17cee6bab360ceacb707e68aad3
sip.jpg 314bf3db8d5d55d5d265dd40f111e0ce
fs.jpg 8f9f4d99a5e5da8f872a20d889c20120
rewitalizacja.jpg 1fdda79bc98980451e4adf98b169a759
czujniki.jpg d7dec6d96e968402114d6b40c11a2bfb
metrobus.jpg 9dfe2a46c53acd34bd570e5ba5449f2c
KOU.jpg 087b415c33608d840e658069c83b6889
pomoc.jpg c66cff7fe0c0de4886493cbf9fc212e7
Rodo.jpg 16b5ffe46f870016faffa9fef25f78ed
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 023ee897cc48038a064460466b6f72ff
ban2bb.jpg 4784e7e48c42d5d29841943aeb9aab49
ban3bb.jpg 083f85db9e42e6fa301dc7bd30b7e381