Kozienice - test.kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach 27 kwietnia 2017r. (czwartek) godz. 13:00
[19-04-2017]
1 2 3 4 5 6 7 8

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2016r., poz. 446 i 1579 i 1948) zwołuję zwyczajną XXIX Sesję Rady Miejskiej w Kozienicach na dzień 27 kwietnia 2017r.  (czwartek)  o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5.

 

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania Radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok;

4.2 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2017 – 2030;

4.3 zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice;

4.4 określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce  oświatowo- wychowawczej Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach, prowadzonej przez Gminę Kozienice;

4.5 zasad wznoszenia pomników w przestrzeni publicznej Gminy Kozienice.

5.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad. 

 

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Kozienicach

 

(-) Mariusz Prawda

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
rpowm.png 498b61656ab621d28d2bbf388daace86
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
b2.jpg 2a4352402d1f59a90e7beee2d2588204
Bez nazwy-1.jpg 6815efa65404aff3e49697855ff9bb90
asi.jpg 732eab7f0985331459fc51f34308795f
b3.jpg c5a3ae9ed1feae2a4dbd21826d514250
500.jpg b8d76cf97ba1a67ab2f1c771f3d0ca3f
podatek1.jpg 0f22b577da75fc2b128344ecfa687f19
sdi_2.jpg e419a7d5e95a720a1d97fc91488c7dda
sip.jpg 9005e32c7eb5ccff9bd1d384902a898a
fs.jpg 3ba5b07b618f0b320dd64c6362dac895
rewitalizacja.jpg 08f650cd6a6004d2e5e96cb99b053516
czujniki.jpg 17920d6f3ef8fc509ecf61db72217b60
metrobus.jpg ed961eb7b6a02bbbffcccbc6125e0950
KOU.jpg 0f0762a29a465c2d444f480fdb0a1a51
e-składka.jpg 1627134a86ae8a854ef25dc19109b71f
pomoc.jpg 865b3a397a030b66ecd4b20bb01eb2ff
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail: urzad@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 5ef71a86e89b7e7a8c1500cc9b026fe7
ban2bb.jpg bcf12d2634290dd0867cf7385cc44ac0
ban3bb.jpg 84a9d0de0e25187603e897661da1e287