Kozienice - test.kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png 00d3276b33ac8cbc3b4c9b45daf737a1
Odbiór elektrośmieci
[23-02-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8


Regulamin

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kozienicach przy ul. Chartowej.

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Kozienice przez Punki Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwany dalej PSZOK.

I  Zasady ogólne

1. PSZOK prowadzony jest przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o..

2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

3. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu i zabezpieczenia, itp.

4. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu, potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie Gminy Kozienice.

5.  Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK.

II   Ustalenia szczegółowe

1.   PSZOK jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° do 18°° oraz w soboty w godzinach od 8°° do 16°°.

2.  Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane , nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami komunalnymi.

3.   Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przywożony do PSZOK musi być kompletny.

4.  W PSZOK zbierane są tylko rodzaje odpadów sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1206) i oznaczone odpowiednio kodami

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
gr.jpg b02197375f70e22619b09bbc5baa8d9e
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[21-06-2016]
b2.jpg f8017a31a39d0c2ee9c00a574a7a70aa
Bez nazwy-1.jpg cec9ff0bd6a57df3d02c455bb3d8b408
asi.jpg 5cf44a295f880bf2a6782c1a2edce1eb
b3.jpg 9936046416f03db3d364515c88da604c
500.jpg f9c96564ac56703f2bf9bff215248a94
podatek1.jpg 07ac2355756497026ef4f8541bc84247
sdi_2.jpg a012bb1395fa01ec8ae78c7e70c2fb10
sip.jpg 41aaac92144c8e6e9c400082ca1d00e9
fs.jpg 5a368cdf4a026924cd1035eac84c059d
rewitalizacja.jpg 02541eb82dbd10fb16ae748ea35f8f4a
czujniki.jpg 1c14aa17c59f9572cd21285f994937eb
metrobus.jpg f40b4a2aefaa4aaf4ab4fc6b85164ed9
KOU.jpg aed115d5d92d766221855cc4c7a3eac6
e-składka.jpg 8e92e6ab7be4c81d4ede83c1f8b94227
pomoc.jpg 0f97930d71acc2b74e3a045451d0de18
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail: urzad@kozienice.pl IOD: iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg b21f4bafd4973620559b28ef360e5cd9
ban2bb.jpg 88c423c9733a1daf6d184f57d87ca96f
ban3bb.jpg fffb96fed84da42ab34925e0a218a4f1