Kozienice - test.kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png 8cc0675dca2154d5526916a31358db6e
Odbiór elektrośmieci
[23-02-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8


Regulamin

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kozienicach przy ul. Chartowej.

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Kozienice przez Punki Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwany dalej PSZOK.

I  Zasady ogólne

1. PSZOK prowadzony jest przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o..

2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

3. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu i zabezpieczenia, itp.

4. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu, potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie Gminy Kozienice.

5.  Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK.

II   Ustalenia szczegółowe

1.   PSZOK jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° do 18°° oraz w soboty w godzinach od 8°° do 16°°.

2.  Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane , nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami komunalnymi.

3.   Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przywożony do PSZOK musi być kompletny.

4.  W PSZOK zbierane są tylko rodzaje odpadów sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1206) i oznaczone odpowiednio kodami

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
gr.jpg 781698f91a9f7d0d364bc980e8d55b33
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[21-06-2016]
b2.jpg 4fc06f49dbc95879b4f1b9a6f238d1df
Bez nazwy-1.jpg 481fdd76ca57b4d49f489222d240d7ed
asi.jpg 5bc6fffb795cbac221693b7a95fa2fb1
b3.jpg 1225d85ba1371553a63a38caf747ad17
500.jpg a1e6473684913404c560e0ac19fc17db
podatek1.jpg a130c1608a007b5e3dd9df7e3fee9a1a
sdi_2.jpg d69284a1e464bcc9e41855d7e4952ae7
sip.jpg e63920db329ac745a5f7a9560e124128
fs.jpg 9ff48cbc544e8d06aef2eadf1295557d
rewitalizacja.jpg bf7c6b9513b7f4325e7c734860fdf537
czujniki.jpg 5eb0b21b7820e79a3e295f230e324682
metrobus.jpg 065998d74ae5e33bc1356a959bdc98a9
KOU.jpg bc05765f4f449b73ed1596d1323eafc0
e-składka.jpg 33d07c66eadcf089a08ae3a57f3a3181
pomoc.jpg ab0c4117422b080855c38c69f13c6c66
Rodo.jpg f39e075722084a616f357a9fa62aaade
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail: urzad@kozienice.pl IOD: iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 924be779eec78708ef723c402a590a68
ban2bb.jpg e21a03b1e7ac0a16b3d020cdd82c2cd2
ban3bb.jpg 0aa534c57345aa78f25459dd733feac1