Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
Kozienicka Karta Dużej Rodziny
[11-12-2015]
1 2 3 4 5 6 7 8

21 czerwca 2012 roku przyjęty został Program „KOZIENICKA DUŻA RODZINA” oraz ,,Kozienicka Karta Rodziny”( Uchwała Nr XXI/192/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 21 czerwca 2012 roku.)

Karta Rodziny i Program kierowany jest do rodzin wielodzietnych, zameldowanych na terenie Gminy Kozienice, składających się z rodziców/opiekunów prawnych mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.

Ulgi i przywileje jakie daje posiadanie Kozienickiej Karty Rodziny:

1) dostęp do oferty własnej Kozienickiego Domu Kultury w Kozienicach poprzez stosowanie 50% zniżki od obowiązującej ceny biletów;
2) korzystanie na preferencyjnych zasadach z obiektów Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu - 50% zniżki od obowiązujących cen na zakup karnetów i biletów na pływalnię „Delfin" oraz biletów na lodowisko, do tężni, na korty tenisowe, wypożyczenie łyżew oraz sprzętu rekreacyjnego będącego na wyposażeniu KCRIS;
3) dostęp do oferty Muzeum Regionalnego w Kozienicach z zastosowaniem 50% zniżki od obowiązujących cen biletów;

KOZIENICKIĄ KARTĘ RODZINY można uzyskać na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego złożony w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozienicach, który jest jednostką koordynującą realizację programu.

Wnioski o wydanie KOZIENICKIEJ KARTY RODZINY dostępne są w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozienicach przy ul. Skłodowskiej 3;

1) Kozienicka karta rodziny jest ważna jeden rok od dnia wydania.
2) Kozienicką kartę rodziny otrzymuje każdy członek Rodzin wielodzietnej.
3) Kozienicka karta rodziny jest imienna, ważna z innym dokumentem potwierdzającym tożsamość
4) Wydanie karty nastąpi w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku i jest bezpłatne.

Karta jest ważna przez okres dwunastu miesięcy od dnia jej wydania. Coroczne wydawanie nowego dokumentu, a co za tym idzie dostarczenie przez Wnioskodawcę niezbędnych informacji jest minimalnym sposobem weryfikacji warunków do jej otrzymania. Z wnioskiem o potwierdzenie zameldowania Wnioskodawcy i jego rodziny występuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach.

Znaczenie rodziny i wsparcia dla niej ma odzwierciedlenie także w stwarzaniu preferencyjnych warunków dla rodzin 3+ przy naborze do przedszkoli oraz Żłobka Miejskiego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozienice.

Mając także na uwadze ochronę rodzin wielodzietnych przed wzrostem kosztów utrzymania Rada Miejska w Kozienicach przyjęła Uchwałę pozwalająca na zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy na trzecie i każde następne dziecko wychowujące się w rodzinie wielodzietnej w wieku do 18 lat.

Od początku realizacji Programu do dnia 30.06.2014 ze wsparcia skorzystało 105 rodzin, którym wydano 542 KOZIENICKICH KART RODZINY. Z danych ewidencji ludności UM w Kozienicach wynika, że liczba rodzin korzystających z przywilejów Karty Rodziny stanowi ok. 63% wszystkich rodzin 3+ zamieszkałych na terenie naszej gminy.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
PEF.jpg 8a90af7eb61d15db553afb03a2786ee9
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
RPOWM.jpg c359aa15671c0ac51a08f6240540b245
aktywność.jpg df6566670bc4f90532caaf5fab7c1387
turystyczne2.jpg 52b50a93c784e97ecb54d5af8f30685b
PSE1.jpg 9e64daccd9f5345f17b888f4673a1d26
enea.jpg 45ad0719bbda1695528fa2f8a2ae4fa4
Elektromobilność.jpg 1f47240c53bc152064d4103f68bc50e4
Ochrona powietrza.jpg c22c8e260b7454bf65415e0230f2b550
sesje.jpg 8b76eeab60590217506f15e9b6fed197
Bez nazwy-1.jpg 6e983bce13ae002be17c6c2e0b2afe40
b3.jpg 55caf8ca9da92f212b18ad0aa41d19ea
podatek1.jpg ffc9b936400d5092907c0137568bfc71
sip.jpg 4c5b80b963c561065fa67f198c02922e
czujniki.jpg a84f798f9464ee9e359f200aefb74923
metrobus.jpg aa1e86f6453107f76e754763b4557359
pomoc.jpg 47aac7c473578607bf2da0bcbf52dba4
KOU.jpg 64bc75548e9ea3a53d5e2304141259a4
Rodo.jpg 42957d34a25da714dde18020b606d3fc
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 16ea328677b2ca44e2b61155d0f2970e
ban2bb.jpg 97d34c577214c12ef598ea3fe487bc34
ban3bb.jpg 12eb2926e4ab4283edd13d35762d4843