Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
baner na stronę urzędu gminy 750x100.jpg 66d453fff9f15e0af67f3c20189fc033
Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Kozienice
[17-03-2020]
1 2 3 4 5 6 7 8

Informacje prasowe:

 

 Gmina Kozienice w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „POPRAWA STANDARDU I JAKOŚCI SIECI DROGOWEJ NA TERENIE GMINY KOZIENICE” złożyła w 2019 roku wniosek o dofinansowanie budowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Kozienice w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 Na realizację zadania Gmina Kozienice otrzymała dofinansowanie w wysokości: 1 120 000,00 zł

 W dniu 19.12.2019 r. podpisano umowy z wykonawcą robót na wykonanie robót budowlanych.

 Łączna wartość zadania wynosi:                                                                              2 970 000,00 zł

/z kosztami inspektora nadzoru/

 Realizacja dotyczy trzech inwestycji drogowych w zakresie:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 170538W w m. Chinów od torów w kierunku miejscowości o długości 970 m.

W ramach zadania zostanie wykonany na części odcinka ciąg pieszy o nawierzchni z kostki bezfazowej oraz nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m.

2. Przebudowa ul. Wójcików na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Radomskiej o długości 426 m.

W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m, ciąg rowerowy z betonu asfaltowego po stronie lasu oraz sieć kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia jezdni.

3. Budowa ul. Serdecznej na odcinku od ul. Prostej do DK 79 w m. Aleksandrówka o długości 844,0 m.

W ramach zadania zostanie wykona droga o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokość 5,0 m. Na części odcinka wykonany zostanie ciąg pieszy. Ponadto w ramach zadania zostanie uzupełnione brakujące oświetlenie uliczne.

 Na przełomie lutego/marca 2020 r. rozpoczęto prace budowane na dwóch zadaniach dotyczących przebudowy ul. Wójcików oraz przebudowy drogi w m. Chinów.

 Umowny termin zakończenia zadań określono na dzień:                31.08.2020 roku.

 Wykonawcą robót dla wszystkich zadań jest firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, tj.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych w Grójcu Spółka z o.o.,

ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasiniec

 

Nadzór Inwestorski pełni: Pan Bogdan Nowicki.


Podpisana umowa:

W dniu 12.03.2020 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Burmistrz Gminy Kozienice, wyłonił Wykonawcę robót na wykonanie rozbudowy ulicy Marii Curie Skłodowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Konarskiego do skrzyżowania z ul. Warszawską na długości 266 m.

 W ramach zadnia zostaną wykonane do dodatkowe zatoki postojowe usytuowane prostopadle do jezdni w ilości łącznej 68 szt. – w tym 65 szt. o wymiarach 2,5 x 5,0 m oraz 3 miejsca dla pojazdów dla osób niepełnosprawnych ruchowo o wymiarach 3,6 m. x 5,0 m.

Dodatkowo w celu uspokojenia ruchu uwzględniono wykonanie skrzyżowania ul. Marii Curie  Skłodowskiej z ul. Kopernika zaprojektowano jako wyniesione. Dodatkowo w ciągu ulicy zaprojektowano wyniesione przejścia dla pieszych oraz poduszki na jezdni.

Na całym odcinku wzdłuż zaprojektowanych zatok postojowych przewidziano wykonanie drogi pieszo – rowerowej o szerokości 2,5 m. Nawierzchnia drogi pieszo – rowerowej z kostki betonowej bezfazowej. Projektowaną drogę pieszo – rowerową powiązano z istniejącymi ciągami pieszymi i rowerowymi.

Dodatkowo na całym odcinku przebudowie ulegnie istniejące oświetlenie, które zostanie wymienione na nowe Ledowe.

 Łączny planowany koszt rozbudowy wynosi:                                    587 000,02 zł.

/z inspektorem nadzoru/

 Umowny termin zakończenia zadania określono do dnia:                           31.08.2020r.

 

Wykonawcą robót jest firma:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe BRUK – BUD Grzegorz Rychlicki

Jana Matejki 6, 26-640 Skaryszew

Funkcję inspektora nadzoru pełni Pan Rafał Szewczyk.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 6382051fd4ef643245d8349be43323af
ban2bb.jpg 0989509fea6eab3f691b0d55582ed172
ban3bb.jpg bc5292fbb92094713ba6156695a377ed