04.03.2015
wyszukiwarka:     

    
    
    
    Zabytki


PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY KOZIENICE

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na ob-szarze Gminy Kozienice

Załącznik nr 1 - wniosek

Załącznik nr 1 - sprawozdanie
    
    genowefa   
©2003-2007 Urząd Miejski w Kozienicach
Projekt i wykonanie: ArtGabi.