Kozienice - test.kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach 27 kwietnia 2017r. (czwartek) godz. 13:00
[19-04-2017]
1 2 3 4 5 6 7 8

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2016r., poz. 446 i 1579 i 1948) zwołuję zwyczajną XXIX Sesję Rady Miejskiej w Kozienicach na dzień 27 kwietnia 2017r.  (czwartek)  o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5.

 

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania Radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok;

4.2 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2017 – 2030;

4.3 zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice;

4.4 określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce  oświatowo- wychowawczej Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach, prowadzonej przez Gminę Kozienice;

4.5 zasad wznoszenia pomników w przestrzeni publicznej Gminy Kozienice.

5.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad. 

 

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Kozienicach

 

(-) Mariusz Prawda

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
rpowm.png 640c4ec00ab6ab15cb6cd3c2ccea7d46
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
b2.jpg 8640c0d3f9d5ef6bca72e5cb5e90b46a
Bez nazwy-1.jpg b05524b47554c556935bba57823c8f12
b3.jpg 1b1c408f34bdbeec5f06453ad1bb5c2c
500.jpg 46989ff6eb21bdb60dc2a20cc2f144e6
podatek1.jpg c138c5d957212ae9edfb343e492fba7c
sdi_2.jpg 9956c3b85362fc3a194675eae51cf3bd
sip.jpg b43ae2d6b7e5af6dde192ef40470af0b
fs.jpg 8f597d3f882b95d9b427dbc60cfb2d5e
rewitalizacja.jpg 95a0ba5b8ffcacba8491f856d4647108
czujniki.jpg f3b91db5e24499ade75eccfb011503a6
metrobus.jpg 26c9cbd8c40bb67de9b60a32f2c39796
KOU.jpg bcfbd2fd89609adbee617b8e808625f0
e-składka.jpg ee643c5faba6438578d1dec9ca6d8cf8
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail: urzad@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 2ec75e43098fcb4fcf40a8ac3907900d
ban2bb.jpg 6a6f21c29deafb44ba66e9471c8758d1
ban3bb.jpg fdf4e5d9234937890e5d8186794b1e7f